این بستگی دارد که آن در دستهای چه کسی باشد

این بستگی دارد که آن در دستهای چه کسی باشد

این بستگی دارد که آن در دستهای چه کسی باشد

اولویتهایتان، نگرانی هایتان، ترس هایتان، امید هایتان، رویاهایتان، خانواده هایتان و رابطه هایتان را در دستهای خداوند بگذارید چون....

این بستگی دارد که آن در دستهای چه کسی باشد.

 

 

یک توپ بسکتبال در دستهای من ارزش حدود 19 دلار را دارد.

یک توپ بسکتبال در دستهای مایکل جوردن ارزش حدود 33 میلیون دلار را دارد.

این بستگی دارد که آن در دستهای چه کسی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

یک توپ بیسبال در دستهای من حدود 6 دلار می ارزد.

یک توپ بیسبال در دستهای مارک مک گویرز حدود 19 میلیون می ارزد.

این بستگی دارد که آن در دستهای چه کسی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

یک راکت تنیس در دستهای من بی فایده است.

یک راکت تنیس در دستهای ونوس ویلیامز یک پیروزی قهرمانی است.

این بستگی دارد که آن در دستهای چه کسی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

یک چوب دستی در دستهای من مرا از حیوانات وحشی محافظت خواهد کرد.

یک چوب دستی در دستهای موسی دریای بزرگ را جدا خواهد کرد.

این بستگی دارد که آن در دستهای چه کسی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک تیرکمان در دستهای من یک اسباب بازی است.

یک تیرکمان در دستهای داود یک اسلحه قدرتمند است.

این بستگی دارد که آن در دستهای چه کسی باشد.

 

 

 

 

 

دو ماهی و پنج تکه نان در دستهای من چند ساندویچ ماهی است .

دو ماهی و پنج تکه نان در دستهای خداوند هزاران نفر را غذا خواهد داد.

این بستگی دارد که آن در دستهای چه کسی باشد.

 

 

 

 

 

میخها در دستهای من ممکن است یک قفس تولید کند.

میخها در دستهای عیسی مسیح نجات را برای تمام جهان بوجود خواهد آورد.

این بستگی دارد که آن در دستهای چه کسی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همانطور که الان می بینید این بستگی دارد که در دستهای چه کسی باشد.

بنابراین اولویتهایتان، نگرانی هایتان، ترس هایتان، امید هایتان، رویاهایتان، خانواده هایتان و رابطه هایتان را در دستهای خداوند بگذارید چون....

این بستگی دارد که آن در دستهای چه کسی باشد.

 

 

 

 

 

این پیغام حالا در دستهای شماست.

شما با آن چه خواهید کرد؟

این بستگی دارد که آن در دستهای چه کسی باشد.

 • مطالعه 1316 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « خط تیره آیا می دانستی که... »

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131