1 زنجیرهای پولس و پیشرفت انجیل

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف فیلیپیان1. از طرف پولس و تیموتاوس ـ غلامان مسیح عیسی ـ به همۀ مقدسین شهر فیلیپی که با مسیح عیسی متحدند و سرپرستان و خادمان آنها.
2. خدای پدر و عیسی مسیح خداوند فیض و آرامش به شما عطا فرمایند.

دعای پولس برای آنها

3. هر وقت که شما را به یاد می آورم خدا را شکر می کنم
4. و در تمام دعاهایم نام شما را با شادمانی ذکر می کنم
5. و بخاطر همکاری شما در انتشار انجیل که از اولین روز شنیدن آن تا به حال ادامه دارد خدا را سپاس می گویم.
6. من اطمینان دارم آن خدائی که در شما کار نیکوئی شروع کرد تا روز عیسی مسیح آن را به کمال خواهد رسانید.
7. من حق دارم که در بارۀ شما چنین احساسی داشته باشم ، زیرا همیشه شما در دل من هستید و من چه در زندان و چه به دفاع و پشتیبانی از انجیل مشغول باشم شما را شریکان خود در فیض خدا می دانم.
8. خدا شاهد است که تا چه اندازه با احساسات گرمی که مسیح عیسی در من ایجاد کرده است مشتاق دیدار شما هستم
9. و دعایم این است که محبت شما همراه با آگاهی و کمال دانائی همچنان رشد کند
10. تا همه چیز را بیآزمائید و عالیترین آنها را انتخاب کنید. آن و قت در روز عظیم مسیح بی عیب و بی تقصیر خواهید بود.
11. همچنین دعا می کنم که زندگی شما از ثمرات نیکی مطلق که بوسیله عیسی مسیح بدست می آید و به جلال و ستایش خدا منتج می شود سرشار گردد.

مقصود زندگی : مسیح

12. ای برادران ، می خواهم بدانید که آنچه بسر من آمده است در واقع به پیشرفت انجیل کمک کرده است
13. تا آنجا که تمام اعضای گارد امپراطوری و سایرین نیز می دانند که من در خدمت مسیح و بخاطر او زندانی شده ام.
14. و از طرف دیگر اغلب برادران مسیحی بسبب حبس من بقدری قوی دل شده اند که جرأت می کنند پیام خدا را بدون ترس اعلام کنند.
15. البته بعضی ها ، به علت حسادت و مجادله ، به مسیح بشارت می دهند ، ولی دیگران این کار را با حسن نیت می کنند.
16. اینها از روی محبت چنین می کنند، زیرا می دانند که من به جهت دفاع از انجیل در اینجا افتاده ام.
17. ولی آنها از روی همچشمی به مسیح بشارت می دهند ، نه از روی صمیمیت ، زیرا تصور می کنند از این راه می توانند بار زحمت مرا در زندان سنگین تر سازند.
18. چه اهمیت دارد ؟ از هر راهی باشد خواه از روی نیت درست یا نادرست ، مسیح به مردم اعلام می شود و این امر برای من مایه خوشوقتی است . آری ، من شادم و همچنان شادی خواهم کرد ،
19. زیرا می دانم که بوسیلۀ دعاهای شما و بیاری روح عیسی مسیح ، این امر به نجات من تمام خواهد شد ،
20. زیرا انتظار شدید و امید من این است که هرگز موجبات رسوائی خود را فراهم نسازم ، بلکه حالا با دلیری کامل مانند همیشه مسیح را در وجود خود جلال دهم ـ خواه با مرگ من باشد خواه با زندگی من ،
21. زیرا مقصود من از زندگی مسیح است و مردن نیز بسود من تمام می شود ،
22. اما اگر با زنده ماندن بتوانم کار ارزنده ای انجام دهم ، من نمی دانم کدام را انتخاب کنم.
23. بین دو راهی گیر کرده ام ، اشتیاق دارم که این زندگی را ترک کنم و با مسیح باشم که خیلی بهتر است ،
24. اما بخاطر شما زنده ماندن من واجب تر است.
25. با چنین اعتمادی یقین دارم که زنده خواهم ماند و برای پیشرفت و شادمانی شما در ایمان با شما خواهم بود
26. تا بوسیله آمدن مجدد من موجبات افتخار شما به من در مسیح عیسی بیشتر گردد.
27. به هر حال ، طوری زندگی کنید که رفتار شما شایستۀ انجیل مسیح باشد و من چه بیایم و شما را ببینم و چه نیایم ، مایلم در بارۀ شما بشنوم که در یگانگی روح پا برجا هستید و با همآ هنگی پیوسته دست به دست یکدیگر داده بخاطر ایمان انجیل تلاش می کنید.
28. به هیچ وجه از مخالفین نترسید، زیرا این شهامت شما ، به آنها ثابت می کند که به سوی هلاکت می روند وشما نجات خواهید یافت و آن هم از طرف خداست ،
29. چون این امتیاز به شما عطا شده است که نه تنها به مسیح ایمان آورید ، بلکه بخاطر او نیز رنج و زحمت ببینید،
30. زیرا شما نیز به همان مبارزه ای داخل شده اید که من داشتم وشما ناظر آن بودید ، و اطلاع دارید که هنوز هم گرفتار آن هستم.

ترجمه قدیمی(فیلیپیان)


پولس‌ و تيموتاؤس‌، غلامان‌ عيسي‌ مسيح‌،به‌ همه‌ مقدّسين‌ در مسيح‌ عيسي‌ كه‌ در فيلّپي‌ مي‌باشند با اُسْقُفان‌ و شَمّاسان‌.
2 فيض‌ و سلامتي‌ از جانب‌ پدر ما خدا و عيسي‌ مسيح‌ خداوند بر شما باد.
شكرگزاري‌ و دعا
3 در تمامي‌ يادگاري‌ شما خداي‌ خود را شكر مي‌گزارم‌، 4 و پيوسته‌ در هر دعاي‌ خود براي‌ جميع‌ شما به‌ خوشي‌ دعا مي‌كنم‌، 5 به‌سبب‌ مشاركت‌ شما براي‌ انجيل‌ از روز اوّل‌ تا به‌ حال‌. 6 چونكه‌ به‌ اين‌ اعتماد دارم‌ كه‌ او كه‌ عمل‌ نيكو را در شما شروع‌ كرد، آن‌ را تا روز عيسي‌ مسيح‌ به‌ كمال‌ خواهد رسانيد. 7 چنانكه‌ مرا سزاوار است‌ كه‌ درباره‌ همه‌ شما همين‌ فكر كنم‌ زيرا كه‌ شما را در دل‌ خود مي‌دارم‌ كه‌ در زنجيرهاي‌ من‌ و در حجّت‌ و اثبات‌ انجيل‌ همه‌ شما با من‌ شريك‌ در اين‌ نعمت‌ هستيد. 8 زيرا خدا مرا شاهد است‌ كه‌ چقدر در احشاي‌ عيسي‌ مسيح‌، مشتاق‌ همه‌ شما هستم‌.
9 و براي‌ اين‌ دعا مي‌كنم‌ تا محبّت‌ شما در معرفت‌ و كمال‌ فهم‌ بسيار افزونتر شود. 10 تا چيزهاي‌ بهتر را برگزينيد و در روز مسيح‌ بي‌غشّ و بي‌لغزش‌ باشيد، 11 و پر شويد از ميوه‌ عدالت‌كه‌ بوسيله‌ عيسي‌ مسيح‌ براي‌ تمجيد و حمد خداست‌.
زنجيرهاي‌ پولس‌ و پيشرفت‌ انجيل‌
12 امّا اي‌ برادران‌، مي‌خواهم‌ شما بدانيد كه‌ آنچه‌ بر من‌ واقع‌ گشت‌، برعكس‌ به‌ ترقّي‌ انجيل‌ انجاميد، 13 بحدّي‌ كه‌ زنجيرهاي‌ من‌ آشكارا شد در مسيح‌ در تمام‌ فوج‌ خاصّ و به‌ همه‌ ديگران‌. 14 و اكثر از برادران‌ در خداوند از زنجيرهاي‌ من‌ اعتماد به‌ هم‌ رسانيده‌، بيشتر جرأت‌ مي‌كنند كه‌ كلام‌ خدا را بي‌ترس‌ بگويند. 15 امّا بعضي‌ از حسد و نزاع‌ به‌ مسيح‌ موعظه‌ مي‌كنند، ولي‌ بعضي‌ هم‌ از خشنودي‌. 16 امّا آنان‌ از تعصّب‌ نه‌ از اخلاص‌ به‌ مسيح‌ اعلام‌ مي‌كنند و گمان‌ مي‌برند كه‌ به‌ زنجيرهاي‌ من‌ زحمت‌ مي‌افزايند. 17 ولي‌ اينان‌ از راه‌ محبّت‌، چونكه‌ مي‌دانند كه‌ من‌ بجهتِ حمايتِ انجيل‌ معيّن‌ شده‌ام‌.
18 پس‌ چه‌؟ جز اينكه‌ به‌ هر صورت‌، خواه‌ به‌ بهانه‌ و خواه‌ به‌ راستي‌، به‌ مسيح‌ موعظه‌ مي‌شود و از اين‌ شادمانم‌ بلكه‌ شادي‌ هم‌ خواهم‌ كرد، 19 زيرا مي‌دانم‌ كه‌ به‌ نجات‌ من‌ خواهد انجاميد بوسيله‌ دعاي‌ شما و تأييد روح‌ عيسي‌ مسيح‌، 20 برحسب‌ انتظار و اميد من‌ كه‌ در هيچ‌ چيز خجالت‌ نخواهم‌ كشيد، بلكه‌ در كمال‌ دليري‌،چنانكه‌ هميشه‌، الا´ن‌ نيز مسيح‌ در بدن‌ من‌ جلال‌ خواهد يافت‌، خواه‌ در حيات‌ و خواه‌ در موت‌. 21 زيرا كه‌ مرا زيستن‌ مسيح‌ است‌ و مردن‌ نفع‌. 22 و ليكن‌ اگر زيستن‌ در جسم‌، همان‌ ثمر كار من‌ است‌، پس‌ نمي‌دانم‌ كدام‌ را اختيار كنم‌. 23 زيرا در ميان‌ اين‌ دو سخت‌ گرفتار هستم‌، چونكه‌ خواهش‌ دارم‌ كه‌ رحلت‌ كنم‌ و با مسيح‌ باشم‌، زيرا اين‌ بسيار بهتر است‌. 24 ليكن‌ در جسم‌ ماندن‌ براي‌ شما لازم‌تر است‌. 25 و چون‌ اين‌ اعتماد را دارم‌، مي‌دانم‌ كه‌ خواهم‌ ماند و نزد همه‌ شما توقف‌ خواهم‌ نمود بجهت‌ ترقي‌ و خوشي‌ ايمان‌ شما، 26 تا فخر شما در مسيح‌ عيسي‌ در من‌ افزوده‌ شود بوسيله‌ آمدن‌ من‌ بار ديگر نزد شما.
يكدلي‌ در مسيح‌
27 باري‌ بطور شايسته‌ انجيل‌ مسيح‌ رفتار نماييد تا خواه‌ آيم‌ و شما را بينم‌ و خواه‌ غايب‌ باشم‌، احوال‌ شما را بشنوم‌ كه‌ به‌ يك‌ روح‌ برقراريد و به‌ يك‌ نَفس‌ براي‌ ايمان‌ انجيل‌ مجاهده‌ مي‌كنيد. 28 و در هيچ‌ امري‌ از دشمنان‌ ترسان‌ نيستيد كه‌ همين‌ براي‌ ايشان‌ دليل‌ هلاكت‌ است‌، امّا شما را دليل‌ نجات‌ و اين‌ از خداست‌. 29 زيرا كه‌ به‌ شما عطا شد به‌خاطر مسيح‌ نه‌ فقط‌ ايمان‌ آوردن‌ به‌ او بلكه‌ زحمت‌ كشيدن‌ هم‌ براي‌ او. و شما را همان‌ مجاهده‌ است‌ كه‌ در من‌ ديديد و الا´ن‌ هم‌ مي‌شنويد كه‌ در من‌ است‌.ترجمه تفسیری

ازطرف پولس و تيموتائوس ، خدمتگزاران عيسي مسيح ، به كشيشان و خدمتگزاران كليسا، و تمام مسيحيان راستين در شهر فيليپي .
2 از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عيسي مسيح ، طالب فيض و آرامش براي شما هستم .

شكرگزاري و دعا
3 هرگاه شما را به ياد مي آورم ، خدا را براي وجودتان سپاس مي گويم . 4 هر بار كه براي شما دعا مي كنم ، قلبم لبريز از شادي مي گردد، 5 زيرا شما از همان روزي كه پيغام انجيل را شنيديد تابحال ، كمكهاي بسياري در اشاعه و گستـرش آن نمـوده ايد. 6 اطمينان دارم خدا كه اين عمل نيكو را در شما آغاز نمود، شما را ياري خواهد داد تا در فيض او رشد كنيد تا به هنگام بازگشت عيسي مسيح ، كار او در شما تكميل شده باشد.
7 اين طبيعي است كه درباره شما چنين احساسي داشته باشم ، چون همه شما در دل من جاي داريد. چه ، زماني كه در زندان بودم و چه ، زماني كه آزادانه در ميان شما بسر مي بردم ، به اتفاق هم از حقيقت دفاع مي كرديم و خبر نجات مسيح را به گوش مردم مي رسانديم ؛ به همين جهت همواره با هم در بركات خدا شريك بوده ايم . 8 فقط خدا مي داند كه عيسي مسيح چه محبت و اشتياق عميقي نسبت به شما در من گذاشته است .
9 از اين رو، براي شما دعا مي كنم كه محبتتان نسبت به ديگران روزبروز فزوني يابد و دانش و بينش روحاني تان نيز به حد كمال برسد، 10 تا بتوانيد فرق ميان خوب و بد، و درست و نادرست را تشخيص دهيد. دعا مي كنم كه زندگي تان چنان پاك گردد كه هيچكس نتواند تا زمان بازگشت خداوند ما مسيح ، عيبي در شما بيابد. 11 همچنين دعا مي كنم كه همواره به اعمال نيكو بپردازيد، اعمالي كه باعث ستايش و جلال خداوند مي گردند و نشان مي دهند كه شما فرزند خدا هستيد.

زندگي و خدمات پولس
12 برادران عزيز، مي خواهم اين را نيز بدانيد كه آنچه براي من پيش آمده ، در واقع به اشاعه و گسترش پيغام انجيل منجر شده است ؛ 13 زيرا اكنون همه ، منجمله سربازان گارد، بخوبي مي دانند كه من بعلت مسيحي بودن ، در زندان بسر مي برم . 14 بعلاوه ، زنداني بودن من باعث شده كه بسياري از مسيحيان اينجا، ديگر ترسي از زندان نداشته باشند؛ و صبر و تحمل من به آنان جرأت بخشيده كه با شهامت بيشتري پيغام مسيح را اعلام كنند.
15 البته ، بعضي به كاري كه خدا توسط من انجام مي دهد، حسادت مي ورزند و به همين علت مي كوشند كه خودشان نيز انجيل را موعظه كنند؛ هدف ايشان از اين كار اينست كه مورد تشويق و توجه ديگران قرار گيرند. اما بعضي نيز انگيزه و هدفي خالص براي اين كار دارند؛ 16و17 اينان مرا دوست دارند و پي برده اند كه خدا مرا براي دفاع از حقيقت به اينجا آورده است . عده اي هم براي اين موعظه مي كنند كه حسادت مرا برانگيزند، با اين تصور كه پيشرفت كار آنان ، غمي به غمهاي من در زندان مي افزايد. 18 اما هركس با هر انگيزه و هدفي انجيل را موعظه كند، باعث شادي من مي شود، چون بهرحال پيغام نجات بخش مسيح به گوش همه مي رسد.
بلي ، شادي من پايان نخواهد پذيرفت ، 19 زيرا مي دانم تا زماني كه شما برايم دعا مي كنيد و روح القدس نيز مرا ياري مي نمايد، تمام اين امور به نفع من تمام خواهد شد. 20 آرزوي قلبي و اميد من اينست كه هرگز در انجام وظايف خود، شرمنده و سرافكنده نشوم ، بلكه همواره آماده باشم تا در تمام سختيها با كمال دليري درباره مسيح سخن بگويم ، همانطور كه در گذشته نيز چنين كرده ام ؛ تا بدينوسيله ، چه زنده باشم و چه بميرم ، باعث سربلندي مسيح گردم . 21 چون براي من ، «زندگي » فرصتي است براي خدمت به مسيح ، و «مرگ » به معني رفتن به نـزد او مي بـاشد. 22 اما اگر زنده ماندن من ، سبب خواهد شد كه عده بيشتري را بسوي مسيح هدايت كنم ، در اينصورت واقعاً نمي دانم كدام بهتر است ، مردن يا زنده ماندن . 23 گاه مي خواهم زنده بمانم و گاه آرزو مي كنم كه اين زندگي را ترك گويم و به نزد مسيح بشتابم ، كه اين براي من خيلي بهتر است . 24 اما در حقيقت اگر زنده بمانم ، مي توانم كمك بيشتري به شما بكنم . 25 بلي ، وجود من هنوز در اينجا لازم است ؛ از اينرو يقين دارم كه باز مدتي در اين دنيا خواهم ماند و به رشد و شادي شما در ايمان ، كمك خواهم نمود. 26 ماندن من ، شما را شاد خواهد ساخت ؛ و هنگامي كه نزد شما بيايم ، مطمئنم او را تجليل خواهيد كرد كه مرا سالم نگاه داشته است .
27و28 اما هر چه براي من پيش آيد، چه شما را بار ديگر ببينم ، چه نبينم ، به ياد داشته باشيد كه همواره بايد همچون مسيحي واقعي زندگي كنيد، تا هميشه خبرهاي خوب در باره شما به من برسد و بشنوم كه دوش به دوش يكديگر، استوار ايستاده ايد و هدف همگي تان اينست كه بدون توجه به مخالفتهاي دشمن ، پيغام نجات بخش انجيل را به همه اعلام كنيد. همين امر براي ايشان نشانه هلاكت است ، اما براي شما نشانه اينست كه خدا با شماست و به شما زندگي جاويد عطا كرده است . 29 زيرا خدا به شما اين افتخار را داده است كه نه فقط به او ايمان آوريد، بلكه در راه او متحمل زحمات و مشقات نيز بشويد. 30 در اين مجاهده و پيكار، ما با يكديگر شريك مي باشيم . شما در گذشته شاهد زحمات من در راه مسيح بوده ايد، و همانطور كه مي دانيد هنوز هم درگير همان زحمات و مبارزات هستم .

راهنما

فيليپيان‌ 1 . انجيل‌ در روم‌
احتمالاً اين‌ رساله‌ را پولس‌ به‌ تيموتائوس‌ (1) ديكته‌ كرده‌ و او آن‌ را برشتة‌ تحرير در آورده‌ است‌. تيموتائوس‌ در بنيانگزاري‌ كليساي‌ فيليپي‌ پولس‌ را ياري‌ كرده‌ بود. بنابراين‌ پولس‌، نام‌ او را نيز در سلام‌ و احوالپرسي‌ نامه‌ جاي‌ مي‌دهد. تيموتاؤس‌ در نوشتن‌ رسالات‌ دوم‌ قرنتيان‌، كولسيان‌ و اول‌ و دوم‌ تسالونيكيان‌ و فليمون‌ نيز پولس‌ را كمك‌ كرده‌ بود.
دعاي‌ پولس‌ براي‌ آنان‌ (3 - 11). او معمولاً رساله‌هاي‌ خود را اين‌ چنين‌ آغاز مي‌نمود (اين‌ بخش‌ را با دعاي‌ زيباي‌ او در افسسيان‌ 1 : 16 - 23 ، 3 : 14 - 19 ؛ كولسيان‌ 1 : 9 - 12 مقايسه‌ كنيد). «مشاركت‌ در انتشار انجيل‌» (5). در واقع‌ اشاره‌اي‌ است‌ به‌ هداياي‌ نقدي‌ كه‌ براي‌ او فرستاده‌ بودند. اين‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ آنها با پولس‌ در خدماتش‌ شريك‌ هستند (جهت‌ اطلاعات‌ بيشتر به‌ توضيحات‌ مربوط‌ به‌ 4 : 17 مراجعه‌ شود). «احشا» (8 ، 2 : 1). شايد به‌ جاي‌ اين‌ كلمه‌ عبارت‌ «احساس‌ مهر و شفقت‌» معني‌ دقيق‌تري‌ را برساند.
مژدة‌ انجيل‌ مسيح‌ در روم‌ در حال‌ انتشار بود (12 - 18). آمدن‌ پولس‌ به‌ روم‌، به‌ عنوان‌ يك‌ زنداني‌ به‌ جاي‌ آنكه‌ مانعي‌ بر سر راه‌ شناخت‌ عيسي‌ مسيح‌ در پايتخت‌ گردد، بر عكس‌ به‌ نفع‌ انجيل‌ انجاميد. زيرا كه‌ پولس‌ به‌ بخشهاي‌ دولتي‌ و رسمي‌، اجازة‌ دخول‌ يافته‌ بود و اين‌ امر باعث‌ شده‌ بود كه‌ عده‌اي‌ در دربار نرون‌ به‌ مسيح‌ ايمان‌ آورند (4 : 22). او هنگامي‌ كه‌ در زندان‌ فيليپي‌ بود، شادي‌ و وجد مي‌كرد (اعمال‌ 16 : 25). پولس‌ در زندان‌ روم‌ هم‌ در حالي‌ كه‌ دست‌ و پاي‌ او را با زنجير بسته‌ بودند، همان‌ عكس‌العمل‌ را داشت‌ (18).
آرزوي‌ پولس‌ براي‌ مردن‌ (19 - 26). او هنوز زخمها و دردهاي‌ حاصل‌ از سنگسار شدن‌ و كتك‌ خوردن‌ را با خود حمل‌ مي‌نمود. او پير و سالخورده‌ شده‌ بود. و اگرچه‌ مي‌دانست‌ كه‌ كليساها به‌ او احتياج‌ دارند، ولي‌ آرزو مي‌كند كه‌ به‌ وطن‌ سماوي‌ خود برود. در واقع‌ براي‌ او فرق‌ نمي‌كرد كه‌ در زندان‌ باشد يا در آسمان‌. چرا كه‌ مسيح‌ زندگي‌ و شادي‌ او بود. او مي‌دانست‌ در هر حالتي‌ كه‌ باشد، چه‌ بميرد و چه‌ زنده‌ بماند، تحت‌ كنترل‌ روح‌ خداست‌. او آرزو مي‌كند كه‌ به‌ فيليپي‌ برگردد (26 ، 2 : 24).
رنجهاي‌ فيليپيان‌ (27 - 30). 10 سال‌ از تشكل‌ اين‌ كليسا مي‌گذشت‌ ولي‌ اعضاي‌ اين‌ كليسا همواره‌ مورد شكنجه‌ قرار داشتند. پولس‌ به‌ روز داوري‌ چشم‌ مي‌دوزد كه‌ شكنجه‌گران‌ آنچه‌ را كه‌ كاشته‌اند درو خواهند نمود (28؛ دوم‌ تسالونيكيان‌ 5:1-10).
  • مطالعه 1075 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %401 %1394 %08:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه « 2 یکدلی در مسیح مقدمه »