قبل از اینکه بخواهید اصل 90 به 10 را بخوانید باید بدانید که این اصل تمامآ مربوط به عکس العمل…
پس در انديشه فردا مباشيد ، زيرا فردا انديشه خود را خواهد كرد.» متي 6: 34 مردی اسكاتلندی قصد داشت…
"برای آنترانیک و پلنگ های زخمی اش".................................. در کتاب سرگشتۀ راه حق که شرح حال "پدر فرانسیس" است، در یکی…
غازهای پرنده با پرواز گروهی حداقل 71 درصد، مسیر بیشتری را می پیمایند تا این که بخواهند به تنهایی پرواز…
نوروز جشنی عقیدتی نیست که شخصی موافق وشخصی مخالفش باشدنوروز جشنی مذهبی هم نیست که وابسته به انکار و تایید…
انسان قهرمان پرست، آرمانگرا و عظمت طلب زاده می شود! سراسر تاریخ، پر از صفحات هراس آوری است که :…
دیو گرووی روزی مهمان برنامۀ تلوزیونی Today از تلوزیون NBC بود. از او پرسیده شد که کریسمس را چگونه می…
1. « از این جهت من متولد شدم و بجهت این در جهان آمدم تا به راستی شهادت دهم.» (…
ست یقنظر در ۱۳ فوریه ۱۹۱۱ در ایران متولد شد. ست به معنای " مسح شده " یا "تخصص یافته"…
صفحه2 از7

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131