8 قربانی های بتها

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف اول قرنتیان


دربارۀ غذاهای تقدیم شده به بت ها


1. و اما درباره خوراک های تقدیم شده به بت ها : البته همانطور که شما میگوئید « همه ما اشخاص دانائی هستیم » ولی چنین دانشی آدم را مغرور میسازد ، اما محبت بنا میکند.
2. اگر کسی گمان میکند که بر همه چیز واقف است ، واقعأ آنطوریکه باید و شاید هنوز چیزی نمیداند ،
3. اما کسی که خدا را دوست دارد بوسیلۀ خدا شناخته شده است .
4. پس دربارۀ خوراک هائی که به بت ها تقدیم شده است : ما میدانیم که بت واقعیت ندارد و خدای دیگری جز خدای یکتا نیست.
5. حتی اگر بقول آنها خدایانی در آسمان و زمین وجود داشته باشند ( همانطور که می بینیم آنها باین گونه خدایان و خداوندان معتقدند )
6. برای ما فقط یک خدا هست ـ یعنی خدای پدر که آفریننده همه چیز است وما برای او زندگی میکنیم و فقط یک خداوند وجود دارد ، یعنی عیسی مسیح که همه چیز بوسیله او آفریده شد و ما در او زیست میکنیم.
7. اما همه مردم این را نمیدانند ، بعضی ها چنان با بت ها خو گرفته اند که تا به امروز خوردن خوراکیهائی را که به بت ها تقدیم شده خوردن قربانی بت ها میدانند و هر وقت از آن بخورند وجدان ضعیفشان جریحه دار میگردد.
8. البته خوراک ، ما را به خدا نزدیک تر نخواهد ساخت ، نه از خوردن آن غذاها نفعی عاید ما می شود نه از نخوردن آنها ضرری .
9. اما مواظب باشید مبادا این آزادی عمل شما بنحوی باعث لغزش اشخاص ضعیف گردد.
10. اگر کسی تو را که شخص دانائی هستی برسر سفره بتکده نشسته ببیند ، آیا این عمل تو کسی را که دارای وجدان ضعیفی است ، بخوردن قربانی های بت تشویق نخواهد کرد؟
11. پس روشنفکری تو باعث میشود برادر ضعیفی که مسیح بخاطر او مرد نابود شود.
12. و به این ترتیب شما نسبت به برادران خود گناه میکنید و وجدان ضعیف آنها را جریحه دار میسازید و از این بدتر ، نسبت به خود مسیح هم گناه میکنید !
13. بنابراین اگر خوراکی را که میخورم باعث لغزش برادرم شود تا ابد گوشت نخواهم خورد مبادا باعث لغزش او بشوم.
ترجمه قدیمی(اول قرنتیان)


قرباني‌هاي‌ بتها
امّا درباره‌ قرباني‌هاي‌ بتها، مي‌دانيم‌ كه‌ همه‌علم‌ داريم‌. علم‌ باعث‌ تكبّر است‌، لكن‌محبّت‌ بنا مي‌كند. 2 اگر كسي‌ گمان‌ بَرَد كه‌ چيزي‌ مي‌داند، هنوز هيچ‌ نمي‌داند، بطوري‌ كه‌ بايد دانست‌. 3 امّا اگر كسي‌ خدا را محبّت‌ نمايد، نزد او معروف‌ مي‌باشد.
4 پس‌ درباره‌ خوردن‌ قرباني‌هاي‌ بتها، مي‌دانيم‌ كه‌ بت‌ در جهان‌ چيزي‌ نيست‌ و اينكه‌ خدايي‌ ديگر جز يكي‌ نيست‌. 5 زيرا هرچند هستند كه‌ به‌ خدايان‌ خوانده‌ مي‌شوند، چه‌ در آسمان‌ و چه‌ در زمين‌، چنانكه‌ خدايان‌ بسيار و خداوندان‌ بسيار مي‌باشند، 6 لكن‌ ما را يك‌ خداست‌ يعني‌ پدر كه‌ همه‌چيز از اوست‌ و ما براي‌ او هستيم‌، و يك‌ خداوند يعني‌ عيسي‌ مسيح‌ كه‌ همه‌چيز از اوست‌ و ما از او هستيم‌.
7 ولي‌ همه‌ را اين‌ معرفت‌ نيست‌، زيرا بعضي‌ تا به‌ حال‌ به‌ اعتقاد اينكه‌ بت‌ هست‌، آن‌ را چون‌ قرباني‌ بت‌ مي‌خورند و ضمير ايشان‌ چون‌ ضعيف‌ است‌ نجس‌ مي‌شود. 8 امّا خوراك‌، ما را مقبول‌ خدا نمي‌سازد زيرا كه‌ نه‌ به‌ خوردن‌ بهتريم‌ و نه‌ به‌ ناخوردن‌ بدتر. 9 لكن‌ احتياط‌ كنيد مبادا اختيار شما باعث‌ لغزش‌ ضعفا گردد. 10 زيرا اگر كسي‌ تو را كه‌ صاحب‌ علم‌ هستي‌ بيند كه‌ در بتكده‌ نشسته‌اي‌، آيا ضمير آن‌ كس‌ كه‌ ضعيف‌ است‌ به‌ خوردن‌ قرباني‌هاي‌ بتها بنا نمي‌شود؟ 11 و از علم‌ تو آن‌ برادر ضعيف‌ كه‌ مسيح‌ براي‌ او مرد هلاك‌ خواهد شد. 12 و همچنين‌ چون‌ به‌ برادران‌ گناه‌ ورزيديد و ضماير ضعيفشان‌ را صدمه‌ رسانيديد، همانا به‌ مسيح‌ خطا نموديد. 13 بنابراين‌، اگر خوراك‌ باعث‌ لغزش‌ برادر من‌ باشد، تا به‌ ابد گوشت‌ نخواهم‌ خورد تا برادر خود را لغزش‌ ندهم‌.ترجمه تفسیری


ملاحظه حال ديگران
سؤال بعدي شما درباره خوردن گوشتي است كه براي بتها قرباني شده است . در اين مورد هركس فكر مي كند كه جواب درست را فقط خودش مي داند! اين طرز فكر كه «من همه چيز را مي دانم »، باعث مي شود كه به انسان غرور دست دهد. اما آنچه كه براي پيشرفت كليسا واقعاً لازم مي باشد، محبت است و نه دانايي . 2 كسي كه فكر مي كند همه چيز را مي داند، در واقع ناداني خود را نشان مي دهد. 3 اما كسي كه خدا را دوست دارد قلبش به روي معرفت و شناخت خدا باز است .
4 حال به اصل مطلب برگرديم . آيا صحيح است گوشتي را كه براي بتها قرباني شده است ، بخوريم ؟ در اين مورد، همه مي دانيم كه بت ، خدا نيست ، زيرا فقط يك خدا هست و بس . 5 به عقيده بعضي از مردم ، خدايان بسياري در آسمان و بر زمين هستند. 6 اما ما مي دانيم كه فقط يك خدا وجود دارد، يعني پدرآسماني ما كه تمام چيزها را آفريده و ما را نيز بوجود آورده تا از آن او باشيم . همچنين مي دانيم كه فقط يك سرور و خداوند وجود دارد، يعني عيسي مسيح ، كه همه چيز بوسيله او آفريده شده و حيات ما از اوست .
7 اما همه مسيحيان اين موضوع را درك نمي كنند. بعضي ها در تمام طول زندگاني ، بر اين اعتقاد بوده اند كه بتها زنده اند و قرباني هايي كه به بتها تقديم مي شوند، به خدايان واقعي تقديم مي گردند. بنابراين ، حتي الان نيز كه چنين خوراكهايي را مي خورند، ناراحت مي شوند و وجدانهاي حساسشان رنج مي برد. 8 اما اين را بدانيد كه براي خدا هيچ مهم نيست كه ما چنين خوراكي را بخوريم يا نخوريم ، زيرا نه با خوردن آن بدتر مي شويم ، و نه با نخـوردن آن ، بهتر! 9 اما مواظب باشيد كه مبادا آزادي شما در خوردن چنين گوشتي ، موجب لغزش و انحراف مسيحياني گردد كه از شما ضعيفتر هستند.
10 بعنوان مثال ، ممكن است شخصي كه خوردن گوشت قرباني را درست نمي داند، ببيند كه شما در نهارخوري بتخانه نشسته ايد و بدون هيچ وسواسي ، مشغول خوردن چنين گوشتي هستيد. در نتيجه او نيز جرأت پيدا كرده ، از آن خواهد خورد، اما در تمام مدت احساس گناه خواهد كرد. 11 به اين ترتيب ، «دانايي » شما به برادر حساسي كه مسيح جانش را براي او فدا كرد، صدمه روحانـي شديدي مي زند. 12 شما او را به انجام كاري تشويق كرده ايد كه او آن را خطا مي پندارد، و با اين عمل ، نسبت به او گناه كرده ايد، و گناه به برادرتان ، گناه به مسيح است . 13 پس اگر خوردن گوشتي كه براي بت قرباني شده است ، باعث گناه كردن برادر من مي شود، من تا عمر دارم از آن نخواهم خورد، مبادا باعث لغزش او شوم .

راهنمااول‌ قرنتيان‌ 8 . گوشت‌ قرباني‌ بتها

در يونان‌، خدايان‌ بي‌شماري‌ مورد پرستش‌ قرار مي‌گرفتند و مقدار اعظم‌ گوشتي‌ كه‌ در بازار به‌ معرض‌ فروش‌ قرار مي‌گرفت‌، گوشتي‌ بود كه‌ ابتدا براي‌ بتها قرباني‌ شده‌ بود. سؤالي‌ كه‌ در اين‌ بخش‌ مطرح‌ شده‌، اين‌ است‌ كه‌ آيا خوردن‌ گوشت‌ قرباني‌ بتها و شركت‌ در موقعيتهاي‌ اجتماعي‌ كه‌ دوستان‌ بي‌ايمان‌ آنها ايجاد مي‌كنند، عملي‌ صحيح‌ است‌ يا نه‌. چرا كه‌ بسياري‌ از اين‌ موقعيتها با شهوت‌راني‌هاي‌ شرم‌آلود همراه‌ بود. اين‌ مطلب‌ به‌ صورتي‌ مفصل‌تر در 10 : 14 - 33 نيز مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ است‌.
  • مطالعه 1036 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %379 %1394 %08:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه « 9 حقوق رسالت 7 مسائل زناشویی »