سخن خود را با سوالی آغاز می کنم آیا از بیماری می ترسید بیماریهایی همچون آنفلانزای خوکی یا آنفلانزای مرغی…
در آغاز کلمه بود و کلمه نزدخدا بود و کلمه خود خدا بود. (یوحنا 1-1) آشنایی من با مسیح به…
دو روز مانده به اینکه وارد سال جدید شویم همانطور که مسیح پیش از طلوع آفتاب به حضور پدر می…
چرا بعضی ها در زندگی مسیحی رشد می كنند و بعضی ها رشد نمی كنند و در ایمان سرد می…
مقدمه:چرا شناخت گناه مهم است؟ چون 1-گناه باعث سقوط و هلاکت و بدبختی ما شد پس باید عامل بدبختی مان…
مقدمه :کلا م خدا می گوید : "ما فکر مسیح را داریم. "(اول قرنتیان 2:16)من اعتراف می کنم که ریشه…
مقدمه : در کتاب مقدس 3 نام اصلی برای خدا بکار برده شده است. یهوه- الوهیم و ادونای. وقتی موسی…
شکسته قلب در هیچ کس غیر از او نجات نیست زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده…
شهادت خواهری که مبتلا به دیابت بود بیایید در برابر خدا سر فرود آوریم واو را عبادت کنیم و در…
صفحه4 از5

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131