1 شکرگزاری و دعا

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف اول تسالونیکیان1. از طرف پولس و سیلوانس و تیموتاوس به کلیسای تسالونیکیان که به خدای پدر و عیسی مسیح خداوند تعلق دارد ، فیض و آرامش از آن شما باد .

زندگی مسیحیان تسالونیکی ـ نمونه ای برای دیگران

2. ماهمیشه خدا را به خاطر همه شما شکر می کنیم و همواره نام شما را در دعاهای خود ذکر می نمائیم ،
3. زیرا درحضور خدا که پدر ما است به یاد می آوریم که چگونه ایمانتان در فعالیت ها و محبتتان در کارها و امیدتان به خداوند ما عیسی مسیح در ثبات و پایداری شما مشاهده شده است.
4. ای برادران ، ما میدانیم که خدا شما را دوست دارد و شما را برگزیده است ،
5. زیرا ما انجیل را تنها درقالب کلمات نزد شما نیآوردیم ، بلکه با قدرت روح القدس و اطمینان کامل به حقانیت آن ، و شما می دانید وقتی با شما بودیم چگونه رفتار کردیم و آن برای خیریت شما بود.
6. و شما از سرمشق ما و خداوند پیروی کردید و اگر چه به خاطر پیام خدا رنج بسیار دیدید ، آن را باخوشی ای که روح القدس می دهد پذیرفتید ،
7. تا آنجا که شما برای همۀ ایمانداران در مقدونیه و یونان نمونه شدید ،
8. زیرا پیام خداوند نه تنها از جانب شما تا مقدونیه و یونان انتشار یافت بلکه داستان ایمانتان به خدا ، به همه جا رفته است . پس دیگر احتیاجی نیست که ما آنرا بازگو کنیم.
9. زیرا خود آنها هنگامی که دربارۀ ما سخن می گویند ، حسن استقبالی را که شما از ما به عمل آوردید نقل می کنند و تعریف می کنند که چگونه شما بت ها را ترک کرده به سوی خداوند بازگشت نمودید تا خدای زنده و حقیقی را خدمت کنید
10. و چگونه در انتظار ظهور پسر او ، عیسی که از آسمان می آید به سر می برید ، آری همان عیسی که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت و ما را از غضب آینده رهائی می بخشد.

ترجمه قدیمی(اول تسالونیکیان)


پولس‌ و سِلْوانُس‌ و تيموتاؤس‌،

به‌ كليساي‌ تَسّالونيكيان‌ كه‌ در خداي‌ پدر و عيسي‌ مسيح‌ خداوند مي‌باشيد.

فيض‌ و سلامتي‌ از جانب‌ پدر ما خدا و عيسي‌ مسيح‌ خداوند با شما باد.

شكرگزاري‌

2 پيوسته‌ درباره‌ جميع‌ شما خدا را شكر مي‌كنيم‌ و دائماً در دعاهاي‌ خود شما را ذكر مي‌نماييم‌، 3 چون‌ اعمالِ ايمانِ شما و محنتِ محبّت‌ و صبر اميد شما را در خداوند ما عيسي‌ مسيح‌ در حضور خدا و پدر خود ياد مي‌كنيم‌.

4 زيرا كه‌ اي‌ برادران‌ و اي‌ عزيزانِ خدا، از برگزيده‌ شدنِ شما مطلّع‌ هستيم‌، 5 زيرا كه‌ انجيل‌ ما بر شما محض‌ سخن‌ وارد نشده‌، بلكه‌ با قوّت‌ و روح‌القدس‌ و يقين‌ كامل‌، چنانكه‌ مي‌دانيد كه‌ در ميان‌ شما بخاطر شما چگونه‌ مردمان‌ شديم‌. 6 و شما به‌ ما و به‌ خداوند اقتدا نموديد و كلام‌ را در زحمتِ شَديد، با خوشيِ روح‌القدس‌ پذيرفتيد، 7 به‌ حدّي‌ كه‌ شما جميع‌ ايمانداران‌ مكادونيه‌ و اَخائيه‌ را نمونه‌ شديد، 8 بنوعي‌ كه‌ از شما كلام‌ خداوند نه‌ فقط‌ در مَكادونيه‌ و اَخائيه‌ نواخته‌ شد، بلكه‌ در هرجا ايمان‌ شما به‌ خدا شيوع‌ يافت‌، بقسمي‌ كه‌ احتياج‌ نيست‌ كه‌ ما چيزي‌ بگوييم‌،9 زيرا خود ايشان‌ درباره‌ ما خبر مي‌دهند كه‌ چه‌ قسم‌ وارد به‌ شما شديم‌ و به‌ چه‌ نوع‌ شما از بتها به‌ سوي‌ خدا بازگشت‌ كرديد تا خداي‌ حيِّ حقيقي‌ را بندگي‌ نماييد، 10 و تا پسر او را از آسمان‌ انتظار بكشيد كه‌ او را از مردگان‌ برخيزانيد، يعني‌ عيسي‌ كه‌ ما را از غضب‌ آينده‌ مي‌رهاند.


ترجمه هزاره نوترجمه تفسیری


از طرف پولس ، سيلاس و تيموتائوس ، به مسيحيان شهر تسالونيكي كه از آنِ خداي پدر و عيسي مسيح خداوند مي باشيد. از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عيسي مسيح ، طالب رحمت و آرامش براي شما هستيم .

شهرت ايمان تسالونيكيان

2 ما هميشه خدا را براي وجود شما شكر مي كنيم و دائماً براي شما دعا مي كنيم ، 3 و در حضور پدرمان خدا، اعمال پر مهر و ايمان استوار و اميد راسخي را كه به بازگشت خداوند ما عيسي مسيح داريد، به ياد مي آوريم .

4 اي برادران عزيز و اي محبوبان خدا، مي دانيم كه خدا شما را بـرگزيده است ، 5 زيرا زماني كه پيغام انجيل را به شما اعلام نموديم ، آن را كلمات و سخناني بي معني نپنداشتيد، بلكه با علاقه بسيار به آن گوش فرا داديد. آنچه مي گفتيم ، عميقاً در شما اثر مي گذاشت ، زيرا روح القدس به شما يقين كامل مي بخشيد كه سخنان ما راست است ؛ رفتار ما نيز شما را از اين امر مطمئـن مي ساخـت . 6 در نتيجه ، شما از ما و از خداوند پيروي كرديد، و با وجود زحمات شديدي كه به سبب پيغام ما متوجـه شمـا شـده بـود، با شـادي كه از روح القدس است ، پيغـام مـا را پذيرفتيـد.

7 به اين ترتيب ، شما براي مسيحيان سراسر «مقدونيه » و «يونان » نمونه شديد. 8 اكنون كلام خداوند بوسيله شما در همه جا پخش شده و به گوش مردم سرزمينهاي ديگر نيز رسيده است . هر جا قدم مي گذاريم ، سخن از ايمان حيرت انگيز شما به خداست ؛ لذا نيازي نيست كه ما ديگر چيزي در اين خصوص بگوييم ، 9 زيرا خودشان براي ما بيان مي كنند كه با آمدن ما نزد شما، چگونه از بت پرستي دست كشيديد و به خدا گرويديد، بطوري كه اكنون فقط بنده خداي زنده و حقيقي هستيد. 10 درضمن ، بازگو مي كنند كه با چه اشتياقي منتظر بازگشت فرزند خدا يعني عيسي مي باشيد، كه خدا او را پس از مرگ زنده كرد. او تنها كسي است كه ما را از مجازات هولناك آخر زمان نجات خواهد داد.


راهنما


اول‌ تسالونيكيان‌ 1 . شهرت‌ كليسا
«با قوت‌» (5). احتمالاً اشاره‌اي‌ است‌ به‌ معجزاتي‌ كه‌ توسط‌ موعظات‌ پولس‌ انجام‌ مي‌شد. لازم‌ به‌ تذكر است‌ كه‌ هيچيك‌ از اين‌ معجزات‌، در كتاب‌ اعمال‌ رسولان‌ ثبت‌ نشده‌ است‌. عكس‌العمل‌ آنها در شكنجه‌ها «نمونه‌»اي‌ (7) براي‌ همة‌ ايمانداران‌ سراسر يونان‌ شده‌ بود و اصل‌ رفتار مسيحي‌ را نشان‌ مي‌داد. «پس‌ او را انتظار بكشيد» (10). پولس‌ هر فصل‌ اين‌ رساله‌ را با اشاره‌ به‌ رجعت‌ ثانوي‌ مسيح‌ خاتمه‌ مي‌دهد 2 : 19 ، 3 : 13 ، 4 : 16 - 18 ، 5 : 23.

  • مطالعه 2216 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %421 %1394 %09:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه « 2 درباره آمدن خداوند مقدمه »