سلام بابا صبحت بخیر

سلام بابا

صبحت بخیر

گوش کن...

 

باران می آید

تمام کاغذهایم خیس شده است

تمام کلمه هایم بوی تو را گرفته ای رهگذر

تمام واژه هایم عطر تو را می دهد ای پدر 

غرق می شود این کلمات در حضورت 

بارانی می آید امروز

صدای ساحل را می شنوم که با امواج نورانی تو بالا و پایین می شود .

ناگهانی است حجوم سبز تو بر دستان نا امیدم

و سفارش سحر می کند به این قلب

و صدای مرغان بر فراز این کرانه لایتنهای نوید موجی نو می دهد

می بینم

و حس میکنم 

دست می سایم 

و بوسه نسیم بر گونه هایم و گیسوانی که در باد تکان می خورد

در برابر این اقیانوس عظیم توان ایستادن نیست

زانو می زنم تا بهتر ببینمت

صدایت می زنم 

وه چه زیباست هم آغوشی فریاد و موج

زمانی که شور عظیم آفاق دستی بر سر قلبم می کشد .

درد است که بیرون می رود و رود بی انتهای شور و شعف ....

آه که دستانت نهال ظلمت را برمی کند 

مرا بخوان 

نگاهت خوب است ای دوست

گواراتر از پیمودن راهی تاریک

و دستانت قشنگ است، دستی بر دستم باش

آغوشت را ملجایم می خوانم بران دریا و موجهای عظیم صخره ای ای خواستنی

این روزها سخت محتاجت هستم 

این سالها سخت محتاجت هستم

این قرن ها سخت محتاجت هستم

خنده کن، تا به شور بلرزانم دستانم را

شرر کن تا در هم کوبانم لشکر غم را

جاری کن بر این کویر خشک رود عظیم سبز را 

خسته می شوم تو شادم کن

غمگینم تو شورم کن

سردم، گرمم کن

تنهایم، همه هستی ام باش

صدایت می زنم 

باران می آید، بارانی ام کن

فریادی در اعماق درونم هستی که رویش خورشیدی

طلوع یک نگاهی 

تنت عصاره ی قرن هاست 

ای کلمه 

ای خدا

ای مسیح موعودم 

بابای قشنگم 

تو را با چه واژه ای به زیبایی بخوانم که شایسته باشد

ای قدوس 

ای شبان نیکو 

شبان باش تا همیشه مرا

کودکی که تو را عاشقانه فرزند است

غلام تو ای پدر

مانی

لبخند بزن ای پدر که دوستش دارم سخت

آمین

 

***

 

صبح بخیر

 • مطالعه 3667 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131