5 نصایح عملی

ترجمه شریف اول تسالونیکیان
ترجمه شریف گویا
ترجمه شریف اول تسالونیکیان

آمادگی برای بازگشت مسیح

1. اما ای برادران ، لازم نیست که من در بارۀ زمان و تاریخ وقوع این امور چیزی برای شما بنویسم ،
2. زیرا شما خوب می دانید که روز خداوند مانند دزدی که در شب می آید فرا خواهد رسید.
3. در آن هنگام که مردم از صلح و امنیت خود تعریف می کنند هلاکت ناگهانی مثل درد زایمان به ایشان وارد خواهد شد و به هیچ وجه جان سالم به در نخواهند برد.
4. اما ای برادران ، شما در تاریکی نیستید که آن روز شما را مانند دزد غافلگیر کند ،
5. زیرا همۀ شما فرزندان روشنائی و روز هستید. ما به شب و تاریکی تعلق نداریم.
6. پس ما نباید مانند دیگران در خواب باشیم بلکه باید بیدار و هوشیار باشیم.
7. شب است که مردمان خواب آلود می خوابند وشب است که مستان مست میشوند،
8. اما ما که به روز تعلق داریم باید هوشیار باشیم و ایمان و محبت را مانند زره به سینه ببندیم و امید نجات را مانند کلاه خود بر سر بگذاریم ،
9. زیرا خدا ما را برای آن برنگزید که به غضب او گرفتار شویم بلکه ما را برگزید تا به وسیله خداوند ما عیسی مسیح نجات یابیم.
10. مسیح برای ما مرد تا ما با او زندگی کنیم ـ خواه در زمان آمدنش مرده باشیم ، خواه زنده .
11. پس همانگونه که اکنون می کنید ، یکدیگر را تشویق و تقویت کنید.

آخرین دستورها

12. ای برادران ، از شما تقاضا دارم برای آنانی که در میان شما زحمت می کشند و در خداوند ، رهبران و مشاوران شما هستند احترام قائل شوید
13. و از آنان به خاطر کاری که می کنند با نهایت محبت و احترام قدردانی نمائید . با یکدیگر در صلح و صفا زیست کنید .
14. ای برادران ، از شما استدعا می کنم افراد تنبل و بیکار را توبیخ کنید ، اشخاص ترسو را دلداری دهید ، از ضعیفان پشتیبانی کنید و نسبت به هممه مردم بردبار باشید.
15. مواظب باشید که هیچ کس بدی را با بدی تلافی نکند ،بلکه دائمأ نیکی کردن به یکدیگر و همه مردم را هدف خود سازید.
16. همیشه شادمان باشید
17. و پیوسته دعا کنید.
18. برای هر چه که پیش بیآید خدا را شکر کنید زیرا خدا در مسیح عیسی از شما همین انتظار را دارد .
19. روح القدس را مقید نسازید.
20. نبوت ها را ناچیز نشمارید.
21. همه چیز را بیازمائید و آنچه را که نیکوست برای خود نگهدارید.
22. از هر نوع بدی دوری کنید.
23. خدائی که سرچشمه آرامش است شما را کاملا پاک گرداند و عطا فرماید که روح و جان و بدن شما سالم بماند تا در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح از هر نوع عیب و نقصی به دور باشید.
24. او که شما را به سوی خود دعوت کرده است قابل اعتماد است و این کار را خواهد کرد.

خاتمه

25. ای برادران ، برای ما دعا کنید.
26. همۀ برادران را با بوسۀ مقدسانه سلام گوئید.
27. شما را به نام خداوند موظف می سازم که این نامه را برای تمام برادران بخوانید.
28. فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد.

ترجمه قدیمی(اول تسالونیکیان)


امّا اي‌ برادران‌ در خصوص‌ وقتها و زمانها،احتياج‌ نداريد كه‌ به‌ شما بنويسم‌. 2 زيرا خود شما به‌ تحقيق‌ آگاهيد كه‌ روز خداوند چون‌ دزد در شب‌ مي‌آيد. 3 زيرا هنگامي‌ كه‌ مي‌گويند سلامتي‌ و امان‌ است‌، آنگاه‌ هلاكتْ ايشان‌ را ناگهان‌ فرو خواهد گرفت‌، چون‌ درد زه‌ زن‌ حامله‌ را و هرگز رستگار نخواهند شد. 4 ليكن‌ شما اي‌ برادران‌، در ظلمت‌ نيستيد تا آن‌ روز چون‌ دزد بر شما آيد، 5 زيرا جميع‌ شما پسران‌ نور و پسران‌ روز هستيد، از شب‌ و ظلمت‌ نيستيم‌. 6 بنابراين‌ مثل‌ ديگران‌ به‌ خواب‌ نرويم‌ بلكه‌ بيدار و هشيار باشيم‌. 7 زيرا خوابيدگان‌ در شب‌ مي‌خوابند و مستان‌ در شب‌ مست‌ مي‌شوند. 8 ليكن‌ ما كه‌ از روز هستيم‌، هشيار بوده‌، جوشن‌ ايمان‌ و محبّت‌ و خودِ اميد نجات‌ را بپوشيم‌. 9 زيرا خدا ما را تعيين‌ نكرد براي‌ غضب‌ بلكه‌ بجهت‌ تحصيل‌ نجات‌، بوسيله‌ خداوند ما عيسي‌ مسيح‌، 10 كه‌ براي‌ ما مرد تا خواه‌ بيدار باشيم‌ و خواه‌ خوابيده‌، همراه‌ وي‌ زيست‌ كنيم‌. 11 پس‌ همديگر را تسلي‌ دهيد و يكديگر را بنا كنيد، چنانكه‌ هم‌ مي‌كنيد.
نصايح‌ عملي‌
12 امّا اي‌ برادران‌ به‌ شما التماس‌ داريم‌ كه‌بشناسيد آناني‌ را كه‌ در ميان‌ شما زحمت‌ مي‌كشند و پيشوايان‌ شما در خداوند بوده‌، شما را نصيحت‌ مي‌كنند. 13 و ايشان‌ را در نهايت‌ محبّت‌، به‌سبب‌ عملشان‌ محترم‌ داريد و با يكديگر صلح‌ كنيد. 14 ليكن‌ اي‌ برادران‌، از شما استدعا داريم‌ كه‌ سركشان‌ را تنبيه‌ نماييد و كوتاه‌دلان‌ را دلداري‌ دهيد و ضعفا را حمايت‌ كنيد و با جميع‌ مردم‌ تحمّل‌ كنيد. 15 زنهار كسي‌ با كسي‌ به‌ سزاي‌ بدي‌ بدي‌ نكند، بلكه‌ دائماً با يكديگر و با جميع‌ مردم‌ در پي‌ نيكويي‌ بكوشيد.
16 پيوسته‌ شادمان‌ باشيد. 17 هميشه‌ دعا كنيد. 18 در هر امري‌ شاكر باشيد كه‌ اين‌ است‌ اراده‌ خدا در حقّ شما در مسيح‌ عيسي‌. 19 روح‌ را اطفا مكنيد. 20 نبوّتها را خوار مشماريد. 21 همه‌ چيز را تحقيق‌ كنيد، و به‌ آنچه‌ نيكو است‌ متمسّك‌ باشيد. 22 از هر نوع‌ بدي‌ احتراز نماييد.
23 امّا خودِ خداي‌ سلامتي‌، شما را بالكّل‌ مقدّس‌ گرداناد و روح‌ و نَفْس‌ و بدن‌ شما تماماً بي‌عيب‌ محفوظ‌ باشد در وقت‌ آمدن‌ خداوند ما عيسي‌ مسيح‌. 24 امين‌ است‌ دعوت‌ كننده‌ شما كه‌ اين‌ را هم‌ خواهد كرد.
25 اي‌ برادران‌، براي‌ ما دعا كنيد. 26 جميع‌ برادران‌ را به‌ بوسه‌ مقدّسانه‌ تحيّت‌ نماييد. 27 شما را به‌ خداوند قسم‌ مي‌دهم‌ كه‌ اين‌ رساله‌ براي‌ جميع‌ برادران‌ مقدّس‌ خوانده‌ شود.
28 فيض‌ خداوند ما عيسي‌ مسيح‌ با شما باد آمين‌.ترجمه تفسیری

آمادگي براي بازگشت خداوند
شايد بپرسيد كه مسيح در چه زمـان بازخواهد گشت . برادران عزيز، لازم نيست در اين باره چيزي بنويسم ، 2 زيرا شما بخوبي مي دانيد كه هيچكس زمان بازگشت او را نمي داند. «روز خداوند»، همچون دزد شب ، بي خبر سر مي رسد. 3 همان وقت كه مردم مي گويند: «همه جا امن و امان است »، ناگهان مصيبت دامنگيرشان خواهد شد، همانطور كه درد بسراغ زن آبستن مي آيد؛ آنگاه راه فراري براي آنان وجود نخواهد داشت .
4 اما برادران عزيز، شما در تاريكي گناه و بي خبري نيستيد كه وقتي «روز خداوند» سر رسد، غافلگير شويد، مانند كسي كه دزد به او حمله كرده باشد. 5 شما همگي فرزندان نور و روز هستيد، و با تاريكي و شب كاري نداريد. 6 بنابراين ، آماده باشيد و مانند ديگران به خواب نرويد. منتظر بازگشت مسيح باشيد و هوشيار بمانيد. 7 شب ، وقت خواب و مستي و بي خبري است ، 8 ولي ما كه در نور زندگي مي كنيم ، بايد هشيار باشيم و زره ايمان و محبت را در بركنيم ، و اميد مبارك نجات را همچون كلاهخود بر سر بگذاريم .
9 از ياد نبريم كه خدا ما را برنگزيده تا زير غضب خود قرار دهد، بلكه ما را انتخاب نموده تا بوسيله خداوند ما عيسي مسيح نجات دهد. 10 او جان خود را فدا كرد تا ما بتوانيم تا ابد با او زندگي كنيم ، خواه به هنگام بازگشت او زنده باشيم ، خواه نباشيم . 11 پس به همين ترتيب ، به تشـويق و تقويت يكديگر ادامه دهيد.

چند پند مفيد و خاتمه نامه
12 برادران عزيز، خواهش مي كنم به كشيشان و خادميني كه در كليسايتان زحمت مي كشند و شما را راهنمايي مي نمايند، احترام بگذاريد. 13 بسبب زحماتي كه براي شما مي كشند، ايشان را با تمام وجود احترام و محبت نماييد. نگذاريد چيزي باعث تيرگي روابطتان با يكديگر گردد.
14 برادران عزيز، اشخاص تنبـل و سركش را تأديب كنيد؛ افراد محجوب و ترسو را دلداري دهيد؛ ضعفا را ياري نماييد؛ نسبت به همه ، صبر و تحمل را پيشه كنيد. 15 مواظب باشيد بدي را با بدي تلافي نكنيد، بلكه بكوشيد همواره به يكديگر و به تمام مردم خوبي كنيد. 16 هميشه شاد باشيد! 17 پيوسته دعا كنيد! 18 براي هر پيش آمدي خدا را شكر نماييد، زيرا اينست خواست خدا براي شما كه از آن عيسي مسيح هستيد.
19 هيچگاه مانع كار روح خدا نشويد. 20 نبوتها يعني پيغامهايي را كه خدا به مؤمنين مي دهد، كوچك و حقير نشماريد، 21 بلكه بدقت به آنها گوش فرا دهيد، و اگر تشخيص داديد كه از جانب خدا هستند، آنها را بپذيريد. 22 خود را از هر نوع بدي دور نگاه داريد.
23 دعا مي كنم كه خود خداي آرامش ، شما را تماماً مقدس سازد. باشد كه روح و جان و بدن شما تا روز بازگشت خداوند ما عيسي مسيح بي عيب و استوار بماند. 24 همان خدايي كه شما را خوانده است تا فرزندان او باشيد، طبق وعده اش اين را نيز براي شما انجام خواهد داد.
25 برادران عزيز، براي ما دعا كنيد. 26 از جانب من به تمام برادران سلام برسانيد و ايشان را ببوسيد. 27 در نام خداوند از شما مي خواهم كه اين نامه را براي همه مؤمنين بخوانيد. 28 فيض خداوند ما عيسي مسيح با همه شما باشد.

راهنما

اول‌ تسالونيكيان‌ 5 . بازگشت‌ خداوند
غير منتظره‌ بودن‌ بازگشت‌ خداوند (1 - 11). هيچ‌ اشاره‌اي‌ به‌ زمان‌ آمدن‌ مسيح‌ نشده‌ است‌. اين‌ واقعه‌ بصورتي‌ ناگهاني‌ و غير منتظره‌ بوقوع‌ خواهد پيوست‌. برخي‌ از «نشانه‌ها» كه‌ قبل‌ از آمدن‌ مسيح‌ اتفاق‌ خواهند افتاد، به‌ ايمانداراني‌ كه‌ در انتظار اين‌ واقعه‌ هستند، نزديك‌ بودن‌ آن‌ را اعلام‌ خواهند كرد. اين‌ در حالي‌ خواهد بود كه‌ دنيا اين‌ عقيده‌ را خوار خواهد شمرد. حتي‌ به‌ ايمانداران‌ نيز هشدار داده‌ شده‌ كه‌ آماده‌ باشند. اين‌ واقعه‌ به‌ مثابه‌ «دزد در شب‌» (2) خواهد بود. عيسي‌ بارها به‌ اين‌ نكته‌ اشاره‌ نمود: متي‌ 24 : 36 و 42 ، 25 : 13 ؛ مرقس‌ 13 : 32 - 37 ؛ لوقا 12 : 39 و 46 ، 25:21 - 35. او بطور جدي‌ شاگردانش‌ را هشدار داد تا همانند ديده‌بانان‌ «بيدار» باشند (جهت‌ مطالعة‌ بيشتر در مورد زمان‌ آمدن‌ او به‌ توضيحات‌ مربوط‌ به‌ دوم‌ تسالونيكيان‌ 2 و دوم‌ پطرس‌ 3 مراجعه‌ شود).
احترام‌ به‌ خادمين‌ (12 - 13). از آنجا كه‌ اين‌ كليسا بسيار نوپا بود، احتمال‌ مي‌رود كه‌ داراي‌ شبانان‌ نوآموز بوده‌ باشد. اما پولس‌ اعضاي‌ كليسا را به‌ محبت‌ كردن‌ و احترام‌ گذاشتن‌ به‌ شبانان‌ ترغيب‌ مي‌كند. هنگامي‌ كه‌ اعضاي‌ يك‌ كليسا شبان‌ خود را محبت‌ كنند و بطوركلي‌ رابطه‌اي‌ صلح‌آميز ميان‌ آنان‌ حكمفرما باشد، همه‌ چيز در جاي‌ خود قرار خواهد گرفت‌ و كليسا قطعاً رشد خواهد نمود.
پانزده‌ پند (14 - 22). پولس‌ همواره‌ به‌ نحوي‌ زيبا رسالات‌ خود را خاتمه‌ مي‌بخشد. اگرچه‌ بسياري‌ اوقات‌ مسائل‌ غامض‌ و پيچيده‌ در رسالات‌ او به‌ چشم‌ مي‌خورد ولي‌ در نهايت‌، او سعي‌ مي‌كند تا خوانندگان‌ را به‌ صلح‌، تحمل‌ رنجها، شادي‌، دعا، شكرگزاري‌ و هر امر نيكو ترغيب‌ و تشويق‌ نمايد.
روح‌ و نفس‌ و بدن‌ (23). معمولاً روح‌ و نفس‌ (جان‌) به‌ عنوان‌ كلمات‌ مترادف‌ در نظر گرفته‌ مي‌شوند. اما بنظر مي‌رسد آنها از يكديگر متمايز هستند. نفس‌ يا جان‌ عامل‌ حيات‌ و زندگي‌ در نظر گرفته‌ مي‌شود در حاليكه‌ روح‌ عامل‌ ايجاد ارتباط‌ با خدا است‌. مسيح‌ تماميت‌ وجودي‌ انسان‌ را نجات‌ داده‌ است‌. لحن‌ بكار رفته‌ در اين‌ بخش‌ نشانگر رستاخيز بدنها است‌.
«بوسة‌ مقدسانه‌» (26). بوسيدن‌ جنس‌ موافق‌ از گونه‌ به‌ عنوان‌ سلام‌ كردن‌ در بين‌ اكثر افراد كشورهاي‌ باستاني‌ مرسوم‌ بود و بدين‌ ترتيب‌، اين‌ مورد وارد فرهنگ‌ كليسايي‌ نيز شد. بعدها بتدريج‌ اين‌ رسم‌ در كليساها از بين‌ رفت‌.
«براي‌ جميع‌ برادران‌ مقدس‌ خوانده‌ شود» (27)، نشانگر اين‌ است‌ كه‌ پولس‌ طالب‌ آن‌ بود كه‌ رسالات‌ او در كليساها خوانده‌ شود. دليل‌ نوشتن‌ عهد جديد نيز همين‌ مي‌باشد (كولسيان‌ 4 : 16 ، اول‌ تيموتاؤس‌ 4 : 13 ، مكاشفه‌ 1 : 3).
  • مطالعه 946 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه 4 زندگی مسیحی؛ بازگشت مسیح »