12 تشویق به پایداری و پذیرش تأدیب الهی

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف عبرانیانخدا ما را تنبیه می کند

1. پس اکنون که گرداگرد ما چنین شاهدان امین بی شماری قرار گرفته اند ما باید از هر قید و بندی و هر گناهی که دست و پای ما را بسته است آزاد شویم و با پشتکار در میدانی که در برابر ما قرار گرفته است بدویم
2. و به عیسی که ایمان ما را به وجود آورده و آن را کامل می گرداند چشم بدوزیم ، چون او به خاطر شادی ای که در انتظارش بود متحمل صلیب شد و به رسوائی مردن بر روی صلیب اهمیت نداد و بر دست راست تخت الهی نشسته است.
3. و به آنچه او متحمل شد و به ضدیت و مخالفتی که اواز طرف گناهکاران دید بیندیشید و مأیوس و دلسرد نشوید.
4. هنوز لازم نشده است که شما در تلاش خود بر ضد گناه خون خود را بریزید.
5. آیا این قسمت امید بخش از کتاب خدا که شما را فرزندان خطاب می کند از یاد برده اید؟ « ای فرزند من ، تأدیب خداوند را ناچیز نشمار و وقتی او ترا ملامت می کند نا امید نشو ،
6. زیرا خداوند هر که را دوست دارد تأدیب می کند و هر که را به فرزندی می پذیرد تنبیه می نماید. »
7. شما باید متحمل این سختی ها بشوید ، زیرا این نشان می دهد که خدا با شما مانند فرزندان خود رفتار می کند. آیا هرگز فرزندی بوده است که به دست پدر خویش تأدیب نشده باشد ؟
8. پس اگر شما مانند سایر پسران او تأدیب نشوید معلوم است که حرام زاده هستید و نه پسران حقیقی !
9. نسبت به پدران جسمانی ما که ما را تأدیب نمودند احترام لازم را نشان داده ایم ، پس چقدر بیشتر ما باید مطیع پدر روحانی خود باشیم و زنده بمانیم.
10. پدران جسمانی برای زمانی کوتاه بر طبق صلاحدید خویش ما را تأدیب کردند اما خدا به خاطر خیریت ما چنان می کند تا مثل او پاک شویم.
11. زمانی که تنبیه می شویم نه تنها برای ما خوش آیند نیست ، بلکه دردناک است ، اما بعدها کسانی که با چنین تنبیهی تأدیب شده اند از ثمرات آرامش یک زندگی پاک بهره مند می شوند.

دستورها و اخطارها

12. به دستها و پاهای سست و لرزان خود نیرو بخشید.
13. در راه راست گام بردارید تا نه تنها اعضای بیمار و معیوب شما از مفاصل خود جدا نشوند ، بلکه نیروی اولیهً خود را باز یابند.
14. بکوشید تا با همهً مردم با صلح و سازش رفتار کنید و زندگی شما پاک و منزه باشد ، زیرا بدون آن هیچ کس خداوند را نخواهد دید.
15. از یکدیگر توجه کنید مبادا کسی در میان شما از فیض خدا دور شود. مواظب باشید که کسی در میان شما مثل گیاهی تلخ و زهرآگین رشد نکند و موجب ناراحتی بسیاری نگردد
16. و مانند عیسو ، فاسد الاخلاق و کافر نباشد. او حق نخست زادگی خود را به یک وعده غذا فروخت
17. و شما می دانید که اگر چه او بعداً می خواست آن برکت را باز به ست آورد و لی پذیرفته نشد ، زیرا راهی برای بازگشت نداشت ، اگر چه او با ریختن اشگ در پی آن بود.
18. شما پیش آتش محسوس و مشتعل کوه سینا نیامده اید و در برابرتاریکی و تیرگی و گردباد
19. و صدای شیپور و صداهائی که شنوندگان آرزو داشتند دیگر آنها را نشنوند قرار نگرفته اید ،
20. زیرا آنها نتوانستند فرمان خدا را که می فرماید : « حتی اگر حیوانی به کوه نزدیک شود باید سنگسار گردد » بپذیرند.
21. آن منظره چنان ترسناک بود که خود موسی گفت : « می ترسم و می لرزم.»
22. اما شما در مقابل کوه صیهون و شهر خدای زنده اورشلیم آسمانی ایستاده اید و در برابر فرشتگان بی شمار
23. و مجلس جشن و اجتماع نخست زادگانی که اسامی آنان در عالم بالا ثبت شده است و در برابر خدا ــ داور همه ــ و ارواح نیکان قرار گرفته اید
24. و پیش عیسی ، واسطهً پیمان تازه که خون ریختهً او حاکی از پیامی بهتر از خون هابیل است آمده اید.
25. مراقب باشید که از شنیدن صدای او که سخن می گوید رو نگردانید. آنها که از شنیدن سخنان کسی که در روی زمین سخن می گفت سرباز زدند به کیفر خود رسیدند. پس ما اگر از گوش دادن به آن کسی که از آسمان سخن می گوید روی گردانیم دچار چه کیفر شدیدتری خواهیم شد !
26. در آن زمان صدای او زمین را لرزانید ، اما اکنون قول داده است که یک بار دیگر نه تنها زمین ، بلکه آسمان ها را نیز خواهد لرزانید.
27. این کلمات ، یعنی یک بار دیگر نشان می دهد مخلوقاتی که تزلزل پذیرند از بین خواهند رفت و آنچه ثابت است باقی خواهد ماند.
28. خدا را برای آن پادشاهی تزلزل ناپذیری که او به ما می دهد سپاس گوئیم و او را آنطورکه مقبول اوست عبادت نمائیم ، یعنی با خوف و احترام ،
29. زیرا خدای ما در واقع آتشی است که می سوزاند.


ترجمه قدیمی(نامه به عبرانیان)تشويق‌ به‌ پايداري‌ و پذيرش‌
تأديب‌ الهي‌
‌ بنابراين‌ چونكه‌ ما نيز چنين‌ اَبْر شاهدان را گرداگرد خود داريم‌، هر بار گران‌ و گناهي‌ را كه‌ ما را سخت‌ مي‌پيچد، دور بكنيم‌ و با صبر در آن‌ ميدان‌ كه‌ پيش‌ روي‌ ما مقرّر شده‌ است‌بدويم‌، 2 و به‌سوي‌ پيشوا و كامل‌كننده‌ ايمان‌ يعني‌ عيسي‌ نگران‌ باشيم‌ كه‌ بجهت‌ آن‌ خوشي‌ كه‌ پيش‌ او موضوع‌ بود، بي‌حرمتي‌ را ناچيز شمرده‌، متحمل‌ صليب‌ گرديد و به‌ دست‌ راست‌ تخت‌ خدا نشسته‌ است‌. 3 پس‌ تفكّر كنيد در او كه‌ متحمّلِ چنين‌ مخالفتي‌ بود كه‌ از گناهكاران‌ به‌ او پديد آمد، مبادا در جانهاي‌ خود ضعف‌ كرده‌، خسته‌ شويد. 4 هنوز در جهادِ با گناه‌ تا به‌ حدّ خون‌ مقاومت‌ نكرده‌ايد، 5 و نصيحتي‌ را فراموش‌ نموده‌ايد كه‌ با شما چون‌ با پسران‌ مكالمه‌ مي‌كند كه‌ «اي‌ پسر من‌ تأديب‌ خداوند را خوار مشمار و وقتي‌ كه‌ از او سرزنش‌ يابي‌، خسته‌خاطر مشو. 6 زيرا هر كه‌ را خداوند دوست‌ مي‌دارد، توبيخ‌ مي‌فرمايد و هر فرزندِ مقبول‌ خود را به‌ تازيانه‌ مي‌زند.»
7 اگر متحّمل‌ تأديب‌ شويد، خدا با شما مثل‌ با پسران‌ رفتار مي‌نمايد. زيرا كدام‌ پسر است‌ كه‌ پدرش‌ او را تأديب‌ نكند؟ 8 لكن‌ اگر بي‌تأديب‌ مي‌باشيد، كه‌ همه‌ از آن‌ بهره‌ يافتند، پس‌ شما حرام‌زادگانيد نه‌ پسران‌. 9 و ديگر پدرانِ جسم‌ خود را وقتي‌ داشتيم‌ كه‌ ما را تأديب‌ مي‌نمودند و ايشان‌ را احترام‌ مي‌نموديم‌، آيا از طريق‌ اولي‌ پدر روحها را اطاعت‌ نكنيم‌ تا زنده‌ شويم‌؟ 10 زيرا كه‌ ايشان‌ اندك‌ زماني‌، موافق‌ صوابديد خود ما را تأديب‌ كردند، لكن‌ او بجهت‌ فايده‌ تا شريك‌ قدّوسيّت‌ او گرديم‌. 11 لكن‌ هر تأديب‌ در حال‌، نه‌ از خوشيها بلكه‌ از دردها مي‌نمايد، اما در آخر ميوه‌ عدالتِ سلامتي‌ را براي‌ آناني‌ كه‌ از آن‌ رياضت‌ يافته‌اند بار مي‌آورد. 12 لهذا دستهاي‌افتاده‌ و زانوهاي‌ سست‌ شده‌ را استوار نماييد، 13 و براي‌ پايهاي‌ خود راههاي‌ راست‌ بسازيد تا كسي‌ كه‌ لنگ‌ باشد، از طريق‌ منحرف‌ نشود، بلكه‌ شفا يابد.
هشدار در مورد بازگشت‌ به‌ گناه‌
14 و در پي‌ سلامتي‌ با همه‌ بكوشيد و تقدّسي‌ كه‌ بغير از آن‌ هيچ‌كس‌ خداوند را نخواهد ديد. 15 و مترصّد باشيد مبادا كسي‌ از فيض‌ خدا محروم‌ شود و ريشه‌ مرارت‌ نمّو كرده‌، اضطراب‌ بار آورد و جمعي‌ از آن‌ آلوده‌ گردند. 16 مبادا شخصي‌ زاني‌ يا بي‌مبالات‌ پيدا شود، مانند عيسو كه‌ براي‌ طعامي‌ نخستزادگي‌ خود را بفروخت‌. 17 زيرا مي‌دانيد كه‌ بعد از آن‌ نيز وقتي‌ كه‌ خواست‌ وارث‌ بركت‌ شود مردود گرديد (زيرا كه‌ جاي‌ توبه‌ پيدا ننمود) با آنكه‌ با اشكها در جستجوي‌ آن‌ بكوشيد.
18 زيرا تقرّب‌ نجسته‌ايد به‌ كوهي‌ كه‌ مي‌توان‌ لمس‌ كرد و به‌ آتش‌ افروخته‌ و نه‌ به‌ تاريكي‌ و ظلمت‌ و باد سخت‌، 19 و نه‌ به‌ آواز كرّنا و صداي‌ كلامي‌ كه‌ شنوندگان‌، التماس‌ كردند كه‌ آن‌ كلام‌، ديگر بديشان‌ گفته‌ نشود. 20 زيرا كه‌ متحمّل‌ آن‌ قدغن‌ نتوانستند شد كه‌ اگر حيواني‌ نيز كوه‌ را لمس‌ كند، سنگسار يا به‌ نيزه‌ زده‌ شود. 21 و آن‌ رؤيت‌ بحدّي‌ ترسناك‌ بود كه‌ موسي‌ گفت‌: «بغايت‌ ترسان‌ و لرزانم‌.» 22 بلكه‌ تقرّب‌ جسته‌ايد به‌ جبل‌ صهيون‌ و شهر خداي‌ حيّ يعني‌ اورشليم‌ سماوي‌ و به‌ جنود بي‌شماره‌ از محفل‌ فرشتگان‌23 و كليساي‌ نخستزادگاني‌ كه‌ در آسمان‌ مكتوبند و به‌ خداي‌ داورِ جميع‌ و به‌ ارواحِ عادلانِ مُكَمَّل‌ 24 و به‌ عيسي‌ متوسّطِ عهدِ جديد و به‌ خون‌ پاشيده‌ شده‌ كه‌ متكلّم‌ است‌ به‌ معنيِ نيكوتر از خون‌ هابيل‌.
25 زنهار از آنكه‌ سخن‌ مي‌گويد رو مگردانيد زيرا اگر آناني‌ كه‌ از آنكه‌ بر زمين‌ سخن‌ گفت‌ رو گردانيدند، نجات‌ نيافتند، پس‌ ما چگونه‌ نجات‌ خواهيم‌ يافت‌ اگر از او كه‌ از آسمان‌ سخن‌ مي‌گويد روگردانيم‌؟ 26 كه‌ آواز او در آن‌ وقت‌ زمين‌ را جنبايند، لكن‌ الا´ن‌ وعده‌ داده‌ است‌ كه‌ «يك‌ مرتبه‌ ديگر نه‌ فقط‌ زمين‌ بلكه‌ آسمان‌ را نيز خواهم‌ جنبانيد.» 27 و اين‌ قول‌ او يك‌ مرتبه‌ ديگر اشاره‌ است‌ از تبديل‌ چيزهايي‌ كه‌ جنبانيده‌ مي‌شود، مثل‌ آنهايي‌ كه‌ ساخته‌ شد، تا آنهايي‌ كه‌ جنبانيده‌ نمي‌شود باقي‌ ماند.
28 پس‌ چون‌ ملكوتي‌ را كه‌ نمي‌توان‌ جنبانيد مي‌يابيم‌، شكر بجا بياوريم‌ تا به‌ خشوع‌ و تقوا خدا را عبادت‌ پسنديده‌ نماييم‌. 29 زيرا خداي‌ ما آتش‌ فروبرنده‌ است‌.ترجمه تفسیری


دعوت به صبر و پايداري
پس حال كه در اين ميدان مسابقه ، چنين گروه انبوهي از ايمانداران را داريم كه براي تماشاي ما گرد آمده اند، بياييد هر آنچه را كه سبب كُندي يا عقب افتادن ما در اين مسابقه مي شود، از خود دور كنيم ، و با صبر و شكيبايي در اين ميدان بسوي هدف بدويم ؛ 2 و براي پيروزي در اين مسابقه روحاني ، به عيسي چشم بدوزيم كه چنين ايماني را در قلب ما ايجاد كرده و آن را كامل خواهد ساخت . زيرا او خود نيز در همين مسير، صليب ، و خفت و خواري آن را تحمل كرد، چون مي دانست در پي آن ، خوشي و شادي عظيمي نصيبش خواهد شد. به همين جهت ، اكنون در جايگاه افتخار، يعني در دست راست تخت خدا نشسته است .
3 پس اگر مي خواهيد در اين مسابقه خسته و دلسرد نشويد، به صبر و پايداري مسيح بينديشيد، به او كه از سوي گناهكاران مصيبت ها كشيد. 4 از اين گذشته ، شما تاكنون در مقابل گناه و وسوسه هاي شيطان تا پاي جان مقاومت نكرده ايد. 5 گويا بكلي از ياد برده ايد كه كلام خدا براي تشويق شما فرزندان خدا، چه مي گويد. كلام خدا مي فرمايد: «پسرم ، هرگاه خداوند تو را تنبيه كند، دلگير نشو، و هرگاه اشتباهات تو را خاطرنشان سازد، دلسرد نشو. 6 زيرا اگر تو را تأديب مي كند، به اين علت است كه دوستت دارد، و اگر تو را تنبيه مي نمايد، به اين دليل است كه فرزند او هستي .»
7 كدام پسر است كه پدرش او را تنبيه نكند؟در واقع ، خدا همان رفتاري را با شما مي كند كه هر پدر مهرباني با فرزندش مي كند. پس ، بگذاريد خدا شما را تأديب نمايد. 8 اما اگر خدا هرگز شما را تأديب و تنبيه نكند، معلوم مي شود كه اصلاً فرزند او نيستيد، زيرا هر پدري فرزندش را تنبيه مي كند.
9 ما در اين دنيا به پدرانمان كه ما را تنبيه مي كنند، احترام مي گذاريم ؛ پس چقدر بيشتر بايد به تأديب پدر روحاني مان خدا، تن در دهيم تا حيات واقعي را بيابيم . 10 پدران ما به صلاحديد خود در دوران كوتاه كودكي مان ، ما را تأديب مي كردند. اما تأديب خدا براي خير و صلاح ماست ، تا مانند او پاك و مقدس گرديم . 11 تنبيه شدن خوشايند نيست ، بلكه دردناك است . اما نتيجه آن ، زندگي پاك و صفات پسنديده است كه بعد از آن ظاهر خواهد شد.
12 بنابراين ، دستهاي خسته خود را بكار گيريد، بر پايهاي سست و لرزان خود محكم بايستيد، 13 و براي پايهاي خود، راهي راست و هموار بسازيد، تا آناني كه بدنبال شما مي آيند، حتي اگر ناتوان و لنگ باشند، نيفتند و صدمه نبينند، بلكه قوت خود را باز يابند.

هشدار درمورد بي توجهي به امور الهي
14 بكوشيد تا با همه مردم در صلح و صفا بسر بريد، و دلي پاك و زندگي مقدسي داشته باشيد، زيرا تا پاك و مقـدس نباشيد، خداوند را نخواهيـد ديـد. 15 مواظب باشيد مبادا كسي از شما از خدا دور شود. دقت كنيد تلخي در ميان شما ريشه ندواند، زيرا باعث اضطراب شده ، به زندگي روحاني بسياري لطمه خواهد زد. 16 همچنين ، مراقب باشيد كسي گرفتار زنا و بي عفتي نشود و يا در مورد امور الهي لاقيد نگردد، مانند عيسو برادر بزرگ يعقوب كه حق ارشدي خود را به يك كاسه آش فروخت ! 17 و بعد از آن ، وقتي خواست حق خود را بازپس گيرد، هر چه اشك ريخت ، موفق نشد، چون ديگر دير شده بود و پشيماني فايده اي نداشت . بنابراين ، از اين واقعه درس عبرت بگيريد و مواظب خودتان باشيد.
18 بلي ، دقت كنيد زيرا شما با مسائلي سروكار داريد كه بسيار بالاتر از مسائلي است كه قوم اسرائيل باآن مواجه بودند. هنگامي كه خداوند در كوه سينا، احكام خود را به قوم اسرائيل عطا مي كرد، ايشان با شعله هاي آتش ، تاريكي و ظلمت كامل ، طوفان هولناك ، 19 و صداي سهمگين شيپور مواجه شدند. صدايي نيز كه با ايشان سخن مي گفت ، حاوي پيامي چنان هراس انگيز بود كه از خدا التماس كردند كه ديگر چيزي نگويد، 20 زيرا قادر نبودند اين دستور را تحمل كنند كه فرموده بود: «حتي اگر حيواني به كوه نزديك شود، بايد سنگسار گردد.» 21 موسي نيز چنان از آن منظره ترسيده بود كه مي لرزيد!
22 اما سروكار شما با اين امور نيست ؛ شما به چنين كوهي نزديك نشده ايد، بلكه مستقيماً به كوه صهيون و به شهر خداي زنده يعني اورشليم آسماني آمده ايد. شما وارد محفل شاد گروه بيشماري از فرشتگان شده ايد. 23 شما به كليسايي قدم گذاشته ايد كه نام اعضاي آن ، در آسمان ثبت شده است . شما به حضور خدايي آمده ايد كه داور همه است ؛ به روحهاي نجات يافتگاني نزديك شده ايد كه در آسمان به مرحله كمال رسيده اند. 24 به حضور عيسي آمده ايد كه آورنده اين پيمان جديد مي باشد؛ شما بسوي خون او آمده ايد كه مانند خون هابيل طالب انتقام نيست ، بلكه به روي ما پاشيده شده تا گناهانمان را بشويد.
25 پس مواظب باشيد كه از او كه با شما سخن مي گويد، اطاعت نماييد. زيرا اگر قوم اسرائيل از سخنان موسي كه يك پيغام آور زميني بود، سرپيچي كردند و جان سالم بدر نبردند، ما چگونه از مجازات هولناك آينده در امان خواهيم ماند، اگر از كلام خدايي كه از آسمان سخن مي گويد، سرپيچي كنيم ؟ 26 هنگامي كه خدا از بالاي كوه سينا سخن گفت ، صداي او زمين را لرزاند. اما او وعده داده و فرموده است : «بار ديگر، نه فقط زمين را، بلكه آسمانها را نيز خواهم لرزاند.» 27 منظور او اينست كه هر آنچه را كه پايه و اساس محكمي ندارد غربال خواهد كرد تا فقط چيزهايي باقي بمانند كه تزلزل ناپذير مي باشند.
28 پس حال كه ملكوتي تزلزل ناپذير نصيب ما خواهد شد، بياييد خدا را از صميم قلب سپاس گوييم و او را چنانكه سزاوار است ، با خوف و احترام خدمت نماييم . 29 زيرا خداي ما آتشي سوزاننده است .

راهنما

عبرانيان‌ 12 . تمركز بر عيسي‌
در اين‌ بخش‌ به‌ حضور جماعتي‌ كثير از اشخاصي‌ كه‌ متعلق‌ به‌ اعصار گذشته‌ بوده‌اند، اشاره‌ شده‌ است‌. اين‌ افراد كساني‌ بوده‌اند كه‌ دور خود را در مسابقه‌ با پيروزي‌ به‌ كمال‌ رسانده‌اند و در حال‌ حاضر به‌ تلاشهاي‌ كليساي‌ كنوني‌ مي‌نگرند. دوندگان‌ دعوت‌ شده‌اند تا به‌ هدف‌ چشم‌ بدوزند و اعصاب‌ و ماهيچه‌هاي‌ خود را بكار گيرند تا در اين‌ مسابقه‌، پيروزي‌ را كسب‌ نمايند (1 و 2).
آنها به‌ عدم‌ نااميدي‌ در قبال‌ رنجها ترغيب‌ مي‌شوند: چرا كه‌ اين‌ رنجها وسيله‌اي‌ است‌ كه‌ خدا براي‌ كامل‌ كردن‌ مقدسين‌ از آنها استفاده‌ مي‌كند (3 - 13).
هشداري‌ كه‌ در اين‌ بخش‌ به‌ ايمانداران‌ داده‌ شده‌، اين‌ است‌ كه‌ مواظب‌ باشند، تقدس‌ خود را ملوث‌ نكنند تا مبادا مثل‌ عيسو حق‌ نخست‌ زادگي‌ خويش‌ را بفروشند (14 - 17).
سينا و صهيون‌ (18 - 29). صحنة‌ ترسناك‌ ارائة‌ عهد قديم‌ با مشاركتهاي‌ آسماني‌ كليسا مقايسه‌ شده‌ است‌ كه‌ چقدر ضديت‌ دارد. روحية‌ برادرانه‌اي‌ كه‌ مقدسين‌ بر روي‌ زمين‌ دارند و روحهاي‌ فديه‌ شدگان‌ و گروه‌ كثير فرشتگان‌، دور تا دور تخت‌ خدا راتا ابد فرا گرفته‌اند (22 - 24).
  • مطالعه 1142 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %06 %609 %1394 %13:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه « 13 نصایح پایانی 11 به ایمان »