1 جد و جهد روحانی؛ اساس ایمان ما

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف دوم پطرس


1. از طرف شمعون پطرس غلام و رسول عیسی مسیح به آنانی که از راه نیکی مطلق خدای ما و نجات دهندهً ما عیسی مسیح ، ایمانی مانند ایمان ما یافته اند
2. در حالی که شناخت شما از خدا و عیسی مسیح خداوند زیادتر می شود ، فیض و آرامش شما نیز افزون گردد.

برگزیدگان خدا

3. قدرت الهی آنچه را که ما برای زندگی و خدا پرستی نیاز داریم به ما بخشیده است تا ما بتوانیم کسی که ما را خوانده است تا در جلال و عظمتش سهیم شویم بهتر بشناسیم.
4. بنابراین از وعده های بزرگ و گرانبها بهره مند شده و در نتیجه از فسادی که زائیده تمایلات جسمانی است بگریزید و در الوهیت خدا شریک و سهیم شوید.
5. به این سبب شما باید سخت بکوشید که ایمان خود را با جوانمردی ، جوانمردی را با معرفت ،
6. معرفت را با پرهیزکاری ، پرهیزکاری را با بردباری ، بردباری را با خداشناسی ،
7. خداشناسی را با دوستی برادرانه و دوستی برادرانه را با محبت خالص تکمیل کنید.
8. اگر این صفات در شما باشد و زندگی شما را بیشتر فرا گیرد همیشه در شناسائی خداوند ما عیسی مسیح فعال و پر ثمر خواهید بود.
9. ولی کسی که فاقد این صفات باشد چنان کور و نزدیک بین می شود که فراموش می کند چگونه از گناهان گذشته اش پاک شده است.
10. پس ای برادران ، هر چه بیشتر بکوشید تا زندگی شما ثابت کند که شما جزء دعوت شدگان و برگزیدگان خدا هستید ، زیرا اگر چنین کنید هرگز لغزش نخواهید خورد.
11. و به این ترتیب به شما اجازه داده می شود با پیروزی به پادشاهی جاودان خداوند و نجات دهندهً ما عیسی مسیح وارد شوید.
12. به این جهت من تصمیم گرفتم که همیشه این چیزها را به یاد شما بیاورم. اگر چه شما این ها را می دانید و در حقیقتی که یافته اید ثابت هستید
13. ولی من تا زنده هستم صلاح می دانم که با یادآوری و تذکر شما را بر انگیزانم.
14. من می دانم که به زودی ، چنانکه خداوند عیسی مسیح به من نشان داد این خیمه را ترک خواهم نمود.
15. پس نهایت کوشش خود را خواهم کرد تا پس از مرگ من شما بتوانید در همهً اوقات این مطالب را به یاد آورید.

شاهدان جلال مسیح

16. زیرا وقتی ما در بارهً قدرت خداوند ما عیسی مسیح و آمدن او سخن گفتیم به افسانه هائی که با مهارت ساخته شده اند متوسل نشدیم ، زیرا ما با چشمان خود بزرگی ملکوتی او را دیده ایم
17. وقتی خدای پدر به او افتخار و جلال داد ما در آنجا حاضر بودیم و آن زمان که از جلال خداوندی صدائی به او رسید که می گفت : « این است پسر عزیز من ، از او خوشنودم » ، ما آنجا بودیم.
18. آری ما وقتی با او بر روی کوه مقدس بودیم این صدای آسمانی راشنیدیم.
19. این همه، کلام پیامبران را برای ما بیشتر تصدیق و تأئید می کند پس شما باید با دقت بیشتر به آن توجه نمائید ، زیرا کلام انبیاء مانند چراغی است که در جائی تاریک می درخشد تا سپیده بدمد و ستارهً صبح طلوع کرده دلهای شما را روشن گرداند.
20. اما بیش از همه چیز این را به یاد داشته باشید که هیچ کس نمی تواند به تنهائی پیشگوئی های کتاب مقدس را تفسیر کند
21. زیرا هیچ پیشگوئی از روی نقشه و خواسته انسان به وجود نیامده است ، بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس کلام خدا را بیان نمودند.

ترجمه قدیمی(دوم پطرس)


شمعون‌ پطرس‌، غلام‌ و رسول‌ عيسي‌مسيح‌،
به‌ آناني‌ كه‌ ايمان‌ گرانبها را به‌ مساويِ ما يافته‌اند، در عدالت‌ خداي‌ ما و عيسي‌ مسيح‌ نجات‌ دهنده‌.
2 فيض‌ و سلامتي‌ در معرفت‌ خدا و خداوند ما عيسي‌ بر شما افزون‌ باد.
3 چنانكه‌ قوّت‌ الهيه‌ او همه‌ چيزهايي‌ را كه‌ براي‌ حيات‌ و دينداري‌ لازم‌ است‌، به‌ ما عنايت‌ فرموده‌ است‌، به‌ معرفت‌ او كه‌ ما را به‌ جلال‌ و فضيلت‌ خود دعوت‌ نموده‌، 4 كه‌ بوساطت‌ آنها وعده‌هاي‌ بي‌نهايت‌ عظيم‌ و گرانبها به‌ ما داده‌ شد تا شما به‌ اينها شريكِ طبيعتِ ال'هي‌ گرديد و از فسادي‌ كه‌ از شهوت‌ در جهان‌ است‌، خلاصي‌ يابيد.
جد و جهد روحاني‌
5 و به‌ همين‌ جهت‌، كمال‌ سعي‌ نموده‌، در ايمان‌ خود فضيلت‌ پيدا نماييد 6 و در فضيلت‌، علم‌ و در علم‌، عفّت‌ و در عفّت‌، صبر و در صبر، دينداري‌ 7 و در دينداري‌، محبّت‌ برادران‌ و در محبّت‌ برادران‌، محبّت‌ را. 8 زيرا هرگاه‌ اينها در شما يافت‌ شود و بيفزايد، شما را نمي‌گذارد كه‌ در معرفت‌ خداوند ما عيسي‌ مسيح‌ كاهل‌ يا بي‌ثمر بوده‌ باشيد. 9 زيرا هركه‌ اينها را ندارد، كور و كوتاه‌ نظر است‌ و تطيهرِ گناهانِ گذشته‌ خود رافراموش‌ كرده‌ است‌.
10 لهذا اي‌ برادران‌ بيشتر جدّ و جهد كنيد تا دعوت‌ و برگزيدگي‌ خود را ثابت‌ نماييد زيرا اگر چنين‌ كنيد هرگز لغزش‌ نخواهيد خورد. 11 و همچنين‌ دخول‌ در ملكوت‌ جاوداني‌ خداوند و نجات‌دهنده‌ ما عيسي‌ مسيح‌ به‌ شما به‌ دولتمندي‌ داده‌ خواهد شد.
اساس‌ ايمان‌ ما
12 لهذا از پيوسته‌ ياد دادن‌ شما از اين‌ امور غفلت‌ نخواهم‌ ورزيد، هرچند آنها را مي‌دانيد و در آن‌ راستي‌ كه‌ نزد شما است‌ استوار هستيد. 13 لكن‌ اين‌ را صواب‌ مي‌دانم‌، مادامي‌ كه‌ در اين‌ خيمه‌ هستم‌، شما را به‌ ياد آوري‌ برانگيزانم‌. 14 چونكه‌ مي‌دانم‌ كه‌ وقت‌ بيرون‌ كردن‌ خيمه‌ من‌ نزديك‌ است‌، چنانكه‌ خداوند ما عيسي‌ مسيح‌ نيز مرا آگاهانيد. 15 و براي‌ اين‌ نيز كوشش‌ مي‌كنم‌ تا شما در هروقت‌ بعد از رحلت‌ من‌، بتوانيد اين‌ امور را ياد آوريد. 16 زيرا كه‌ در پي‌ افسانه‌هاي‌ جعلي‌ نرفتيم‌، چون‌ از قوّت‌ و آمدن‌ خداوند ما عيسي‌ مسيح‌ شما را اعلام‌ داديم‌، بلكه‌ كبريايي‌ او را ديده‌ بوديم‌. 17 زيرا از خداي‌ پدر اكرام‌ و جلال‌ يافت‌ هنگامي‌ كه‌ آوازي‌ از جلال‌ كبريايي‌ به‌ او رسيد كه‌ «اين‌ است‌ پسر حبيب‌ من‌ كه‌ از وي‌ خشنودم‌.» 18 و اين‌ آواز را ما زماني‌ كه‌ با وي‌ در كوه‌ مقدّس‌ بوديم‌، شنيديم‌ كه‌ از آسمان‌ آورده‌شد.
19 و كلام‌ انبيا را نيز محكم‌تر داريم‌ كه‌ نيكو مي‌كنيد اگر در آن‌ اهتمام‌ كنيد، مثل‌ چراغي‌ درخشنده‌ در مكان‌ تاريك‌ تا روز بشكافد و ستاره‌ صبح‌ در دلهاي‌ شما طلوع‌ كند. 20 و اين‌ را نخست‌ بدانيد كه‌ هيچ‌ نبوّتِ كتاب‌ از تفسير خود نبي‌ نيست‌. 21 زيرا كه‌ نبوّت‌ به‌ اراده‌ انسان‌ هرگز آورده‌ نشد، بلكه‌ مردمان‌ به‌ روح‌القدس‌ مجذوب‌ شده‌، از جانب‌ خدا سخن‌ گفتند.

ترجمه تفسیری

از طرف‌ من‌، شمعون‌ پطرس‌، خدمتگزار و رسول‌عيسي‌ مسيح‌،
به‌ همه‌ شما كه‌ با ما ايماني‌ يكسان‌ داريد.
دعا مي‌كنم‌ كه‌ رحمت‌ و آرامش‌ در اثر شناخت‌ خدا و خداوندمان‌ عيسي‌، به‌ فراواني‌ به‌ شما عطا شود.

زندگي‌ برگزيدگان‌ خدا
ايماني‌ كه‌ به‌ آن‌ اشاره‌ كردم‌، ايماني‌ است‌ كه‌ از جانب‌ خدا و نجات‌دهنده‌ ما عيسي‌ مسيح‌ عطا مي‌گردد و نعمتي‌ گرانبهاست‌؛ و خدا بخاطر مهرباني‌ و نيكويي‌ مطلق‌ خود، اين‌ ايمان‌ را به‌ هر يك‌ از ما عنايت‌ مي‌فرمايد.
3 او همچنين‌ با قدرت‌ عظيمش‌، هر چه‌ كه‌ براي‌ يك‌ زندگي‌ خداپسندانه‌ نياز داريم‌، عطا مي‌كند و حتي‌ ما را در جلال‌ و نيكويي‌ خود سهيم‌ مي‌سازد؛ اما براي‌ اين‌ منظور، لازم‌ است‌ كه‌ او را بهتر و عميق‌تر بشناسيم‌. 4 با همين‌ قدرت‌ عظيم‌ بود كه‌ تمام‌ بركات‌ غني‌ و عالي‌ را كه‌ وعده‌ داده‌ بود، به‌ ما بخشيد. يكي‌ از اين‌ وعده‌ها اين‌ بود كه‌ ما را از شهوت‌ و فساد محيط‌ اطرافمان‌ رهايي‌ دهد و از طبيعت‌ و صفات‌ الهي‌ خود بهره‌اي‌ به‌ ما عطا فرمايد.
5 اما براي‌ دسترسي‌ به‌ اين‌ بركات‌، علاوه‌ بر ايمان‌، به‌ خصلت‌هاي‌ ديگري‌ نيز نياز داريد؛ بلي‌، بايد سخت‌ بكوشيد كه‌ نيك‌ باشيد، خدا را بهتر بشناسيد و به‌ اراده‌ او پي‌ ببريد. 6 همچنين‌ بايد حاضر باشيد تا خواسته‌هاي‌ خود را كنار گذاشته‌، با صبر و دينداري‌ خدا را با شادي‌ خدمت‌ نماييد. 7 به‌ اين‌ ترتيب‌، راه‌ را براي‌ قدم‌ بعدي‌ هموار مي‌كنيد، يعني‌ آماده‌ مي‌شويد تا انسانها را دوست‌ بداريد. اين‌ محبت‌ رشد كرده‌، تبديـل‌ به‌ محبتي‌ عميق‌ نسبت‌ به‌ انسانها خواهد گشت‌. 8 اگر اجازه‌ دهيد اين‌ خصلت‌هاي‌ خوب‌ در شما رشد كنند و فزوني‌ يابند، از لحاظ روحاني‌ نيرومند شده‌، براي‌ خداوندمان‌ عيسي‌ مسيـح‌ مفيد و پرثـمر خواهيد شـد. 9 اما كسي‌ كه‌ اجازه‌ نمي‌دهد اين‌ خصوصيات‌ در او ريشه‌ بدوانند، در حقيقت‌ كور يا لااقل‌ كوته‌بين‌ است‌ و فراموش‌ كرده‌ است‌ كه‌ خدا او را از زندگي‌ گناه‌آلود سابقش‌ نجات‌ داده‌ تا بتواند براي‌ خداوند زندگي‌ كند.
10 بنابراين‌، اي‌ برادران‌ عزيز، بكوشيد تا ثابت‌ كنيد كه‌ حقيقتاً جزو برگزيدگان‌ و دعوت‌شدگان‌ خدا هستيد؛ زيرا اگر چنين‌ كنيد، هرگز لغزش‌ نخواهيد خورد و از خدا دور نخواهيد شد؛ 11 و خدا نيز دروازه‌هاي‌ آسمان‌ را به‌ روي‌ شما خواهد گشود تا وارد ملكوت‌ جاوداني‌ خداوند و نجات‌دهندة‌مان‌ عيسي‌ مسيح‌ گرديد.

يادآوري‌ حقيقت‌
12 اما من‌ هيچگاه‌ از يادآوري‌ اين‌ مطالب‌ به‌ شما،كوتاهي‌ نخواهم‌ كرد، گرچه‌ آنها را مي‌دانيد و در حقيقتي‌ كه‌ يافته‌ايد، ثابت‌ و استوار مي‌باشيد. 13 تا زماني‌ كه‌ در اين‌ دنياي‌ فاني‌ بسر مي‌برم‌، وظيفه‌ خود مي‌دانم‌ كه‌ اين‌ نكات‌ را به‌ شما تذكر دهم‌ تا آنها را فراموش‌ نكنيد. 14 زيرا مي‌دانم‌ كه‌ بزودي‌ دارفاني‌ را وداع‌ خواهم‌ گفت‌؛ خداوندمان‌ عيسي‌ مسيح‌ نيز مرا از اين‌ موضوع‌ آگاه‌ ساخته‌ است‌. 15 بنابراين‌، سعي‌ مي‌كنم‌ اين‌ نكات‌ را چنان‌ در فكر و ذهن‌ شما نقش‌ نمايم‌ كه‌ حتي‌ پس‌ از رحلت‌ من‌ نيز بتوانيد آنها را بياد آوريد.
16 زماني‌ كه‌ ما درباره‌ قوت‌ و بازگشت‌ خداوندمان‌ عيسي‌ مسيح‌ با شما سخن‌ گفتيم‌، داستانهاي‌ ساختگي‌ برايتان‌ تعريف‌ نكرديم‌، زيرا من‌ با چشمان‌ خود، عظمت‌ و جلال‌ او را ديدم‌. 17و18 وقتي‌ بر آن‌ كوه‌ مقدس‌، جلال‌ و شكوه‌ خداي‌ پدر از او مي‌درخشيد، من‌ آنجا بودم‌. من‌ آن‌ صدا را شنيدم‌ كه‌ از آسمان‌ طنين‌ افكند و گفت‌: «اين‌ فرزند عزيز من‌ است‌؛ از او بسيار خشنودم‌.»
19 پس‌ ملاحظه‌ مي‌كنيد كه‌ ما آنچه‌ را كه‌ انبياء گفته‌اند، به‌ چشم‌ ديده‌ و ثابت‌ كرده‌ايم‌ كه‌ گفتار آنان‌ حقيقت‌ دارد. شما نيز اگر به‌ نوشته‌هاي‌ ايشان‌ با دقت‌ بيشتري‌ توجه‌ نماييد، كار بسيار خوبي‌ مي‌كنيد. زيرا كلام‌ ايشان‌ همچون‌ نور بر همه‌ زواياي‌ تاريك‌ مي‌تابد و نكات‌ مبهم‌ و دشوار را براي‌ ما روشن‌ مي‌سازد. با مطالعه‌ و دقت‌ در كلام‌ ايشان‌، نور در وجودتان‌ طلوع‌ خواهد كرد و مسيح‌، اين‌ «ستاره‌ صبح‌» در قلبتان‌ خواهد درخشيد. 20و21 اين‌ را بدانيد كه‌ هيچيك‌ از پيشگويي‌هاي‌ كتاب‌ آسماني‌، از فكر خود انبياء تراوش‌ نكرده‌ ، بلكه‌ روح‌القدس‌ در وجود اين‌ مردان‌ خدا قرار مي‌گرفت‌ و حقيقت‌ را به‌ ايشان‌ عطا مي‌كرد تا بازگو نمايند.

راهنما

دوم‌ پطرس‌ 1 : 1 - 11 . اطمينان‌ از نجات‌
شناخت‌ مسيح‌، پاية‌ ايمان‌ گرانبها معرفي‌ شده‌ است‌ (1 : 1). اين‌ مورد به‌ عنوان‌ وسيله‌اي‌ براي‌ كسب‌ فيض‌ و سلامتي‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ (2)، كه‌ حيات‌ و دينداري‌ ما وابستگي‌ زيادي‌ به‌ آن‌ دارد (3). شناخت‌ مسيح‌، باعث‌ مي‌شود كه‌ ما نسبت‌ به‌ برگزيدگي‌ و دعوت‌ خواندگي‌ خويش‌ اطمينان‌ حاصل‌ نماييم‌ (5). بدينوسيله‌ ما مي‌توانيم‌ بر آلايش‌ دنيوي‌ غالب‌ شويم‌ (2 : 20). اين‌ رساله‌ با ترغيب‌ به‌ معرفت‌ مسيح‌ نيز خاتمه‌ مي‌يابد (3 : 18). شناخت‌ و معرفت‌ اصيل‌ و موثق‌ مسيح‌، در كلام‌ خدا يافت‌ مي‌شود. پطرس‌ در وداع‌ با آنان‌، به‌ آنها هشدار مي‌دهد كه‌ نسبت‌ به‌ كلام‌ خدا غفلت‌ نورزند.
وعده‌هاي‌ گرانبها (4) كه‌ نه‌ تنها شامل‌ جلال‌ خارجي‌ ملكوت‌ جاوداني‌ اوست‌ (11)، بلكه‌ دربرگيرندة‌ تغيير دروني‌ است‌ كه‌ خدا بوسيلة‌ فيض‌ خويش‌ آن‌ را عطاء مي‌كند تا ما سهم‌ خود را به‌ بهترين‌ نحو در بدست‌ آوردن‌ آن‌ انجام‌ دهيم‌ (5-11).
هفت‌ خصوصيت‌ الهي‌ (5-11): فضيلت‌، علم‌، عفت‌، صبر، دينداري‌، محبت‌ برادران‌، محبت‌. اينها در واقع‌ ثمرات‌ (8) ايمان‌ گرانبها (1) مي‌باشند كه‌ ما بايد آنها را به‌ بركات‌ زيادي‌ كه‌ خدا به‌ ما داده‌ است‌ (2)، بيافزاييم‌ (5). اينها قدمهايي‌ هستند بسوي‌ آسمان‌ كه‌ شامل‌ اولين‌ قدم‌ ايمان‌ است‌ كه‌ منجر به‌ رشد در محبت‌ الهي‌ مي‌گردد.
دوم‌ پطرس‌ 1 : 12 - 15 . شهادت‌ قريب‌ الوقوع‌ پطرس‌
پطرس‌ در واقع‌، در اين‌ بخش‌ كلمات‌ عيسي‌ را كه‌ 37 سال‌ پيش‌ گفته‌ بود، يادآوري‌ مي‌كند (يوحنا 21 : 18 و 19). ويا ممكن‌ است‌ كه‌ عيسي‌ اين‌ اواخر نيز به‌ او ظاهر شده‌ بود (14). شايد اين‌ واقعه‌، همان‌ موردي‌ است‌ كه‌ در داستان‌ «كجا مي‌روي‌» به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ است‌ (به‌ مقدمة‌ اول‌ پطرس‌ مراجعه‌ شود). در هر صورت‌، او فهميده‌ بود كه‌ شهادت‌ او در شرف‌ وقوع‌ است‌ (14). پولس‌ نيز هنگام‌ مرگ‌ فرياد پيروزمندانه‌اي‌ بر لب‌ داشت‌ (دوم‌ تيموتائوس‌ 4 : 6 - 8). «بيرون‌ كردن‌ خيمه‌» (14) يكي‌ از عبارات‌ زيبايي‌ است‌ كه‌ در كتاب‌مقدس‌ براي‌ مرگ‌ بكار برده‌ شده‌ است‌.
دوم‌ پطرس‌ 1 : 16 - 21 . اطمينان‌ از انجيل‌
بنظر مي‌رسد كه‌ در دوران‌ پطرس‌ نيز افرادي‌ همانند منتقدين‌ امروزي‌ وجود داشتند كه‌ جريان‌ زندگي‌ عيسي‌ و معجزات‌ او را افسانه‌هاي‌ ساختگي‌ مي‌پنداشتند (16). اما پطرس‌ از آنچه‌ كه‌ با چشمان‌ خود ديده‌ بود، آنها را مطلع‌ مي‌ساخت‌. او مطمئن‌ بود كه‌ آنچه‌ در مورد عيسي‌ مي‌گويد، كاملاً واقعي‌ است‌. او بيش‌ از سه‌ سال‌ عيسي‌ را ديده‌ بود كه‌ چطور عدة‌ كثيري‌ از بيماران‌ را شفا داده‌ بود. او ناظر راه‌ رفتن‌ عيسي‌ بر روي‌ آب‌ و خاموش‌ كردن‌ طوفان‌ دريا بوسيلة‌ او بود. پطرس‌ شاهد تبديل‌ هيئت‌ مسيح‌ بود و سه‌ بار عيسي‌ را پس‌ از قيام‌ ملاقات‌ كرده‌ بود. او عيسي‌ را پس‌ از مصلوب‌ شدنش‌ ديده‌ بود. عيسي‌ پس‌ از پنطيكاست‌ نيز بر پطرس‌ ظاهر شده‌ بود. پطرس‌ خود، به‌ نام‌ عيسي‌، معجزات‌ عظيمي‌ نموده‌ (اعمال‌ 15:5) و حتي‌ توانست‌ «غزال‌» مرده‌ را زنده‌ كند (اعمال‌ 40:9).
همة‌ اين‌ موارد، در واقع‌ تصديق‌ كنندة‌ پيشگوييهاي‌ عهد عتيق‌ در ارتباط‌ با آمدن‌ مسيح‌ موعود است‌ (19:1-21). پطرس‌ با مراجعه‌ به‌ اين‌ اطلاعات‌ با كمال‌ اطمينان‌، خود را براي‌ شهادتي‌ كه‌ در انتظار او بود، آماده‌ كرد. او مي‌دانست‌ كه‌ براي‌ او درِ جلال‌ در حال‌ باز شدن‌ بود و با مرگ‌ خود بلافاصله‌ در حضور خداوند محبوبش‌ چشم‌ خواهد گشود.
  • مطالعه 1042 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %06 %637 %1394 %14:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه « 2 انبیای کذبه مقدمه »