3 روز خداوند

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف دوم پطرس


وعدهً بازگشت مسیح

1. ای عزیزان ، این دومین نامه ای است که به شما می نویسم. در هر دو نامه سعی کردم که با یاد آوری این مطالب افکار پاک شما را برانگیزانم.
2. می خواهم سخنانی را که پیامبران مقدس در گذشته گفته اند و فرمانی را که خداوند و نجات دهنده ما ، بوسیله رسولان خود به شما داد به خاطر شما بیاورم.
3. قبل از هر چیز باید بدانید که در ایام آخر اشخاصی پیدا خواهند شد که ایمان شما را مسخره خواهند نمود چون تحت فرمان شهوات پلید خود زندگی می کنند
4. و خواهند گفت : « آن کسی که وعده داد که می آید ، کجاست ؟ از زمانی که پدران ما مردند همه چیز هنوز همان طوری است که از زمان خلقت دنیا بوده است ! »
5. عمداً این حقیقت را فراموش می کنند که خدا در قدیم تکلم فرمود و آسمان ها و زمین آفریده شد و زمین از آب ساخته شد و وجودش به آب بسته است
6. و همچنین با آب بود یعنی آب سیل که دنیای کهن ویران شد
7. اما این آسمان ها و زمینی که اکنون می بینید به وسیلهً همان کلام خدا نگهداشته می شود تا در روزی که بدکاران داوری خواهند شد و به کیفر خود یعنی هلاکت خواهند رسید با آتش نابود شود.
8. اما ای عزیزان ، این حقیقت از شما پنهان نماند که در نظر خداوند یک روز مثل هزار سال و هزار سال مثل یک روز می باشد.
9. خداوند در انجام آنچه وعده داده است آنچنان که بعضی ها گمان می کنند تأمل نمی کند ، بلکه با صبر ، شما را تحمل می نماید ، زیرا نمی خواهد کسی نابود شود بلکه مایل است همه از گناهانشان توبه کنند.
10. روز خداوند مانند یک دزد خواهد آمد. در آن روز آسمانها با صدای باد شدید ناپدید خواهند شد عناصر سوخته شده از بین خواهند رفت و زمین با هر چه در آن است ذوب خواهد گشت.
11. حال که همهً این چیزها به این صورت نابود خواهند شد زندگی شما باید چقدر پاک و خدا پسندانه باشد !
12. و شما باید در انتظار روز خدا باشید و طوری کار کنید که آن روز زودتر برسد ــ آن روزی که آسمانها خواهند سوخت ونابود خواهند شد و عناصر از حرارت آن ذوب خواهند گردید.
13. اما خدا آسمانهای تازه و زمینی تازه وعده داده است که در آنها نیکی مطلق مستقر خواهد بود و ما در انتظار اینها هستیم.
14. پس ای دوستان من ، چون در انتظار آن روز هستید نهایت کوشش خود را بنمائید که خدا شما را در آن روز با رفتاری صلح جویانه و پاک و بی عیب بیابد.
15. خاطر جمع باشید که صبر و حوصلهً خداوند ما برای نجات شما است ، همچنانکه برادرعزیز ما پولس نیز با استفاده از حکمتی که خدا به او عنایت کرد به شما نوشته است.
16. او در تمام نامه های خود در بارهً این چیزها می نویسد. در این نامه ها گاهی مطالب دشواری هست که مردمان جاهل وناپایدار از آنها تفسیر غلط می کنند ، همانطور که با قسمتهای دیگر کتاب مقدس هم رفتار می کنند و از این راه هلاکت را نصیب خود می سازند.
17. اما ای عزیزان ، چون شما این را می دانید پس مواظب خود باشید که مبادا به وسیلهً تعالیم غلط مردمان شریر ، منحرف شوید و از جایگاه امن خود سقوط نمائید
18. بلکه در فیض و معرفت خداوند و نجات دهندهً ما عیسی مسیح دائما رشد و نمو کنید. جلال بر او باد از حال تا به ابد ، آمین.


ترجمه قدیمی(دوم پطرس)


روز خداوند
اين‌ رساله‌ دوّم‌ را اي‌ حبيبان‌ الا´ن‌ به‌ شما مي‌نويسم‌ كه‌ به‌ اين‌ هردو، دلِ پاك‌ شما را به‌ طريق‌ يادگاري‌ برمي‌انگيزانم‌، 2 تا بخاطر آريد كلماتي‌ كه‌ انبياي‌ مقدّس‌، پيش‌ گفته‌اند و حكم‌ خداوند و نجات‌ دهنده‌ را كه‌ به‌ رسولان‌ شما داده‌ شد.
3 و نخست‌ اين‌ را مي‌دانيد كه‌ در ايّام‌ آخر مُستَهزئين‌ با استهزا ظاهر خواهند شد كه‌ بر وفق‌ شهوات‌ خود رفتار نموده‌، 4 خواهند گفت‌: «كجاست‌ وعده‌ آمدن‌ او؟ زيرا از زماني‌ كه‌ پدران‌به‌ خواب‌ رفتند، هرچيز به‌ همينطوري‌ كه‌ از ابتداي‌ آفرينش‌ بود، باقي‌ است‌.» 5 زيرا كه‌ ايشان‌ عمداً از اين‌ غافل‌ هستند كه‌ به‌ كلام‌ خدا آسمانها از قديم‌ بود و زمين‌ از آب‌ و به‌ آب‌ قائم‌ گرديد. 6 و به‌ اين‌ هردو، عالمي‌ كه‌ آن‌ وقت‌ بود در آب‌ غرق‌ شده‌، هلاك‌ گشت‌. 7 لكن‌ آسمان‌ و زمين‌ الا´ن‌ به‌ همان‌ كلام‌ براي‌ آتش‌ ذخيره‌ شده‌ و تا روز داوري‌ و هلاكت‌، مردم‌ بي‌دين‌ نگاه‌ داشته‌ شده‌اند.
8 لكن‌ اي‌ حبيبان‌، اين‌ يك‌ چيز از شما مخفي‌ نماند كه‌ يك‌ روز نزد خدا چون‌ هزار سال‌ است‌ و هزار سال‌ چون‌ يك‌ روز. 9 خداوند در وعده‌ خود تأخير نمي‌نمايد چنانكه‌ بعضي‌ تأخير مي‌پندارند، بلكه‌ بر شما تحمّل‌ مي‌نمايد چون‌ نمي‌خواهد كه‌ كسي‌ هلاك‌ گردد بلكه‌ همه‌ به‌ توبه‌ گرايند. 10 لكن‌ روز خداوند چون‌ دزد خواهد آمد كه‌ در آن‌ آسمانها به‌ صداي‌ عظيم‌ زايل‌ خواهند شد و عناصر سوخته‌ شده‌، از هم‌ خواهد پاشيد و زمين‌ و كارهايي‌ كه‌ در آن‌ است‌ سوخته‌ خواهد شد.
11 پس‌ چون‌ جميع‌ اينها متفرّق‌ خواهند گرديد، شما چطور مردمان‌ بايد باشيد، در هر سيرتِ مقدّس‌ و دينداري‌؟ 12 و آمدن‌ روز خدا را انتظار بكشيد و آن‌ را بشتابانيد كه‌ در آن‌ آسمانها سوخته‌ شده‌، از هم‌ متفرّق‌ خواهند شد و عناصر از حرارت‌ گداخته‌ خواهد گرديد. 13 ولي‌ بحسب‌ وعده‌ او، منتظر آسمانهاي‌ جديد و زمين‌ جديد هستيم‌ كه‌ در آنها عدالت‌ ساكن‌ خواهد بود.
14 لهذا اي‌ حبيبان‌، چون‌ انتظار اين‌ چيزها را مي‌كشيد، جدّ و جهد نماييد تا نزد او بي‌داغ‌ وبي‌عيب‌ در سلامتي‌ يافت‌ شويد. 15 و تحمّلِ خداوندِ ما را نجات‌ بدانيد، چنانكه‌ برادر حبيب‌ ما پولس‌ نيز برحسب‌ حكمتي‌ كه‌ به‌ وي‌ داده‌ شد، به‌ شما نوشت‌. 16 و همچنين‌ در ساير رساله‌هاي‌ خود اين‌ چيزها را بيان‌ مي‌نمايد كه‌ در آنها بعضي‌ چيزهاست‌ كه‌ فهميدن‌ آنها مشكل‌ است‌ و مردمان‌ بي‌علم‌ و ناپايدار آنها را مثل‌ ساير كتب‌ تحريف‌مي‌كنند تا به‌ هلاكت‌ خود برسند.
17 پس‌ شما اي‌ حبيبان‌، چون‌ اين‌ امور را از پيش‌ مي‌دانيد، باحذر باشيد كه‌ مبادا به‌ گمراهي‌ بي‌دينان‌ ربوده‌ شده‌، از پايداريِ خود بيفتيد. 18 بلكه‌ در فيض‌ و معرفت‌ خداوند و نجات‌دهنده‌ ما عيسي‌ مسيح‌ ترقّي‌ كنيد، كه‌ او را از كنون‌ تا ابدالا´باد جلال‌ باد. آمين‌.ترجمه تفسیری

روز خداوند
‌ برادران‌ عزيز، اين‌ دومين‌ نامه‌اي‌ است‌ كه‌ به شما مي‌نويسم‌. در هر دو نامه‌ كوشيده‌ام‌ مطالبي‌ را كه‌ از پيش‌ مي‌دانستيد، يادآوري‌ نمايم‌ تا فكر پاكتان‌ را روشن‌ سازم‌، يعني‌ همان‌ مطالبي‌ را كه‌ از انبياي‌ مقدس‌ و از ما رسولان‌ مسيح‌ آموخته‌ايد، زيرا ما سخنان‌ خداوند و نجات‌دهندة‌مان‌ را به‌ گوش‌ شما رسانديم‌.
3 پيش‌ از هر چيز مي‌خواهم‌ اين‌ مطلب‌ را يادآوري‌ كنم‌ كه‌ در زمانهاي‌ آخر، اشخاصي‌ پيدا خواهند شد كه‌ به‌ هر كار نادرستي‌ كه‌ به‌ فكرشان‌ مي‌رسد، دست‌ زده‌، حقيقت‌ را به‌ باد تمسخر خواهند گرفت‌، 4 و خواهند گفت‌: «مگر مسيح‌ وعده‌ نداده‌ كه‌ باز خواهد گشت‌؟ پس‌ او كجاست‌؟ اجداد ما نيز به‌ همين‌ اميد بودند، اما مردند و خبري‌ نشد. دنيا از ابتداي‌ پيدايش‌ تابحال‌ هيچ‌ فرقي‌ نكرده‌ است‌.» 5و6 ايشان‌ عمداً نمي‌خواهند اين‌ حقيقت‌ را به‌ ياد آورند كه‌ يك‌ بار خدا جهان‌ را با طوفاني‌ عظيم‌ نابود ساخت‌، آن‌ هم‌ مدتها بعد از آنكه‌ به‌ فرمان‌ خود آسمانها و زمين‌ را آفريد و از آب‌ براي‌ شكل‌ دادن‌ و احاطه‌ زمين‌ استفاده‌ كرد. 7 اكنون‌ نيز به‌ فرمان‌ خدا، آسمان‌ و زمين‌ باقي‌ هستند تا در روز داوري‌ با آتش‌ نابود شوند، يعني‌ در همان‌ روزي‌ كه‌ بدكاران‌ مجازات‌ و هلاك‌ خواهند شد.
8 اما اي‌ عزيزان‌، اين‌ حقيقت‌ را فراموش‌ نكنيد كه‌ براي‌ خدا يك‌ روز يا هزار سال‌ تفاوتي‌ ندارد. 9 بنابراين‌، مسيح‌ در وعده‌ بازگشت‌ خود تأخيري‌ بوجود نياورده‌ است‌، گر چه‌ گاهي‌ اينگونه‌ بنظر مي‌رسد. در واقع‌، او صبر مي‌كند و فرصت‌ بيشتري‌ مي‌دهد تا گناهكاران‌ توبه‌ كنند، چون‌ نمي‌خواهد كسي‌ هلاك‌ شود. 10 بهرحال‌ بدانيد كه‌ روز خداوند حتماً خواهد آمد، آن‌ هم‌ مثل‌ دزدي‌ كه‌ همه‌ راغافلگير مي‌كند. در آن‌ روز، آسمانها با صدايي‌ هولناك‌ از بين‌ خواهند رفت‌، و اجرام‌ آسماني‌ در آتش‌ نابود شده‌، زمين‌ و هر چه‌ در آن‌ است‌، خواهد سوخت‌.
11 پس‌ حال‌ كه‌ مي‌دانيد هر چه‌ در اطرافمان‌ هست‌ نابود خواهد شد، چقدر بايد زندگي‌تان‌ پاك‌ و خداپسندانه‌ باشد. 12 بايد چشم‌ براه‌ آن‌ روز باشيد و تلاش‌ كنيد تا آن‌ روز زودتر فرا رسد، روزي‌ كه‌ آسمانها خواهد سوخت‌ و اجرام‌ آسماني‌ در شعله‌هاي‌ آتش‌ ذوب‌ شده‌، نابود خواهند گشت‌. 13 ولي‌ ما با اميد و اشتياق‌، در انتظار آسمانها و زمين‌ جديد مي‌باشيم‌ كه‌ در آنها فقط‌ عدالت‌ و راستي‌ حكمفرما خواهد بود، زيرا اين‌ وعده‌ خداست‌.
14 پس‌ اي‌ عزيزان‌، از آنجا كه‌ منتظر اين‌ رويدادها هستيد و چشم‌براه‌ بازگشت‌ مسيح‌ مي‌باشيد، سخت‌ بكوشيد تا بي‌گناه‌ زندگي‌ كنيد و با همه‌ در صلح‌ و صفا بسر بريد تا وقتي‌ مسيح‌ باز مي‌گردد، از شما خشنود باشد.
15و16 در ضمن‌ بدانيد كه‌ مسيح‌ به‌ اين‌ دليل‌ صبر مي‌كند تا ما فرصت‌ داشته‌ باشيم‌ پيام‌ نجات‌بخش‌ او را به‌ گوش‌ همه‌ مردم‌ برسانيم‌. برادر عزيز ما «پولس‌» نيز با آن‌ حكمتي‌ كه‌ خدا به‌ او داده‌ است‌، در بسياري‌ از نامه‌هاي‌ خود درباره‌ همين‌ مطلب‌، سخن‌ گفته‌ است‌. درك‌ برخي‌ از نوشته‌هاي‌ او دشوار است‌ و بعضي‌ كه‌ اطلاع‌ كافي‌ از كتاب‌ آسماني‌ ندارند و وضع‌ روحاني‌شان‌ نيز ناپايدار است‌، آنها را به‌ غلط‌ تفسير مي‌كنند، همان‌ كاري‌ كه‌ با بخشهاي‌ ديگر كتاب‌ آسماني‌ نيز مي‌كنند. اما با اين‌ كار، نابودي‌ خود را فراهم‌ مي‌ سازند.

17 برادران‌ عزيز، اين‌ حقايق‌ را از پيش‌ به‌ شما گوشزد مي‌كنم‌ تا مراقب‌ خود باشيد و بسوي‌ اشتباهات‌ اين‌ اشخاص‌ بدكار كشيده‌ نشويد، مبادا شما نيز از راه‌ راست‌ منحرف‌ گرديد. 18 در قدرت‌ روحاني‌ رشد كنيد و در شناخت‌ خداوند و نجات‌ دهنده‌مان‌ عيسي‌ مسيح‌ ترقي‌ نماييد، كه‌ هر چه‌ جلال‌ و شكوه‌ و عزت‌ هست‌، تا ابد برازنده‌ اوست‌. آمين‌.

راهنمادوم‌ پطرس‌ 3 . تأخير در رجعت‌ خداوند
عيسي‌ در سخنان‌ خود به‌ مواردي‌ اشاره‌ كرد كه‌ در نسلي‌ كه‌ در دورة‌ انتظار رجعت‌ ثانوي‌ خواهند بود، بوقوع‌ خواهد پيوست‌ (متي‌ 16 : 28 ، 24 : 34). رسولان‌ نيز از اصطلاحاتي‌ استفاده‌ كردند كه‌ به‌ نزديك‌ بودن‌ ظهور خداوند اشاره‌ مي‌كردند (روميان‌ 13 : 12 ؛ عبرانيان‌ 10 : 25 ؛ يعقوب‌ 5 : 8 ؛ مكاشفه‌ 1 : 3).
اما عيسي‌ به‌ اين‌ مطلب‌ نيز اشاره‌ كرد كه‌ آمدن‌ او پس‌ از مدت‌ مديدي‌ خواهد بود (متي‌ 25 : 19). او توصيه‌ نمود كه‌ ايمانداران‌ خود را براي‌ چنين‌ تأخيري‌ آماده‌ سازند (متي‌ 4:25). پولس‌ خاطرنشان‌ مي‌سازد كه‌ آمدن‌ خداوند پس‌ از وقوع‌ ارتداد خواهد بود (دوم‌ تسالونيكيان‌ 2:2و3). پطرس‌ در همين‌ فصل‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ آن‌ روز از لحاظ‌ انساني‌ ممكن‌ است‌ هزار سال‌ باشد، چرا كه‌ محاسبة‌ خدا براي‌ وقت‌ با محاسبة‌ انسان‌ فرق‌ دارد. براي‌ خدا هزار سال‌ مثل‌ ديروز است‌ كه‌ گذشته‌ باشد (مزمور 4:90). او وعده‌هاي‌ خود را بر طبق‌ برنامة‌ زمان‌ بندي‌ خودش‌ عمل‌ مي‌كند. اين‌ بخشها همگي‌ نشانگر اين‌ مطلبند كه‌ نقشة‌ خدا اين‌ است‌ كه‌ هر نسلي‌ بايد در انتظار هميشگي‌ آمدن‌ خداوند باشد.
اين‌ تأخير 2000 ساله‌ چه‌ تأثيري‌ بر ما دارد؟ آيا باعث‌ نااميدي‌ ما مي‌گردد؟ هرگز. بلكه‌ برعكس‌ بايد اينطور فكر كنيم‌ كه‌ حالا 2000 سال‌ است‌ كه‌ به‌ آمدن‌ خداوند نزديكتر شده‌ايم‌؟ «شب‌» گذشته‌ و «روز»، بيش‌ از آنچه‌ ما تصور مي‌كنيم‌، نزديك‌ شده‌ است‌.
يكي‌ از موضوعاتي‌ كه‌ بنظر معلمين‌ كذبه‌ مسخره‌ مي‌آمد، موضوع‌ آمدن‌ خداوند است‌ كه‌ در باب‌ دوم‌ به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ است‌ (3:3و4). اما واقعيت‌ اين‌ است‌ كه‌ خداوند خواهد آمد (10:3) و آن‌ روز، روز نابودي‌ شريران‌ و بي‌خدايان‌ خواهد بود (3 : 7). آن‌ روز تشابه‌ زيادي‌ به‌ طوفان‌ نوح‌ خواهد داشت‌. اما اين‌ بار، اين‌ طوفان‌ همراه‌ با آتش‌ خواهد بود (10:3). اينكه‌ اين‌ طوفان‌ در اثر انفجار رخ‌ خواهد داد و يا تصادف‌ زمين‌ با ساير اجرام‌ آسماني‌ آن‌ را سبب‌ خواهند شد، هيچ‌ اطلاعي‌ در دست‌ نيست‌. اما ستاره‌ شناسان‌، وقوع‌ هر دوي‌ اين‌ موارد را در آينده‌ پيش‌ بيني‌ كرده‌اند. در آسمان‌ اجرامي‌ وجود دارند كه‌ بصورت‌ ناگهاني‌ ظاهر مي‌شوند و نورشان‌ به‌ سرعت‌ افزايش‌ مي‌يابد و بعد بتدريج‌ كور مي‌شوند تا آنكه‌ محو مي‌گردند. بر طبق‌ نظر دانشمندان‌، زمين‌ نيز يكي‌ از آنها است‌ و يا تكه‌اي‌ از اين‌ نوع‌ اجرام‌ است‌ كه‌ در واقع‌ از خورشيد جدا شده‌ است‌ و به‌ صورت‌ توده‌اي‌ كه‌ در حال‌ سوختن‌ است‌، در كهكشان‌ قرار گرفته‌ است‌. بنظر مي‌رسد كه‌ انتهاي‌ دنيا با انفجار دروني‌ زمين‌ و يا تصادف‌ آن‌ با يكي‌ از اجرام‌ آسماني‌ حادث‌ خواهد شد و بدين‌ ترتيب‌ شعله‌ور شده‌ بصورت‌ تودة‌ آتشين‌ در حال‌ غليان‌ در خواهد آمد.
اما واقعيت‌ قابل‌ اهميت‌ آن‌ است‌ كه‌ قوم‌ خدا نجات‌ خواهند يافت‌ و به‌ آسمان‌ و زمين‌ جديدي‌ كه‌ خدا براي‌ ايشان‌ مهيا ساخته‌ است‌، وارد خواهند شد.

پطرس‌ در خاتمه‌، به‌ رسالات‌ پولس‌ اشاره‌ مي‌كند (15) و آنها را با كتب‌ مقدس‌ برابر مي‌نمايد (16). او همچنانكه‌ در رسالة‌ اول‌ خويش‌، كلام‌ خدا را به‌ عنوان‌ منشاء تولد روحاني‌ معرفي‌ مي‌كند (اول‌ پطرس‌ 1 : 23)، و به‌ مفهوم‌ رشد مسيحي‌ اشاره‌ مي‌كند (اول‌ پطرس‌ 2:2)، در اين‌ رساله‌ نيز به‌ پيشگويي‌ ارتداد در كليسا مي‌پردازد و نشان‌ مي‌دهد كه‌ شناخت‌ و معرفت‌ مسيح‌ بوسيلة‌ كلام‌، ما را ياري‌ خواهد داد تا نسبت‌ به‌ دعوت‌ خواندگي‌ و برگزيدگي‌ خويش‌، اطمينان‌ حاصل‌ كنيم‌ (2:1و4). او خاطر نشان‌ مي‌سازد كه‌ راهي‌ كه‌ بوسيلة‌ آن‌ كليسا مي‌تواند با ارتداد مبارزه‌ كند و خود را پاك‌ كند و از انحرافات‌ دنيوي‌ در امان‌ نگاه‌ دارد، حفظ‌ كلامي‌ است‌ كه‌ توسط‌ انبيا و رسولان‌ ارائه‌ داده‌ شده‌ است‌ (19:1، 2:3).

 

  • مطالعه 1174 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %06 %638 %1394 %14:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه 2 انبیای کذبه »