1 پرهیز از تعالیم غلط؛ فیض خدا بر پولس

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف اول تیموتاوس1. از طرف پولس که به فرمان نجات دهندۀ ما خدا و به دستور مسیح عیسی ـ امید ما ـ رسول مسیح عیسی است ،
2. به تیموتاوس ، فرزند حقیقی خودم در ایمان تقدیم می گردد. خدای پدر و خداوند ما مسیح عیسی ، فیض و رحمت و آرامش به تو عطا فرمایند.

دربارۀ تعالیم نادرست

3. همچنانکه در سر راه خود به مقدونیه به تو اصرار کردم باز هم از تو می خواهم که در افسس بمانی . در آنجا بعضی اشخاص تعالیم نادرست می دهند و تو باید به آنها دستور دهی که از این کار دست بردارند.
4. به آنها بگو که خود را با افسانه ها و شجره نامه های بی پایانی که انسان را به مجادله می کشند سرگرم نسازند. این ها به پیشرفت نقشۀ خدا که از راه ایمان شناخته می شود کمکی نمی کنند.
5. هدف تعلیم ما ، برانگیختن محبتی است که از دل پاک و وجدان روشن و ایمان خالص پدید می آید .
6. بعضی افراد از این چیزها روی گردانیده و در مباحثات احمقانه راهشان راگم کرده اند.
7. آنها مایلند معلمان شریعت باشند ، بدون آنکه بفهمند چه می گویند و یا در بارۀ چه چیز این طور با اطمینان سخن می گویند.
8. ما می دانیم شریعت وقتی نیکوست که بطرز صحیحی از آن استفاره شود.
9. البته باید دانست که قوانین برای نیکان و ضع نشده ، بلکه برای افراد متمرد و سرکش ، برای خدا ناشناسان ، گنا هکاران ، کافران ، بی دینان ، قاتلان پدر ، قاتلان مادر ، آدمکشان ،
10. زشتکاران ، لواط گران ، آدم دزدان ، دروغگویان و اشخاصی که شهادت دروغ می دهند و هر عمل دیگری که بر خلاف تعلیم درست باشد.
11. آن تعلیمی که در انجیل یافت می شود ، یعنی مژده ای از جانب خدای پر جلال و متبارک که به من سپرده شده است تا آنرا اعلام کنم.

حمد و سپاس برای رحمت خدا

12. از مسیح عیسی ، خداوند ما ، که نیروی این کار را به من داده است تشکر می کنم ، زیرا او مرا قابل اعتماد دانست و برای خدمت خود برگزید.
13. اگر چه در گذشته به او دشنام می دادم و جفا می رسانیدم و اهانت می کردم اما ، خدا به من رحم کرد ، زیرا من بی ایمان بودم و نمی دانستم چه می کردم.
14. و خداوند فیض سرشار خود را بر من جاری ساخت و آن ایمان و محبتی را به من عطا نمود که در اتحاد با مسیح نصیب ما می گردد.
15. این سخن درست است وکاملا قابل قبول که مسیح عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد و گناهکاری بزرگتر از من هم نیست !
16. اما به این دلیل رحمت یافتم تا عیسی مسیح در رفتار خود با من که بزرگترین گناهکارانم کمال بردباری خود را نشان دهد ومن نمونه ای باشم برای همۀ کسانی که بعدها به او ایمان آورده وحیات جاودانی خواهند یافت.
17. به پادشاه جاودانی و فنا ناپذیر و نادیدنی ، خدای یکتا تا به ابد عزت و جلال باد آمین.
18. ای تیموتاوس، فرزند من ، همانطور که مدتها پیش دربارۀ تو نبوت شد این فرمان را به تو می سپارم و امیدوارم آن سخنان ، مانند سلاحی در این جنگ نیکو تو را یاری دهد.
19. و ایمان و وجدان پاک خود را نگهدار . کشتی ایمان بعضی ها به علت گوش ندادن به ندای وجدان در هم شکسته است
20. که از آن جمله « هیمیناوس» و «اسکندر» می باشند که آنها را به شیطان سپردم تا یاد بگیرندکه دیگر کفر نگویند.

ترجمه قدیمی(اول تیموتاوس)


پولس‌، رسول‌ عيسي‌ مسيح‌ به‌ حكم‌نجات‌دهنده‌ ما خدا و مسيح‌ عيسي‌ خداوند كه‌ اميد ما است‌،
2 به‌ فرزند حقيقي‌ خود در ايمان‌، تيموتاؤس‌.
فيض‌ و رحم‌ و سلامتي‌ از جانب‌ خداي‌ پدر و خداوند ما مسيح‌ عيسي‌ بر تو باد.
پرهيز از تعاليم‌ غلط‌
3 چنانكه‌ هنگامي‌ كه‌ عازم‌ مكادونيه‌ بودم‌، به‌ شما التماس‌ نمودم‌ كه‌ در اَفَسُس‌ بماني‌ تا بعضي‌ را امر كني‌ كه‌ تعليمي‌ ديگر ندهند، 4 و افسانه‌ها و نسب‌نامه‌هاي‌ نامتناهي‌ را اِصغا ننمايند كه‌ اينها مباحثات‌ را نه‌ آن‌ تعمير الهي‌ را كه‌ در ايمان‌ است‌ پديد مي‌آورد. 5 اما غايتِ حكم‌، محبّت‌ است‌ از دل‌ پاك‌ و ضمير صالح‌ و ايمان‌ بي‌ريا. 6 كه‌ از اين‌ امور بعضي‌ منحرف‌ گشته‌ به‌ بيهوده‌گويي‌ توجّه‌ نموده‌اند، 7 و مي‌خواهند معلمان‌ شريعت‌ بشوند و حال‌ آنكه‌ نمي‌فهمند آنچه‌ مي‌گويند و نه‌ آنچه‌ به‌ تأكيد اظهار مي‌نمايند.
8 ليكن‌ مي‌دانيم‌ كه‌ شريعت‌ نيكو است‌ اگر كسي‌ آن‌ را برحسب‌ شريعت‌ بكار بَرَد. 9 و اين‌ بداند كه‌ شريعت‌ بجهت‌ عادل‌ موضوع‌ نمي‌شود، بلكه‌ براي‌ سركشان‌ و طاغيان‌ و بي‌دينان‌ و گناهكاران‌ و ناپاكان‌ و حرامكاران‌ و قاتلان‌ پدر وقاتلان‌ مادر و قاتلان‌ مردم‌ 10 و زانيان‌ و لوّاطان‌ و مردم‌دزدان‌ و دروغ‌گويان‌ و قسم‌دروغ‌خوران‌ و براي‌ هر عمل‌ ديگري‌ كه‌ برخلاف‌ تعليم‌ صحيح‌ باشد، 11 برحسب‌ انجيل‌ جلال‌ خداي‌ متبارك‌ كه‌ به‌ من‌ سپرده‌ شده‌ است‌.
فيض‌ خدا بر پولس‌
12 و شكر مي‌كنم‌ خداوند خود مسيح‌ عيسي‌ را كه‌ مرا تقويت‌ داد، چونكه‌ امين‌ شمرده‌، به‌ اين‌ خدمتم‌ ممتاز فرمود، 13 كه‌ سابقاً كفرگو و مضّر و سَقَط‌گو بودم‌، ليكن‌ رحم‌ يافتم‌ از آنرو كه‌ از جهالت‌ در بي‌ايماني‌ كردم‌. 14 اما فيض‌ خداوند ما بي‌نهايت‌ افزود با ايمان‌ و محبّتي‌ كه‌ در مسيح‌ عيسي‌ است‌.
15 اين‌ سخن‌ امين‌ است‌ و لايق‌ قبول‌ تامّ كه‌ مسيح‌ عيسي‌ به‌ دنيا آمد تا گناهكاران‌ را نجات‌ بخشد كه‌ من‌ بزرگترين‌ آنها هستم‌. 16 بلكه‌ از اين‌ جهت‌ بر من‌ رحم‌ شد تا اول‌ درمن‌، مسيح‌ عيسي‌ كمال‌ حلم‌ را ظاهر سازد تا آناني‌ را كه‌ بجهت‌ حيات‌ جاوداني‌ به‌ وي‌ ايمان‌ خواهند آورد، نمونه‌ باشم‌. 17 باري‌ پادشاه‌ سَرمَدي‌ و باقي‌ و ناديده‌ را، خداي‌ حكيم‌ وحيد را اكرام‌ و جلال‌ تا ابدالا´باد باد. آمين‌.
18 اي‌ فرزند تيموتاؤس‌، اين‌ وصيّت‌ را به‌ تومي‌سپارم‌ برحسب‌ نبوّتهايي‌ كه‌ سابقاً بر تو شد تا در آنها جنگ‌ نيكو كني‌، 19 و ايمان‌ و ضمير صالح‌ را نگاه‌ داري‌ كه‌ بعضي‌ اين‌ را از خود دور انداخته‌، مر ايمان‌ را شكسته‌كشتي‌ شدند. 20 كه‌ از آن‌ جمله‌ هيميناؤس‌ و اسكندر مي‌باشند كه‌ ايشان‌ را به‌ شيطان‌ سپردم‌ تا تأديب‌ شده‌، ديگر كفر نگويند.ترجمه تفسیری

از طرف مـن ، پولس ، رسـول و فرستاده عيسـي مسيح كه طبق حكم نجات دهنده ما خدا و خداوند و اميدمان عيسي مسيح ، براي اين خدمت تعيين شده ام ،
2 به فرزند حقيقي ام در ايمان ، تيموتائوس .
از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عيسي مسيح ، طالب فيض و رحمت و آرامش براي تو هستم .

مبارزه با تعاليم غلط
3و4 همانطور كه هنگام عزيمت به «مقدونيه » خواهش كردم ، همچنان از تو مي خواهم كه در «اَفَسُس » بماني و از تعاليم غلطي كه بعضي ها مي دهند، جلوگيري كني ، و اجازه ندهي كه مردم به داستانها و افسانه ها روي آورند و يا خود را با شجره نامه هاي طولاني و بي پايان مشغول سازند. اينگونه مسايل ، جز ايجاد بحث هاي بي ثمر، نتيجه ديگري ندارند. اين عقايد و بحث هاي پوچ مانع نقشه الهي كه بوسيله ايمان آشكار مي شود، مي گردد. 5 اما منظور من از اين حكم اينست كه مسيحيان آنجا، از محبتي لبريز شوند كه از دلي پاك و انگيزه اي درست و ايماني اصيل سرچشمه مي گيرد.
6 اما اين قبيل افراد، اصلاً توجهي به اين امور روحاني ندارند و فقط در پي ايجاد بحث و جدل هستند؛ 7 دلشان مي خواهد معلم احكام و شريعت شوند، در حاليكه كوچكترين دركي از مفهوم واقعي آن ندارند. 8 البته شريعت و احكام مذهبي خوب است ، بشرطي كه بطرز صحيح و آنگونه كه خدا در نظر دارد، بكار رود. 9 اما بهرحال اين احكام به ما كه بوسيله خدا نجات يافته ايم مربوط نمي شود، بلكه براي قانون شكنان ، جنايتكاران ، خدانشناسان ، گناهكاران و بي دينان است ؛ براي آناني است كه پدر و مادر خود را مورد ضرب و شتم قرار مي دهند و يا آدم مي كشند. 10 بلي ، اين احكام داده شد تا نشان دهد كه مرتكبين اين اعمال ، جزو گناهكارانند، يعني زناكاران ، همجنس بازان ، آدم دزدان ، دروغگويان و تمام كساني كه مرتكب اعمالي برخلاف تعليم صحيح مي گردند، 11 تعليمي كه مطابق انجيل پرجلال خداي متبارك است ، و من نيز براي اعلام آن تعيين شده ام .

لطف خدا نسبت به پولس
12 بنابراين ، خداوندمان عيسي مسيح را شكر مي گويم كه قدرت انجام اين خدمت را به من داد، و مرا لايق شمرد و به اين خدمت گمارد. 13 گرچه قبلاً به مسيح كفر مي گفتم و مسيحيان را تعقيب مي كردم و آزار و شكنجه مي دادم ، اما خدا بر من رحم فرمود، زيرا نمي دانستم چه مي كنم و هنوز مسيح را نشناخته بودم . 14 وه كه خداوند ما چه مهربان و پر محبت است ! او نشان داد كه چگونه به او ايمان بياورم و از محبت مسيح عيسي لبريز شوم .
15 اين حقيقت چقدر عالي است و چقدر آرزو دارم همه آن را بپذيرند كه عيسي مسيح به جهان آمد تا گناهكاران را نجات بخشد. من خود، بزرگترين گناهكاران هستم ، 16 اما خدا بر من رحم كرد، تا به اين ترتيب عيسي مسيح بتواند مرا بعنوان نمونه اي براي ديگران بكار ببرد و نشان دهد كه حتي نسبت به بدترين گناهكاران صبور است ، تا ديگران نيز دريابند كه مي توانند زندگي جاويد داشته باشند. 17 پس تا زنده ام مي گويم جلال و حرمت شايسته خدايي است كه پادشاه تمام دورانهاست . او ناديدني و غيرفاني است . تنها او خداست ، و اوست داناي كل . آمين !
18 و حال ، پسرم ، «تيموتائوس »، حكمي كه به تو مي دهم اينست : براي خداوند خوب بجنگ ، همانگونه كه خداوند قبلاً توسط نبوتها و پيغامها اين را در مورد تو فرموده بود. 19 به ايماني كه به مسيح داري محكم بچسب و وجدان خود را پاك نگاه دار و مطابق نداي آن عمل كن . زيرا بعضي از نداي وجدان خود سرپيچي كرده ، به انجام كارهايي دست زدند كه مي دانستند درست نيست . به همين علت ، بعد از مدتي مخالفت با خدا، ايمان خود را به مسيح از دست دادند. 20 «هيمينائوس » و «اسكندر»، دو نمونه از اين قبيل افراد مي باشند. ايشان را در چنگ شيطان رها كردم تا تنبيه شوند و درس عبرت گيرند و ديگر باعث رسوايي نام مسيح نگردند.

راهنما

اول‌ تيموتائوس‌ 1 . معلمين‌ كذبه‌
معلمين‌ كذبه‌ (3 - 11). پولس‌ قبلاً يعني‌ 7 سال‌ پيش‌، هنگام‌ ترك‌ افسس‌، دربارة‌ معلمين‌ كذبه‌ هشدار داده‌ بود. در آن‌ زمان‌ نيز آنها همچون‌ گرگان‌ درنده‌، گلة‌ مسيحيت‌ را تحت‌ حمله‌ قرار داده‌ بودند (اعمال‌ 20 : 29 - 30). حالا نيز آنها با قدرت‌ عظيم‌تري‌ به‌ كار خود ادامه‌ مي‌دادند و مشكل‌ اصلي‌ تيموتائوس‌ بشمار مي‌رفتند. بنظر مي‌رسيد كه‌ آنها از همان‌ گروهي‌ بودند كه‌ تيطس‌ هم‌ در كريت‌ با آنها دست‌ به‌ گريبان‌ بود. اين‌ معلمين‌، اساس‌ تعليم‌ خود را بر آپوكريفا كه‌ شامل‌ افسانه‌هاي‌ يهودي‌ متصل‌ به‌ شجره‌نامه‌هاي‌ عهد عتيق‌ بود، قرار مي‌دادند.
گناه‌ پولس‌ (12 - 17). پولس‌ در واقع‌ شخصي‌ است‌ كه‌ بيش‌ از هر كس‌ ديگر، مسيح‌ را خدمت‌ نموده‌ است‌ و در عين‌ حال‌ بيش‌ از هر كس‌ ديگري‌ با فروتني‌ به‌ عدم‌ لياقت‌ خويش‌ معترف‌ بوده‌ است‌. انسان‌ هر چقدر كه‌ در قرب‌ به‌ مسيح‌، با او راه‌ رود، احساس‌ فروتني‌ بيشتري‌ خواهد نمود. او ايمان‌ آوردن‌ خود را به‌ مسيح‌، مديون‌ قصد و نقشة‌ الهي‌ مي‌داند كه‌ نمونه‌اي‌ است‌ ابدي‌ از صبر و انتظار الهي‌ نسبت‌ به‌ انسان‌.
هيميناؤس‌ و اسكندر (19 - 20). از سردسته‌هاي‌ معلمين‌ كذبه‌ بودند كه‌ پولس‌ با استفاده‌ از اختيار رسولانة‌ خويش‌، آنها را از عضويت‌ كليسا معزول‌ مي‌كند («سپردن‌ به‌ شيطان‌»، 20). احتمالاً اين‌ همان‌ اسكندري‌ است‌ كه‌ در دوم‌ تيموتائوس‌ 4 : 14 نيز به‌ او اشاره‌ شده‌ است‌. او بعدها به‌ روم‌ رفت‌ تا بر عليه‌ پولس‌ شهادت‌ دهد، در حاليكه‌ احتمالاً قبلاً از دوستان‌ صميمي‌ پولس‌ محسوب‌ مي‌شد.
  • مطالعه 1017 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %443 %1394 %09:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه « 2 درباره عبادات مقدمه »