فقط اوست که میداند وزن دعای پاک و خالص چه قدر است
فقط اوست که میداند وزن دعای پاک و خالص چه قدر است لوئیز زنی بود با لباسهای کهنه و مندرس،…
اگر بخواهیم می توانیم
اگر بخواهیم می توانیم دکترها به من گفتند که هیچ گاه راه نمی روم، اما مادرم گفت که من راه…
این شما هستین که راه حل رو انتخاب می کنین
این شما هستین که راه حل رو انتخاب می کنین هنگامی که ناسا برنامه فرستادن فضانوردان به فضا را آغاز…
بهای یک رویا (انوشه انصاری)
بهای یک رویا (انوشه انصاری)شما حاضرید چقدر برای تحقق رویاهای خودتون بپردازید؟ آیا رویای شما ارزش حقوق یک ماه شما…
مهمترین 10 چیزی که من آرزو داشتم ...
مهمترین 10 چیزی که من آرزو داشتم ... مهمترین 10 چیزی که من آرزو داشتم آنها را زودتر در قدم…
مصاحبه با خدا
مصاحبه با خدا در رويا ديدم که با خدا حرف ميزنم او از من پرسید :آیا مایلی از من چیزی…
اصول عقاید و شرکت های مختلف
اصول عقاید و شرکت های مختلف اصول سوسیالیستی شما دو گاو دارید و یکی را به همسایه خود می دهید.
الکساندر فلمينگ (داستان پنی سیلین)
الکساندر فلمينگ (داستان پنی سیلین) کشاورزی فقير از اهالی اسکاتلند فلمينگ نام داشت. يک روز، در حالی که به دنبال…
این بستگی دارد که آن در دستهای چه کسی باشد
این بستگی دارد که آن در دستهای چه کسی باشد اولویتهایتان، نگرانی هایتان، ترس هایتان، امید هایتان، رویاهایتان، خانواده هایتان…
صفحه12 از15

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131