1 وظایف تیطس

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف تیتوس1. این نامه ازطرف پولس بندهً خدا و رسول عیسی مسیح است ــ من مأموریت یافتم که ایمان برگزیدگان خدا را تقویت کنم و حقیقتی را که با خداشناسی سازگار است بیان نمایم.
2. این حقیقت بر اساس امید به حیات جاودانی است. خدا که هرگز ردوغ نمی گوید در ازل وعدهً آن حیات را به ما داد
3. و در زمان معین آن وعده در پیامی که اعلام آن به دستور نجات دهندهً ما خدا به من سپرده شد آشکار شد.
4. ــ به تیطس فرزند حقیقی ام که هردوی ما در یک ایمان مشترکیم. خدای پدر و مسیح عیسی نجات دهندهً ما به تو فیض و آرامش عطا فرماید.

کار تیطس در کریت

5. ترا برای این در جزیرهً کریت به جا گذاشتم تا کارهای عقب افتاده را سر و سامان دهی و چنان که شخصاً به تو دستور دادم ، رهبرانی برای کلیساها در هر شهر تعیین کن.
6. رهبران باید اشخاصی بی عیب و بی آلایش و صاحب یک زن و دارای فرزندان با ایمانی باشند که نتوان آنها را به هرزگی و سرکشی متهم ساخت ،
7. زیرا سرپرست کلیسا چون مسئول کار خداست باید بی عیب باشد ، نه خودخواه ، نه تندخو ، نه مست باده ، نه جنگجو و نه پول پرست
8. بلکه باید مهمان نواز ، نیکخواه ، روشن بین ، عادل ، پاک و خویشتن دار باشد.
9. باید به پیامی که قابل اعتماد و با تعالیم صحیح سازگار است ، محکم بچسبد با بتواند اطرافیان را با تعلیمی درست و صحیح تشویق کرده و مخالفان را مجاب سازد.

معلمین گمراه کننده

10. زیرا مردان سرکش ، یاوه سرا و گمراه کننده بسیارند. این افراد مخصوصاً در بین تازه ایمانان یهودی نژاد پیدا میشوند.
11. لازم است که جلوی دهان آنها را گرفت ، زیرا بخاطر تحصیل سودهای ننگ آور با تعلیم چیزهائی که نباید آنها را تعلیم داد ، خانواده ها را تماماً بر می اندازند.
12. یکی از پیامبران کریتی که یک نفر از خود آنهاست گفت : « اهالی کریت همیشه دروغگو و حیوان های پلید ، پر خور و تنبل هستند ».
13. این درست است. به این دلیل آنها را سخت سرزنش کن تا در ایمان سالم باشند
14. و به افسانه های یهود و احکام مردمانی که حقیقت را رد کرده اند گوش ندهند.
15. برای پاکان همه چیز پاک است اما برای کسانی که آلوده و بی ایمان هستند هیچ چیز پاک نیست ، زیرا هم افکارشان و هم وجدانشان آلوده است.
ادعا دارند که خدا را می شناسند ، اما اعمالشان این ادعا را تکذیب می کند. آنها نفرت انگیز و نافرمانند و برای انجام کار نیک کاملا بی فایده هستند.
ترجمه قدیمی(تیتوس)


پولس‌، غلام‌ خدا و رسول‌ عيسي‌ مسيح‌برحسب‌ ايمان‌ برگزيدگانِ خدا و معرفت‌ آن‌ راستي‌ كه‌ در دينداري‌ است‌، 2 به‌ اميد حيات‌ جاوداني‌ كه‌ خدايي‌ كه‌ دروغ‌ نمي‌تواند گفت‌، از زمانهاي‌ ازلي‌ وعده‌ آن‌ را داد، 3 امّا در زمان‌ معيّن‌، كلام‌ خود را ظاهر كرد به‌ موعظه‌اي‌ كه‌ برحسب‌ حكم‌ نجات‌دهنده‌ ما خدا به‌ من‌ سپرده‌ شد،
4 تيطُس‌ را كه‌ فرزند حقيقي‌ من‌ برحسب‌ ايمان‌ عاّم‌ است‌،
فيض‌ و رحمت‌ و سلامتي‌ از جانب‌ خداي‌ پدر و نجات‌دهنده‌ ما عيسي‌ مسيح‌ خداوند باد.
وظايف‌ تيطس‌
5 بدين‌ جهت‌ تو را در كريت‌ واگذاشتم‌ تا آنچه‌ را كه‌ باقي‌ مانده‌ است‌ اصلاح‌ نمايي‌ و چنانكه‌ من‌ به‌ تو امر نمودم‌، كشيشان‌ در هر شهر مقرّر كني‌. 6 اگر كسي‌ بي‌ملامت‌ و شوهر يك‌ زن‌ باشد كه‌ فرزندان‌ مؤمن‌ دارد، بري‌ از تهمتِ فجور و تمرّد، 7 زيرا كه‌ اُسْقُفْ مي‌بايد چون‌ وكيل‌ خدا بي‌ملامت‌ باشد و خودرأي‌ يا تندمزاج‌ يا ميگسار يا زننده‌ يا طمّاع‌ سود قبيح‌ نباشد، 8 بلكه‌ مهمان‌دوست‌ و خيردوست‌ و خردانديش‌ و عادل‌ و مقدّس‌ و پرهيزكار؛ 9 و مُتِمَسِّك‌ به‌ كلامِ امين‌ برحسب‌ تعليمي‌ كه‌ يافته‌ تا بتواند به‌ تعليم‌ صحيح‌نصيحت‌ كند و مخالفان‌ را توبيخ‌ نمايد.
10 زيرا كه‌ ياوه‌گويان‌ و فريبندگان‌، بسيار و مُتمرّد مي‌باشند، علي‌الخصوص‌ آناني‌ كه‌ از اهل‌ ختنه‌ هستند؛ 11 كه‌ دهان‌ ايشان‌ را بايد بست‌ زيرا خانه‌ها را بالكّل‌ واژگون‌ مي‌سازند و براي‌ سود قبيح‌، تعاليم‌ ناشايسته‌ مي‌دهند. 12 يكي‌ از ايشان‌ كه‌ نبّي‌ خاصّ ايشان‌ است‌، گفته‌ است‌ كه‌ «اهل‌ كريت‌ هميشه‌ دروغگو و وحوش‌ شرير و شكم‌پرست‌ بي‌كاره‌ مي‌باشند.» 13 اين‌ شهادت‌ راست‌ است‌؛ از اين‌ جهت‌ ايشان‌ را به‌ سختي‌ توبيخ‌ فرما تا در ايمان‌، صحيح‌ باشند، 14 و گوش‌ نگيرند به‌ افسانه‌هاي‌ يهود و احكام‌ مردماني‌ كه‌ از راستي‌ انحراف‌ مي‌جويند. 15 هرچيز براي‌ پاكان‌ پاك‌ است‌، ليكن‌ آلودگان‌ و بي‌ايمانان‌ را هيچ‌چيز پاك‌ نيست‌، بلكه‌ فهم‌ و ضمير ايشان‌ نيز ملوّث‌ است‌؛ 16 مدّعيِ معرفت‌ خدا مي‌باشند، امّا به‌ افعال‌ خود او را انكار مي‌كنند، چونكه‌ مكروه‌ و متمرّد هستند و بجهت‌ هر عمل‌ نيكو مردود.

ترجمه تفسیری

از طـرف مـن ، پولس ، خدمتگزار خـدا و رسول عيسي مسيح ،
به تيطوس ، فرزند حقيقي ام ، مطابق ايماني كه بطور مشترك دارا مي باشيم .
از درگاه پدرمان خدا و نجات دهنده مان عيسي مسيح ، براي تو طالب فيض و رحمت و آرامش هستم .
خدا مرا فرستاده تا ايمان برگزيدگان او را تقويت نمايم و حقايق الهي را به ايشان بشناسانم ، حقايقي كه زندگي انسان را دگرگون مي سازد و او را بسوي زندگي جاويد هدايت مي كند. وعده اين زندگي جاويد را خدا حتي پيش از آفرينش جهان داده بود، و براي همه ما مسلم است كه خدا هرگز دروغ نمي گويد. اما در زمان مناسب ، خدا اين وعده را در پيغام نجات بخش انجيل آشكار ساخت و مرا نيز مأمور فرمود تا اين پيغام را به همه اعلام نمايم . بلي ، طبق حكم نجات دهنده ما خدا، من مأمور شده ام تا اين وظيفه را به انجام برسانم .

وظيفه تيطوس در كريت
5 تو را به اين منظور در جزيره «كريت » گذاشتم تا هر چه لازم باشد براي تقويت كليساهاي آنجا انجام دهي ؛ همچنين ، از تو خواستم كه در هر شهر كشيشاني تعيين كني تا دستوراتي را كه به تو داده ام ، اجرا كنند. 6 اما فراموش نكن شخصي كه بعنوان كشيش تعيين مي كني ، بايد مورد احترام همه باشد. او بايد شوهري وفادار براي يگانه همسر خود باشد و فرزندانش نيز با ايمان باشند تا كسي نتواند ايشان را به چشم ولگرد و ياغي نگاه كند. 7 كشيش بايد بي عيب باشد چون مسئول كار خداست ؛ او نبايد بي ادب و تندخو، مشروبخوار و اهل نزاع باشد. براي مال دنيا نيز نبايد حرص و طمع داشته باشد، 8 بلكه بايد مهمان نواز و دوستدار اعمال خير باشد. او بايد شخصي روشن بين ، منصف ، پاك و خويشتن دار باشد. 9 بايد به حقايقي كه آموخته ، ايمان و اعتقادي راسخ داشته باشد، تا بتواند آنها را به ديگران تعليم دهد و به كساني كه با آنها مخالفت مي كنند، نشان دهد كه در اشتباهند.
10 زيرا اشخاص ياغي و نامطيع بسيارند، خصوصاً در ميان آن دسته از مسيحيان يهودي نژاد كه معتقدند مسيحيان نيز بايد احكام دين يهود را اجرا كنند. اما سخنان ايشان پوچ و گمراه كننده است . 11 پس بايد دهان ايشان را بست ، زيرا خانواده هاي بسياري ، در اثر سخنان آنان از راه راست منحرف شده اند. اين معلمين گمراه كه چنين تعاليمي مي دهند، فقط به فكر كسب منافع مادي مي باشند. 12 حتي يكي از خود ايشان كه ادعاي پيغمبري هم مي كند، درباره آنان گفته است : «اهالي كريت ، همه دروغگويند؛ مانند حيوانات تنبلي هستند كه فقط براي شكم زندگي مي كنند.» 13 گفته او درست است . بنابراين ، لازم است به مسيحيان كريت خيلي جدي حكم كني تا در ايمان و اعتقاد خود قوي باشند؛ 14 و اجازه نده به افسانه هاي يهود و سخنان مردماني كه از راستي منحرف شده اند،گوش فرا دهند.
15 كسي كه دلش پاك است ، همه چيز را پاك و خوب مي بيند؛ اما كسي كه دلي سياه دارد و بي ايمان است ، همه چيز را ناپاك و بد مي بيند، چون همه چيز را از دريچه افكار ناپاك و وجدان آلوده خود مي بيند. 16 اينگونه انسانها ادعا مي كنند كه خدا را مي شناسند، اما اعمالشان ثابت مي كند كه دروغ مي گويند؛ ايشان چنان سركش و منحرف هستند كه قادر به انجام هيچ كار خوبي نمي باشند.

راهنما

تيطس‌ 1 . كشيشان‌
اميد حيات‌ جاوداني‌ (2). پولس‌، همانند پطرس‌ در نزديك‌ شدن‌ به‌ پايان‌ جادة‌ زندگي‌ زميني‌، چشمان‌ خود را به‌ آسمان‌ مي‌دوزد (اول‌ پطرس‌ 1 : 3 - 5). اين‌ يكي‌ از موضوعات‌ اصلي‌ موعظه‌هاي‌ او و در عين‌ حال‌ انگيزة‌ اصلي‌ زندگي‌ او بود: جلالي‌ كه‌ بدن‌ نجات‌ يافتگان‌ خواهد يافت‌ (روميان‌ 18:8 و 23)؛ جلال‌ روزي‌ كه‌ فاني‌ به‌ بقا آراسته‌ شود (اول‌ قرنتيان‌ 51:15-55)؛ دلتنگي‌ و اشتياق‌ براي‌ خانة‌ ناساخته‌ بدست‌ انسان‌ (دوم‌ قرنتيان‌ 1:5-2)؛ وطني‌ كه‌ در آسمان‌ است‌ و بدنهايي‌ كه‌ بصورت‌ بدن‌ پر جلال‌ نجات‌ دهنده‌ درخواهد آمد (فيليپيان‌ 20:3-21)؛ شادي‌ ربوده‌ شدن‌ و بودن‌ ابدي‌ با خداوند (اول‌ تسالونيكيان‌ 13:4-18)؛ تاج‌ عدالت‌ كه‌ «در آن‌ روز» بر سر گذاشته‌ خواهد شد (دوم‌ تيموتائوس‌ 6:4-8).
خصوصيات‌ كشيشان‌ (1 : 5 - 9). در آية‌ 5 صحبت‌ از «كشيشان‌» و در آية‌ 7 به‌ «اسقفان‌» اشاره‌ شده‌ است‌ كه‌ هر دو به‌ يك‌ معني‌ هستند. خصوصياتي‌ كه‌ در اين‌ بخش‌ نام‌ برده‌ شده‌اند، عملاً با آنچه‌ كه‌ در اول‌ تيموتائوس‌ 3 : 1 - 7 ذكر شده‌، يكي‌ مي‌باشند.
معلمين‌ كذبه‌ (1 : 10 - 16). كليساي‌ كريت‌ داراي‌ معلمين‌ كاذبي‌ بود كه‌ دربارة‌ آن‌ در دوم‌ پطرس‌ 2 و يهودا نيز اشاره‌ شده‌ است‌. اينها اشخاصي‌ هستند كه‌ ادعا مي‌كنند معلمين‌ مسيحي‌ هستند اما در واقع‌ «مكروه‌» و «مردود» مي‌باشند (16). آية‌ 12 بخشي‌ از يك‌ شعر كريتي‌ مي‌باشد كه‌ اثر «اپيمنيدز» شاعر سال‌ 600 ق‌. م‌. است‌. «دهان‌» معلمين‌ كذبه‌ مي‌بايستي‌ بسته‌ مي‌شد، اما نه‌ با زور بلكه‌ با اعلام‌ پر قدرت‌ راستي‌ (11). «خانه‌ها را بالكل‌ واژگون‌ مي‌سازند»، احتمالاً منظور اجتماعات‌ ايمانداران‌ است‌ كه‌ در خانه‌ها جمع‌ مي‌شدند.
  • مطالعه 970 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %06 %594 %1394 %13:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه « 2 تکالیف مؤمنین مقدمه »