داستان آشنایی من با عیسی مسیح سالها بعلت بی عدالتی های رایج در جامعه بدنبال راه نجات خود و دیگر…
تصمیم گرفتم بخاطر داشتن زندگی بهتر و دادن امکانات بیشتر به بچه هایمان ایران را ترک کنیم ولی متأسفانه قاچاقچی…
چند سال پیش من و همسرم به خاطر شرایط سنگین و نامساعد از کشور خارج شدیم. برای داشتن اقامت تصمیم…
اثرات شیارهای انگشت خداوند (عیسی مسیح) بر زندگی کشیش سیامک زمینه مذهبی من اسلام بود. هنگامی که هشت سال بیشتر…
در پشت نقاب حجاب هر كدام از ما خاطرات كوچك و بزرگی از زندگی خود داریم؛ ولی رویاهای اولیه دوران…
بیست وسه ساله بودم که متوجه شدم به سرطان سینه مبتلا هستم خوب بخاطر دارم روزی را که برای اولین…
صفحه5 از5

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131