مسیح را به کریسمس بازگردانید

مسیح را به کریسمس بازگردانید

تولد عیسی مسیح مبارک

پاپانوئل در قطب شمال زندگی میکند...

 

 

عیسی مسیح همه جا است.

 

پاپانوئل سوار بر سورتمه است...

 

مسیح سوار بر ابرها و همچنین بر آب راه میرود.

پاپانوئل یکبار در سال می آید...

 

مسیح یاری دهنده حاضر و همیشگی است.

 

پاپانوئل جورابهای شما را با شیرینی و مغز گردو پر میکند...

 

مسیح همه نیازهای شما را تامین مینماید.

پاپانوئل بدون اینکه کسی از او دعوتی کرده باشد، از دودکش وارد خانه شما میشود...

عیسی مسیح بر در می ایستد و در میزند و زمانی وارد قلب شما میشود که او را به داخل دعوت کنید. 

برای دیدن پاپانوئل باید در صف، انتظار بکشید...

مسیح همانقدر به شما نزدیک است که نامش را بر زبان میآورید.

پاپانوئل به شما اجازه میدهد که بر روی زانوهایش بنشینید...

عیسی مسیح میگذارد که درآغوش او آرام گیرید.

پاپانوئل اسم شما را نمی داند و فقط میتواند بگوید: " سلام کوچولو، اسمت چیه؟"...

مسیح اسم ما را، قبل از اینکه ما بدانیم، می دانست.

نه تنها اسم ما را، بلکه میداند ما کجا زندگی میکنیم.

او گذشته و آینده ما را میداند و حتی تعداد موهای سَرِ ما را نیز میداند.

پاپانوئل یک شکم بزرگ مثل توپ دارد که پر از ژلاتین است...

مسیح قلبی پر از عشق و محبت دارد.

همه آنچه که پاپانوئل میتواند به ما دهد گفتن Ho,Ho,Ho است ...

مسیح به ما سلامتی و امید و یاری، میبخشد.

پاپانوئل میگوید: " بهتر است گریه نکنی"...

مسیح می گوید: " همه غمها و نگرانیهایت را به من بسپار زیرا من برای تو اندیشه میکنم."

همکاران کوچکِ پاپانوئل اسباب بازی می سازند...

مسیح زندگی تازه به ارمغان می آور، قلبهای شکسته را التیام میبخشد، خانه های ویران را بازسازی میکند و نبائی بزرگ و پر جلال میسازد.

پاپانوئل شاید باعث شود که شما لبخندی بزنید...

مسیح شادی به شما می بخشد که قوت شما خواهد بود.

در همان زمانی که پاپانوئل هدیه ها را زیر درختِ شما میگذارد...

مسیح فدیه ما شد و بر صلیبی چوبی جان داد.

بله، مسیح بهتر است، حتی بهتر از پاپانوئل.

آنچه به وضوح قابل درک است این است که یک چنین مقایسه ای امکان پذیر نیست. ما همیشه باید به خاطر بسپاریم که دلیل و انگیزه جشن کریسمس چه کسی است.

ما باید مسیح را دوباره به جایگاهِ اصلیش در جشن کریسمس بازگردانیم، نباید فراموش کنیم که این همه فقط و فقط به خاطر عیسی مسیح است.

 • مطالعه 952 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « الماس پادشاه داستانِ چهار شمع »

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131