کودکان و هجوم آسمان
از زبان یکی از روحانیون آکادمیک که سالها را در تدریس علم الهی گذرانده بود شنیدم که گاهی اوقات توبیخ…
تحلیل دعای ربّانی
در دعایم نمی توانم بگویم «ما»، اگر در ایمانم جایی برای دیگران و نیازشان نباشد.در دعایم نمی توانم بگویم «پدر»،…
تفاوت مذهب با انجیل
مذهب می گوید، اگر اطاعت کنی خدا تو را دوست خواهد داشت. انجیل می گوید، از آنجایی که خدا را…
موسی و اسرائیل
لطفا در این باره تفکر نمایید:موسی و قوم اسرائیل بعد از آزادی از مصر در بیابان بسر بردند، اما او…
در آتش
" آنگاه‌ پادشاه‌ (منصب‌) شَدْرَک و ميشک‌ وعَبدْنَغو را در ولایت‌ بابل‌ برتری‌ داد." دانیال 3 : 30 داستان این…
سقط جنین
چندی قبل از یکی از متالهین مسیحی در نکوهش سقط جنین مطلبی خواندم که علاوه بر اینکه مسیر استدلال این…
آیا کتاب مقدس در مورد مهندسی ژنتیک رهنمودی دارد؟
از آنجایی که بشر مهارت دسترسی به کد ژنتیکی را در زمان نگارش کتاب مقدس نداشت، در آن چیزی مستقیما…
زمین مقصد نهایی ایماندار
یک مسیحی پس از مدتی زندگی در ایمان، بصورت خودکار لغت نامه ای را از باورهای خود پرورش می دهد…
چه کسانی آنقدر افسرده بودند که از خدا خواستند تا جان آنها را بگیرد؟
فكرهايی‌ را كه‌ برای‌ شما دارم‌ می‌دانم‌ كه‌ فكرهای‌ سلامتی‌ می‌باشد و نه‌ بدی‌ تا شما را در آخرت‌ اميد…
صفحه13 از41

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131