مرا ز نو ساز
خدایا رهبری و دانش از توست هم اسرار نهان را بینش از توست
خرقه عشق مسیحا ز درون درپوشیم
خرقه خون مسیحا ربودم ز برش دوش گرچه در قرعه کاسه سر میباختم خرقه اش آلوده به خون است هنوز…
گنجی در کوزه های گِلین
(ترجمه به شعر دوم قرنتیان فصل چهارم)
عشق(باب 13 اول قرنتیان)
گر فرشته وار یا چون مرد و زن با زبان رازها گویم سخن من ، تهی از عشق ، چون…
ای صلیبت راهنمای گمراهان
ای صلیبت رهنمای گمرهان تاج خارت گوهر شاه جهان
میلاد مسیح
به جهان آمده ام تا که جهان باز شود در جهان آنچه نهان است همه ابراز شود
معبد مِهرِ تو شد
" معبد مِهرِ تو شد ، كِشورِ ايرانِ من " نام مسيحایِ من ، قدرت ايمان من قدرت ايمان من…
باد نوروز
باد نوروز وزید روز فیروز رسید صبح امید دمید
درخت امید
خوشا آنان که با عشق آشنایند به درد عشق هر دم مبتلایند
صفحه6 از7