5 هشدار به دولتمندان؛ صبر در زحمات

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف یعقوب


اخطار به ثروتمندان

1.و شما ای ثروتمندان ، برای بلایایی که بر سر شما می آید گریه و زاری کنید.
2.ثروت شما تباه گشته و لباسهای زیبایتان را بید خورده است.
3.سیم و زر شما زنگ زده و زنگ آنها مدرکی علیه شما است و مانند آتش بدن شما را خواهد سوزانید. شما حتی تا این روزهای آخر هم به اندوختن ثروت مشغولید.
4.مزد کارگرانی که مزارع شما را درو کرده اند و شما آنرا نپرداخته اید علیه شما فریاد می کنند و نالهً دروگران به گوش سردار سپاه های آسمانی رسیده است.
5.شما در روی زمین به عیش و نوش پرداخته اید و خود را مانند پروار برای روز ذبح آماده کرده اید.
6.شخص عادل و نیک را محکوم کرده اید و در حالیکه هیچ مقاومتی نمی کرد او را کشتید.

صبر و دعا

7.ای برادران تا روز ظهور خداوند صبر کنید. زارع برای برداشت محصول پرارزش زمین با صبر و شکیبائی منتظر بارانهای پائیزی و بهاری می ماند.
8.شمانیز باید با امید صبر کنید و قویدل باشید زیرا آمدن خداوند نزدیک است.
9.ای برادران پشت سر دیگران از آنها شکایت نکنید ، مبادا خود شما محکوم شوید ــ چون داور عادل آمادهً داوری است.
10. ای برادران صبر و تحمل پیغمبرانی که به نام خداوند سخن می گفتند باید برای شما نمونه باشد.
11. ما اشخاص صبور و پرتحمل را خوشبخت می دانیم. شما در بارهً صبر و تحمل ایوب شنیده اید و می دانید خداوند سرانجام با او چه کرد. زیرا خداوند بی نهایت رحیم و مهربان است.
12. ای برادران ، از همه مهمتر این است که سوگند نخورید ، نه به آسمان ، نه به زمین و نه به هیچ چیز دیگر ، بلکه بلی شما واقعاً بلی باشد و نه شما نه ، مبادا محکوم شوید.
13. پس اگر برای کسی از شما مصیبتی روی دهد او باید دعا کند و اگر خوشحال است باید سرود بخواند
14. و اگر کسی از شما بیمار است باید از مشایخ کلیسا بخواهد تا برای او دعا کنند و به نام خداوند بدن او را با روغن تدهین نمایند.
15. دعائی که از روی ایمان باشد بیمار را نجات خواهد بخشید. خداوند او را از بستر بیماری بلند خواهد کرد و اگر مرتکب گناهی شده باشد بخشیده خواهد شد.
16. نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف نمائید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. دعای صمیمانهً شخص عادل و نیک بسیار مؤثر است.
17. الیاس دارای عواطفی مانند خود ما بود ولی وقتی از صمیم قلب دعا کرد که باران نبارد ، سه سال و شش ماه در آن سرزمین باران نبارید ،
18. دوباره دعا کرد و باران بارید و زمین بار دیگر محصول به بار آورد.
19. ای برادران ، اگر کسی از شما از حقیقت منحرف گردد و شخص دیگری او را برگرداند
20. یقین بدانید که هر کس گناهکاری را از راه نادرست باز گرداند جانی را از مرگ خواهد رهانید و گناهان بی شماری را خواهد پوشانید.ترجمه قدیمی(نامه یعقوب)


هشدار به‌ دولتمندان‌
‌ هان‌ اي‌ دولتمندان‌، بجهت‌ مصيبتهايي‌ كه بر شما وارد مي‌آيد، گريه‌ و وِلوِله‌ نماييد. 2 دولت‌ شما فاسد و رخت‌ شما بيدخورده‌ مي‌شود. 3 طلا و نقره‌ شما را زنگ‌ مي‌خورد و زنگِ آنها بر شما شهادت‌ خواهد داد و مثل‌ آتش‌، گوشت‌ شما را خواهد خورد. شما در زمان‌ آخر خزانه‌ اندوخته‌ايد. 4 اينك‌ مزد عمله‌هايي‌ كه‌ كِشته‌هاي‌ شما را درويده‌اند و شما آن‌ را به‌ فريب‌ نگاه‌ داشته‌ايد، فرياد برمي‌آورد و ناله‌هاي‌دروگران‌، به‌ گوشهاي‌ ربّالجنود رسيده‌ است‌. 5 بر روي‌ زمين‌ به‌ ناز و كامراني‌ مشغول‌ بوده‌، دلهاي‌ خود را در يوم‌ قتل‌ پرورديد. 6 بر مرد عادل‌ فتوي‌' داديد و او را به‌ قتل‌ رسانيديد و با شما مقاومت‌ نمي‌كند.
صبر در زحمات‌
7 پس‌ اي‌ برادران‌، تا هنگام‌ آمدن‌ خداوند صبر كنيد. اينك‌ دهقان‌ انتظار مي‌كشد براي‌ محصول‌ گرانبهاي‌ زمين‌ و برايش‌ صبر مي‌كند تا باران‌ اولّين‌ و آخرين‌ را بيابد. 8 شما نيز صبر نماييد و دلهاي‌ خود را قوّي‌ سازيد زيرا كه‌ آمدن‌ خداوند نزديك‌ است‌. 9 اي‌ برادران‌، از يكديگر شكايت‌ مكنيد، مبادا بر شما حكم‌ شود. اينك‌ داور بر در ايستاده‌ است‌. 10 اي‌ برادران‌، نمونه‌ زحمت‌ و صبر را بگيريد از انبيايي‌ كه‌ به‌ نام‌ خداوند تكلّم‌ نمودند. 11 اينك‌ صابران‌ را خوشحال‌ مي‌گوييم‌ و صبر ايّوب‌ را شنيده‌ايد و انجام‌ كار خداوند را دانسته‌ايد، زيرا كه‌ خداوند بغايت‌ مهربان‌ و كريم‌ است‌.
دعاي‌ ايمان‌
12 لكن‌ اوّلِ همه‌ اي‌ برادرانِ من‌، قسم‌ مخوريدنه‌ به‌ آسمان‌ و نه‌ به‌ زمين‌ و نه‌ به‌ هيچ‌ سوگند ديگر، بلكه‌ بليِ شما بلي‌ باشد و نيِ شما ني‌، مبادا در تحكّم‌ بيفتيد.
13 اگر كسي‌ از شما مبتلاي‌ بلايي‌ باشد، دعا بنمايد و اگر كسي‌ خوشحال‌ باشد، سرود بخواند. 14 و هرگاه‌ كسي‌ از شما بيمار باشد، كشيشان‌ كليسا را طلب‌ كند تا برايش‌ دعا نمايند و او را به‌ نام‌ خداوند به‌ روغن‌ تدهين‌ كنند. 15 و دعاي‌ ايمان‌، مريـض‌ را شفـا خواهـد بخشيـد و خداونـد او را خواهد برخيزانيد، و اگر گناه‌ كرده‌ باشد، از او آمرزيده‌ خواهد شد. 16 نزدِ يكديگر به‌ گناهان‌ خود اعتراف‌ كنيد و براي‌ يكديگر دعا كنيد تا شفا يابيد، زيرا دعاي‌ مرد عادل‌ در عمل‌، قوّت‌ بسيار دارد. 17 الياس‌ مردي‌ بود صاحب‌ حوّاس‌ مثل‌ ما و به‌ تماميِ دل‌ دعا كرد كه‌ باران‌ نبارد و تا مدّت‌ سه‌ سال‌ و شش‌ ماه‌ نباريد. 18 و باز دعا كرد و آسمان‌ باريد و زمين‌ ثمر خود را رويانيد.
19 اي‌ برادرانِ من‌، اگر كسي‌ از شما از راستي‌ منحرف‌ شود و شخصي‌ او را بازگرداند، 20 بداند هركه‌ گناهكار را از ضلالت‌ راه‌ او برگرداند، جاني‌ را از موت‌ رهانيده‌ و گناهان‌ بسيار را پوشانيده‌ است‌.

ترجمه تفسیری

عاقبت كار ثروتمندان ظالم
و اينك ، شما اي ثروتمندان ، توجه كنيد! گريه و زاري نماييد، زيرا بلاهاي وحشتناكي در انتظار شماست . 2 از هم اكنون ، ثروتتان تباه شده و لباس هاي گرانبهايتان را نيز بيد خورده است . 3 شما در اين دنياي زودگذر، طلا و نقره مي اندوزيد، غافل از اينكه با اين كار، براي خود در روز قيامت مجازات ذخيره مي كنيد. زيرا همانگونه كه طلا و نقره تان را زنگ خورده است ، آتش نيز بدن شما را خواهد خورد. 4 گوش فرا دهيد! به ناله كارگراني كه براي شما كار كرده اند، گوش دهيد؛ كارگراني كه گولشان زده ايد و مزدشان را نداده ايد. ناله هاي ايشان تا به آسمان بالا رفته و به گوش خداي متعال رسيده است .
5 شما سالهاي عمر خود را در اين دنيا به خوشگذراني و عيش و نوش گذرانديد و مانند گوسفندان پرواري شده ايد كه براي روز ذبح آماده مي باشند. 6 شما انسان بي گناه را كه قادر به دفاع از خود نبود، محكوم كرديد و كشتيد.

صبر در زحمات
7 و اما شما اي برادران عزيز كه براي بازگشت خداوند عيسي مسيح روزشماري مي كنيد، صبر داشته باشيد و مانند كشاورزي باشيد كه تا پاييز براي برداشت محصول پرارزش خود صبر مي كند. 8 پس شما نيز صبر داشته باشيد و يقين بداريد كه خداوند بزودي باز خواهد گشت . 9 اي برادران ، وقتي در مشكلات گرفتار مي شويد، ديگران را مقصر ندانيد و از ايشان شكايت نكنيد تا خداوند نيز شما را محكوم نكند؛ زيرا او بزودي داوري عادلانه خود را آغاز خواهد كرد.
10 صبر و بردباري را از انبياي خداوند بياموزيد. 11 همه آناني كه در زندگي صبر و تحمل داشتند، خوشبخت شدند. «ايوب » يك نمونه از افرادي است كه با وجود مشكلات و مصائب فراوان ، صبر و ايمان خود را از دست نداد و خداوند نيز در آخر او را كامياب ساخت ، زيرا خداوند بسيار رحيم و مهربان است .

قسم نخوريد
12 مهم تر از همه ، هيچگاه قسم نخوريد، نه به آسمان و زمين و نه به هيچ چيز ديگر. اگر مي گوييد «بله »، سخنتان واقعاً بله باشد، و اگر مي گوييد «نه »، منظورتان واقعاً نه باشد، تا به اين ترتيب گناهي از شما سر نزند و مجازات نشويد.

قدرت دعا
13 اگر در ميان شما كسي گرفتار درد و رنج باشد، بايد دعا كند. آناني كه دليلي براي شكرگزاري دارند، بايد براي خداوند سرودهاي شكرگزاري بخوانند.
14 اگر كسي بيمار باشد، بايد از كشيشان كليسا بخواهد كه بيايند و برايش دعا كنند و بر پيشاني اش روغن بمالند و از خداوند بـراي او طلب شفا نمـايند. 15 اگر دعاي ايشان با ايمان همراه باشد، بيمار شفا خواهد يافت ؛ زيرا خداوند او را شفا خواهد بخشيد، و اگر بيماري او در اثر گناه بوده باشد، گناه او نيز آمرزيده خواهد شد.
16 نزد يكديگر به گناهان خود اعتراف نماييد و براي يكديگر دعا كنيد تا شفا يابيد. دعاي صادقانه مرد درستكار، قدرت و تأثير شگفت انگيز دارد.17 «الياس » انساني بود همچون ما. با اينحال ، هنگامي كه با تمام دل دعا كرد كه باران نبارد، براي مدت سه سال و نيم باران نباريد! 18 و زماني هم كه دعا كرد تا باران بيايد، بارش باران آغاز شد و زمين محصول آورد.
19 برادران عزيز، اگر كسي از راه راست منحرف شده و ايمان خود را از دست داده باشد، اما شخصي به او كمك كند تا بسوي حقيقت باز گردد، 20 اين شخص كه باعث بازگشت او بسـوي خدا شده ، بداند كه جـان گمشده اي را از چنگـال هلاكت ابـدي نجـات داده و موجب آمرزش گناهان زياد او شده است .

راهنما

يعقوب‌ 5 . ثروت‌، صبر، زبان‌، دعا
ثروتمندان‌ (1 - 6). يعقوب‌ شديدترين‌ و تندترين‌ توبيخ‌ را نسبت‌ به‌ آنان‌، از خود نشان‌ مي‌دهد (9:1-11، 1:2-13، 1:4-10). با توجه‌ به‌ اين‌ متن‌، به‌ نظر مي‌رسد كه‌ ثروتمندان‌ زيادي‌ در كليساي‌ يهودي‌ وجود داشته‌اند كه‌ به‌ صورتي‌ نامطلوب‌ به‌ لذات‌ اين‌ دنيا دل‌ بسته‌ بودند. معمولاً در ميان‌ ثروتمندان‌، بندرت‌ مسيحيان‌ واقعي‌ يافت‌ مي‌شود، اما يعقوب‌ با لحني‌ تند آنها را مخاطب‌ قرار مي‌دهد و به‌ آنها خاطرنشان‌ مي‌سازد كه‌ مصيبتهايي‌ كه‌ در انتظار آنها است‌، وحشتناك‌ است‌.
صبر در سختي‌ها (7 - 11). روزي‌ خداوند خواهد آمد و همة‌ رنجها به‌ پايان‌ خواهد رسيد، چشمان‌ و دلهاي‌ خود را بر آن‌ روز شادي‌بخش‌ متمركز كنيد. هر چقدر كه‌ بار رنج‌ و سختي‌ در اينجا زياد شود، در آسمان‌ جلال‌ بيشتري‌ در انتظار يك‌ ايماندار است‌.
اشارة‌ مجدد به‌ زبان‌ (12). زبان‌ گناه‌آلود ما، معمولاً برانگيزانندة‌ مشكلات‌ فراواني‌ است‌. در اين‌ بخش‌ به‌ قسم‌ خوردن‌ به‌ عنوان‌ گناهي‌ جدي‌، كه‌ مورد ناخشنودي‌ خداوند مي‌شود، اشاره‌ شده‌ است‌. اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ عدة‌ كثيري‌ از مسيحيان‌ در مكالمات‌ روزمرة‌ خود نام‌ خداوند را بي‌حرمت‌ مي‌سازند. يكي‌ از كاربردهاي‌ خوب‌ زبان‌، سرود خواندن‌ است‌ (13).
اشارة‌ مجدد به‌ دعا (13 - 18). دعاي‌ با ايمان‌، قطعاً به‌ جواب‌ خواهد رسيد. معجزة‌ ايليا شامل‌ بستن‌ و باز كردن‌ آسمان‌، يكي‌ از معجزات‌ نادر و در عين‌ حال‌ پر قدرت‌ بود (اول‌ پادشاهان‌ 18)، اما به‌ عنوان‌ محرك‌، جهت‌ تشويق‌ براي‌ دعا كردن‌ بكار گرفته‌ شده‌ است‌.
مسح‌ بوسيلة‌ روغن‌ (14)، قبلاً به‌ عنوان‌ يكي‌ از راههاي‌ مداواي‌ پزشكي‌ ياد شده‌ است‌ (اشعياء 6:1؛ لوقا 34:10)، كه‌ همراه‌ بادعا مي‌تواند بسيار مؤثر باشد. بايد مواظب‌ بود كه‌ از اين‌ روش‌ جهت‌ مقاصد جادوگرانه‌ استفاده‌ نشود.
نجات‌ جانها(19 و 20) باعث‌ خشنودي‌ فراوان‌ خدا مي‌شود، چرا كه‌ او ما را دوست‌ دارد و ضعفهاي‌ ما را مي‌بخشد. اگر ما باعث‌ نجات‌ ديگران‌ شويم‌ در آسمان‌ چون‌ ستاره‌ها، تا ابد خواهيم‌ درخشيد (دانيال‌ 12 : 3).
  • مطالعه 1018 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %06 %629 %1394 %14:%بهمن