(دوم قرنتیان 12: 2-3 ؛ این رخداد را نمی توان با هیچیک از وقایع ثبت شده زندگی پولس تطبیق داد…
در انجیل لوقا 15 : 11-32 می خوانیم که پسری نیمی از دارائی پدرش را در دیاری دوردست به عیاشی…
در کلام خدا داستان های شگفت انگیزی از نبردهای مردان خدا با شریران را می خوانیم که گاه به شکست…
تجسم خداوندمان عیسی مسیح مبارک 1- داستان میلاد و تجسم:یک زوج معمولی به اسم مریم و یوسف باهم دیگر نامزد…
"اقتدار خود را در مسیح بپذیریم، اعلام کنیم و بکار ببریم"مقدمه:کلام خدا می گوید: "این را نوشتم به شما که…
اگر زمانی از ما بخواهند روزی به یک مکانی که تا حالا آنجا نبودیم و نرقتیم برویم تا کاری رو…
((من را بخوان و ترا اجابت خواهم نمود و ترا از چیزهای عظیم و مخفی که آنها را ندانسته ای…
امروز می خواهيم در مورد ابراهیم و کنیز و زن او هاجر صحبت کنيم. پيغام امروز یک پیغام تمثیلی است.…
با سلام خدمت همه شما دوستان عزیز و گرانبها امیدوارم در هر جا که هستید شاد و پیروز و سربلند…
صفحه2 از5

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131