مسیح در وجود شما، تنها امید پرشکوه شماست

راز خدا اینست: "مسیح در وجود شما، تنها امید پرشکوه شماست."
کولسیان 1:27

 

هاللویا
خدا را شکر برای امروز
پدر را جلال باد که صبحی دیگر را رقم زد تا در تابش بی دریغ آفتابش چشم به روی این هستی بگشاییم
چشم بر عرصه ی پهناور رازها و زیبایی ها
سپاس خداوند را برای حضور کسانی که بودنشان نه تنها ورق زننده برگ های امید اند ، بلکه روایت کنندگان ایمان و محبت هستند 
خلاصه ی خلقت را شکر برای بودنت 
که چون آبشار جاری و خروشان فرمان محبت می دهد 
و طوفانی که تو را در بر گرفته چون نسیمی می شود به اقتدارش
و غمهایت به معجزه ی لبخندی گم می شوند 
و نگاهت سخت فروتنانه خواهش های لطافت است و زیبایی
***
پس دست می گشایم به رویت
چشمها می بندم و میگویم :
آفتاب محبت ای پدر سلام
بابای عزیزم مسیح قشنگم صبح بخیر
و صبح بخیر بر تو ای فرشته ی او، که می بینم بالهایت را از دو جانب گیسو اما در روح
می بینمت در روح عریانی محبتت را و چشمانت که به تمامی حکایت مهر است و امید
شعری ست بلند وصف تو 
و راهی است بلند که به داشتن تو مختوم شده و خنکای معبرت سخت خواستنی و پر شراره است زمانی که بر دستهایت افراشته می شویم ، تو ای پدر معبری از نور و حرکت را جاری می سازی در من در تو ای فرشته ای فرزند
بره ای پر آوازه هستی که نامت را طیاران هستی نغمه می دهد 
باغچه ی قلبم از عطر ریواس پر می شود حتی اگر شب باشد ، شب بوهای تو سخت عاشق میکند 
غزلی هستی که سرایش ات مرگ را به زانو درآورد 
پس بگذار همچنان بسرایمت
بگذار تا شایسته ی فرزندی نیکو شوم ای پدرم ای غزلم ای خدای من
برایت ای فرشته برکاتی عظیم می طلبم
شادی 
شرر و شوق رهایی در تو ابدی شد در نام یگانه فرزند آفاق
کماکان بودن شود کلامت ای فرشته
طیرانی از نور و شگفتی زندگی ات
و ایمان 
امید
محبت
تا ابدالاباد از درونت بجوشد چون چشمه
مردی که در روح امیدت را عاشق است
غلام مسیح
مانی
فیض خداوند ما عیسی مسیح با تو باد تا ابدالاباد
همه را با شادی طلبیدم
در نام
پدر 
پسر 
روح القدس
آمین

 • مطالعه 4472 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه سلام بابا صبحت بخیر »

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131