داستانِ چهار شمع
چهار شمع کریسمس رسم است که در ایام کریسمس و در واقع آخرین ماه از سال میلادی چهار شمع روشن…
مسیح را به کریسمس بازگردانید
تولد عیسی مسیح مبارک پاپانوئل در قطب شمال زندگی میکند...
الماس پادشاه
الماس پادشاه پادشاهی عادل در یک سرزمین زیبا حکمرانی می کرد. این پادشاه دو الماس کاملاً شبیه به هم داشت…
ارتباط سس گوجه فرنگی با بشارت
اکثر مردم می دانند که من در اصل ، اهل Pennsyvania و Pittsburghهستم. هر وقت که به جایی سفر می…
کوه نوردی که اطمینان نکرد
این داستان غم انگیز کوهنوردی است که می خواست به بلندترین کوه ها صعود کند. تصمیم گرفت . تنها به…
قلب
قلب عیسی مسیح پزشک بر بالین پسرک نشست و گفت: " فردا صبح قلبت را خواهم گشود ..." پسرک کلامش…
پسرکی که پیش خدا رفت
پسری که مبتلا به سرطان استسالی به محض اینکه جراح را دید که از اتاق عمل بیرون می آید٬ از…
فرشته ای به نام ...
مادر و کودک کودکی که آماده تولد بود نزد خدا رفت و از او پرسید:« می گویند فردا شما مرا…
هر چه هستی، بهترین باش!
پابلو پیکاسو یکبار، پابلو پیکاسو، نقاش و مجمسه ساز مشهور اسپانیائی در مورد توانائیهای خودش صحبت می کرد و می…
صفحه14 از15

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131