ارزان فروشان سخنانِ خدا
پیشکش به پویندگان راهِ راست در فرهنگ سرای باختر زمین، ارزان‌فروشی یکی از پدیده‌هایی است که توجه بسیاری از ایرانیان…
چرا بعضی مسیحیان تولد مسیح را بجای25 دسامبر، 6 ژانویه می گیرند؟
طبق برخی از مدارك قرن دوم میلادی، ششم ژانویه تاریخ تولد مسیح شمرده می شد و تا قرن چهارم وضع…
زیرا ما انسانیم
از آنجایی که ما انسانیم، همۀ چیزهایی که در زندگی اتفاق می افتد را نمی فهمیم. ما درک نمی کنیم…
هرکس شمشیر بکشد با شمشیر نیز کشته خواهد شد
آنچه باعث میشود به آینده این حرکت عظیم مردم ایران و مخصوصا جوانان امیدوار بود همانا بدور از خشونت بودن …
شانزدهم آذر، روز دانشجو
برای من و اغلب کسانی که قبل از انقلاب اسلامی دانشجو یا فارغ التحصیل ان دوره ها بوده اند شانزده…
کورش زاده یک مکاشفه !
یکروز که در یک مرکز درمانی نشسته بودم و داشتم مجلات و روزنامه های روی میز را ورق می زدم…
واعظانی که مردم به آنها گوش می سپارند
فکر می کنم علاوه بر شاخص های روحانی زندگی فرد و سلامت رابطه اش با خدا و با مردم و…
پاسخ دعا برای چه؟
گاهی اوقات با نگرفتن پاسخ دعاها و استغاثه های خود به عدالت و نیکویی خدا شک می کنیم و یا…
شب روی ایران!
پدیدۀ شوم کودتا چه در رژیم های قدیمی و چه نوین و امروزی آن عمری بلند تر از دمکراسی و…
صفحه4 از7

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131