3 مسیح، هدف حقیقی زندگی

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف فیلیپیان


نیکی واقعی


1. دیگراین که ای برادران من ، در اتحاد خود با خداوند شادمان باشید . از نوشتن و تکرار آنچه قبلا نوشته بودم خسته نمی شوم ، زیرا می دانم که این برای امنیت و سلامتی شما است.
2. از آن سک ها و کارهای پست ایشان و آنانی که برای ختنه یعنی بریدن عضوی از بدن اصرار دارند برحذر باشید ،
3. زیرا ما دارای ختنۀ واقعی هستیم نه آنها ، زیرا ما به وسیله روح ، خدا را می پرستیم و به مسیح افتخار می کنیم و به امتیازات ظاهری اتکائی نداریم.
4. اگر چه من حق دارم که به این مزایا متکی باشم. اگر دیگران تصور می کنند که حق دارند به امتیازات ظاهری متکی باشند ، من حق بیشتری دارم.
5. من در هشتمین روز تولد خود ختنه شدم و بطور مادرزاد اسرائیلی ، از قبیله بنیامین و یک عبرانی اصیل هستم. از لحاظ رعایت شریعت ، فریسی بودم
6. و از لحاظ تعصب ، به کلیسا آزار می رسانیدم و مطابق معیارهای شریعت ، من یک مرد بی عیب محسوب میشدم ،
7. اما هر چه به نفع من بود آن را بخاطر مسیح ضرر محسوب کردم.
8. آری ، علاوه بر این ، همه چیز را بخاطر امتیازی بسیار ارزنده تر ، یعنی شناختن عیسی مسیح ، خداوند خود زیان می دانم . در واقع من بخاطر او همه چیز را از دست داده ام و همه چیز را هیچ شمردم تا به این وسیله مسیح را بدست آورم
9. و کاملا با او متحد شوم . من دیگر به نیکی خود که از انجام مقررات شریعت عاید می شود متکی نیستم ، بلکه بوسیلۀ ایمان به مسیح دارای نیکی مطلق شده ام . این نیکی بر ایمان استوار است و از خدا سرچشمه می گیرد.
10. یگانه آرزوی من این است که مسیح را کاملا بشناسم و قدرت قیامت او را در وجود خود درک کنم و در رنجهای او شریک گشته و در مرگ او همشکل او شوم ،
11. به این امید که من نیز به رستاخیز از مردگان نایل گردم.

دویدن به سوی هدف

12. من نمی گویم که قبلا این را بدست آورده ام و یا به کمال رسیده ام ، بلکه آن را دنبال می کنم تا بچنگ آورم ، همانطور که مسیح نیز مرا بخاطر آن بچنگ آورده است.
13. ای برادران ، من ادعا نمی کنم که تا بحال آنرا بچنگ آورده ام ، ولی تنها کار من این است که آنچه را در پشت سر من قرار دارد فراموش کنم و برای رسیدن به آنچه در پیش است بکوشم.
14. مستقیما به طرف هدف می دوم تا جایزه ای را که شامل دعوت خدا به یک زندگی آسمانی بوسیله عیسی مسیح است ، بدست آورم
15. پس همه ما که ( روحأ ) بالغ هستیم باید چنین طرز تفکری داشته باشیم و اگر شما فکر دیگری دارید خدا این را هم به شما آشکار خواهد ساخت .
16. در هر حال ما باید مطابق حقایقی که کسب کرده ایم زندگی کنیم.
17. ای برادران ، همه شما از من سرمشق بگیرید و به کسانی که از نمونه ما پیروی می کنند نگاه کنید.
18. بارها این را به شما گفته ام و بار دیگر آنرا با اشک خود تکرار می کنم که عدۀ زیادی طوری زندگی می کنند که گوئی دشمنان صلیب مسیح هستند.
19. آخر و عاقبت آنها هلاکت و خدای ایشان امیال جسمانی آنهاست و افتخاراتشان در رسوائی وشرمساری است . افکار خود را به چیزهای دنیوی مشغول می سازند،
20. اما ما تابع کشور آسمانی ومنتظر آمدن عیسی مسیح خداوند هستیم که به عنوان نجات دهنده از آسمان می آید.
21. او طوری بدن های ضعیف و فانی مارا تغییر خواهد داد تا به بدن پر شکوه او شباهت یابد و این کار را باقدرتی که همه چیز را تحت فرمان او در می آورد انجام خواهد دارد.

ترجمه قدیمی(فیلیپیان)


مسيح‌، هدف‌ حقيقي‌ زندگي‌
خلاصه‌ اي‌ برادران‌ من‌، در خداوند خوش‌باشيد. همان‌ مطالب‌ را به‌ شما نوشتن‌ بر من‌ سنگين‌ نيست‌ و ايمني‌ شما است‌. 2 از سگها باحذر باشيد. از عاملان‌ شرير احتراز نماييد. از مقطوعان‌ بپرهيزيد. 3 زيرا مختونان‌ ما هستيم‌ كه‌ خدا را در روح‌ عبادت‌ مي‌كنيم‌ و به‌ مسيح‌ عيسي‌ فخر مي‌كنيم‌ و بر جسم‌ اعتماد نداريم‌. 4 هرچند مرا در جسم‌ نيز اعتماد است‌. اگر كسي‌ ديگر گمان‌ برد كه‌ در جسم‌ اعتماد دارد، من‌ بيشتر. 5 روز هشتم‌ مختون‌ شده‌ و از قبيله‌ اسرائيل‌، از سبط‌ بنيامين‌، عبراني‌ از عبرانيان‌، از جهت‌ شريعت‌ فريسي‌، 6 از جهت‌ غيرت‌ جفا كننده‌ بركليسا، از جهت‌ عدالتِ شريعتي‌، بي‌عيب‌.
7 امّا آنچه‌ مرا سود مي‌بود، آن‌ را به‌خاطر مسيح‌ زيان‌ دانستم‌. 8 بلكه‌ همه‌چيز را نيز به‌سبب‌ فضيلت‌ معرفت‌ خداوند خود مسيح‌ عيسي‌ زيان‌ مي‌دانم‌ كه‌ بخاطر او همه‌چيز را زيان‌ كردم‌ و فضله‌ شمردم‌ تا مسيح‌ را دريابم‌. 9 و در وي‌ يافت‌ شوم‌ نه‌ با عدالتِ خود كه‌ از شريعت‌ است‌، بلكه‌ با آن‌ كه‌ بوسيله‌ ايمان‌ مسيح‌ مي‌شود، يعني‌ عدالتي‌ كه‌ از خدا بر ايمان‌ است‌. 10 و تا او را و قوّت‌ قيامت‌ وي‌ را و شراكت‌ در رنجهاي‌ وي‌ را بشناسم‌ و با موت‌ او مشابه‌ گردم‌. 11 مگر به‌ هر وجه‌ به‌ قيامتِ از مردگان‌ برسم‌. 12 نه‌ اينكه‌ تا به‌ حال‌ به‌ چنگ‌ آورده‌ يا تابحال‌ كامل‌ شده‌ باشم‌، ولي‌ در پي‌ آن‌ مي‌كوشم‌ بلكه‌ شايد آن‌ را بدست‌ آورم‌ كه‌ براي‌ آن‌ مسيح‌ نيز مرا بدست‌ آورد.
13 اي‌ برادران‌، گمان‌ نمي‌برم‌ كه‌ من‌ بدست‌ آورده‌ام‌؛ ليكن‌ يك‌ چيز مي‌كنم‌ كه‌ آنچه‌ در عقب‌ است‌ فراموش‌ كرده‌ و به‌سوي‌ آنچه‌ در پيش‌ است‌، خويشتن‌ را كشيده‌، 14 در پي‌ مقصد مي‌كوشم‌ بجهت‌ انعام‌ دعوت‌ بلند خدا كه‌ در مسيح‌ عيسي‌ است‌. 15 پس‌ جميع‌ ما كه‌ كامل‌ هستيم‌، اين‌ فكر داشته‌ باشيم‌ و اگر في‌الجمله‌ فكر ديگر داريد، خدا اين‌ را هم‌ بر شما كشف‌ خواهد فرمود. 16 امّا به‌ هر مقامي‌ كه‌ رسيده‌ايم‌، به‌ همان‌ قانون‌ رفتار بايد كرد.
17 اي‌ برادران‌، با هم‌ به‌ من‌ اقتدا نماييد و ملاحظه‌ كنيد آناني‌ را كه‌ بحسب‌ نمونه‌اي‌ كه‌ در ما داريد، رفتار مي‌كنند. 18 زيرا كه‌ بسياري‌ رفتار مي‌نمايند كه‌ ذكر ايشان‌ را بارها براي‌ شما كرده‌ام‌ و حال‌ نيز با گريه‌ مي‌كنم‌ كه‌ دشمنان‌ صليب‌ مسيح‌ مي‌باشند، 19 كه‌ انجام‌ ايشان‌ هلاكت‌ است‌ و خداي‌ ايشان‌ شكم‌ ايشان‌ و فخر ايشان‌ در ننگ‌ ايشان‌، و چيزهاي‌ دنيوي‌ را انديشه‌ مي‌كنند. 20 امّا وطن‌ ما در آسمان‌ است‌ كه‌ از آنجا نيز نجات‌دهنده‌ يعني‌ عيسي‌ مسيح‌ خداوند را انتظار مي‌كشيم‌، 21 كه‌ شكل‌ جسد ذليل‌ ما را تبديل‌ خواهد نمود تا به‌ صورت‌ جسد مجيد او مصوّر شود، برحسب‌ عمل‌ قوّت‌ خود كه‌ همه‌ چيز را مطيع‌ خود بگرداند.ترجمه تفسیری

نجات بوسيله مسيح ، نه از راه دينداري
عزيـزان مـن ، در هر وضعـي كه هستيد، در خداوند شاد باشيد. من هرگز از تكرار اين مطالب خسته نخواهم شد؛ و در ضمن به نفع شماست كه آنها را بارها بشنويد.
2 مواظب سگهاي خطرناك باشيد! منظورم آن شيطان صفتاني هستند كه مي گويند براي نجات يافتن بايد ختنه شد! 3 ما با قطع كردن قسمتي از بدن خود، فرزند خدا نمي شويم ، بلكه با پرستش خدا بوسيلة روح او. ختنه واقعي همين است . ما مسيحيان به آن فداكاري كه عيسي مسيح در راه ما كرده است افتخار مي كنيم و تصديق مي نماييم كه با توانايي ها و امتيازات انساني خود، قادر به نجات خود نيستيم .
4 خود من بيش از هركس ديگري ، دليل داشتم كه مي توانم خود را نجات دهم . اگر ديگران فكر مي كنند كه با تكيه به اصل و نصب و امتيازات شخصي خود مي توانند نجات يابند، من بيشتر حق دارم چنين فكري بكنم ! 5 زيرا من در يك خانواده اصيل يهودي ، از طايفه «بنيامين »، بدنيا آمده ام ؛ و هشت روزه بودم كه ختنه شدم . بنابراين ، يك يهودي كامل هستم . از اين گذشته ، عضو فرقه «فريسيان » نيز بودم ، كه در زمينه اجراي احكام دين يهود، از همه سختگيرترند. 6 تعصب من در دين يهود بقدري بود كه مسيحيان را آزار و شكنجه مي دادم ، و مي كوشيدم كه فرايض ديني را مو به مو اجرا نمايم .
7 اما اكنون همه اين امتيازات را كه روزگاري برايم بسيار باارزش بود، دور ريخته ام ، تا بتوانم ايمان و اميدم را به مسيح ببندم . 8 بلي ، همه چيز در مقابل نعمت شناخت خداوندم عيسي مسيح ، بي ارزش است . بنابراين ، همه را كنار گذاشته ام ، چون براي من پشيزي ارزش ندارند، با اين هدف كه مسيح را داشته باشم ، 9 و با او يكي شوم ، و ديگر براي نجات يافتن ، بر كارهاي خوب خودم و يا اطاعت از قوانين مذهبي تكيه نكنم ، بلكه اعتمادم بر مسيح باشد؛ زيرا فقط از راه ايمان به مسيح است كه خدا ما را بي گناه بحساب مي آورد. 10 اكنون من همه چيز را رها كرده ام ، چون دريافته ام كه فقط از اين راه مي توانم مسيح را واقعاً بشناسم و به آن قدرتي كه او را پس از مرگ زنده كرد، دست يابم ؛ من مي خواهم درك كنم كه رنج كشيدن و مردن با او يعني چه . 11 تا به هر قيمتي كه شده ، بتوانم مانند كساني كه در روز قيامت زنده مي شوند، زندگي كاملاً جديدي بيابم و در تازگي و خرمي آن بسر برم .
12 منظورم اين نيست كه ديگر كامل شده ام . هنوز بسيار چيزها هست كه بايد بياموزم ؛ پس مي كوشم تا روزي بتوانم همان شخصيتي گردم كه مسيح در نظردارد و براي رسيدن به همان مقام نيز مرا نجات داده است .
13 بلي برادران عزيز، من هنوز آن كه بايد باشم نيستم ، اما تمام نيروي خود را صرف يك كار مي كنم ، و آن اينكه گذشته را فراموش كنم و با انتظار و اميد به آنچه در پيش است چشم دوزم ، 14 و بكوشم تا به خط پايان مسابقه برسم و جايزه را به چنگ آورم ، كه براي آن ، خدا ما را بسوي آسمان فرا مي خواند؛ و همه اينها در اثر فداكاري است كه مسيح براي ما انجام داده است .

سر منزل آسماني ما
15 اميدوارم همگي شما كه مسيحيان بالغي هستيد، در اين مورد با من هم عقيده باشيد. اگر درمورد مسئله ديگري اختلاف نظر داشته باشيد، مطمئناً خدا آن را هم براي شما روشن خواهد ساخت ، 16 به شرط آنكه هميشه از حقيقتي كه در وجود شماست پيروي كنيد.
17 برادران عزيز، مرا سرمشق خود قرار دهيد، و به كساني توجه نماييد كه مطابق نمونه ما رفتار مي كنند. 18 زيرا قبلاً بارها به شما گفته ام و اكنون نيز گريه كنان مي گويم كه خيلي ها كه به ظاهر مي گويند مسيحي اند، در واقع دشمنان صليب مسيح اند. 19 اينگونه افراد، عاقبتشان هلاكت ابدي است ، چون خداي ايشان شكمشان است و به چيزي فخر مي كنند كه بايد از آن خجالت بكشند؛ تمام افكارشان متوجه امور دنياي فاني است . 20 اما سر منزل اصلي ما آسمان است ، كه نجات دهنده ما، عيسي مسيح خداوند نيز در آنجاست ؛ و ما چشم به راه او هستيم تا از آنجا بازگردد. 21 او به هنگام بازگشت خود، اين بدنهاي فاني ما را دگرگون خواهد ساخت و به شكل بدن پرجلال خود در خواهد آورد. او با همان قدرتي كه همه چيزها را تحت سلطه خود در خواهد آورد، ما را نيز دگرگون خواهد ساخت .

راهنما

فيليپيان‌ 3 . هدف‌ آسماني‌
از صحبت‌ پولس‌ در اين‌ بخش‌ چنين‌ برمي‌آيد كه‌ يهودي‌ گراها در كليساي‌ فيليپي‌ نيز ظاهر شده‌ بودند و بر حفظ‌ شريعت‌ تأكيد مي‌نمودند و از آنجا كه‌ بر سر مسائل‌ غير ضروري‌ به‌ بحث‌ و مجادله‌ مي‌پرداختند، لقب‌ سگها را به‌ آنها داده‌ بودند (2). پولس‌ خود شخصاً از نظر بجا آوردن‌ قانون‌ ختنه‌ در شريعت‌ موسي‌ بي‌عيب‌ بود (4 - 6)، اما او حالا آن‌ را هيچ‌ حساب‌ مي‌كند (8). او بطور كامل‌ به‌ مسيح‌ وابسته‌ بود و هدف‌ اصلي‌ و يگانة‌ او شناخت‌ مسيح‌ بود.
پولس‌ خود را همچون‌ دوندة‌ در مسابقه‌ مجسم‌ مي‌كند كه‌ سعي‌ مي‌كند عضلات‌ خود را تا آخرين‌ حد به‌ حركت‌ وادارد و از حداكثر قدرتي‌ كه‌ دارد، استفاده‌ كند تا به‌ هدف‌ برسد. هدف‌ او نائل‌ شدن‌ به‌ رستاخيز از مردگان‌ بود (11). اين‌ سرّ زندگي‌ پولس‌ بود. او چكيده‌اي‌ از جلال‌ آسمان‌ را در فكر خود داشت‌ (2 قرنتيان‌ 4:12)، و خودش‌ مصمم‌ بود تا به‌ فيض‌ مسيح‌ به‌ آنجا برسد و تا آنجا كه‌ بتواند عده‌اي‌ را نيز همراه‌ خود ببرد. اين‌ باب‌ بطور خاص‌ از زبان‌ خود پولس‌، اميد شخصي‌ او را به‌ آسمان‌ نشان‌ مي‌دهد. تابع‌ وطن‌ آسمان‌ بودن‌ (20). كساني‌ كه‌ در زمين‌ غريب‌ هستند، آسمان‌ را وطن‌ خود مي‌دانند. در واقع‌ بر زمين‌ راه‌ مي‌روند ولي‌ قلبشان‌ متعلق‌ به‌ آسمان‌ است‌.
  • مطالعه 932 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %402 %1394 %08:%بهمن