مسیحیان همجنس‌گرا
در زمان حاضر، همجنس‌گرایی وهمجنس‌خواهی یکی از ناهنجاریهایی است که هر چند هماهنگی و سازگاری با نهاد آدمی ندارد، ولی…
سخنی چند درباره بیداری روحانی و مسح تازه
این روزها یکی از مسایل داغ و دلچسب در کلیساها مسأله بیداری روحانی و مسح تازه است. کشیشان و واعظان…
خـانه سـه طـبـقـه پـنـطیکاسـت
من میخواهم در روز پنطیکاست که روز جاری شدن روح القدوس برکلیسا میباشد توجه شما را به یک خانه سه…
هدف دوست داشتن خدا، ممکن است آنچیزی که شما فکر می کنید نباشد
آیا مردم برای عزّت نفس است که به گراند کانیون (Grand Canyon) می روند؟ احتمالاً نه. این اشارۀ خوبی است…
راز پر جلال صعود مسیح
صعود مسیح به آسمان راز صعود مسیح به آسمان و بر تخت نشستن او به دست راست اقتدار در حضور…
بـگــذار خــورشــید دخــالــت کنــد
وقتی عیسی مسیح پطرس را برای اولین بار در کناره دریای جلیل دید پطرس در قایق مشغول ماهیگیری بود (…
گوسفندی که به میان گرگ ها رفت . . .
دو علامت مهم و یا بعبارتی دو وظیفه حساس و کلیدی شبان نیکو بودن اینست که شبان نیکو ابتدا گوسفندان…
نوروز همراه با محبت خدا
در این روزهای زیبای نوروزی که سال جدید ایرانی را با بهار آغاز میکنیم٬ بهاری که مظهر عشق٬ محبت و…
لعنت نسل، راه گریزی برای پذیرش مسؤولیت گناه!
پیشکش به پویندگان راه ِ راست * * * * * * *شوربختانه آموزه اشتباهی در زمان حاضر هست که…
صفحه10 از41

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131