شناخت ملموس خدا

(رساله اول یوحنا 1: 1-4)

ما در زندگی شخصی خود با تجربیات مختلف روبرو هستیم. از طفولیت تا به پیری از پستی ها و بلندیهای زیادی می گذریم. اما یوحنا در اینجا از یک تجربه ملموس با خدا صحبت می کند. بسیاری از ماها تجربیات مختلف داریم ولی تجربه ملاقات با خدا و زندگی با خدا را آنچنان که باید نداریم. در باره خدا خیلی صحبت می کنیم ولی با خود خدا صحبت نمی کنیم.


کتاب مقدس داستان زندگی افرادی است که با خدا ملاقات داشته اند. او را روبرو دیده اند و لمس کرده اند. از او شنیده اند و با او صحبت کرده اند. مثل هر شخص زنده دیگر. برای این افراد ملاقات با خدا خیلی عادی بوده است. یوحنا در اینجا از یک تجربه شخصی با مسیح صحبت می کند. او می گوید ما در باره کلمه حیات صحبت می کنیم که او را دیده ایم و با دستهای خود لمس کرده ایم.

 این تجربه مختص یوحنا نبود. بسیاری از ما و از جمله خود من سالهای سال است که با این خداوند زنده ملاقات می کنیم. اینیک تئوری در باره خدا نیست. این یک رابطه شخصی است. مانند هر رابطه دیگر، زمانی هست که یکی سکوت می کند و دیگر حرف نمی زند و زمانی هست که هر دو حرف می زنند. یک دیگر را نوازش می کنیم و حتی داود می گوید پسر خدا را ببوسید. پس او را نیز می بوسیم(با پرستشهای خود و با سرودهای خود). معنای حقیقی پرستش در زبان عبری یعنی بوسیدن. بلی این یکی از عجایب مسیحیت است که ما می توانیم خداوند خود را نیز ببوسیم.

 

 

این خدا خدایی است که تشنه ملاقات با ما است. هیچوقت فراموش نمی کنم که یکی از ایمانداران یک روز در یک جلسه کلیسایی شهادت داد که من هر روز دیر از خواب بیدار می شدم تا اینکه اتفاقی در زندگی من افتاد و آن این بود که یک روز مسیح را در کنار تختم دیدم و خجالت کشیدم که دراز کشیده ام، پس بلند شدم. مسیح به او گفته بود سالها است که من کنار تخت تو می نشینم ولی تو بیدار نمی شوی تا با من صحبت کنی.
یکی از مشکلات مسیحیت امروزی این است که ما در فیس بوک و در ایمیلهاو در برنامه ها تلویزیونی و در کلاسهای درس الهیاتی در باره خدا خیلی زیبا سخنرانی می کنیم ولی با خود خدا هیچ رابطه ا ی نداریم.
کلام خدا می گوید: موسی روبرو با خدا چون یک دوست سخن می گفت. ابراهیم در حضور او راه می رفت و زندگی می کرد. همچنین ایلیاء نبی پیوسته خود را در حضور این خدا می دید. شاگردان مسیح هر روز با او راه می رفتند، زندگی می کردند، بحث می کردند، صحبت می کردند و غذا می خوردند. 
برای من خیلی جالب توجه است که مسیح در کتاب مکاشفه 3: 20 می گوید: هان بر در ایستاده می کوبم. او این را خطاب به کلیسای لائودیکیه می گفت و نه خطاب به بی ایمانان. او هر روز بر در خانه ما ایستاده و می کوبد. کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بگشاید، به درون خواهم آمد و با او همسفره خواهم شد و او با من." آیا برایتان اتفاق افتاده که با مسیح همسفره شوید و با او غذا بخورید. او مشتاق مشارکت با ما است. فراموش نکنید و اگر همه این موعظه را فراموش کردید، این قسمت را فراموش نکنید که مسیح هر روز بر در ایستاده می کوبد. آیا آماده ای که در خانه ات را اول و بعد در قلبت را برای مسیح باز کنی؟


من در این سال جدید می خواهم در رابطه شخصی ام با مسیح بیشتر رشد کنم و او را بیشتر بشناسم.
ببینید آرزوی پولس رسول چیست؟ فیلیپیان 3: 7-11
آرزوی شما چیست؟ در این سال جدید، هدف شما که می خواهید در پایان 2013 به آن برسید چیست؟ درآمدبیشتر، موفقیت در کار، موفقیت در تحصیلات، ازدواج، شروع یک تجارت خوب. همه اینها خوب است ولی خدا می خواهد از زمین چشمان خود را برداشته نگاه خود را به مسیح بیاندازیم و اگر این کار را بکنیم بقیه این چیزها که نام بردم به خوبی انجام خواهد شد.

 

نتایج تجربه شخصی با خدا


1- خدا مثل هر موجود زنده ای برای ما زنده خواهد شد.
2- خدا را عمیق تر خواهیم شناخت.
3- مردم برکات دست اول از ما خواهند گرفت.
4- دیگران نیز از طریق ما تشنه خدا خواهند شد.
5- رشد ما چه از نظر شخصیتی و چه ایمانی عمیق تر خواهد شد.
6- ما حتما تغییر خواهیم کرد.
7- خیلی از حقایق کتاب مقدس برای ما آشکار خواهند شد.
8- خود را بیشتر خواهیم شناخت. ضعفها و نقاط قوت خود را.
9- فروتن خواهیم شد و خدا ما را سرافراز خواهد ساخت.
10- به جای داوری افراد و قضاوت بر آنان، آنها را بیشتر درک خواهیم کرد.
11- یکی از عالی ترین نتیجه های شناخت شخصی و ملموس خدا شادی زائدالوصف در زندگی ما خواهد بود.

 • مطالعه 2278 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131