بياييد گناه نكنيم

بياييد گناه نكنيم

مقدمه:چرا شناخت گناه مهم است؟ چون

1-گناه باعث سقوط و هلاکت و بدبختی ما شد پس باید عامل بدبختی مان را بدانیم و بشناسيم.

 

2- مسیح برای وجود گناهان ما به طرز فجیحی مصلوب شد پس باید فجیح و قبیح بودن گناه را بشناسيم.

3-اراده پدر داشتن زندگی مقدس است ، مسیح برای آزاد کردن ما از گناه خونش را ریخت و مرد و روح القدس برای آزادی از گناه به ما داده شده است پس شناخت گناه مهم است

4- شناخت گناه در داشتن توبه واقعی و زندگی مقدس که خودشان منبع تمام برکات الهی هستند اهمیت دارد.

امروز می خواهیم قسمتی از کلام خدا را که در مورد گناه صحبت می کند کمی باز کنیم.

بخش اصلی :
امّا آگاه باش که در روزهای آخر، زمانهای سخت پیش خواهد آمد. مردمانْ خودپرست، پولدوست، لاف‌زن، متکبر، ناسزاگو، نافرمان به والدین، ناسپاس، ناپاک،بی‌عاطفه، بی‌گذشت، غیبت‌گو، بی‌بندوبار، وحشی، دشمن نیکویی،خیانتکار، عجول و خودپسند خواهند بود. لذت را بیش از خدا دوست خواهند داشت و هرچند صورتِ ظاهرِ دینداری را دارند، منکر قدرت آن خواهند بود. از چنین‌کسان دوری گزین. (دوم تیموتائوس 5-3:1)

آیاتی که در بالا آمده گرچه مربوط به بی ایمانان در روزهای آخر است ولی چقدر باعث تاسف است که در کلیساهای ما و در بین ایمانداران نیز چنین گناهانی وجود دارد . حال به بررسی آنها می پردازیم.

خودپرست: کسی که فقط به فکر خود است ، برتری خود ، ثروت خود ، مقام خود ، لذت خود ، خانواده خود ، آرامش خود و چقدر تاسف بار است که امروز خیلی از مسیحیان که حتی به طور مرتب کلیسا می آیند تنها به فکر برکات برای خود هستند و با اراده خدا کاری ندارند. خداوند چنین کسانی را نمی پذیرد . همانطور که خدا در فکر نجات ما بود و در فکر نیازهای ما هست ما نیز به عنوان فرزندان خدا باید از خودخواهی و خود محور بودن توبه کنیم. ما گاهی آنقدر خودخواه هستیم که فکر می کنیم حضور ما باعث برکت اطرافیانمان است ، موعظه ما ، دعای ما ، نگاه ما ، راه حلهای ما ، افکار ما همه درست و بهترین و کتاب مقدسی ترین هستند و این نگرش چقدر با نگرش پولس که خود را بزرگترین گناهکار می داند فرق می کند (اول تیم 1:15). ما فکر می کنیم ما مرکز هستیم و بدون ما کلیسا لنگ است و دنیا بدون ما مزه و مفهومش را از دست می دهد .

پولدوست : مسیح صریحا گفته است که کسی نمی تواند هم خدا و هم پول را خدمت کند (لوقا 16:13).و چقدر عجیب است که امروز خیلیها تعلیمی من در آوردی می دهند مبنی بر اینکه هر چه به خدا نزدیکتر باشی پولدارتر باید باشی. می گویند اگر برکات مادی نداری در زندگیت گناهی هست و این تعلیم چقدر با تعلیم کلام صحیح که پولدوستی را گناه می داند در تضاد است کلام خدا می گوید : " امّا آنان که سودای ثروتمند شدن دارند، دچار وسوسه می‌شوند و به دام امیال پوچ و زیانباری گرفتار می‌آیند که موجب تباهی و نابودی انسان می‌گردد. زیرا پولدوستی ریشه‌ای است که همهگونه بدی از آن به‌بار می‌آید، و بعضی در آرزوی ثروت، از ایمان منحرف گشته، خود را به دردهای بسیار مجروح ساخته‌اند." (اول تیم 10و6:9) امروزه به جای انکار نفس ،چقدر تاکید و تعلیم بر برکات متمرکز می شود و چقدر تاسف بار است که در دنیا امروز مسیحیان پولدست باعث لغزش دنیا گردیده اند. امروزه حتی خیلی از مسیحیان ده یک را برای برکت بیشتر و پولدارتر شدن می دهند.البته مسلم است که ما باید کار کنیم و زحمت یکشیم و بوسیله پولی که خدا می دهد زندگی با قناعتی بکنیم و از پول در جهت گسترش کلام و همچنین انجام کارهای خیرخواهانه استفاده کنیم. ولی پول دوستی گناه و حتی بت پرستی است.

لاف‌زن : لاف‌زن کسی است که حرفهای می زند که قادر به انجامش نیست و دروغ است. 
ما گاهی حتی به خدا چیزهای می گویم که نمی کنیم . چقدر عجیب است که ما گاهی چون می خواهیم خود را آدم روحانی نشان دهیم پیش ایمانداران دیگر شروع به لاف زنی می کنیم . کلام خدا می گوید :"لاف زن مشویم تا همدیگر را به خشم آوریم و بر یکدیگر حسد بریم" (غلاطیان 5:26) می گویند روزی وقتی یک معتاد شهادت توبه خود را می داد گفت که او سرطان حنجره هم داشته ولی بعد معلوم شد که دروغ گفته و وقتی از او علت دروغ را پرسیدند او گفت که حاضر است برای جلال خدا چیزهای بزرگتر از این هم بگوید. واقعا چقدر عجیب است . ما با دروغ نمي توانيم خدا را جلال دهيم.خداوندا ما را از گناهانمان با خونت پاک کن .

متکبر : کسی که خود را محور می بیند. کسی که فکر می کند اگر نباشد کلیسا می لنگند. کسی که می خواهد در همه کارها دخالت کند و چقدر باید خادمین کلام و مخصوصا خادمين پرستش مواظب این گناه باشند. فرد متکبر بیشتر از شفا یافتن مریضان آن زمان خوشحال می شود که آن مریض بوسیله او شفا یافته باشد. فرد متکبر خود را معمولا فروتن می داند.

ناسزاگو :کسی که دهانش را با فحش ، ناسزا پر می سازد . کسی که دیگران را مسخره می کند و می کوبد و خوار می سازد. امروز چقدر از وقت و تلاش خادمین در جهت کوباندن فرزندان و خادمین و كليساهاي دیگر سپری می شوند.فرزندانی که به شکل خدا آفریده شده اند ، فرزندانی که مسیح برای آنها مرده است ، فرزندانی که روح القدس در آنها ساکن است و فرزندانی که به انجیل ایمان دارند و در آسمان با آنها در حضور خدا خواهیم بود. مواظب باشیم تا با اهانت به برادران دینیمان در دیگر فرقه ها روح القدس را محزون نسازیم.

نافرمان به والدین :امروز چارچوبهای خانواده سست شده است و حتی در میان مسیحیان. چون آنچه که کلام خدا در مورد ازدواج و خانواده می گوید رعایت نمی شود. 
اطاعت از والدین تنها حکم کلام خدا است که زمانی می رسد که نمی توانیم آنرا انجام دهیم. (بعد از مرگ والدین) و حکم اول با وعده است (افسسیان 6:2).
اگر مسیح که خدا بود مطیع والدینش بود (لوقا 1:51) چقدر بیشتر بر ما واجب است مطیع بودن را بیاموزیم. ما باید مطیع خدا و ترتیب خدا در کلیسا ، خانواده و جامعه باشیم .ما باید با محبت مطیع باشیم البته در تمام مواردی که مخالف اراده خدا نیست.در مواردی که اراده خدا با خواسته کسی که باید مطیع او باشیم هماهنگ نیست باید با حکمت و هدایت ، از خدا اطاعت کنیم.

 

ناسپاس : امروزه خیلی از مسیحیان فکر می کنند خدا وظیفه دارد دعای آنها را بشنود ، آنها را شفا دهد ، آنها را محافظت کند ، به آنها برکت بدهد و در سلامت کامل بدون هیچ مشکلی زندگی کنند و چون این حق آنهاست نیازی به شکر گزاری برای این موارد نمی بینند. ولی ما باید بدانیم که خدا لطف می کند اگر مطابق فیضش چیزی به ما میدهد، ما باید از او شکر گذار باشیم. نا سپاسی نشانه قدر نشناسی و بی ایماني است ، امروز ما چقدر زود کارهای خدا و کارهای خوب دیگران را فراموش می کنیم . با یک اشتباه کوچک دیگران تمام کارهای خوبشان را فراموش می کنیم. امروزه شاید ما پرستش را چنان با موسیقی هماهنگ کردیم که بدون موسیقی نمی توانیم خدا را بپرستیم. ما گاهی در پرستش متاسفانه به فکر شادی خودمان هستیم و طوری احساساتی می شویم و سر و صدا می کنیم که اصلا خدا را فراموش می کنیم و صدای او را نمی شنویم. هر چند کلمات پرستش در دهان ماست ولی قلب و فکر ما پر از روح پرستش نیست. کلام خدا تعلیم می دهد که پرستش را می توان و باید با اعمال خیرخواهانه و انسان دوستانه هم نشان داد. (یعقوب 26:1و27)

ناپاک : ناپاک کسی است که از چیزهای کثیف لذت می برد و یا حداقل متنفر نیست و با آنها صلح کرده است. امروزه چقدر از مسیحیان که به طور مرتب کلیسا می آیند به داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج معتقدند و یا داشته اند ، نگاه کردن فیلمهای پورنوگرافی و سایتهای پورنو و تصاوير مستهجن در میان مسیحیان چقدر رواج دارد ، هم جنس بازی طوری بیماری و نیاز تعریف می شود. چقدر طلاق در میان مسیحیان زیاد شده و تلقی شدن خود ارضایی به عنوان گناه برای خیلیها خنده دار است.کلام خدا می گوید : "پاک و مقدس باشید زیرا که من پاک و مقدسم" (اول پطرس 1:16) همچنین می گوید : " خوشابه‌حال آنان که ردای خود را می‌شویند تا حقِ دسترسی به درخت حیات را پیدا کنند و بتوانند به دروازه‌های شهر داخل شوند. سگها و جادوگرها و بی‌عفتان و آدمکشان و بت‌پرستان و همۀ کسانی که دروغ را دوست می‌دارند و آن را به‌عمل می‌آورند، بیرون می‌مانند. " (مکاشفه 15و22:14) مسیح در موعظه معروف بالای کوه می گوید :" هر‌که با شهوت به زنی بنگرد، همان‌دم در دل خود با او زنا کرده است. پس اگر چشم راستت تو را می‌لغزاند، آن را به‌در‌آر و دور افکن، زیرا تو را بهتر آن است که عضوی از اعضایت نابود گردد تا آن که تمام بدنت به دوزخ افکنده شود. و اگر دست راستت تو را می‌لغزاند، آن را قطع کن و دور‌افکن، زیرا تو را بهتر آن است که عضوی از اعضایت نابود گردد تا آن که تمام بدنت به دوزخ افکنده شود." (متی 30:5-28) و کلام خدا پر است از هوشیار در مورد نا پاکی و تاکید در مورد پاک بودن. بدون پاکی نمی توان خدا را دید.

بی‌عاطفه : امروزه چقدر مهربانی ، رحم ، عاطفه ومحبت نایاب شده است. فیلمهای خشونت باری که از تلویزیون پخش می شود ما را نیز به آدمهای بی رحم و بی عاطفه تبدیل کرده است. مرگ انسانها برای ما بی اهمیت است . (روزانه 200 هزار نفر در دنیا می میرند.) فقر و گرسنگی انسانها برای ما بی اهمیت است. (یک سوم افراد دنیا در گرسنگی و فقر به سر می برند) حال مریضان برای ما اهمیتی ندارد .حتی اهمیت نمی دهیم که همسایه یا فامیل ما به جهنم برود .امروز در کلیساها گریه برای نیازمندان و گناهكاران منسوخ شده است و فكر مي كنيم هر كس بيشتر دست بزند يا بيشتر به زمين بيفتد روحاني تر است و فراموش كرده ايم جمله مسيح را كه مي گويد "خوشابحال ماتميان" (متي5:4) . وای برما که چقدر از خدای که بر ما رحم کرد فاصله گرفته ایم.قلب مسیح برای مریضان ، معلولان ، آدمهای بدبخت و بیچاره در فقر و گرسنگی ، جنگ زده ها ، برای وحشی گریهای انسانها و کثافت کاریهای مردم دنیا روی صلیب ترکید. قلب مسیحی نیز باید پر از رحم و عاطفه و محبت نسبت به دنیا باشد ، خدا دنیا را به انسان سپرده است و ما به عنوان مسیحی وظیفه داریم در جهت رفع مشکلات آن با رحمت تلاش کنیم.

بی‌گذشت : امروز چقدر از مسیحیان بی گذشت و کینه دل هستند . چقدر باعث تاسف است که جهنم در آن مسیحیان زیادی را خواهد داشت که کلیسا می رفتند ، دعا می کردند ، کلام می خواندند و حتی به دیگران شهادت داده و حتی خادم بوده اند ولی چون دیگران را نبخشیده اند ، بخشیده نشده اند. (متی6:15) امروز همه شما را دعوت می کنم که دیگران را ببخشید تا خدا شما را ببخشید . اگر می خواهید به بهشت بروید باید ببخشید. خدا شوخي ندارد . باید فکر انتقام و کینه جویی و تلافی کردن و ضربه زدن را از خودمان دور کنیم . ما با نبخشیدن خودمان را آزار می دهیم و در اسارت نگه ميداريم . آنچه در زندگی ما اتفاق افتاده هر چه قدر هم تلخ بوده به عنوان اراده خدا بپذیریم و دیگری را بخشیده و زندگی نویی به قوت روح القدس شروع کنیم.

غیبت‌گو : امروزه خیلی از مسیحیان در غیبت کردن از دعا کردن و شهادت دادن استادترند.
ما چقدر دوست داریم در مورد مردم صحبت کنیم ، زندگی آنها را تحلیل کنیم و ضعفهای آنها را آشکار کنیم و آنها را کوچک و خراب کنیم . کسی که غیبت می کند نشان می دهد که چقدر خودش کوچک و نابالغ و خودخواه و زخمي است. ما باید یاد بگیریم اول چوب چشم خودمان را ببینیم. دوم ضعفهای دیگران را بپوشانیم سوم در خلوت برای آنها دعا کنیم چهارم مساله را به خود آنها با فروتنی و محبت و حکمت بصورت خصوصی بگوییم.

 

بی‌بندوبار : ما باید گناه را به قباحتی ببینیم که خدا می بیند . ما باید حالمان از گناه بهم بخورد ، باید عمق دردها و زخمهای مسیح را بر صلیب بخاطر این گناهان بیاد آوریم. بی بند و بار کسی است که هیچ چارچوبی برای کارهای خود ندارد. خیلی از مسیحیان هم فکر می کنند آزادند هر کاری می خواهند بکنند. مثلا مست شوند ،از مواد مخدر تفریحی استفاده کنند ، لباسهای تحریک کننده و نا مناسبب پوشند ، پول و وقت و توان و استعداد خود را هر گونه دلشان می خواهد بکار ببرند .ولی ما باید بدانیم که ما شریعت مسیح را داریم (غلاطیان 6:3) یعنی رفتار بر اساس رفتار پر محبت مسیح. پس باید تمام کارهایمان بر اساس محبت به خدا و دیگران باشد چنانکه آگوستین می گوید : "محبت داشته باش و هر چه می خواهی بکن" و مطمئنا محبت هیچ یک از کارهای بالا را نمی کند.

وحشی : عصبانیت و خشم چقدر در زندگیهای ما دیده میشود ؟ مسیح در مورد خشم چنین می گوید :" هر‌که بر برادر خود خشم گیرد، سزاوار محاکمه است؛ و هر‌که به برادر خود "راقا" گوید، سزاوار محاکمه در حضور شوراست؛ و هر‌که به برادر خود احمق گوید، سزاوار آتش جهنم بُوَد " (متی5:22) یعقوب رسول چنین می گوید : " خشمِ آدمی پارسایی مطلوب خدا را به‌بار نمی‌آورد. پس هرگونه پلیدی و هر فزونی بدخواهی را از خود دور کنید و با حلم، کلامی را که در شما نشانده شده و می‌تواند جانهای شما را نجات بخشد، بپذیرید." (یعقوب 21:1و22) حال خود قضاوت کنیم چقدر رفتار ما با خشم و عصبانیت است و گاهی به قدری عصبانی هستیم که می خواهیم دیگری را از بین ببریم و چقدر عجیب است که این دیگری برادر ماست! وچقدر عجیب تر که مساله مورد بحث مساله روحانی است! خداوند به ما حکمت ببخشد که کار او را به روش و اخلاق او انجام دهیم.

دشمن نیکویی :نیکویی از خداست. زیرا خدا هر چه آفرید نیکوست و از ثمرات روح القدس نیز می باشد. ولی چقدر تاسف بار است که مردم امروز نیکویی را اصول کهنه و مسخره می دانند و این تعلیم که در دنیا باید گرگ باشی چقدر در بین حتی مسیحیان گسترش پیدا کرده است. در حالیکه مسیح ما را به گوسفندان و کبوترها شبیه می سازد. امروزه باید در بین مسیحیان به اعمال انسان دوستانه نیز به اندازه بشارت و بیشتر از برکات و عطایا تاکید گردد. اگر انجیل متی باب 25 را بخوانیم می بینیم که میزان مسیح برای فرستادن مردم به بهشت و جهنم اعمال خیرخواهانه و انسان دوستانه آنهاست. اگر نیکویی نکنیم در خطر هستیم . (پیدایش 4:7)

خیانتکار : خیانتکار کسی است که بر خلاف اصول و قولهایش رفتار می کند و از محبت و اعتماد دیگران سو استفاده می کند. آیا ما در روابط مان امین هستیم ؟ آیا ما در کارمان امین هستیم ؟ آیا ما در کلیسا امین هستیم ؟ خودمان را تفتیش کنیم. بگذاریم روح القدس گناهمان را آشکار کند . اجازه دهیم پدر شاخه های مضر را همین امروز در ما ببرد.

عجول : شاید ما امروز عجول بودن را یک مزیت یا زرنگی بدانیم تا یک گناه! اگر صبر از ثمرات روح است (فیلیپیان 5:22) و اگر خدا خود خدای صبور است .(دوم پطرس 3:9) و اگر مردان خدا و کتاب مقدس نمونه زحمت و صبر بودند .(یعقوب 10:5و11) پس عجول بودن اشتباه است چون شخص عجول منتظر کار و هدایت خدا نیست و همه چیز را خودش می خواهد به روش خود سریع انجام دهد در حالیکه کتاب مقدس به انتظار کشیدن برای خداوند و هدایت شدن از او بسیار اهمیت می دهد. شخص عجول عاقبت نگر نیست. امروز ما چون صبر نداریم زود نا امید می شویم و به راههای غیر الهی متوسل می شویم. اگر خود را مسیحی پر از روح القدسی می دانیم با محک صبر در موارد مختلف خود را بسنجیم.

لذت دوست بیش تر از خدا دوست بودن : امروزه مسیحیان زیادی هستند که به طور مرتب به کلیسا می آیند ولی گناه و دنیا را هم دوست دارند. در آمریکا در 50 سال گذشته متاسفانه 5 هزار کشیش داریم که به 12 هزار کودک تجاوز کرده اند . در انگلیس 16 هزار زوج همجنس باز وجود دارند که بعضی از آنها در کلیسا ازدواج کرده و بعضی ها حتی کشیش و اسقف هستند. در آمریکا در یک سال حدود 600 رسوایی جنسی در کلیساها رخ میدهد.آیا این است زندگی بر اساس معیار مقدس باشید چنانکه من مقدس هستم .آیا این است به قامت پری مسیح رسیدن. کلام خدا در باب 1 اشعیا می گوید گناه را با محفل مقدس چه رفاقت. زمان آن رسیده که ما توبه کنیم . کلام خدا در امثال می گوید آیا می توان آتش را در آغوش گرفت و نسوخت . آیا می توان با مار سمی بازی کرد و از غضب گریخت.ما یاد گرفته ایم برای خدا شریک بسازیم. یکشنبه ها و در کلیسا مال خدا هستیم ولی در زندگی و کار و تفریح هر کاری غیر کتاب مقدسی که می خواهیم می کنیم. کافیست در جا زدن در زندگی ایمان ، کافیست نمک بی مصرف بودن ، کافیست زمان آنکه باعث لغزش دنیا گردیده ایم. . كافي است مثل يويو بودن (زماني پيش خدا و زماني پيش شيطان بودن). خداوند مي خواهد زندگي يويو وار ما را تكاني اساسي دهد. دعوت خدا این است توبه کنیم و مابقی را که نزدیک به فنا است استوار نمائیم

ظاهرِ دینداری ولی منکر قدرت خدا :آخرین مطلبی که امروز در مورد ان صحبت می کنم در مورد تظاهر به دینداری است . مسیح با تظاهر خیلی مبارزه کرد ولی متاسفانه امروز کلیسا پر است از افراد متظاهر و ریاکار که ظاهر مسیحی و روحانی دارند ولی روحا مرده هستند. امروزه دنیا کلیسا را بجای شناختن به عنوان بدن خدا ، نور ، نمک و عروس مسیح بعنوان اجتماع افراد متظاهر و ریاکار می شناسد. قلب خودمان را تفتیش کنیم . متی 23 را با زندگی خودمان مقایسه کنیم و اجازه دهیم روح القدس به ما نشان دهد که خیلی کارها را ما برای نشان دادن به دیگران و اینکه مسیحی خوبی هستیم انجام می دهیم تا اینکه خداوند را اطاعت کنیم . مسیح گفت تا زمانی که در پی جلال انسان هستید نمی توانید مرا داشته باشید.

نتیجه:
عزیزانم امروز در مورد گناه صحبت کردم ، شاید خیلیها دوست داشتید امروز در مورد شفا ، برکات ، قوات ، آزادی و یا عطایا صحبت می شد. ولی موضوع گناه موضوع فوق العاده جدی است . مسیح برای برداشتن گناهان ما مصلوب شد و بقیه چیزها ثمرات این آزادی و فیض است. کلام خدا در عبرانیان می گوید ما بدون تقدس نمی توانیم خدا را ببینیم. بیایید امروز یک تصمیم جدی بگیریم. اجازه دهیم روح القدس یک کار اساسی و عمیق در ما بکند . از گول زدن خودمان دست برداریم یک توبه عمیق بکنیم. گناه مانع است تا ما رشد کنیم . گناه مانع است که ما شفا یابیم . گناه مانع است که ما خدمت کنیم . گناه مانع است تا ما مسح واقعی روح را داشته باشیم. پس بیاید این موانع را امروز برداریم تا فیض و قوت خدا امروز جاری گردد. من ايمان دارم اگر ما مسيحيان مقدسي باشيم دنيايي غير مسيحي در برابر مسيح به زانو خواهد آمد.
با ایمان به حضور او برویم او ما را دوست دارد و می خواهد ما را از هر ناراستی آزاد سازد . دعا کنیم.

 • مطالعه 1394 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131