3 درخواست دعا؛ پرهیز از تنبلی

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف اول تسالونیکیان1. پس چون دیگر نمی توانستیم بی خبری را تحمل کنیم تصمیم گرفتیم که در شهر آتن تنها بمانیم
2. و تیمو تاوس برادر ما و خادم خدا در انتشار انجیل مسیح را فرستادیم تا شما را در ایمانتان تقویت نماید و دلداری دهد
3. تا هیچ کس در اثر این زجر و آزارها دلسرد نشود. خودتان می دانید که این آزارها نصیب و قسمت ماست .
4. وقتی ما با شما بودیم از پیش به شما گفتیم که زجر و آزار در انتظار ماست و چنانکه آگاه هستید همانطور هم شده است .
5. از این جهت چون این بی خبری ، دیگر برای من غیر قابل تحمل بود ، او را فرستادم تا از ایمان شما آگاه شوم زیرا می ترسیدم آن اغوا کننده یعنی شیطان شما را به نوعی ، وسوسه کرده و زحمات ما بی نتیجه مانده باشد.
6. اما اکنون که تیموتاوس از پیش شما بازگشته است خبرخوشی در بارۀ ایمان و محبت شما به ما داده است و گزارش می دهد که شما با چه لطفی همواره ما را به یاد می آورید و همان گونه که ما برای دیدن شما اشتیاق داریم شما مشتاق دیدار ما هستید.
7. ای برادران ، با وجود همۀ نگرانی ها و زحماتی که داریم این خبر خیال ما را دربارۀ شما راحت ساخته است و ایمان شما ما را آسوده خاطر کرده است.
8. اگر شما در خداوند استوار بمانید ، ما زندگی تازه ای خواهیم داشت.
9. ما چطور می توانیم به قدر کفایت ، خدا را برای شما و برای تمام شادی ای که به خاطر شما در پیشگاه خدا احساس می کنیم سپاسگزاری کنیم ؟!
10. شب و روز با التماس دعا می کنیم که روی شما را ببینیم و نواقص ایمان شما را برطرف سازیم.
11. خدای پدر و عیسی مسیح خداوند ما ، راه ما را به سوی شما راست گرداند
12. و خداوند عطا فرماید که طبق میزان محبتی که ما برای شما داریم محبت شما برای یکدیگر وهمۀ مردم افزایش و گسترش یابد.
13. و خدا دلهای شما را قوی گرداند تا در آن هنگام که خداوند ما عیسی با همۀ مقدسین خود می آید شما در حضور خدای پدر پاک و بی عیب باشید.

ترجمه قدیمی(اول تسالونیکیان)


پس‌ چون‌ ديگر شكيبايي‌ نداشتيم‌، رضا بدين‌ داديم‌ كه‌ ما را در اَتِينا تنها واگذارند. 2 و تيموتاؤس‌ را كه‌ برادر ما و خادم‌ خدا در انجيل‌ مسيح‌ است‌، فرستاديم‌ تا شما را استوار سازد و در خصوص‌ ايمانتان‌ شما را نصيحت‌ كند. 3 تا هيچ‌كس‌ از اين‌ مصائب‌ متزلزل‌ نشود، زيرا خود مي‌دانيد كه‌ براي‌ همين‌ مقرّر شده‌ايم‌. 4 زيرا هنگامي‌ كه‌ نزد شما بوديم‌، شما را پيش‌ خبر داديم‌ كه‌ مي‌بايد زحمت‌ بكشيم‌، چنانكه‌ واقع‌ شد و مي‌دانيد. 5 لهذا من‌ نيز چون‌ ديگر شكيبايي‌ نداشتم‌، فرستادم‌ تا ايمان‌ شما را تحقيق‌ كنم‌ مبادا كه‌ آن‌ تجربه‌ كننده‌، شما را تجربه‌ كرده‌ باشد و محنت‌ ما باطل‌ گردد.
گزارش‌ دلگرم‌ كننده‌ تيموتاؤس‌
6 امّا الحال‌ چون‌ تيموتاؤس‌ از نزد شما به‌ ما رسيد و مژده‌ ايمان‌ و محبّت‌ شما را به‌ ما رسانيد و اينكه‌ شما پيوسته‌ ما را نيكو ياد مي‌كنيد و مشتاق‌ملاقات‌ ما مي‌باشيد، چنانكه‌ ما نيز شايق‌ شما هستيم‌، 7 لهذا اي‌ برادران‌، در همه‌ ضيق‌ و مصيبتي‌ كه‌ داريم‌، از شما به‌سبب‌ ايمانتان‌ تسلّي‌ يافتيم‌. 8 چونكه‌ الا´ن‌ زيست‌ مي‌كنيم‌، اگر شما در خداوند استوار هستيد. 9 زيرا چه‌ شكرگزاري‌ به‌ خدا توانيم‌ نمود به‌سبب‌ اين‌ همه‌ خوشي‌ كه‌ به‌ حضور خدا درباره‌ شما داريم‌؛ 10 كه‌ شبانه‌ روز بي‌شمار دعا مي‌كنيم‌ تا شما را روبرو ملاقات‌ كنيم‌ و نقص‌ ايمان‌ شما را به‌ كمال‌ رسانيم‌. 11 امّا خود خدا يعني‌ پدر ما و خداوند ما عيسي‌ مسيح‌ راه‌ ما را به‌سوي‌ شما راست‌ بياورد. 12 و خداوند شما را نمّو دهد و درمحبّت‌ با يكديگر و با همه‌ افزوني‌ بخشد، چنانكه‌ ما شما را محبّت‌ مي‌نماييم‌، 13 تا دلهاي‌ شما را استوار سازد، بي‌عيب‌ در قدّوسيّت‌، به‌ حضور خدا و پدر ما در هنگام‌ ظهور خداوند ما عيسي‌ مسيح‌، با جميع‌ مقدّسين‌ خود.ترجمه تفسیری

سرانجام ، چون من ديدم كه بيش از اين تحمل دوري شما را ندارم ، تصميم گرفتم در «آتن » تنها بمانم ، 2 و «تيموتائوس » را كه برادر و همكار ما در خدمت خداست ، نزد شما بفرستم تا ايمانتان را تقويت كند و شما را دلداري دهد، 3 و نگذارد در اثر زحمات دلسرد شويد؛ گرچه مي دانيد كه اين زحمات ، جزئي از نقشه خدا براي ما مسيحيان مي باشد. 4 همان زمان نيز كه نزد شما بوديم ، از پيش به شما مي گفتيم كه سختيهاي فراوان به سراغتان خواهد آمد، و همينطور هم شد.

خبرهاي دلگرم كننده تيموتائوس
5 همانطور كه گفتم ، چون ديگر نمي توانستم تحمل كنم كه از شما بي خبر باشم ، بي درنگ تيموتائوس را فرستادم تا از استواري ايمانتان يقين حاصل كند. مي ترسيدم شيطان شما را در وسوسه و آزمايش انداخته باشد و به اين ترتيب تمام زحماتي كه براي شما كشيده ايم ، به هدر رفته باشد. 6 اما اكنون كه تيموتائوس از نزد شما بازگشته است ، به ما مژده داده كه ايمان و محبت شما به قوت خود باقي است و ما را نيز فراموش نكرده ايد، و به همان اندازه كه ما مشتاق ديدار شما هستيم ، شما نيز براي ديدن ما اشتياق داريد. 7 بنابراين اي برادران ، با وجود تمام مشكلات و زحماتي كه متحمل مي شويم ، خاطرمان با شنيدن اين خبرها آسوده شد، زيرا اطلاع يافتيم كه نسبت به خداوند وفادار مانده ايد. 8 تا زماني كه شما در ايمان به خداوند استوار باشيد، تحمل مشكلات براي ما آسان خواهد بود.
9 حقيقتاً نمي دانيم براي وجود شما و اين همه خوشي و شادي كه نصيب ما كرده ايد چگونه از خدا تشكر كنيم ؟ 10 روز و شب دائماً دعا مي كنيم و از خدا مي خواهيم به ما اجازه دهد كه بار ديگر شما را ببينيم تا هر نقصي را كه در ايمانتان وجود دارد، برطرف كنيم .
11 باشد كه پدرمان خدا و خداوندمان عيسي مسيح ، بار ديگر ما را به نزد شما بفرستد. 12 خداوند محبت شما را چنان فزوني بخشد كه بتوانيد يكديگر و ديگران را بشدت محبت كنيد، همانگونه كه ما شما را محبت مي نماييم ؛ 13 تا به اين ترتيب ، پدرمان خدا دل شما را قوي و بي گناه و پاك سازد، تا در آن روز كه خداوند ما عيسي مسيح با مقدسين خود باز مي گردد، در حضور خدا، مقدس و بي عيب بايستيد.

راهنما

اول‌ تسالونيكيان‌ 3 . گزارش‌ تيموتاؤس‌
كليساي‌ تسالونيكي‌ در جفا و شكنجه‌ بسر مي‌برد. پولس‌ در حاليكه‌ نگران‌ اين‌ كليساي‌ نو پا بود، تيموتاؤس‌ را جهت‌ تشويق‌ آنان‌ به‌ تسالونيكي‌ فرستاد. (جهت‌ مطالعة‌ بيشتر به‌ بخش‌ مقدمه‌ و اعمال‌ رسولان‌ 17 : 15 ، 18 : 1 و 5 ؛ اول‌ تسالونيكيان‌ 3 : 1 و 2 و 6 مراجعه‌ شود). بازگشت‌ تيموتاؤس‌ حاوي‌ اين‌ خبر بود كه‌ ايمانداران‌ اين‌ كليسا با صبر و شكيبايي‌ متحمل‌ زحمات‌ هستند. اين‌ امر باعث‌ شادي‌ زايدالوصف‌ پولس‌ شد.
  • مطالعه 969 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %425 %1394 %09:%بهمن