مقدمه


ترجمه تفسیری(اول تسالونیکیان)تسالونيكي
تسالونيكي هنوز هم بندر و شهر مهم تجارتي است . نام جديد اين شهر كه در ناحيه مقدونيه ، از خاك يونان واقع است ، سالونيك مي باشد. پولس در اين شهر پيام آزادي بشر از گناه را بشارت داد و مردم شهر را با عيسي مسيح آشنا ساخت . گرچه برخي از رهبران يهودي عليه او شوريدند و او را از شهر بيرون كردند، اما كساني كه پيام را شنيده بودند به مسيح ايمان آوردند و با وجود مشكلات و شكنجه هاي طاقت فرسا ايمان خود را از دست ندادند. و حالا پولس در اين نامه از آنها مي خواهد زندگي پاك و توأم با صبر و تحمل داشته باشند و منتظر ظهور شكوهمند عيسي مسيح باشند.

راهنما


رسالة‌ اول‌ پولس‌ رسول‌ به‌ تسالونيكيان‌


رجعت‌ ثانوي‌ مسيح‌

كليساي‌ تسالونيكي‌، طي‌ دومين‌ سفر بشارتي‌ پولس‌، در سال‌ 51 ميلادي‌ بنيانگزاري‌ شد (اعمال‌ 17 : 1 - 9).
با در نظر گرفتن‌ اعمال‌ 17 : 2 چنين‌ بنظر مي‌رسد كه‌ پولس‌ تنها مدت‌ سه‌ هفته‌ در آنجا اقامت‌ گزيده‌ است‌. ولي‌ فيليپيان‌ 4 : 16، اول‌ تسالونيكيان‌ 2 : 9 ، دوم‌ تسالونيكيان‌ 3 : 8 نشانگر اين‌ مطلبند كه‌ او مدت‌ طولاني‌تري‌ در آنجا مانده‌ است‌. احتمالاً او سه‌ سبت‌ متوالي‌ را در كنيسه‌ و بعداً در مكاني‌ ديگر به‌ موعظه‌ و تعليم‌ پرداخته‌ است‌. اما در هر صورت‌ شواهد نشان‌ مي‌دهند كه‌ اقامت‌ او، آنقدر نبوده‌ كه‌ بتواند كليسا را بطور كامل‌ تعليم‌ دهد.
پولس‌ هنگامي‌ كه‌ از تسالونيكي‌ بيرون‌ افكنده‌ شد، به‌ بيريه‌ كه‌ در 80 كيلومتري‌ غرب‌ قرار داشت‌، رفت‌. اما او بزودي‌ از بيريه‌ نيز اخراج‌ شد و در حاليكه‌ عازم‌ يونان‌ بود، سيلاس‌ و تيموتائوس‌ را در آنجا ترك‌ گفت‌. يونان‌ در 300 كيلومتري‌ جنوب‌ قرار داشت‌. پولس‌ هنگامي‌ كه‌ به‌ آنجا رسيد، طي‌ نامه‌اي‌ بدنبال‌ سيلاس‌ و تيموتاؤس‌ فرستاد و از آنها درخواست‌ كرد كه‌ هر چه‌ سريعتر خود را به‌ او برسانند (اعمال‌ 17 : 14 و 15). هنگامي‌ كه‌ آنها به‌ يونان‌ رسيدند، پولس‌ در حاليكه‌ نسبت‌ به‌ كليساي‌ نوپاي‌ تسالونيكي‌ ابراز نگراني‌ مي‌نمود، تيموتاؤس‌ را به‌ آنجا فرستاد. پولس‌ در فاصلة‌ زماني‌ كه‌ تا بازگشت‌ دوبارة‌ تيموتاؤس‌ به‌ آتن‌ داشت‌، به‌ قرنتس‌ مسافرت‌ نمود. تيموتاؤس‌ در مراجعتش‌، تحمل‌ شجاعانة‌ مسيحيان‌ تسالونيكي‌ در شكنجه‌ها را به‌ پولس‌ خبر داد. او متذكر شد كه‌ عده‌اي‌ از آنان‌ نيز جان‌ داده‌اند. همين‌ مورد باعث‌ شده‌ بود كه‌ براي‌ بازماندگان‌ اين‌ سؤال‌ پيش‌ آيد كه‌ آناني‌ كه‌ مردند چگونه‌ از مزاياي‌ رجعت‌ ثانوي‌ مسيح‌ بهره‌مند خواهند گرديد. پولس‌ در رساله‌ به‌ تسالونيكيان‌ تعاليم‌ اصولي‌ در اين‌ رابطه‌ ارائه‌ مي‌دهد. او در اين‌ رساله‌ خاطرنشان‌ مي‌سازد كه‌ خوابيدگان‌ در مسيح‌، هنگام‌ رجعت‌ ثانوي‌ او هيچ‌ كمبودي‌ نسبت‌ به‌ بقية‌ مسيحيان‌ كه‌ زنده‌اند، نخواهند داشت‌.
تسالونيكي‌: تلفظ‌ مدرن‌ اين‌ شهر بصورت‌ «سالونيكي‌» است‌. اين‌ شهر در گوشة‌ شمال‌ غربي‌ درياي‌ اژه‌ واقع‌ شده‌ بود كه‌ روبروي‌ آن‌ بندري‌ بود كه‌ بر سرزمينهاي‌ حاصلخيز و پر آب‌ قرار گرفته‌ و بر شاهراه‌ نظامي‌ شمالي‌ كه‌ روم‌ را به‌ شرق‌ مربوط‌ مي‌ساخت‌، واقع‌ شده‌ بود. شهر تسالونيكي‌ داراي‌ دورنماي‌ كوه‌ المپيا بود كه‌ مقّر خدايان‌ يوناني‌ را تشكيل‌ مي‌داد. اين‌ شهر از شهرهاي‌ ثروتمند آن‌ زمان‌ بشمار مي‌رفت‌ كه‌ توسط‌ مقدونيه‌ اداره‌ مي‌شد.
خدمت‌ پولس‌ در تسالونيكي‌. پولس‌ اگرچه‌ مدت‌ زمان‌ كوتاهي‌ در اين‌ شهر اقامت‌ داشت‌، اما جنبش‌ عظيمي‌ در آنجا بوجود آورد. دشمنان‌ او، او را متهم‌ به‌ «شورانيدن‌ ربع‌ مسكون‌» نمودند (اعمال‌ 17 : 6 الف‌). در اين‌ شهر، عدة‌ كثيري‌ از يونانيان‌ و تني‌ چند از زنان‌ شريفه‌ ايمان‌ آوردند (اعمال‌ 4:17). اين‌ ايمان‌ باعث‌ انتشار مسيحيت‌ در سرتاسر يونان‌ شد (اول‌ تسالونيكيان‌ 1 : 8 و 9).
  • مطالعه 970 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %416 %1394 %09:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه « 1 شکرگزاری و دعا