مهمترین 10 چیزی که من آرزو داشتم ...

مهمترین 10 چیزی که من آرزو داشتم ...

مهمترین 10 چیزی که من آرزو داشتم ...

مهمترین 10 چیزی که من آرزو داشتم آنها را زودتر در قدم زدنم با خدا یاد گرفته بودم:

 

1- به احتمال قوی پس از طول مدت ده سال دردی که باعث رنجش تو می شد فراموش شده است. ده سال پیش روزهای سختی را سپری می کردی. آیا همه آنها را امروز به یاد می آوری؟

 

2- هرگز در باره مشکلات ازدواج خود با کسی صحبت نکن بجز با خدای خود یا با شبان خودت. تو خشم خود را در عرض چند روز فراموش خواهی کرد اما دوستان و فامیل وقتهای خوش را نادیده خواهند گرفت و فقط مسائل منفی را که به آنها گفته ای به یاد خواهند سپرد.

 

3- از طرف دیگر علف شاید سبزتر شود ولی به هر حال وقتی به آن سر می زنی باید آن را کوتاه کنی.

 

4- بهتر است که سعی نکنی که دلیل اینکه برخی چیزها اتفاق می افتند را کشف کنی، بهترین کار این است که آن را به خدا بسپاری و تشخیص بدهی که همه چیز برای کسانی که خدا را دوست می دارند و برای اراده او خوانده شده اند برای خیریت در کار است.

 

5- خیلی زود ببخش و از خدا طلب رحمت کن برای شخص متخلف. دعا کن برای کسانی که بدون ضرورت به تو ضربه زده اند. وقتی شروع به دعا کردن برای آن شخص می کنی عوض شدن رفتارت عالی خواهد بود.

 

6- ما به دنبال انتقام گرفتن نیستیم. بعد از 58 سال از زندگی من در روی زمین، این کافی بود برای اینکه بفهمم که ما هر چه را بکاریم همان را درو خواهیم کرد. خدا دادگیر من است.

 

7- فقط برای اینکه شما فرزندتان را در خداوند بزرگ کردید به این معنا نیست که آنها خدا را دنباله روی خواهند کرد وقتی آنها را به حال خود رها کنید. نشستن در کلیسا هر یکشنبه آنها را به یک مسیحی تبدیل نخواهد کرد همانقدر که رفتن آنها به گاراژ آنها را تبدیل به ماشین نخواهد کرد. خدمت خدا یک فرصت است که هر شخص باید آن را با انتخاب آزاد خود برگزیند.

 

8- اگر کسی غیبت کس دیگری را می کند، می توانی حدس بزنی که وقتی تو پشتت را بکنی در باره تو همان کار را خواهند کرد. دهان خود را ببند و با لبخند موضوع را عوض کن.

 

9- صمیمیت با خدا بهترین رابطه ای است که تا کنون داشته ای. مردم می آیند و می روند اما خدا همیشه با توست. او همه چیز را در باره تو می داند، او تو را بدون قید و شرط دوست دارد. بجای اینکه در موقعی که حالت خوب نیست اول دوستانت را صدا کنی، به روی زانوهایت برو و با خدا صحبت کن.

 

10- بده و احتیاجاتت همیشه بطور معجزه آسائی رفع خواهد شد. منتظر نباش تا کارهایت بخوبی انجام شود تا ده یک و هدیه دهی. خدا به هدایای قربانی فقیران احترام می گذارد. داستان بیوه زن را بخاطر داشته باش. دادن مانند کاشتن بذر در یک مزرعه است. چیزی که بکاری چیزی هست که بیرون خواهد آمد و رشد خواهد کرد. محبت بدون قید و شرط را بکار و وقتی به آن احتیاج داری، حاضر خواهد بود. در مواقع احتیاج برای کسی که نیازمند است بکار و وقتی که تو نیازمند باشی کسی دیگر به فکر تو خواهد بود. دادن، بدون توقع برگشت را بیاموز. دستهایت را باز کن و مجانا بده.

 • مطالعه 1304 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131