2 یکدلی در مسیح

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف فیلیپیان


فروتنی و بزرگی مسیح


1. آیا در اتحاد با مسیح دلگرم هستید ؟ آیا محبت ، محرک اصلی زندگی شماست ؟ آیا با روح القدس مصاحبت دارید ؟ و آیا احساس مهر و شفقت در بین شما وجود دارد ؟
2. پس تقاضا می کنم خوشی مرا به کمال رسانید و با هم توافق فکری ، محبت دو جانبه و هدف مشترک داشته باشید.
3. هیچ عملی را از روی همچشمی و خود خواهی انجام ندهید ، بلکه با فروتنی ، دیگران را از خود بهتر بدانید.
4. به نفع دیگران فکر کنید و تنها در فکر خود نباشید.
5. طرز تفکر شما در بارۀ زندگی باید مانند طرز تفکر مسیح عیسی باشد:
6. اگر چه او از ازل دارای اولوهیت بود ولی این را غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند،
7. بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده بصورت یک غلام در آمد وشبیه انسان شد.
8. چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت ، خود را پست تر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ ـ حتی مرگ بر روی صلیب ـ را بپذیرد.
9. از این جهت خدا او را بسیار سرافراز نمود و نامی را که مافوق جمیع نام ها است به او عطا فرمود.
10. تا این که همۀ موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو در آیند
11. و همه برای جلال خدای پدر ، با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح ، خداوند است .

مانند ستارگان بدرخشید

12. بنابراین ای عزیزان من ، همانطور که وقتی با شما بودم همیشه از من اطاعت می کردید ، اکنون هم که از شما دور هستم مهمتر است که از من اطاعت کنید و نجات خود را با ترس و لرز به کمال برسانید ،
13. زیرا خداست که از لطف خود ، هم اراده و هم قدرت هر کاری را در شما ایجاد می کند.
14. هر کاری را بدون شکایت و همهمه انجام دهید
15. تا در زمانی که همه منحرف و سرکش هستند شما بدون تقصیر و گناه ، فرزندان بی عیب خدا باشید و مانند ستارگان در جهان تاریک بدرخشید ،
16. پیام حیات را همیشه در اختیار مردم بگذارید. اگر چنین کنید ، من دلیلی خواهم داشت که در روز عظیم مسیح به شما افتخار کنم ، زیرا این نشان خواهد داد که کار و زحمت من بیهوده نبوده است
17. و حتی اگر لازم باشد که خون من ( مانند شراب وقف شده ) روی هدیۀ قربانی ایمان شما ریخته شود ، در انجام این کار خوشحالم و به شما شادباش می گویم .
18. شما هم خوشحال باشید و به من شاد زی بگوئید.

تیموتاوس و اپفرودیتس

19. امیدوارم که با صلاحدید عیسی خداوند ، بزودی تیموتاوس را پیش شما بفرستم تا با آگاهی از احوال شما آسوده خاطر شوم .
20. او تنها کسی است که احساسات مرا درک می کند و واقعأ در فکر شما است .
21. دیگران همه به فکر خود هستند نه در فکر پیشرفت کا ر عیسی مسیح !
22. شما تیموتاوس را خوب می شناسید و می دانید که او چگونه مانند یک پسر نسبت به پدر خود در انتشار انجیل به من خدمت کرده است .
23. پس امیدوارم بمجرد این که وضع من معلوم شود او را پیش شما بفرستم
24. واطمینان دارم که با کمک خداوند ، خود من نیز بزودی نزد شما خواهم آمد.
25. لازم دانستم « اپفرودیتس » را که برادر و همکار و همقطار من بوده است و شما او را برای خدمت من و رفع احتیاجاتم فرستاده بودید نزد شما برگردانم ،
26. زیرا او برای همۀ شما دلتنگ شده و از این که از بیماری او باخبر گشته اید ناراحت شده است.
27. راستش این است که او مریض و حتی مشرف به موت بود ، اما خدا بر او رحم کرد و نه تنها بر او ، بلکه بر من نیز رحم فرمود ، مبادا این غم بر غم های دیگر من افزوده شود.
28. پس مایل هستم هر چه زودتر او را پیش شما بفرستم تا شما با دیدن او بار دیگر خوشحال شوید و به این وسیله غم من هم کمتر خواهد شد.
29. پس با شادی او را به عنوان برادری در خدواند بپذیرید. به افرادی مثل او احترام بگذارید ،
30. زیرا او نزدیک بود در راه خدمت مسیح جان بسپارد و برای اینکه نقص خدمت شما را به من جبران کند ، جان خود را به خطر انداخت .

ترجمه قدیمی(فیلیپیان)


بنابراين‌ اگـر نصيحتي‌ در مسيح‌، يا تسلّي محبّت‌، يا شراكت‌ در روح‌، يا شفقت‌ و رحمت‌ هست‌، 2 پس‌ خوشي‌ مرا كامل‌ گردانيد تا با هم‌ يك‌ فكر كنيد و همان‌ محبّت‌ نموده‌، يك‌ دل‌بشويد و يك‌ فكر داشته‌ باشيد. 3 و هيچ‌چيز را از راه‌ تعصّب‌ و عُجْب‌ مكنيد، بلكه‌ با فروتني‌ ديگران‌ را از خود بهتر بدانيد. 4 و هريك‌ از شما ملاحظه‌ كارهاي‌ خود را نكند، بلكه‌ هركدام‌ كارهاي‌ ديگران‌ را نيز.
5 پس‌ همين‌ فكر در شما باشد كه‌ در مسيح‌ عيسي‌ نيز بود 6 كه‌ چون‌ در صورت‌ خدا بود، با خدا برابر بودن‌ را غنيمت‌ نشمرد، 7 ليكن‌ خود را خالي‌ كرده‌، صورت‌ غلام‌ را پذيرفت‌ و در شباهت‌ مردمان‌ شد؛ 8 و چون‌ در شكل‌ انسان‌ يافت‌ شد، خويشتن‌ را فروتن‌ ساخت‌ و تا به‌ موت‌ بلكه‌ تا به‌ موت‌ صليب‌ مطيع‌ گرديد. 9 از اين‌ جهت‌ خدا نيز او را بغايت‌ سرافراز نمود و نامي‌ را كه‌ فوق‌ از جميع‌ نامها است‌، بدو بخشيد. 10 تا به‌ نام‌ عيسي‌ هر زانويي‌ از آنچه‌ در آسمان‌ و بر زمين‌ و زير زمين‌ است‌ خم‌ شود، 11 و هر زباني‌ اقرار كند كه‌ عيسي‌ مسيح‌، خداوند است‌ براي‌ تمجيد خداي‌ پدر.
12 پس‌ اي‌ عزيزانِ من‌ چنانكه‌ هميشه‌ مطيع‌ مي‌بوديد، نه‌ در حضور من‌ فقط‌ بلكه‌ بسيار زيادتر الا´ن‌ وقتي‌ كه‌ غايبم‌، نجات‌ خود را به‌ ترس‌ و لرز بعمل‌ آوريد. 13 زيرا خداست‌ كه‌ در شما برحسب‌ رضامندي‌ خود، هم‌ اراده‌ و هم‌ فعل‌ را بعمل‌ ايجاد مي‌كند. 14 و هركاري‌ را بدون‌ همهمه‌ و مجادله‌ بكنيد، 15 تا بي‌عيب‌ و ساده‌دل‌ و فرزندان‌ خدا بي‌ملامت‌ باشيد، در ميان‌ قومي‌ كج‌رو و گردنكش‌ كه‌ در آن‌ ميان‌ چون‌ نيّرها در جهان‌ مي‌درخشيد، 16 و كلام‌ حيات‌ را برمي‌افرازيد، بجهت‌ فخر من‌ در روز مسيح‌ تا آنكه‌ عبث‌ ندويده‌ و عبث‌ زحمت‌ نكشيده‌ باشم‌.
17 بلكه‌ هرگاه‌ بر قرباني‌ و خدمت‌ ايمان‌ شما ريخته‌ شوم‌، شادمان‌ هستم‌ و با همه‌ شما شادي‌ مي‌كنم‌. 18 و همچنين‌ شما نيز شادمان‌ هستيد و با من‌ شادي‌ مي‌كنيد.
اعزام‌ تيموتاؤس‌ و اَپفُردتس‌
19 و در عيسي‌ خداوند اميدوارم‌ كه‌ تيموتاؤس‌ را به‌ زودي‌ نزد شما بفرستم‌ تامن‌ نيز از احوال‌ شما مطّلع‌ شده‌، تازه‌ روح‌ گردم‌. 20 زيرا كسي‌ ديگر را همدل‌ ندارم‌ كه‌ به‌ اخلاص‌ درباره‌ شما انديشد. 21 زانرو كه‌ همه‌ نفع‌ خود را مي‌طلبند، نه‌ امور عيسي‌ مسيح‌ را. 22 امّا دليل‌ او را مي‌دانيد، زيرا چنانكه‌ فرزند پدر را خدمت‌ مي‌كند، او با من‌ براي‌ انجيل‌ خدمت‌ كرده‌ است‌. 23 پس‌ اميدوارم‌ كه‌ چون‌ ديدم‌ كار من‌ چطور مي‌شود، او را بي‌درنگ‌ بفرستم‌. 24 امّا در خداوند اعتماد دارم‌ كه‌ خود هم‌ به‌ زودي‌ بيايم‌.
25 ولي‌ لازم‌ دانستم‌ كه‌ اَپَفْرُدِتُس‌ را به‌سوي‌ شما روانه‌ نمايم‌ كه‌ مرا برادر و همكار و همجنگ‌ مي‌باشد، امّا شما را رسول‌ و خادم‌ حاجت‌ من‌. 26 زيرا كه‌ مشتاق‌ همه‌ شما بود و غمگين‌ شد از اينكه‌ شنيده‌ بوديد كه‌ او بيمار شده‌ بود. 27 و في‌الواقع‌ بيمار و مشرف‌ بر موت‌ بود، ليكن‌ خدا بر وي‌ ترحّم‌ فرمود و نه‌ بر او فقط‌ بلكه‌ بر من‌ نيز تا مرا غمي‌ بر غم‌ نباشد. 28 پس‌ به‌ سعي‌ بيشتر او را روانه‌ نمودم‌ تا از ديدنش‌ باز شاد شويد و حزن‌ من‌ كمتر شود. 29 پس‌ او را در خداوند با كمال‌ خوشي‌ بپذيريد و چنين‌ كسان‌ را محترم‌ بداريد، 30 زيرا در كار مسيح‌ مشرف‌ بر موت‌ شد و جان‌ خود را به‌ خطر انداخت‌ تا نقص‌ خدمت‌ شما رابراي‌ من‌ به‌ كمال‌ رساند.ترجمه تفسیری

مسيح ، الگوي فروتني
اي مسيحيان ، آيا يكديگر را تشويق و دلگرم مي كنيد؟ آيا آنقدر يكديگر را دوست داريد كه به هم كمك كنيد؟ آيا احساس مي كنيد كه ما همه با هم برادريم و از يك روح برخورداريم ؟ آيا دلسوز و همدرد هستيد؟ 2 اگر چنين است ، يكديگر را محبت نموده ، قلباً با هم توافق داشته و همدل و همفكر باشيد، تا مرا واقعاً شاد سازيد.
3 خودخواه نباشيد و براي خودنمايي زندگي نكنيد. فروتن باشيد و ديگـران را از خـود بهتر بدانيد. 4 فقط به فكر خودتان نباشيد، بلكه به كار و مسايل ديگران هم توجه نماييد.
5 شما بايد همان طرز فكري را در پيش گيريد كه مسيح داشت . 6 او با اينكه ماهيت خدايي داشت ، اما نخواست از اختيار و حق خدايي خود استفاده كند؛ 7 بلكه قدرت و جلال خود را كنار گذاشت و به شكل يك بنده درآمد، و شبيه انسانها شد؛ 8 و حتي بيش از اين نيز خود را فروتن ساخت ، تا جايي كه حاضر شد مانند يك تبهكار، بر روي صليب اعدام شود.
9 به همين جهت ، خدا او را بي نهايت سرافراز كردو نامي به او بخشيد كه از هر نام ديگري والاتر است ، 10 تا به نام «عيسي »، هر آنچه در آسمان و بر زمين و زير زمين است ، به زانو درآيد، 11 و براي جلال خداي پدر، همه به زبان خود اعتراف كنند كه عيسي مسيح ، خداوند است .

درخشش زندگي مسيحي
12 عزيزان من ، زماني كه نزد شما بودم ، سعي مي كرديد دستورهاي مرا اطاعت كنيد. اكنون كه از شما دورم ، همين روش را ادامه دهيد و بكوشيد تا با اعمالتان نشان دهيد كه نجات يافته ايد، يعني با اطاعت و احترام عميق به خدا، و دوري از هرآنچه كه موجب ناخشنودي اوست . 13 زيرا خدا خودش در وجود شما كار مي كند تا بتوانيد با ميل و رغبت او را اطاعت نماييد و اعمالي را بجا آوريد كه مورد پسند اوست .
14 كارهايتان را بدون غرغر و شكايت انجام دهيد، 15 تا كسي نتواند از شما ايراد بگيرد. شما بايد در اين دنياي فاسد كه پر از افراد نادرست و ناخلف است ، همچون فرزندان خدا، پاك و بي لكه باشيد و در ميان ايشان مانند نور بدرخشيد، 16 و كلام حيات بخش خدا را به ايشان برسانيد.
آنگاه ، به هنگام بازگشت مسيح ، من غرق شادي خواهم شد، زيرا نتيجه زحماتي را كه براي شما كشيده ام ، خواهم ديد. 17 حتي اگر لازم باشد، حاضرم آخرين قطره خونِ خود را براي حفظ ايمانتان بريزم و جانم را مثل قرباني به خدا تقديم كنم و در راه شما فدا شوم . من از اين كار، شادي خواهم نمود و شما را در شادي خود شريك خواهـم ساخت . 18 شما نيز بايد از اين كار خوشحال باشيد و با من شادي كنيد كه اين افتخار را دارم تا در راه شما جان خود را فدا نمايم .

تيموتائوس و اپافروديتوس
19 اگرخدا بخواهد، بزودي تيموتائوس را نزد شما خواهم فرستاد، تا وقتي نزد من باز مي گردد، مرا از احوال شما آگاه كند و روحم را شاد سازد. 20 هيچكس مانند تيموتائوس ، چنين علاقه خالصي نسبت به شما ندارد؛ 21 گويا هركس فقط به مسائل خود مي انديشد، و به فكر خدمت به مسيح نيست . 22 اما شما تيموتائوس را مي شناسيد؛ او مثل يك فرزند به من كمك كرده تا پيغام انجيل را اعلام نمايم . 23 بنابراين ، اميدوارم به محض اينكه از انجام كار خود مطلع شدم ، تيموتائوس را فوري نزد شما بفرستم ؛ 24 و اميدوارم به لطف خداوند، خودم هم بزودي نزد شما بيايم .
25 در ضمن ، فكر كردم لازم است «اپافروديتوس » را نيز پيش شما بفرستم . او را نزد من فرستاده بوديد تا در وقت احتياج به من كمك كند. من و او با هم مانند برادران واقعي بوده ايم و دوش به دوش هم كار كرده ايم و جنگيده ايم . 26 اكنون او را نزد شما مي فرستم ، چون دلش براي همه شما تنگ شده است . خصوصاً غمگين شد از اينكه شنيد شما از بيماري او آگاهي يافته ايد. 27 درواقع ، بيماري او بسيار سخت بود و چيزي نمانده بود كه از پاي درآيد. اما خدا، هم به او و هم به من رحم كرد و نگذاشت كه اين غم نيز بر غمهاي ديگر من اضافه شود.
28 دلم مي خواهد هر چه زودتر او را نزد شما بفرستم ، چون مي دانم كه از ديدنش واقعاً شاد خواهيد شد؛ همين موضوع باعث خوشحالي من خواهد شد و از بار غمم خواهد كاست . 29 پس او را همچون برادري در خداوند به گرمي بپذيريد و از زحمات او قدرداني نماييد، 30 زيرا جانش را در راه خدمت به مسيح ، به خطر انداخت تا به جاي شما كه از من دور هستيد، به من خدمت كند.

راهنما

فيليپيان‌ 2 . فروتني‌ مسيح‌
برعكس‌ رسالات‌ ديگر كه‌ پولس‌ خوانندگان‌ را مورد توبيخ‌ قرار مي‌دهد، اين‌ رساله‌ تقريباً فاقد سخنان‌ توبيخ‌ آميز است‌. اما با در نظر گرفتن‌ نكات‌ تشويق‌ آميز اين‌ رساله‌ به‌ سوي‌ فروتني‌، احتمال‌ مي‌رود كه‌ اپفردتس‌ خبر خطر غرور و شقاق‌ در بين‌ رهبران‌ كليساي‌ فيليپي‌ را به‌ پولس‌ داده‌ باشد. همانطور كه‌ چنين‌ مواردي‌ بين‌ افوديه‌ و سنتيخي‌ بوجود آمده‌ بود (4 : 2). فروتني‌ و رنج‌ مسيح‌ اغلب‌ در مقابل‌ نخوت‌ و جلال‌ بكار برده‌ شده‌ است‌ (8-11) (به‌ عبرانيان‌ 9:2-10 و اول‌ پطرس‌ 11:1 مراجعه‌ شود).
شادي‌ پولس‌ در روز مسيح‌ (2 : 12 - 18). پولس‌ ادامة‌ دوستيهاي‌ زميني‌ را تا ابديت‌ مي‌ديد. او اوج‌ شادي‌ خود را زماني‌ مي‌ديد كه‌ دوستان‌ محبوب‌ خويش‌ را در ملكوت‌ آسماني‌، در زير پايهاي‌ مسيح‌ به‌ خداوندش‌ هديه‌ كند و ناظر نجات‌ ابدي‌ آنان‌ باشد. چرا كه‌ او آنها را به‌ سوي‌ مسيح‌ آورده‌ بود (16).
نقشة‌ مراجعت‌ به‌ فيليپي‌ (19 - 30). به‌ نظر مي‌رسد كه‌ او انتظار داشت‌ كه‌ بزودي‌ رنجهايش‌ خاتمه‌ پذيرند. اين‌ مورد بيشتر در آية‌ (24) نمايانگر است‌. او قبلاً در نظر داشت‌ كه‌ سفري‌ به‌ اسپانيا داشته‌ باشد. اما در اين‌ بخش‌، هيچ‌ اشاره‌اي‌ مبني‌ بر انجام‌ اين‌ مسافرت‌ نشده‌ است‌ (روميان‌ 24:15). به‌ نظر مي‌رسد كه‌ حبس‌ طولاني‌ او باعث‌ تغيير نظر او شده‌ بود. عقيدة‌ عمومي‌ بر آن‌ است‌ كه‌ او تبرئه‌ شد و ديداري‌ مجدد از فيليپي‌ و ساير كليساهاي‌ شرق‌، به‌ عمل‌ آورد (اول‌ تيموتائوس‌ 1 : 3). حدود 5 سال‌ بعد، پولس‌ دوباره‌ دستگير و به‌ روم‌ برده‌ شد و در آنجا سر او را از تن‌ جدا نمودند.
  • مطالعه 983 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %401 %1394 %08:%بهمن