5 تنبیه زناکار

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف اول قرنتیان


فساد اخلاقی در کلیسا


1. در حقیقت شایع شده است که در میان شما یک نوع رابطۀ جنسی نامشروع وجود دارد ، و این عمل آنقدر زشت است که حتی در میان کافران هم یافت نمی شود ، زیرا میشنوم که شخصی با زن پدر خود رابطه دارد.
2. چرا بعوض این که خجل گشته و مقصر را از میان خود بیرون کنید ، افتخار هم میکنید ؟
3. اگر چه من جسمأ از شما دور هستم ، ولی روحأ حاضرم و چنان شخص مجرم را در نام خداوند عیسی محکوم ساختم که گوئی خودم در آنجا حضور داشتم .
4. پس وقتی که شما با روح من و قدرت عیسی ، خداوند ما جمع شوید ،
5. این شخص را به شیطان تسلیم کنید تا طبیعت نفسانی او نابود شده و در روز خداوند یعنی روز داوری روحش نجات یابد.
6. فخر شما در این مورد بی جاست .مگر نمیدانید که با کمی خمیر مایه مقدار زیادی خمیر ور می آید ؟
7. پس اگر میخواهید خمیر تازه ( فطیر) باشید (چنانکه هستید) باید خمیر مایۀ کهنه را تمامأ از میان بردارید ، زیرا مسیح که « قربانی عید فصح » ما است ذبح شده است.
8. بنابراین ، عید فصح را نه با خمیر مایۀ ترش و کهنه ( خمیر مایۀ بدخواهی و شرارت ) بلکه با نان فطیر که نان صمیمیت و صداقت است نگاه داریم .
9. در نامه ای بشما نوشتم که با اشخاص شهوت ران معاشرت نکنید ،
10. ولی منظور من این نبود که با تمام اشخاص شهوت ران این جهان یا طمعکاران و کلاه برداران و یا بت پرستان کاری نداشته باشید، زیرا در این صورت مجبور می شوید این دنیا را ترک کنید ،
11. بلکه مقصود من این بود که با کسانی که خود را مسیحی میدانند ولی مرتکب زنا ، طمع ، بت پرستی ، ناسزاگوئی ، مستی و یا کلاه برداری میگردند معاشرت نکنید ، حتی با چنین اشخاصی غذا هم نخورید ،
12. زیرا من با افراد خارج از کلیسا چکار دارم که دربارۀ آنها قضاوت کنم ؟ وظیفۀ شما این است که نسبت به اهل کلیسا داوری کنید
13. و داوری افرادی که خارج از کلیسا هستند با خدا خواهد بود . آن مرد شریر را از میان خود برانید !
ترجمه قدیمی(اول قرنتیان)


تنبيه‌ زناكار
في‌الحقيقه‌ شنيده‌ مي‌شود كه‌ در ميان‌ شما زنا پيدا شده‌ است‌، و چنان‌ زنايي‌ كه‌ در ميان‌ امّت‌ها هم‌ نيست‌؛ كه‌ شخصي‌ زن‌ پدر خود راداشته‌ باشد. 2 و شما فخر مي‌كنيد بلكه‌ ماتم‌ هم‌ نداريد، چنانكه‌ بايد تا آن‌ كسي‌ كه‌ اين‌ عمل‌ را كرد از ميان‌ شما بيرون‌ شود. 3 زيرا كه‌ من‌ هرچند در جسم‌ غايبم‌، امّا در روح‌ حاضرم‌؛ و الا´ن‌ چون‌ حاضر، حكم‌ كردم‌ در حقّ كسي‌ كه‌ اين‌ را چنين‌ كرده‌ است‌. 4 به‌ نام‌ خداوند ما عيسي‌ مسيح‌، هنگامي‌ كه‌ شما با روح‌ من‌ با قوّت‌ خداوند ما عيسي‌ مسيح‌ جمع‌ شويد، 5 كه‌ چنين‌ شخص‌ به‌ شيطان‌ سپرده‌ شود بجهت‌ هلاكت‌ جسم‌ تا روح‌ در روز خداوند عيسي‌ نجات‌ يابد.
6 فخر شما نيكو نيست‌. آيا آگاه‌ نيستيد كه‌ اندك‌ خميرمايه‌، تمام‌ خمير را مخمّر مي‌سازد؟ 7 پس‌ خود را از خميرمايه‌ كهنه‌ پاك‌ سازيد تا فطير تازه‌ باشيد، چنانكه‌ بي‌خميرمايه‌ هستيد زيرا كه‌ فِصَح‌ ما مسيح‌ در راه‌ ما ذبح‌ شده‌ است‌. 8 پس‌ عيد را نگاه‌ داريم‌ نه‌ به‌ خميرمايه‌ كُهنه‌ و نه‌ به‌ خميرمايه‌ بدي‌ و شرارت‌، بلكه‌ به‌ فطير ساده‌دلي‌ و راستي‌.
9 در آن‌ رساله‌ به‌ شما نوشتم‌ كه‌ با زانيان‌ معاشرت‌ نكنيد. 10 لكن‌ نه‌ مطلقاً با زانيان‌ اين‌ جهان‌ يا طمعكاران‌ و يا ستمكاران‌ يا بت‌پرستان‌، كه‌ در اين‌ صورت‌ مي‌بايد از دنيا بيرون‌ شويد. 11 لكن‌ الا´ن‌ به‌ شما مي‌نويسم‌ كه‌ اگر كسي‌ كه‌ به‌ برادر ناميده‌ مي‌شود، زاني‌ يا طمّاع‌ يا بت‌پرست‌ يا فحّاش‌ يا ميگسار يا ستمگر باشد، با چنين‌ شخص‌ معاشرت‌ مكنيد بلكه‌ غذا هم‌ مخوريد. 12 زيرا مرا چه‌كار است‌ كه‌ بر آناني‌ كه‌ خارج‌اند داوري‌ كنم‌. آيا شما بر اهل‌ داخل‌ داوري‌ نمي‌كنيد؟ 13 لكن‌ آناني‌ را كه‌ خارج‌اند خداداوري‌ خواهد كرد. پس‌ آن‌ شرير را از ميان‌ خود برانيد.ترجمه تفسیری


اخراج عضو خطاكار از كليسا
شنيده ام كه در ميان شما رسوايي بزرگي روي داده است ، و فسادي اتفاق افتاده كه در ميان مردم خدانشناس هم ديده نمي شود! شنيده ام كه يكي از اعضاي كليساي شما، با زن پدر خود زندگي مي كند! 2 آيا باز هم به روحاني بودن خود مي باليد؟ چرا از غصه و شرم ، عزا نمي گيريد؟ چرا اين مرد را از كليسا بيرون نمي كنيد؟
3و4 اگر چه من در آنجا با شما نيستم ، اما راجع به اين موضوع خيلي فكر كرده ام . به همين دليل ، درست مانند اينكه خودم آنجا باشم ، از همين جا، به نام خداوند عيسي مسيح تصميم گرفته ام كه چه بايد كرد. نخست ، اعضاي كليسا را گرد آوريد، زيرا وقتي با هم هستيد، قدرت خداوندمان عيسي با شماست و من نيز روحاً با شما خواهم بود. 5 سپس ، اين مرد را از كليسا اخراج كنيد و بدست شيطان بسپاريد تا به سزاي عمل خود برسد، تا شايد به هنگام بازگشت خداوند ما عيسي ، لااقل روح او نجات يابد.
6 چگونه مي توانيد به پاكي و روحانيت خود بباليد، درحاليكه اجازه مي دهيد يك چنين رسوايي در ميانتان رخ دهد؟ مگر نمي دانيد كه اندكي خميرمايه ، در تمام خمير اثر مي كند و باعث برآمدن آن مي شود؟ 7 پس اين خميرمايه گناه ، يعني اين شخص فاسد را كه چنين رسوايي ببار آورده است ، از ميان خود بيرون كنيد، تا خميري تازه و فطير باشيد، كه البته مي دانم همينطور هستيد. زيرا اكنون عيد پِسَح فرا رسيده و مسيح كه بره قرباني اين عيد مي باشد، قرباني شده است . 8 پس ، بياييد اين عيد را برگزار كنيم ، نه با ناني كه با خميرمايه گناه و شرارت تهيه شده ، بلكه با نان فطير و بدون خميرمايه ، يعني با احترام و يكرنگي و راستي !
9 در نامه قبلي نوشتم كه با اشخاص فاسد معاشرت نكنيد. 10 البته منظورم از اشخاص فاسدْ بي ايمانان نيستند كه در زناكاري ، طمع ، فريب مردم و بت پرستي زندگي مي كنند. زيرا نمي توانيد در اين دنيا زندگي كنيد و با چنين كساني برخورد نكنيد. 11 بلكه منظورم اين بود كه اگر كسي از بين خودتان ، ادعا مي كند كه برادر مسيحي شماست اما در عين حال زناكار، طمعكار، بدزبان ، بت پرست ، مشروب خوار و يا فريبكار است ، با او معاشرت نكنيد. با چنين كسي حتي بر سر يك سفره هم ننشينيد!
12 وظيفه ما اين نيست كه افراد خارج از كليسا را مورد قضاوت و داوري قرار دهيم . اما وظيفه داريم با آناني كه در كليسا هستند و زندگي گناه آلودي دارند، با شدت برخورد كنيم و بر آنان داوري نماييم . 13 افراد خارج از كليسا را خدا داوري و مجازات خواهد كرد. بنابراين ، شما خودتان اين مرد را داوري كنيد و از كليسا اخراج نماييد.

راهنمااول‌ قرنتيان‌ 5 . مسأله‌ زناي‌ با محارم‌

در اين‌ بخش‌ اشاره‌ به‌ موردي‌ است‌ حاكي‌ از وجود روابط‌ نامشروع‌ بين‌ يكي‌ از اعضا با همسر پدرش‌. كليسا به‌ جاي‌ آنكه‌ محكم‌ در مقابل‌ اين‌ مسأله‌ بايستد، به‌ وجود اين‌ چنين‌ آزادي‌ در كليسا افتخار مي‌كرد. پولس‌ به‌ آنها دستور مي‌دهد كه‌ آن‌ شخص‌ را به‌ شيطان‌ بسپارند (5) و اين‌ در واقع‌ به‌ معناي‌ عدم‌ معاشرت‌ با او بود. هدف‌ پولس‌ اين‌ بود كه‌ در وهلة‌ اول‌: اين‌ هشداري‌ باشد براي‌ ديگران‌ و موارد مشابه‌ ديگري‌ در كليسا شايع‌ نشود و در وهلة‌ دوم‌ اينگونه‌ برخورد در شخص‌ گناهكار ايجاد توبه‌ نمايد. به‌ اين‌ مسأله‌ دوباره‌ در دوم‌ قرنتيان‌ 2 اشاره‌ شده‌ است‌.
  • مطالعه 1014 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %378 %1394 %08:%بهمن