گناه چیست؟
سخن خود را با سوالی آغاز می کنم آیا از بیماری می ترسید بیماریهایی همچون آنفلانزای خوکی یا آنفلانزای مرغی…
داستان زندگی مانی
در آغاز کلمه بود و کلمه نزدخدا بود و کلمه خود خدا بود. (یوحنا 1-1) آشنایی من با مسیح به…
برکت زنده ای از کلام زنده خدا
دو روز مانده به اینکه وارد سال جدید شویم همانطور که مسیح پیش از طلوع آفتاب به حضور پدر می…
دیسیپلین یا انضباط روحانی
چرا بعضی ها در زندگی مسیحی رشد می كنند و بعضی ها رشد نمی كنند و در ایمان سرد می…
بياييد گناه نكنيم
مقدمه:چرا شناخت گناه مهم است؟ چون 1-گناه باعث سقوط و هلاکت و بدبختی ما شد پس باید عامل بدبختی مان…
داشتن فكر مسيح
مقدمه :کلا م خدا می گوید : "ما فکر مسیح را داریم. "(اول قرنتیان 2:16)من اعتراف می کنم که ریشه…
عیسی گفت :"من هستم"
مقدمه : در کتاب مقدس 3 نام اصلی برای خدا بکار برده شده است. یهوه- الوهیم و ادونای. وقتی موسی…
شکسته قلب
شکسته قلب در هیچ کس غیر از او نجات نیست زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده…
شهادت خواهری که مبتلا به دیابت بود
شهادت خواهری که مبتلا به دیابت بود بیایید در برابر خدا سر فرود آوریم واو را عبادت کنیم و در…
صفحه4 از5

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131