خط تیره
خط تیره اهمیت خط تیره بین تاریخ تولد و تاریخ مرگ
معرفی تعدادی از ایرانیان موفق
پروفسور علی جوان در سال 1958 زمانی که کارمند آزمایشگاه بل بود، ایده قانون کلی لیزر گازرا مطرح نمود و…
قدرت اندیشه
قدرت اندیشه اگر شما از اعماق قلبتان تصمیم به انجام کاری بگیرید می توانید آن را انجام بدهید . پیرمردی…
آرزوی کافی برای تو میکنم...
آرزوی... کافی برای تو میکنم اخیراً در فرودگاه گفتگوی لحظات آخر بین مادر و دختری را شنیدم
این داستان شما را شوکه می کند
این داستان شما را شوکه می کند...البته یک شوک مفید.
بزرگان
بزرگان در این قسمت از عملکرد برخی از افراد سرشناس و سیاستمداران معروف در زمان فراغت و خارج از کار…
این مردان سرشناس قبلا چه شغلی داشتند؟
این مردان سرشناس قبلا چه شغلی داشتند؟ در این بخش شما از شغل قبلی برخی از افراد مشهور و سرشناس…
ازدواج در ضرب المثل های جهان
ازدواج در ضرب المثل های جهان در این قسمت تعدادی از ضرب المثلهای جالب کشورهای مختلف و روایات گفته شده…
یك شیوه‌ی موثر تبلیغاتی
یك شیوه‌ی موثر تبلیغاتی معروف است كه وقتی به دستور «میرزاتقی‌خان امیركبیر» مقداری واكسن آبله از اروپا وارد شده بود…
صفحه13 از15

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131