13 نصایح پایانی

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف عبرانیانطرز خشنود ساختن خدا

1. چنانکه شایستهً برادران در مسیح است یکدیگر را دوست بدارید.
2. همیشه مهمان نواز باشید ، زیرا بعضی ها با چنین کاری بی آن که خود بدانند، از فرشتگان پذیرائی کردند.
3. زندانیان را چنان که گوئی با ایشان هم زندان هستید به خاطر داشته باشید و ستمدیدگان را فراموش نکنید ، چون شما هم مانند آنها ستم دیده اید.
4. همه باید ازدواج را محترم بشمارند و پیوند زناشوئی را از آلودگی دور نگهدارند ، زیرا خدا زناکاران را ، خواه مجرد ، خواه متأهل به کیفر خواهد رسانید.
5. نگذارید عشق به پول حاکم زندگی شما باشد ، بلکه به آنچه دارید قانع باشید ، زیرا خدا فرموده است : « من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد. »
6. پس ما میتوانیم با اطمینان بگوئیم : « خدا مددکار من است ، من نخواهم ترسید. انسان چه می تواند به من بکند ؟ »
7. رهبران خود را که پیام خدا را به شما رسانیدند فراموش نکنید. در بارهً عاقبت کار و زندگی آنها بیاندیشید و از ایمان آنان پیروی کنید.
8. عیسی مسیح امروز همان است که دیروز بوده و تا ابد هم خواهد بود.
9. نگذارید تعالیم عجیب و گوناگون شما را از راه راست منحرف سازد. روح انسان با فیض خدا تقویت می شود ، نه با قواعد مربوط به غذاها ، زیرا کسانی که از این قواعد پیروی کرده اند سودی نبرده اند.
10. ما مسیحیان قربانگاهی داریم که کاهنان خیمهً مقدس حق خوردن از قربانی آنرا ندارند.
11. کاهن بزرگ خون حیوانات را به عنوان قربانی گناه به قربانگاه می برد ، ولی اجساد این حیوانات در خارج از اردوگاه سوخته میشد.
12. به این جهت عیسی نیز در خارج از دروازهً شهر رنج دید تا مردم را با خون خود از گناهانشان پاک سازد.
13. پس بیائید تا به خارج از اردوگاه پیش او برویم و در ننگ و خواری او شریک شویم ،
14. زیرا برای ما در این جهان هیچ شهری ابدی نیست وباین جهت ما جویای شهری هستیم که به زودی ظاهر می شود.
15. پیوسته خدا را به وسیلهً عیسی حمد گوئیم و با صداهای خود نام او را تمجید نمائیم ــ این است قربانی ما به درگاه خدا.
16. هرگز مهربانی و سخاوتمندی نسبت به یکدیگر را از یاد نبرید ، زیرا این گونه قربانی ها است که خدا را خشنود می سازد.
17. از رهبران خود اطاعت و پیروی کنید ، زیرا آنان پاسداران جانهای شما هستند و در برابر خدا مسئولند. طوری رفتار کنید که آنها از خدمات خود راضی و خوشنود باشند و نه ناراحت ، چون در آن صورت نفعی عاید شما نخواهد شد.
18. برای ما دعا کنید. ما یقین داریم که بر خلاف وجدان خود عمل نکرده ایم ، بلکه همیشه آنچه را درست است بجا می آوریم.
19. مخصوصاً از شما تقاضا می نمائیم که دعا کنید تا خدا مرا هر چه زودتر نزد شما برگرداند.

دعا

20. خدا که منبع آرامش است ، خداوند ما عیسی مسیح را که شبان بزرگ گوسفندان است پس از مرگ زنده کرد و خون او پیمان ابدی را تأیید کرد.
21. همان خدا شما را در همهً کارهای نیک کاملا مجهز گرداند تا ارادهً او را بعمل آورید و آنچه که او را خشنود می سازد به وسیلهً عیسی مسیح در ما به انجام برساند. شکوه و جلال تا به ابد از آن مسیح است. آمین

خاتمه

22. ای برادران ، تقاضا می کنم به این پیام دلگرم کننده با صبر و حوصله گوش دهید ، زیرا این را به طور مختصر برای شما نوشته ام.
23. می خواهم بدانید که برادر ما تیموتاوس از زندان آزاد شده است. اگر به زودی به اینجا بیآید ، ما با هم به دیدن شما می آئیم.
24. سلام ما را به تمام رهبران و به تمام مقدسین برسانید. ایمان داران در ایتالیا به شما سلام می فرستند.
25. فیض خدا با همهً شما باشد.


ترجمه قدیمی(نامه به عبرانیان)


نصايح‌ پاياني‌
محبت‌ برادرانه‌ برقرار باشد؛ 2 و از غريب‌نوازي‌ غافل‌ مشويد زيرا كه‌ به‌ آن‌ بعضي‌ نادانسته‌ فرشتگان‌ را ضيافت‌ كردند. 3 اسيران‌ را بخاطر آريد مثل‌ همزندان‌ ايشان‌، و مظلومان‌ را چون‌ شما نيز در جسم‌ هستيد.4 نكاح‌ به‌ هر وجه‌ محترم‌ باشد و بسترش‌غيرنجس‌ زيرا كه‌ فاسقان‌ و زانيان‌ را خدا داوري‌ خواهد فرمود. 5 سيرت‌ شما از محبتِ نقره‌ خالي‌ باشد و به‌ آنچه‌ داريد قناعت‌ كنيد زيرا كه‌ او گفته‌ است‌: «تو را هرگز رها نكنم‌ و تو را ترك‌ نخواهم‌ نمود.» 6 بنابراين‌ ما با دليريِ تمام‌ مي‌گوييم‌: «خداوند مددكننده‌ من‌ است‌ و ترسان‌ نخواهم‌ بود. انسان‌ به‌ من‌ چه‌ مي‌كند؟»
7 مرشدان‌ خود را كه‌ كلام‌ خدا را به‌ شما بيان‌ كردند بخاطر داريد و انجام‌ سيرت‌ ايشان‌ را ملاحظه‌ كرده‌، به‌ ايمان‌ ايشان‌ اقتدا نماييد. 8 عيسي‌ مسيح‌ ديروز و امروز و تا ابدالا´باد همان‌ است‌.
9 از تعليمهاي‌ مختلف‌ و غريب‌ از جا برده‌ مشويد، زيرا بهتر آن‌ است‌ كه‌ دل‌ شما به‌ فيض‌ استوار شود و نه‌ به‌ خوراكهايي‌ كه‌ آناني‌ كه‌ در آنها سلوك‌ نمودند، فايده‌ نيافتند.
10 مذبحي‌ داريم‌ كه‌ خدمت‌گذاران‌ آن‌ خيمه‌، اجازت‌ ندارند كه‌ از آن‌ بخورند. 11 زيرا كه‌ جسدهاي‌ آن‌ حيواناتي‌ كه‌ رئيس‌ كَهَنَه‌ خون‌ آنها را به‌ قدس‌الاقداس‌ براي‌ گناه‌ مي‌بَرَد، بيرون‌ از لشكرگاه‌ سوخته‌ مي‌شود. 12 بنابراين‌، عيسي‌ نيز تا قوم‌ را به‌ خون‌ خود تقديس‌ نمايد، بيرون‌ دروازه‌ عذاب‌ كشيد. 13 لهذا عار او را برگرفته‌، بيرون‌ از لشكرگاه‌ به‌سوي‌ او برويم‌. 14 زانرو كه‌ در اينجا شهري‌ باقي‌ نداريم‌ بلكه‌ آينده‌ را طالب‌ هستيم‌. 15 پس‌ بوسيله‌ او قربانيِ تسبيح‌ را به‌ خدا بگذرانيم‌، يعني‌ ثمره‌ لبهايي‌ را كه‌ به‌ اسم‌ اومعترف‌ باشند.
16 لكن‌ از نيكوكاري‌ و خيرات‌ غافل‌ مشويد، زيرا خدا به‌ همين‌ قرباني‌ها راضي‌ است‌.
17 مرشدان‌ خود را اطاعت‌ و انقياد نماييد زيرا كه‌ ايشان‌ پاسباني‌ جانهاي‌ شما را مي‌كنند، چونكه‌ حساب‌ خواهند داد تا آن‌ را به‌ خوشي‌ نه‌ به‌ ناله‌ بجا آورند، زيرا كه‌ اين‌ شما را مفيد نيست‌.
18 براي‌ ما دعا كنيد زيرا ما را يقين‌ است‌ كه‌ ضمير خالص‌ داريم‌ و مي‌خواهيم‌ در هر امر رفتار نيكو نماييم‌. 19 و بيشتر التماس‌ دارم‌ كه‌ چنين‌ كنيد تا زودتر به‌ نزد شما باز آورده‌ شوم‌.
20 پس‌ خداي‌ سلامتي‌ كه‌ شبان‌ اعظم‌ گوسفندان‌ يعني‌ خداوند ما عيسي‌ را به‌ خون‌ عهد ابدي‌ از مردگان‌ برخيزانيد، 21 شما را در هر عمل‌ نيكو كامل‌ گرداناد تا اراده‌ او را بجـا آوريـد و آنچه‌ منظور نظر او باشد، در شما بعمل‌ آوَرَد بوساطت‌ عيسي‌ مسيح‌ كه‌ او را تا ابدالا´باد جلال‌ باد. آمين‌.
22 لكن‌ اي‌ برادران‌ از شما التماس‌ دارم‌ كه‌ اين‌ كلام‌ نصيحت‌آميز را متحمّل‌ شويد زيرا مختصري‌ نيز به‌ شما نوشته‌ام‌. 23 بدانيد كه‌ برادر ما تيموتاؤس‌ رهايي‌ يافته‌ است‌ و اگر زود آيد، به‌ اتّفاق‌ او شما را ملاقات‌ خواهم‌ نمود.
24 همه‌ مرشدان‌ خود و جميع‌ مقدّسين‌ را سلام‌ برسانيد؛ و آناني‌ كه‌ از ايتاليا هستند، به‌ شما سلام‌ مي‌رسانند.
25 همگيِ شما را فيض‌ باد. آمين‌.

ترجمه تفسیری

چند اندرز مفيد
محبت برادرانه را در ميان خود ادامه دهيد.2 فراموش نكنيد كه با غريبه ها مهربان باشيد و از ايشان پذيرايي كنيد، زيرا بعضي با اين كار، بي آنكه خودشان متوجه باشند، از فرشته ها پذيرايي كرده اند. 3 زنداني ها را از ياد نبريد؛ با ايشان طوري همدردي نماييد كه گويا خودتان نيز در زندان هستيد. در غم و رنج مظلومان شريك باشيد، زيرا خودتان مي دانيد كه ايشان در چه حالي هستند و چه مي كشند.
4 به ازدواج خود و به عهد و پيماني كه بسته ايد وفادار باشيد، و پيوند زناشويي تان را از آلودگي دور نگاه داريد، زيرا خدا افراد فاسد و زناكار را حتماً مجازات خواهد كرد.
5 از پول دوستي بپرهيزيد و به آنچه داريد قانع باشيد، زيرا خدا فرموده است : «شما را هرگز تنها نخواهم گذاشت و ترك نخواهم كرد.» 6 بنابراين ، با اطمينان كامل و با جرأت تمام ، مي توانيم بگوييم : «خداوند گره گشا و ياور من است . پس ، از انسان خاكي ترسي ندارم ؛ او چه مي تواند به من بكند؟»
7 معلمين خود را كه كلام خدا را به شما تعليم داده اند و شما را در خصوص امور روحاني راهنمايي كرده اند، به ياد داشته باشيد. در باره عاقبت كار و زندگي ايشان فكر كنيد و بكوشيد مانند آنان ، ايماني راسخ داشته باشيد.
8 عيسي مسيح امروز نيز همان است كه ديروز بود و هرگز تغيير نخواهد كرد. 9 پس فريفته عقايد جديد و عجيب و غريب نشويد. نيروي روحاني ، عطيه و فيضي است از جانب خدا، و گر نه با رعايت رسوم مذهبي مربوط به خوردن يا نخوردن برخي خوراكها، كسي روحاً تقويت نمي شود. آناني نيز كه اين روش را در پيش گرفته اند، هيچ نفعي نبرده اند.
10 قربانگاه ما صليب است كه بر روي آن ، مسيح جان خود را در راه ما قرباني كرد. آناني كه مي كوشند با اطاعت از تشريفات ظاهري مذهب يهود، نجات يابند، هرگز بهره اي از صليب مسيح نخواهند برد. 11 طبق شريعت يهود، كاهن اعظم خون حيوانات قرباني را براي كفاره گناهان به مقدس ترين جايگاه مي بَرَد و بعد لاشه حيوانات بيرون شهر سوزانده مي شود. 12 به همين ترتيب ، مسيح نيز براي آنكه گناهـان ما را بشويد، بيرون از شهر عذاب كشيد و مرد.
13 پس ، بياييد ما نيز از شهر خارج شده ، ديوار هوي ' و هوس اين دنيا را پشت سر بگذاريم و بسوي او برويم ، و مانند او ننگ و عار را بر دوش كشيم . 14 زيرا اين دنيا، خانه دايمي ما نيست ، و ما انتظار مي كشيم تا به خانه ابدي خود در آسمان برسيم .
15 پس به ياري عيسي ، و با بيان عظمت نام او، شكرگزاري خود را همچون قرباني به خدا تقديم نماييم . 16 از نيكوكاري و كمك به نيازمندان غافل نشويد، زيرا اينگونه اعمال مانند قرباني هايي هستند كه خدا را بسيار خشنود مي سازند. 17 از رهبران روحاني خود اطاعت كنيد، و هر آنچه مي گويند با كمال ميل انجام دهيد، زيرا كار ايشان ، مراقبت از جانهاي شماست و از اين لحاظ در برابر خدا پاسخگو مي باشند. پس ، به گونه اي رفتار كنيد كه ايشان از خدمت خود لذت ببرند، نه اينكه با درد و رنج آن را انجام دهند، زيرا در اينصورت شما نيز رنج خواهيدبرد.
18 براي ما دعا كنيد، زيرا وجدان ما پاك است و هرگز نمي خواهيم خطايي از ما سر بزند. 19 اين روزها نيز بطور خاص به دعاهاي شما نياز دارم تا بتوانم هر چه زودتر نزد شما بازگردم .
20 و حال دعا مي كنم به حضور خدايي كه منشاء آرامش است ، به حضور خدايي كه خداوند ما عيسي را كه شبان اعظم گوسفندان است پس از مرگ زنده كرد و با خون او، پيمان ابدي را تأييد نمود؛ 21 و از او مي خواهم كه شما را با تمام صفات نيكو مجهز سازد تا اراده او را بجا آوريد، و نيز بقدرت عيسي مسيح آنچه را كه پسنديده اوست ، در ما عملي سازد. شكوه و جلال تا ابد از آن مسيح باد. آمين .
22 اي برادران ، خواهش مي كنم به آنچه در اين نامه نوشته ام ، با صبر و حوصله توجه كنيد، زيرا نامه كوتاهي است . 23 مي خواهم بدانيد كه برادر ما «تيموتائوس » از زندان آزاد شده است ؛ و اگر زود به اينجا برسد، همراه او به ديدن شما خواهم آمد. 24 سلام مرا به همه برادران خود و به ساير مؤمنين برسانيد. مسيحيان ايتاليا كه در اينجا نزد من مي باشند، به شما سلام مي رسانند.
25 لطف خدا شامل حال همه شما باد.

راهنما

عبرانيان‌ 13 . ترغيب‌ پر فيض‌
اين‌ رساله‌ اگرچه‌ به‌ مباحثه‌ بر مسائل‌ مختلف‌ مي‌پردازد، اما در خاتمه‌ با ملايمت‌ خاصي‌، خوانندگان‌ را به‌ وفاداري‌ نسبت‌ به‌ مسيح‌ در همة‌ بخشهاي‌ زندگي‌، دعوت‌ مي‌كند و آنها را تشويق‌ مي‌كند تا با محبت‌ برادرانه‌، مهرباني‌، تقدس‌ و نيكويي‌ به‌ همراه‌ دعاي‌ بي‌وقفه‌ و ايمان‌ بدون‌ لغزش‌ در خدا بمانند.
همانطور كه‌ ملاكي‌ نبي‌ آخرين‌ پيغام‌ را در ارتباط‌ با آمدن‌ مسيح‌ موعود به‌ قوم‌ يهود ارائه‌ داد، اين‌ رساله‌ نيز آخرين‌ پيغام‌ را پس‌ از آمدن‌ مسيح‌ به‌ اين‌ امت‌ مي‌دهد. اين‌ رساله‌ كمي‌ قبل‌ از سقوط‌ اورشليم‌ كه‌ پايتخت‌ يهوديان‌ بشمار مي‌رفت‌، نوشته‌ شد. لازم‌ به‌ تذكر است‌ كه‌ جريان‌ سقوط‌ اورشليم‌ يكي‌ از مخوف‌ترين‌ وقايع‌ تاريخي‌ محسوب‌ مي‌شود.
سقوط‌ اورشليم‌
يهوديان‌ از سال‌ 66 ميلادي‌ شروع‌ به‌ ايجاد شورش‌ بر عليه‌ روم‌ نمودند. تيطس‌، در روز فصح‌ سال‌ 70 ميلادي‌، با ارتش‌ رومي‌ خود به‌ ديوارهاي‌ اورشليم‌ رسيد. او در آنجا اقدام‌ به‌ خاكريزي‌ نمود و وسايل‌ تخريب‌ شهر آماده‌ شد و بدين‌ ترتيب‌ آغاز به‌ محاصرة‌ شهر نمود.
تعداد سربازان‌ رومي‌ 000/30 نفر بود. در حاليكه‌ لشكريان‌ يهودي‌ 000/24 نفر بودند. طبق‌ نظر تاكيتوس‌، شهر اورشليم‌ در آن‌ زمان‌ داراي‌ 000/600 نفر مسافر بود كه‌ براي‌ ديدن‌ شهر به‌ آنجا آمده‌ بودند. پس‌ از 5 ماه‌، ديوارهاي‌ اورشليم‌ فرو ريخته‌ شد. هيكل‌ سوزانيده‌ شد و شهر بصورت‌ خرابه‌اي‌ ويران‌ و متروكه‌ درآمد. اما در بين‌ اين‌ خرابه‌ها، سه‌ برج‌ عظيم‌ واقع‌ در گوشة‌ شمال‌ غربي‌ هيكل‌ هيروديس‌ بر جاي‌ مانده‌ بود و همانند يادگاري‌ از استحكام‌ و قدرتي‌ كه‌ توسط‌ تيطس‌ نابود شده‌ بود، خودنمايي‌ مي‌نمود.
ارتش‌ روم‌ بطرف‌ قيصريه‌ حركت‌ كرد. بيش‌ از 000/000/1 نفر يهودي‌ كشته‌ شدند. 000/95 نفر به‌ اسيري‌ برده‌ شدند كه‌ يوسفوس‌ مورخ‌ نيز در بين‌ آنها بود. يوسبيوس‌ مي‌گويد كه‌ مسيحيان‌ كه‌ طي‌ نبوتي‌، از سقوط‌ اورشليم‌ آگاه‌ بودند، باديدن‌ ارتش‌ روم‌، به‌ «پِلاّ» مهاجرت‌ نمودند.
عاقبت‌ اورشليم‌
پس‌ از سقوط‌ اورشليم‌، اين‌ شهر به‌ مدت‌ 50 سال‌ از صحنة‌ تاريخ‌ محو شد. در سال‌ 135 ميلادي‌ شخصي‌ به‌ نام‌ «باركوكبا» در حاليكه‌ ادعا مي‌كرد كه‌ مسيح‌ موعود است‌، با رهبري‌ گروهي‌ از شورشيان‌، موفق‌ به‌ تصاحب‌ شهر شد و اقدام‌ به‌ بازسازي‌ هيكل‌ نمود. اما اين‌ شورش‌ با اقدام‌ ارتش‌ روم‌ فرو نشانيده‌ شد. 000/580 نفر يهودي‌ كشته‌ شدند و يهوديه‌ به‌ متروكه‌اي‌ تبديل‌ شد. ورود يهوديان‌ به‌ اورشليم‌، قدغن‌ اعلام‌ شد و چنانكه‌ يك‌ يهودي‌ به‌ اين‌ شهر وارد مي‌شد، محكوم‌ به‌ اعدام‌ مي‌گرديد. بدين‌ ترتيب‌ معبد ژوپيتر جايگزين‌ هيكل‌ خدا شد.
در سال‌ 326 ميلادي‌، هنگام‌ سلطنت‌ كنستانتين‌، معبد عشتورت‌ كه‌ به‌ جاي‌ مقبرة‌ مقدس‌ كنوني‌ قرار داشت‌، خراب‌ شد و شهر اورشليم‌ دوباره‌ به‌ مركز مسيحيت‌ تبديل‌ شد.
در قرن‌ پنجم‌ ميلادي‌، اين‌ شهر مقر يكي‌ از 5 پاتريارخ‌ مهم‌ مسيحيت‌ شد. ساير شهرها عبارت‌ بودند از روم‌، قسطنطنيه‌، انطاكيه‌ و اسكندريه‌.
در سال‌ 637 ميلادي‌، اورشليم‌ بدست‌ مسلمانان‌ افتاد و مدت‌ 100 سال‌ نيز در طول‌ جنگهاي‌ صليبي‌، شهري‌ اسلامي‌ بود تا اينكه‌ در سال‌ 1917، كنترل‌ به‌ دست‌ مسيحيان‌ افتاد.
  • مطالعه 829 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %06 %610 %1394 %13:%بهمن