جایگاه مریم در الهیات مسیحی
یکی از آرزوهای زنان یهود این بود که، آن مادری باشند که از طریق وی مسیح موعود به دنیا می…
کتاب مقدس چگونه به دست ما رسید؟
عهد عتیق عهد عتیق در طول یک دوره زمانی هزار ساله، تقریبا بین سالهای ۱۴۰۰ تا ۴۰۰ پیش از میلاد…
خداوند را دیدم و به من چنین گفت
هنوز یکشنبه آغاز نشده بود که سه تن از زنان بر بالای قبر عیسی رسیدند. در طلوع آفتاب. بسیار زود.…
شناخت ملموس خدا
(رساله اول یوحنا 1: 1-4) ما در زندگی شخصی خود با تجربیات مختلف روبرو هستیم. از طفولیت تا به پیری…
سفر به سال نو
بسیاری از ما علاقه فراوان به سفر داریم و می‌خواهیم به جاهای دیدنی و آثار باستانی برَویم. اگر به سرزمین…
کریسمس مبارک
عیسی مسیح خداوند از تخت خود در آسمان بر روی زمین آمد. در بیت لحم متولد شد، در مصر پنهانش…
روحیه شکرگزاری
دنیای ما دنیای توقعات بیجا و غرغر و شکایت و عدم قناعت می باشد. یکی از اثرات گناه در انسان…
انتظار برای خدا
عجیب است که در عصری که سرعت حرف اول را می زند، کلام خدا از انتظار صحبت می کند. البته…
نه مذهب یهود و نه یهودیان دیندار هیچکدام مسؤول قتل عیسای مسیح نیستند!
شوربختانه مشاهده می‌شود که برخی از دوستان تازه ایمان در شبکه‌های اجتماعی دارند در دام کسانی می‌افتند که با عینکی…
صفحه5 از41

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131