میلاد مسیح

به جهان آمده ام تا که جهان باز شود

در جهان آنچه نهان است همه ابراز شود

 

 

بشکنم تا قفس روح بشر هر نَفَسی

تا که مگر روح بشر راهی پرواز شود

 

 

مرگ را گر که ببینم بسپارم بر خاک

تا در افلاک ادب زندگی آغاز شود

 

 

درس اخلاق دهم بر همه تا در آفاق

ترک حرص و حسد و هم هوس و آز شود

 

 

هر که شاگرد من است هر سحری برخیزد

آشنا با قدم قافله راز شود

 

  • مطالعه 2345 مرتبه