امروز می خواهیم در مورد دو فرقه دورغی و بدعت در مسیحیت صحبت کنم . هدف من دو چیز است.…
مقدمه: چون عیسی به نواحی قیصریۀ فیلیپُس رسید، از شاگردان خود پرسید: «به گفتۀ مردم، پسر‌انسان کیست؟»آنان پاسخ دادند: «برخی…
مقدمه: چقدر باعث افتخار است كه می خواهیم در مورد كلام خدا صحبت كنیم. كلامی كه مسیح گفت : آسمان…
مقدمه: در این روزهای دنیا که فساد، گناه و بدبختی، جنگ و بیماری زندگی مردم را تاریک گردانیده است، ایمانداران…
(داشتن محبت آگاپه) (اول یوحنا 2:5) مقدمه: من در حالیکه برای سال 2007م دعا می کردم، خدا در 4 هدف…
در این نوشته می خواهیم به چندین موارد از شباهتهای نوح و شرایط آن زمان و کار و کشتی او،…
با سلام و درود خدمت شما برادران و خواهران عزیزم در مسیح بعداز نوشتن مقاله تلمود به علت اینکه یک…
با سلام و احترام من امیر شفیعی از ایمانداران به مسیح خداوند و خادمین کلیسای خداوند میباشم. طی دروسی که…
مزمور 108ای خدا دل من مستحکم است .....چقدر خوب است که دعاهای خودمان را با قوت شروع کنیم، این طور…
صفحه1 از5

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131