کریسمس مبارک

عیسی مسیح خداوند از تخت خود در آسمان بر روی زمین آمد. در بیت لحم متولد شد، در مصر پنهانش کردند، در ناصره رشد کرد، در رود اردن تعمید گرفت و به سختی مورد آزمایش واقع شد.

 

 

عیسی مسیح هر کجا که قدم گذاشت معجزات بسیار انجام داد، دردمندان بسیاری را بدون هیچ دارو یا درمان پزشکی مداوا کرد و هرگز برای خدمات خود هزینه ای طلب نکرد. او با همه مشکلاتی که پیش رو داشت مقابله کرد و در نهایت گناهان همه ما را در جلجتا بر دوش خود گرفت، مصلوب گردید و برای همه جهان مرد. او در قبر تازه ای متعلق به یوسف رامه ای مدفون شد و مطابق برنامه از پیش تعیین شده به اراده خدای قادر مطلق پیروزمندانه از قبر برخاست. مسیح مشقات بسیاری را به اراده خود تحمل کرد.

 

در حالیکه ماه و ستارگان همگی بر اساس اراده او بوجود آمده بودند، امضای خود را بر روی خورشید حک نکرد اگرچه خود آفریننده آن بود. او امضا و نشانه خود را به عنوان مالک جهان در جایی ثبت نکرد. او نام خود را از ابتدا بر روی کوهها نقش نکرد زیرا خود خالق آنها بود. مسیح مارکی را بر روی تپه ها ننگاشت که نشان دهد آنها را آفریده است، او کپی رایتی بر روی آواز پرندگان قرار نداد تا اعلام کند که آفریننده آنهاست.

او برای شفا و نجات کامل همه انسانها ایستاد. امروزه دانشمندان علوم اجتماعی می توانند لباس تازه ای بر تن انسان کنند، اما تنها مسیح است که می تواند انسان تازه ای را درون همان لباس قدیمی بیافریند. مسیح برتر از همگان بوده، قدرتش عظیم و پیروزی اش ابدی است.

بله، براستی مسیح پادشاه پیروز کریسمس است...

 • مطالعه 2496 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « سفر به سال نو روحیه شکرگزاری »

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131