دیوان حافظ کتاب عشق واندیشه یا فـال واستخاره؟
حافظ در اشعارش بدنبال همدرد و همراه سماواتی میگردد و نه مرید و شاگرد زمینی که از او به وسیله…
آنچه را که مستحقّ آن هستیم، خود انتخاب می کنیم
عقیدۀ "پاداش دادن و یا جبران کردن"، خیلی ها را اینروزها مضطرب می سازد. هم مسیحیان و هم غیر مسیحیانی…
یک باز، یک خفاش و یک زنبور
آیا می دانید که اگر نوعی از باز پرنده را در جعبه ای سرباز حدود 2 متر مربع قرار دهید،…
آیا کارمند باخدایی هستی؟
۱۰ روش عالی برای اینکه یک کارمند باخدایی باشیم:۱. تنها به خدا اعتماد کنبه هیچکس جزء خدا اعتماد کامل نکن.…
توهمی به نام خدا؟
در سالهای واپسین خیزاب تازه ای از یورش منکرین خدا به یکتاپرستی و بطور مشخص به باور مسیحی پدیدار گشته…
مسیحیت بدون مسیح
این عنوان کنفرانسی بود که هفته گذشته در آن شرکت کردم. هنگامی که خبر آمدن اساتید الاهیاتی چون دکتر آر.…
خدا می تواند از شما استفاده کند
دفعه بعد که احساس کردید خدا نمی تواند از شما استفاده کند، بیاد آورید که:نوح مست شراب بود.ابراهیم خیلی پیر…
شماره های اضطراری
در غم و غصه،......... با یوحنا ۱۴ تماس بگیرید.زمانیکه از انسان درمانده شدی،..... با مزمور ۲۷ تماس بگیرید.اگر می خواهید…
دعا برای بیست و دوم بهمن
با توجه به نزدیک شدن به روز ۲۲ بهمن و حضور مردم ایران در خیابانها از هر طیف و گروه…
صفحه3 از7

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131