خداوند را بشناس

مقدمه:

چقدر باعث افتخار است كه می خواهیم در مورد كلام خدا صحبت كنیم. كلامی كه مسیح گفت : آسمان و زمین زایل می گردد ولی كلمات من هرگز زایل نشود. (مرقس 13:31)


كلام خدا در امثال می گوید:" در تمام راههای خود (در تمام زندگی خود یا بگفته نویسنده كتاب جامعه در ایام جوانی خود)خدا را بشناس و او طریقهایت را راست خواهد كرد. " (امثال 6:3-جامعه 1:12) این وعده بزرگی برای تمام مردم دنیا است. 
اگر می خواهیم بركت الهی در زندگی ما باشد باید خدا را بشناسیم و با او زندگی كنیم.
چون یكی از اصلی ترین مشكلات مسیحیان عدم شناخت خداست.

شناخت خدا تنها به درد کلاسهای الهیات نمی خورد بلکه هر مسیحی برای رشد و خدمت بهتر احتیاج دارد در شناخت خدا رشد کند . (فیلیپیان 3:10 -افسسیان 3:18) شناختی که از طریق کلامش و مشارکت با او بدست می آید.

شناخت درست خدا روی دعاها ، خدمات و ایمان و رشد ما تاثیر مهمی دارد . شناخت خدا باعث می شود ما از افراط ها و تفریط ها و بدعت ها بدور باشیم و مهمتر از همه شناخت خدا روی نجات ما هم تاثیر دارد. (یوحنا 3:17)( این است حیات جاویدان، که تو را، تنها خدای حقیقی، و عیسی مسیح را که فرستاده‌ای، بشناسند.)

 

بخش اول : خدای حقیقی

بعد از گناه آدم و حوا و بخاطر وجود ذات گناه آلود در انسان خدای مقدس از انسان گناهكار جدا شد و فاصله گرفت. (رومیان 5:12)
در تمام قرنهای كه انسان زیسته است ، همواره مهمترین سئوال انسان این بوده است كه حقیقت چیست ؟ (یوحنا 18:38) خدا كیست ؟ (اعمال 9:5) آیا خدایی وجود دارد ؟ و.... 
خیلیها نظراتی متفاوت در این باره داده اند بعضی ها وجود او را انكار كرده و خدا را ساخته ذهن انسان خوانده اند. (مزمور 14 و 53 آیه1) بعضی ها می گویند خدایی وجود دارد ولی یا نظرات عجیب و غریبی در مورد او دارند و یا توانایی شناخت او را انكار می كنند.دیگران می گویند خدا جهان را آفریده ولی آنرا به حال خود رها كرده است (دئیست ها). بعضی ها هم می گویند خدا در همه چیز وجود دارد (عرفان دنیوی)که متاسفانه امروز خیلیها را فریب داده است که معتقدند بودا و حافظ و گاندی و ... مثل مسیح خدا بودند و ما هم می توانیم به خدائی برسیم .دیگران اگرچه به وجود خدا و حتی انجیل و تعالیم مسیحیت معتقدند ولی در عمل چنین چیزی در زندگی آنها دیده نمی شود (الحاد عملی ). (رومیان 1:21)
خلاصه اینكه هر كس هر چه به فكرش می رسد آنرا خدای خودش می سازد. بعضی ها هم آنقدر سرگرم كار و فعالیت و لذت و پول و خود و خانواده خود هستند (فیلیپیان 3:19) كه وقتی برای خدا و تحقیق و تفكر در این مورد ندارند و می گویند انسان باید كار كند و آدم خوبی باشد و اگر خدای باشد او هم حتما همین را از ما می خواهد و کاری با نجات بوسیله توبه و ایمان به خون خداوند عیسی مسیح ندارند.
اما ما می دانیم كه خدای هست (افسسیان 4:6) چون كلام خدا ، عقل و وجدان ما آنرا تایید می كند و این خدا جهان و انسان را آفریده و كلام مقدسش را به عنوان بزرگترین هدیه به ما داده است ، تا ما بتوانیم او را آنگونه که خودش خودش را معرفی می كند بشناسیم.
ما نمی توانیم خدا را با عقلمان بطور کامل ثابت كنیم بنابرین محتاج مكاشفه خدا هستیم. یعنی اینكه محتاجیم كه خدا خود را بر ما آشكار كند و خدا را شكر كه خدا این كار را بوسیله كتاب مقدس و فرزندش عیسی مسیح انجام داده است. (عبرانیان 1)
او خدای قابل شناخت است و دوست دارد كه ما او را بشناسیم برای همین انسان شد كلام خدا می گوید :" خدا را هیچ كس ندیده است ، پسر یگانه خدا كه در آغوش پدر است . همان او را آشكار ساخت " (یوحنا 18:1)
او خدای بی تفاوتی نیست زیرا نه فقط برای ما فكر می كند(اول پطرس 5:7) بلكه برای ما عمل می كند. او با انسان شدنش همدرد مشكلات ما شد (عبرانیان 4:15 )و بر روی صلیب ریشه اصلی ترین بدبختی انسان یعنی گناه و مرگ و جهنم و لعنت را از بین برد (عبرانیان 2:14) کلام خدا در "كولسیان 2:14" چنین می فرماید:( آن سند قرضها را که به‌موجب قوانین برضد ما نوشته شده و علیه ما قد علم کرده بود، باطل کرد و بر صلیب میخکوبش کرده، از میان برداشت. و ریاستها و قدرتها را خلع سلاح کرده، در نظر همگان رسوا ساخت و به‌وسیلۀ صلیب بر آنها پیروز شد.)
او خدای مرده و ضعیفی نیست چون بر مرگ غلبه كرد و گفت تمام قدرت در آسمان و زمین در دستان من است . (متی 28:18) وجود حدود 1 میلیارد كهكشان كه هر كدام حدود 100 میلیارد ستاره دارند كه هر كدام به اندازه حدود خورشید ماست كه قطرش 1000 برابر زمین است نشاندهنده عظمت و جلال خدای ماست. امروز قبر خالی دلیلی محكم بر زنده بودن مسیح است برای كسانی است كه چشم دارند !
كلام خدا می گوید : " زیرا هر كه تقرب به خدا جوید باید ایمان آورد كه او هست " (عبرانیان 6:11)
روزی مردی به بیلی گراهام بزرگترین واعظ قرن حاضر گفت :" خدا وجود ندارد " بیلی گراهام گفت :" خدا وجود ندارد ! من همین الان در حضور او بوده ام !" وجود خدا برای کسانیکه با او زندگی می کنند امری واضح و مشخص است.
ملیونها زندگی عوض شده ، ملیونها دعای جواب داده شده (جرج مولر شخصی كه مرد دعا بود، می گوید خدا به 50000 از دعاهای من پاسخ داده است)، میلیونها شهادت و هزاران زندگی وقف شده (مرگ شاگردان مسیح و مسیحیان قرن اول كه در مقابل شیران درنده سرود پرستش می خواندند. ایگناتیوس اسقف قرن اول انطاکیه در نامه خود به افسسیان می گوید :"بیاری دعاهای شما سعادت مقابله با حیوانات درنده در روم نصیبم گردد، سعادتی که مرا شاگرد واقعی عیسی مسیح می گرداند."، امروزه در دنیا حدود 1 میلیون راهبه باكره وقف شده كاتولیك وجود دارد ، 1 ملیون کشیش و شبان کاتولیک و پروتستان و ارتودکس وجود دارد) تمام اینها نشان می دهد که حقیقتی به نام خدا ، چنین تغییرات عظیمی در زندگی آنها بوجود آورده است. 
پطرس رسول می گوید :‌ "زیرا آنگاه که آمدنِ پرقدرتِ خداوندمان عیسی مسیح را به شما اعلام می‌کردیم، از پی افسانه‌هایی که زیرکانه ابداع شده باشند نرفته بودیم، بلکه کبریای او را به چشم دیده بودیم "(اول پطرس 1:16) بله مسیحیت افسانه نیست بلکه حقیقت است.
یوحنای رسول می گوید " آنچه دیدیم و شنیدیم و دستهای ما لمس كرد ، آنرا به شما اعلام می كنیم تا شما نیز با خدا و پسرش عیسی مسیح مشاركت داشته باشید " (اول یوحنا 1)
من خود نیز بعد از دوران گناه آلودی كه در اوایل نوجوانیم داشتم ، وقتی كلام خدا را شنیدم و خواندم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. مهمترین چیزی كه روی من تاثیر گذاشت حقیقت بودن خدا بود و یك سئوال ساده (اگر خدا حقیقت دارد ، مردم نباید اینگونه كه الان زندگی می كنند ، زندگی كنند)طوری الزام روح القدس در من بود كه من با تشنگی فراوان و با روح توبه كار بسوی خدا آمدم. (یادم می آید وقتی به آسمانها نگاه می كردم اشك می ریختم كه مردم خدای به این آشكاری را نمی پذیرند و متعجب بودم چطور من این سالها از او دور بودم. می خواستم فریاد بزنم او اینجا بود و من نمی دانستم "پیدایش 28:16")
و الان سالها از آن روزهای مبارك می گذرد و من حقیقت را شناختم و حقیقت مرا آزاد كرد (یوحنا 8:32) و امروز می توانم با اطمینان بگویم : چون ایمان آوردم سخن می گویم (دوم قرنتیان 4:13) و می دانم به كه ایمان آورده ام (دوم تیموتائوس 1:12) و خدای من زنده است (ایوب 19:25) و بر تخت قوت خود بالاتر از هر چیزی قرار دارد. (افسسیان 1:21 - فیلیپیان 2:10)
من ایمان دارم منشاء بدبختی های مردم و دنیا بخاطر این است كه مردم خدای حقیقی را نمی شناسند و از خدای محبت و خالقشان اطاعت نمی کنند.
آن خودكاری كه فوق العاده زیبا باشد ولی ننویسد ، برای صاحبش مفید نیست.آن ماشینی که فوق العاده زیبا باشد ولی راه نرود به درد نمی خورد. حال انسان هر چقدر علم و دانش و ثروت و مقام داشته باشد ولی خدا را نداشته باشد برای صاحب و خدایش مفید نیست. "چه فایده دارد انسان همه دنیا را ببرد ولی حیات جاودان را از دست بدهد." (متی 16:26)
شناخت خدا با دانستن در مورد خدا فرق می كند . ما شاید تمام خصوصیات خدا را دقیقا بدانیم ولی شناخت بیانگر مشاركت نزدیك و زیستن با او است(اول یوحنا 3:6) .باشد كه ما نه فقط درباره او بدانیم بلكه مثل خنوخ و نوح (پیدایش 5:22 و 6:9) با او راه رویم و با او زندگی كنیم.

بخش دوم : صفات خدا


1- خدا محبت است

دنیا می گوید : "عشق خدا است" اما کلام خدا می گوید : خدا محبت است (اول یوحنا 4:8) مهمترین آیه کتاب مقدس می گوید :"خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر‌که به او ایمان آوَرَد هلاک نگردد بلکه حیات جاویدان یابد" (یوحنا 3:16) و رومیان 5:8 می گوید:" خدا محبت خود را نسبت به ما این‌‌گونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد."
خدا منبع محبت است و چطور ممکن است ما او را به عنوان خدای محبت بشناسیم و او را محبت ننماییم؟!
چطور ممکن است برای کسی که برای ما مرد ، زندگی نکرد؟!
آیا ایمان دارید که گناهان شما مسبب مرگ مسیح شد؟!
"او برای من مرد تا من برای او زندگی کنم." (دوم قرنتیان 5:15) این میبایست شعار زندگی ما شود.
اگر خدا محبت نبود هیچ انسانی نجات نمی یافت و هیچ امیدی برای گناهکاران و ذلیلان و بدبختهای ما مثل ما نبود.
شناخت خدای محبت باعث تسلی و آمرزش ما می شود.

2- خدا زنده و حی است

خداوند بارها بوسیله کلامش و معجزات و نشانه ها و شنیدن دعا ها و تغییر زندگی ها ثابت کرده است که او زنده است.
ما خدای را می پرستیم که اگرچه برای ما مرد (مرگ به معنی جدایی روح از بدن نه نابودی) (اعمال 20:28)، ولی روز سوم از مردگان قیام کرد و حداقل در 10 نوبت بر افراد مختلف و یکبار بر بیش از 500 نفر ظاهر شد (اول قرنتیان 15:6). می گویند در انجیل در حدود 100 بار در مورد قیام خداوند صحبت شده است.
ما باید یاد بگیریم با خدای زنده مشارکت داشته باشیم.او حرف می زند ، می بیند ، می شنود ، احساس و اراده و فکر دارد و عمل می کند .

3- خدا قادر مطلق است

خداوند بارها در عهد عتیق خود را به نام الشادای (قادر مطلق) و یهوه صبایوت (خدای لشکرها) معرفی می کند.مسیح خداوند می گوید : " تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است " (متی 28:18) در افسسیان باب 1 این چنین می گوید :" {مسیح}بس فراتر از هر ریاست و قدرت و نیرو و حاکمیت، و هر نامی که چه در این عصر و چه در عصر آینده ممکن است از آنِ کسی شود. و همه‌چیز را زیر قدمهای او نهاد، و مقرر فرمود که او برای کلیسا سَرِ همه‌چیز باشد،"
کتاب مقدس پر است از کارهای عظیم خدا (باز کردن دریا ، دادن آب از صخره ، دادن نان از آسمان ، ایستادن آفتاب در آسمان ، تا معجزات عظیم مسیح شامل زنده کردن مرده ها ) همه و همه ثابت می کند که خداوند قادر مطلق است.
شناخت خدا به عنوان قادر مطلق باعث می شود بدانیم آنچه برای ما غیر ممکن است برای خدا ممکن است و هیچ چیز برای خدا آنقدر بزرگ نیست که نتواند انجام دهد پس با ایمان می توانیم تمام مشکلات خود را به حضور این خدای قادر مطلق ببریم .

4- خدا مقدس است

كلام خدا ما را با خدای قدوسی آشنا می كند كه فرشتگان بطور مداوم او را می پرستند و می گویند "قدوس، قدوس ، قدوس. جهان از جلال او پر است" (اشعیا 6:3 - مکاشفه 4:8) .عهد عتیق ما را با خدای قدوس ، عظیم و پر جلالی آشنا می كند و عهد جدید اعلام می كند كه این خدای قدوس با وجودی كه مثل ما انسان شد و تجربه كننده او را آزمود ولی قدوس ، بدون گناه و بدون عیب باقی ماند . (عبرانیان 4:15)
خدا نه فقط مقدس است بلكه اراده اوست كه ما نیز مقدس شویم .(اول پطرس 1:16) ما خوانده شده ایم كه نه فقط با توبه نجات یابیم بلكه در زندگی ایمانی خود رشد كرده به شباهت مسیح در بیاییم. (افسسیان 4:13 - غلاطیان 4:19)
كلام خدا می گوید :"اگر بگوئیم با او متحد هستیم و در عین حال در ظلمت زندگی می كنیم معلوم می شود كه گفتار ما دروغ و كردار ما نادرست است" (اول یوحنا 1:5)
امروز عهد ببندیم كه به عنوان فرزندان خدای قدوس ، از هر ناپاكی و گناه توبه و بازگشت كرده و بر طبق اراده پدر و به قوت روح القدس زندگی مقدسی داشته باشیم.

5- خدا رحیم و بخشنده است

اگر خداوند بر ما رحم نمی كرد هیچ كس زنده نمی ماند. (مراثی 3:22 - مزمور 124 آیه 2 و 3) اگر خداوند قرضهای ما را نمی بخشید همه مستحق جهنم و دوری ابدی از خدا بودیم. (رومیان6:23)
اگر پسر ما را آزاد نمی كرد (یوحنا 8:36)، هنوز اسیر بودیم و اگر فیض و لطف و نیكویی خدا نبود عاقبت ما چه بود ؟ به چه امیدی باید زندگی می كردیم؟اگر برای گناهكار و مسیحی افتاده در گناه شفیعی نبود چه میشد؟
ولی خدا را شكر كه او ما را تا ابد دوست دارد .(رومیان 8:35) او رحیم و بخشنده است و با ما مطابق گناهان ما عمل نمی نماید. (مزمور 103:10)
پس اگر امروز نا امید هستیم نزد خدای امید (رومیان 15:13) و رحیم و بخشنده قلب خود را بریزیم (مزمور 62:8) و اجازه دهیم او ما را شفا دهد.


6- خدا تغییر ناپذیر است

كلام خدا می گوید : "من یهوه هستم كه تبدیل نمی پذیرم" (ملاكی3:6)و "عیسی مسیح دیروز ، امروز و تا ابد الاباد همان است" (عبرانیان 13:8)
او در قوت ، حكمت ، محبت ، اراده ، شخصیت ، رحمت ، نیكویی ، عدالت و حقیقت تغییر ناپذیر است با این وجود اراده او این است كه ما را هر روزه تغییر داده و به شباهت عیسی مسیح خداوند در بیاورد!
ما هر موقع كه به حضور خدا می آئیم با این ایمان بیایم كه او امروز می خواهد در ما كار كند و ما را عوض كند. اگر بدون هدف و ایمان به حضور خدا بیائیم مسلما چیزی را دریافت نخواهیم كرد.

7- خدا عالم مطلق و حضور مطلق است

او همه چیز را در مورد ما میداند، او همه چیز را در مورد همه چیز و همه كس می داند. او افكار و نیازهای ما را می داند . در كتاب مكاشفه در باب 2 و3 ، هفت بار به 7 كلیسا می گوید كارهای تو را می دانم. او ضعف ها و قوات و نكات منفی و مثبت ما را می داند . مزمور 139 می گوید كه از حضور او فرار امكان پذیر نیست زیرا او همه جا حضور دارد. ولی خدا را شكر كه او اگر چه همه چیز را در مورد ما می داند ولی به محبت خود نسبت به ما ادامه می دهد. 
علم و حضور مطلق خدا باعث می شود ما قدوسیت را در خداترسی به كمال برسانیم. (دوم قرنتیان 7:1)

نتیجه:

حال ما تا حدودی خدا را شناختیم. برای شناخت شخصی از خداوند باید:
الف: به طور مداوم کلام خدا را بخوانیم و درست بفهمیم (برای اینکار می توانیم از کتب خوب تفسیر که مورد تایید شبانمان یا کلیسایمان و یا اکثریت مسیحیان دنیا است استفاده کنیم.)
"یادمان نرود هر تفسیری که بکنیم باید
1-با روح انجیل هماهنگ باشد.
2-مورد تایید پدران اولیه کلیسا و هماهنگ با اعتقادنامه های رایج کلیسایی باشد.
3-مورد تایید اکثریت مسیحیان واقعی و همه فرقه های اصلی مسیحیت باشد."
ب: با خدایمان مشارکت صمیمانه ای بوسیله دعا داشته باشیم.
پولس بعد از سالها زندگی ایمانی و خدمتی این چنین دعا می کند :" می‌خواهم مسیح و نیروی رستاخیزش را بشناسم و در رنجهای او سهیم شده، با مرگش همشکل گردم،تا به هر طریق که شده به رستاخیز از مردگان نایل شوم. " (فیلیپیان 3:10.11)
پس اگر مردان خدا اینچنین دعا می کردند چقدر بیشتر ما باید در شناخت خداوندمان رشد کنیم. شناخت خدا کاری است که ما تا آخر عمرمان باید در آن رشد کنیم.
ما هر چه بیشتر خدا را بشناسیم، زندگی مسیحی بهتری خواهیم داشت و خدا را بهتر خدمت خواهیم کرد.

 • مطالعه 6503 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131