2 درباره عبادات

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف اول تیموتاوس


تعالیم دربارۀ دعا


1. پس قبل از هر چیز تأکید می کنم که درخواست ها ، دعاها ، شفاعت ها و سپاس ها برای همه مردم
2. برای پادشاهان و همه اولیاء امور به پیشگاه خداوند تقدیم گردد تا ما بتوانیم با آرامش و صلح و درکمال خداترسی و سرافرازی به سربریم
3. زیرا ، انجام این کار در حضور خدا نجات دهند ه ما ، نیکو وپسندیده است.
4. او مایل است همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند
5. زیرا یک خدا و یک واسطه بین خدا و انسان وجود دارد ،یعنی شخص عیسی مسیح
6. که جان خود را به عنوان کفاره در راه همه داد و به این ترتیب در زمان مناسب این حقیقت به ثبوت رسید
7. و به خاطر این است که من به سمت گوینده و رسول و معلم ملتها در تعلیم ایمان وحقیقت منصوب شدم ـ حقیقت را بیان می کنم و دروغ نمی گویم.

دربارۀ زنان

8. آرزو دارم که مردان در همه جا بدون خشم ونزاع دستهای مقدس خود را بلند کرده دعا نمایند
9. و همچنین می خواهم زنان ، خود را بطور آبرومند و معقول و با لباسهای مناسب بیارایند ، نه با آرایش گیسوان و یا زیورهای طلا و جواهرات و لباسهای گران قیمت .
10. بلکه آنها باید خود را با اعمال نیکو بیارایند آن چنان که زیبندۀ زنانی است که ادعای خدا پرستی دارند.
11. زنان باید در سکوت وکمال فروتنی تعلیم بگیرند.
12. من به زنی اجازه نمی دهم که تعلیم دهد و یا بر مردان حکومت کند. زنان باید ساکت باشند،
13. زیرا اول « آدم » آفریده شد و بعد « حوا »
14. و آدم نبود که فریب خورد بلکه زن فریب خورد و قانون الهی را شکست
15. اما ، اگر زنان با فروتنی در ایمان ومحبت و پاکی جد و جهد کنند ، با آوردن فرزندان به این دنیا ، نجات خواهند یافت.

ترجمه قدیمی(اول تیموتاوس)


درباره‌ عبادات‌
پس‌ از همه‌ چيز اول‌، سفارش‌ مي‌كنم‌ كه‌صلوات‌ و دعاها و مناجات‌ و شكرها را براي‌ جميع‌ مردم‌ بجا آورند؛ 2 بجهت‌ پادشاهان‌ و جميع‌ صاحبان‌ منصب‌ تا به‌ آرامي‌ و استراحت‌ و با كمال‌ دينداري‌ و وقار، عمر خود را بسر بريم‌. 3 زيرا كه‌ اين‌ نيكو و پسنديده‌ است‌، در حضور نجات‌دهنده‌ ما خدا 4 كه‌ مي‌خواهد جميع‌ مردم‌ نجات‌ يابند و به‌ معرفت‌ راستي‌ گرايند. 5 زيرا خدا واحد است‌ و در ميان‌ خدا و انسان‌ يك‌ متوسّطي‌ است‌ يعني‌ انساني‌ كه‌ مسيح‌ عيسي‌ باشد، 6 كه‌ خود را در راه‌ همه‌ فدا داد، شهادتي‌ در زمان‌ معيّن‌. 7 و براي‌ اين‌، من‌ واعظ‌ و رسول‌ و معلم‌ امّتها در ايمان‌ و راستي‌ مقرّر شدم‌. در مسيح‌ راست‌ مي‌گويم‌ و دروغ‌ ني‌.
8 پس‌ آرزوي‌ اين‌ دارم‌ كه‌ مردان‌، دست‌هاي‌ مقدّس‌ را بدون‌ غيظ‌ و جدال‌ برافراخته‌، در هر جا دعا كنند. 9 و همچنين‌ زنان‌ خويشتن‌ را بيارايند به‌ لباس‌ مزيّن‌ به‌ حيا و پرهيز، نه‌ به‌ زلفها و طلا و مرواريد و رخت‌ گرانبها؛ 10 بلكه‌ چنانكه‌ زناني‌ را مي‌شايد كه‌ دعوي‌ دينداري‌ مي‌كنند به‌ اعمال‌ صالحه‌. 11 زن‌ با سكوت‌، به‌ كمال‌ اطاعت‌ تعليم‌گيرد. 12 و زن‌ را اجازت‌ نمي‌دهم‌ كه‌ تعليم‌ دهد يا بر شوهر مسلّط‌ شود بلكه‌ در سكوت‌ بماند. 13 زيرا كه‌ آدم‌ اول‌ ساخته‌ شد و بعد حوّا. 14 و آدم‌ فريب‌ نخورد بلكه‌ زن‌ فريب‌ خورده‌، در تقصير گرفتار شد. 15 اما به‌ زاييدن‌ رستگار خواهد شد، اگر در ايمان‌ و محبّت‌ و قدّوسيّت‌ و تقوا ثابت‌ بمانند.ترجمه تفسیری

دستورات در خصوص دعا و عبادت
چند نكته مهم را نيز مورد تأكيد قرار مي دهم : براي همه مردم دعا كن ؛ از خدا درخواست كن كه بر آنان رحم كند؛ و بسبب آنچه كه براي ايشان انجام خواهد داد، او را شكر كن .
2 همچنين ، براي رهبران و مقامات مملكت به پيشگاه خداوند دعا كن تا بتوانيم در صلح و آرامش بسر بريم و زندگي خداپسندانه و پاك و شايسته اي داشته باشيم . 3 دعا كردن براي ديگران ، كاري است كه نجات دهنده ما خدا را خشنود مي سازد، 4 زيرا او مشتاق است كه همه مردم نجات يابند و به اين حقيقت پي ببرند 5و6 كه خدا واحد است ، و ميان خدا و مردم ، انساني وجود دارد به نام عيسي مسيح كه جان خود را فداي تمام بشريت كرد تا با اين كار، خدا و انسان را با يكديگر آشتي دهد.
اين پيغامي است كه خدا در زمان مناسب به جهانيان داد؛ 7 و در نهايت راستي اعلام مي كنم كه من بعنوان رسول خدا انتخاب شده ام تا اين حقيقت را به غيريهوديان برسانم و به ايشان تعليم دهم كه چگونه خدا انسان را از راه ايمان نجات مي بخشد.
8 بنابراين ، مي خواهم كه مردان در هر جا، آزاد از گناه و خشم و نفرت ، دستهاي پاك خود را بلند كرده ، به درگاه خدا دعا كنند. 9و10 زنان نيز بايد در طرز پوشاك و آرايش خود باوقار باشند. زنان مسيحي بايد براي نيكوكاري و اخلاق خوب خود مورد توجه قرار گيرند، نه براي آرايش مو و يا آراستن خود به زيور آلات و لباس هاي پرزرق و برق .
11 زنان بايد در سكوت و با اطاعت كامل به فراگيري مسايل روحاني بپردازند. 12 اجازه نمي دهم زنان به مردان چيزي ياد دهند و يا بر آنان مسلط شوند. زنان بايـد در جلسات كليسايـي ساكت باشند. 13 علت اين امر آنست كه خدا نخست «آدم » را آفريد و بعد «حوّا» را. 14 و اين آدم نبود كه فريب شيطان را خورد، بلكه حوّا فريب خورد و گناه كـرد. 15 از اين جهت ، خدا زنان را به درد زايمان دچار ساخت ؛ اما اگر به او ايمان آورند و زندگي آرام و با محبت و پاكي را در پيش گيرند، روح ايشان را نجات خواهد داد.

راهنما

اول‌ تيموتائوس‌ 2 . دعا، موقعيت‌ زنان‌
دعا براي‌ حاكمين‌ (1 - 8). در آن‌ زمان‌ نرون‌ حاكم‌ امپراطوري‌ روم‌ بود، كه‌ پولس‌ نيز تحت‌ فرمان‌ او در حبس‌ بود و قرار بود كه‌ بزودي‌ اعدام‌ شود. اين‌ امر نشان‌ مي‌دهد كه‌ دعا و شفاعت‌ ايمانداران‌ به‌ همان‌ اندازه‌ كه‌ براي‌ حكام‌ عادل‌ الزامي‌ است‌، جهت‌ حكام‌ ظالم‌ نيز ضروري‌ بحساب‌ مي‌آيد.
موقعيت‌ زنان‌ در كليسا (9 - 15) (به‌ اول‌ قرنتيان‌ 11 : 5 - 15 و 14 : 34 - 35 مراجعه‌ شود). در اين‌ بخش‌، هشداري‌ كه‌ به‌ زنان‌ داده‌ شده‌ در ارتباط‌ با نمايش‌ لباس‌، مخصوصاً در عبادت‌ مسيحي‌ است‌ و اينكه‌ مواظب‌ باشند تا زياد شبيه‌ مردان‌ نشوند. در آسمان‌ جنسيت‌ مطرح‌ نيست‌ (متي‌ 30:22)، اما در دنياي‌ كنوني‌، تمايز طبيعي‌ بين‌ زن‌ و مرد وجود دارد و نبايد يكي‌ به‌ شكل‌ ديگري‌ درآيد. «به‌ زاييدن‌ رستگار خواهد شد» (15). احتمالاً اشاره‌ به‌ تولد عيسي‌ است‌ كه‌ از زني‌ متولد شد كه‌ با مردي‌ در ارتباط‌ نبود. همانطور كه‌ گناه‌ از طريق‌ زن‌ وارد جهان‌ شد (14)، نجات‌ دهنده‌ نيز از طريق‌ زن‌ مي‌بايست‌ پا به‌ دنياي‌ خاكي‌ بگذارد.
  • مطالعه 834 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %443 %1394 %09:%بهمن