1 شخصیت مسیح؛ زحمات پولس در راه کلیسا

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف کولسیان1. از طرف پولس که بخواست خدا ، رسول مسیح عیسی است و از طرف برادر ما تیموتاوس
2. ـ به برادران مقدس و وفادار در شهر کولسیه که با مسیح متحدند ، پدر ما خدا فیض و آرامش به شما عطا فرماید.

دعای سپاسگزاری

3. هر وقت که برای شما دعا می کنیم پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس می گوئیم،
4. زیرا ما از ایمان شما به مسیح عیسی و محبت شما به همۀ مقدسین آگاه هستیم .
5. امید شما به آنچه در عالم بالا در انتظار شما است باعث این ایمان ومحبت است . وقتی پیام حقیقی یعنی انجیل برای اولین بار به شما رسید از این امید باخبر شدید.
6. و این انجیل همانطوری که به شما رسید به تمام جهان نیز رسیده است و به همان نحویکه در جهان ثمر آورده رشد و نمو می کند در میان شما نیز از همان روزیکه از فیض خدا با خبر شدید و در حقیقت آن را درک کردید عمل کرده است.
7. شما انجیل را از « اپفراس » عزیز که همچون ما غلام و بخاطر ما خادم وفادار مسیح است آموختید
8. و او نیز ما را از محبتی که روح القدس به شما بخشیده مطلع ساخته است.
9. به این جهت از همان روزی که این را شنیدیم ما همیشه برای شما دعا میکنیم و از خدا می خواهیم که شما بوسیله بینش وفهم روحانی ، اراده او را کاملا درک کنید
10. تا بتوانید طوری که شایسته خداوند است زندگی کنید و کاملا او را خوشنود سازید و در تمام کارهای نیک ، زندگی پر ثمری داشته باشید و در معرفت خدا رشد و نمو کنید.
11. و دعا می کنم که خدا بر حسب قدرت پر شکوهش و با تمام نیروی خود شما را تقویت کند تا با شادی و صبر هر چیز را تحمل کنید.
12. پیوسته خدای پدر را شکر کنید که شما را لایق آن گردانیده است تا در سرنوشتی که در عالم نورانی در انتظار مقدسین است سهمی داشته باشید.
13. او ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است .
14. خدا بوسیله او ما را آزاد ساخته و گناهانمان را آمرزیده است.

شخصیت و کار مسیح

15. مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است و از همۀ مخلوقات برتر است ،
16. زیرا بوسیله او هر آنچه در آسمان و زمین است ـ دیدنی ها و نادیدنی ها ، تخت ها ، پادشاهان ، حکمرانان و اولیاء امور آفریده شدند ،آری تمام موجودات بوسیله او و برای او آفریده شد.
17. او قبل از همه چیز وجود داشت و همه چیز بوسیله او بهم می پیوندد و مربوط می شود.
18. او سر ، و منشاء بدن یعنی کلیسا است و نخستین کسی است که پس از مرگ زنده گردید تا تنها او در همه چیز مقام اول را داشته باشد ،
19. زیرا ارادۀ خدا بر این تعلق گرفت که او دارای اولوهیت کامل باشد
20. و بوسیله مسیح جدائی بین خدا و تمام موجودات به اتحاد تبدیل شده و بوسیله ریختن خون مسیح بر روی صلیب صلح و دوستی بین خدا و هر آنچه در آسمان و زمین است بر قرار گردید.
21. شما زمانی از خدا دور بودید و با اعمال و افکار شریرانۀ خود با او دشمنی داشتید ،
22. اما اکنون او بوسیله مرگ جسمانی مسیح شما را با خود متحد ساخته است تا شما را پاک ، بی عیب و بی آلایش به حضور خود بیآورد ،
23. البته به شرط اینکه ایمان خود را از دست ندهید و محکم و استوار بمانید و آن امیدی را که در وقت شنیدن انجیل بدست آوردید ترک نکنید. این همان انجیلی است که در سرتاسر جهان اعلام گردیده و من « پولس » خادم آن هستم.

خدمت پولس برای کلیسا

24. اکنون از آن رنج و زحمتی که بخاطر شما می بینم خوشحالم ، زیرا بوسیله رنجهای جسمانی خود آنچه را که از رنجهای مسیح برای بدن او یعنی کلیسایش باقی مانده است تکمیل می کنم.
25. من طبق مأموریتی که خدا برای خیریت شما به من عطا فرمود خادم کلیسا هستم تا پیام خدا را کاملا اعلام نمایم ،
26. یعنی آن حقیقت اسرار آمیز که طی اعصار و قرون ، مخفی مانده بود ، اما اکنون برای مقدسین آشکار شده است .
27. خدا صلاح دانست که سر پر جلال و بی قیاس خود را در میان ملل غیر یهود فاش سازد و آن سر این است که مسیح در شما ساکن می باشد و این حقیقت مایۀ امید شما به سهیم شدن درجلال خداست .
28. ما مسیح را به همه می شناسانیم و با تمام دانشی که داریم همه را آگاه می سازیم و تعلیم می دهیم تا آنها را به صورت افرادی بالغ در مسیح به خدا تقدیم نمائیم.
29. برای انجام این کار من زحمت می کشم و تقلا می کنم و از قدرت عظیمی که مسیح به من می دهد و در من کار می کند استفاده می نمایم.

ترجمه قدیمی(کولسیان)


پولس‌ به‌ اراده‌ خدا رسولِ مسيح‌ عيسـي‌ و تيموتاؤس‌ برادر،
2 به‌ مقدّسان‌ در كُولُسي‌ و برادران‌ امين‌ در مسيح‌ فيض‌ و سلامتي‌ از جانب‌ پدر ما خدا و عيسي‌ مسيح‌ خداوند بر شما باد.
شكرگزاري‌ و دعا
3 خدا و پدر خداوند خود عيسي‌ مسيح‌ را شكر مي‌كنيم‌ و پيوسته‌ براي‌ شما دعا مي‌نماييم‌، 4 چونكه‌ ايمان‌ شما را در مسيح‌ عيسي‌ و محبّتي‌ را كه‌ با جميع‌ مقدّسان‌ مي‌نماييد شنيديم‌، 5 به‌سبب‌ اميدي‌ كه‌ بجهت‌ شما در آسمان‌ گذاشته‌ شده‌ است‌ كه‌ خبر آن‌ را در كلام‌ راستي‌ انجيل‌ سابقاً شنيديد، 6 كه‌ به‌ شما وارد شد چنانكه‌ در تمامي‌ عالم‌ نيز و ميوه‌ مي‌آورد و نمّو مي‌كند، چنانكه‌ در ميان‌ شما نيز از روزي‌ كه‌ آن‌ را شنيديد و فيض‌ خدا را در راستي‌ دانسته‌ايد. 7 چنانكه‌ از اِپَفْراس‌ تعليم‌ يافتيد كه‌ همخدمت‌ عزيز ما و خادم‌ امين‌ مسيح‌ براي‌ شما است‌. 8 و او ما را نيز از محبّت‌ شما كه‌ در روح‌ است‌ خبر داد.
9 و از آن‌ جهت‌ ما نيز از روزي‌ كه‌ اين‌ را شنيديم‌، باز نمي‌ايستيم‌ از دعا كردن‌ براي‌ شما و مسألت‌ نمودن‌ تا از كمال‌ معرفت‌ اراده‌ او در هر حكمت‌ و فهم‌ روحاني‌ پُر شويد، 10 تا شما به‌طريق‌ شايسته‌ خداوند به‌ كمال‌ رضامندي‌ رفتار نماييد و در هر عمل‌ نيكو بار آوريد و به‌ معرفت‌ كامل‌ خدا نمّو كنيد، 11 و به‌ اندازه‌ توانايي‌ جلال‌ او به‌ قوّت‌ تمام‌ زورآور شويد تا صبر كامل‌ و تحمّل‌ را با شادماني‌ داشته‌ باشيد؛ 12 و پدر را شكر گزاريد كه‌ ما را لايق‌ بهره‌ ميراث‌ مقدّسان‌ در نور گردانيده‌ است‌، 13 و ما را از قدرت‌ ظلمت‌ رهانيده‌، به‌ ملكوت‌ پسر محبّت‌ خود منتقل‌ ساخت‌، 14 كه‌ در وي‌ فديه‌ خود يعني‌ آمرزش‌ گناهان‌ خويش‌ را يافته‌ايم‌.
شخصيت‌ مسيح‌
15 و او صورت‌ خداي‌ ناديده‌ است‌، نخست‌زاده‌ تمامي‌ آفريدگان‌. 16 زيرا كه‌ در او همه‌ چيز آفريده‌ شد، آنچه‌ در آسمان‌ و آنچه‌ بر زمين‌ است‌ از چيزهاي‌ ديدني‌ و ناديدني‌ و تختها و سلطنتها و رياسات‌ و قوّات‌؛ همه‌ بوسيله‌ او و براي‌ او آفريده‌ شد. 17 و او قبل‌ از همه‌ است‌ و در وي‌ همه‌چيز قيام‌ دارد. 18 و او بدن‌ يعني‌ كليسا را سر است‌، زيرا كه‌ او ابتدا است‌ و نخست‌زاده‌ از مردگان‌ تا در همه‌چيز او مقدّم‌ شود. 19 زيرا خدا رضا بدين‌ داد كه‌ تمامي‌ پُري‌ در او ساكن‌ شود، 20 و اينكه‌ بوساطت‌ او همه‌ چيز را با خود مصالحه‌ دهد، چونكه‌ به‌ خون‌ صليب‌ وي‌ سلامتي‌را پديد آورد. بلي‌ بوسيله‌ او خواه‌ آنچه‌ بر زمين‌ و خواه‌ آنچه‌ در آسمان‌ است‌. 21 و شما را كه‌ سابقاً از نيّت‌ دل‌ در اعمال‌ بد خويش‌ اجنبي‌ و دشمن‌ بوديد، بالفعل‌ مصالحه‌ داده‌ است‌، 22 در بدن‌ بشريِ خود بوسيله‌ موت‌ تا شما را در حضور خود مقدّس‌ و بي‌عيب‌ و بي‌ملامت‌ حاضر سازد، 23 به‌ شرطي‌ كه‌ در ايمان‌ بنياد نهاده‌ و قايم‌ بمانيد و جنبش‌ نخوريد از اميد انجيل‌ كه‌ در آن‌ تعليم‌ يافته‌ايد و به‌ تمامي‌ خلقتِ زير آسمان‌ بدان‌ موعظه‌ شده‌ است‌ و من‌ پولس‌ خادم‌ آن‌ شده‌ام‌.
زحمات‌ پولس‌ در راه‌ كليسا
24 الا´ن‌ از زحمتهاي‌ خود در راه‌ شما شادي‌ مي‌كنم‌ و نقصهاي‌ زحمات‌ مسيح‌ را در بدن‌ خود به‌ كمال‌ مي‌رسانم‌ براي‌ بدن‌ او كه‌ كليسا است‌، 25 كه‌ من‌ خادم‌ آن‌ گشته‌ام‌ برحسب‌ نظارت‌ خدا كه‌ به‌ من‌ براي‌ شما سپرده‌ شد تا كلام‌ خدا را به‌ كمال‌ رسانم‌؛ 26 يعني‌ آن‌ سرّي‌ كه‌ از دهرها و قرنها مخفي‌ داشته‌ شده‌ بود، ليكن‌ الحال‌ به‌ مقدّسان‌ او مكشوف‌ گرديد، 27 كه‌ خدا اراده‌ نمود تا بشناساند كه‌ چيست‌ دولت‌ جلال‌ اين‌ سرّ در ميان‌ امّت‌ها كه‌ آن‌ مسيح‌ در شما و اميد جلال‌ است‌. 28 و ما او را اعلان‌ مي‌نماييم‌، در حالتيكه‌ هر شخص‌ را تنبيه‌ مي‌كنيم‌ و هر كس‌ را به‌ هر حكمت‌ تعليم‌ مي‌دهيم‌ تا هركس‌ را كامل‌ در مسيح‌ عيسي‌ حاضر سازيم‌. 29 و براي‌ اين‌ نيز محنت‌ مي‌كشم‌ و مجاهده‌ مي‌نمايم‌ بحسب‌ عمل‌ او كه‌ در من‌ به‌ قوّت‌ عمل‌ مي‌كند.ترجمه تفسیری

از طـرف مـن ، پولس ، كه خـدا براي خدمـت به عيسي مسيح برگزيده ،
و از طرف برادر ما تيموتائوس ،
به برادران وفادار مسيحي ما كه در شهر كولسي مي باشند. از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عيسي مسيح ، طالب رحمت و آرامش براي شما هستيم .

سپاسگزاري و دعا
3 هرگاه براي شما دعا مي كنيم ، ابتدا خدا را كه پدر خداوند ما عيسي مسيح است ، براي وجود شما شكر مي كنيم ، 4 زيرا شنيده ايم كه چه ايمان استواري به خداوند داريد و چه محبت عميقي به ايمانداران او نشان مي دهيد. 5 علت اين ايمان و محبت شما اينست كه از همان ابتدا كه پيغام راستين انجيل را شنيديد، به شاديهاي آسماني دل بستيد. 6 اين پيغام ، از روزي كه آن را شنيديد و از لطف عظيم خدا نسبت به گناهكاران آگاهي يافتيد، زندگي شما را دگرگون كرد. اكنون همين پيغام به سراسر دنيا رسيده است و در همه جا زندگي مردم را دگرگون مي سازد.
7 خدمتگزار امين عيسي مسيح ، يعني اِپافراس كه پيغام انجيل را به شما رساند و اكنون از طرف شما با ما همكار و همخدمت است ، 8 ما را آگاه ساخت كه روح القدس چه محبت عميقي در دل شما نسبت به ديگران قرار داده است .
9 بنابراين ، از آن روز كه اين خبر را شنيديم ، دائما دعا مي كنيم و از خدا مي طلبيم كه به شما ياري كند تا خواست و اراده او را دريابيد، و به شما حكمت عطا فرمايد تا امور روحاني را درك كنيد؛ 10 تا به اين ترتيب زندگي شما همواره مورد پسند خداوند و باعث جلال او باشد و هميشه به انجام اعمال نيك مشغول باشيد و هر روز خدا را بهتر بشناسيد. 11 همچنين ، دعا مي كنيم كه از قدرت عظيم خدا لبريز شويد تا بدون توجه به مشكلات زندگي ، هميشه با شادي پيش رويد، 12 و همواره پدر آسماني را سپاس گوييد كه ما را شايسته آن ساخت تا در بركات و امتيازات آناني كه در عالم نور زندگي مي كنند، شريك شويم . 13 او ما را از دنياي تاريك شيطان نجات داد و به ملكوت فرزند عزيزش منتقل ساخت ، 14 همان فرزندي كه ما را به قيمت خون خود آزاد كرد و گناهانمان را بخشيد.

مسيح كه بود و چه كرد؟
15 مسيح چهره ديدني خداي ناديده است . او فرزند خداست و بر تمام موجودات برتري دارد. 16 در واقع ، تمام هستي بوسيله عيسي مسيح بوجود آمد، يعني هر آنچه در آسمان و بر زمين است ،ديدني و ناديدني ؛ عالم روحاني با فرمانروايان و تاج و تخت ايشان ، و فرماندهان و بزرگانشان ، همه بوسيله مسيح و براي جلال او آفريده شدند. 17 پيش از آنكه چيزي بوجود آيد، او وجود داشت ، و قدرت اوست كه عالم هستي را حفظ مي كند. 18 او سر اين بدن يعني كليساست ، كليسايي كه از مجموع مؤمنين او تشكيل شده است . او نخستين فردي است كه پس از مرگ زنده شد و ثابت كرد كه در هر چيز مقام نخست را دارد؛ 19 زيرا خدا اراده فرمود كه الوهيت كامل او در وجود فرزندش قرار گيرد.
20 در اثر كاري كه مسيح در حق ما انجام داد، خدا راهي مهيا كرد تا همه چيز را، چه در آسمان و چه بر زمين ، بسوي خود باز آورد؛ جانبازي مسيح بر روي صليب و خوني كه او در راه ما ريخت ، همه را با خدا صلح داده است . 21 اين صلح شامل حال شما كه زماني از خدا دور بوديد نيز مي شود. بلي ، شما روزگاري از خدا رويگردان و با او دشمن بوديد؛ نيت هاي بد و اعمال زشتتان ، شما را از او جدا كرده بود. اما اكنون او شما را به حضور خود پذيرفته است . 22 عيسي مسيح با فدا كردن بدن انساني خود بر روي صليب ، ايجاد چنين رابطه اي را با خدا ممكن ساخته است . در نتيجه اين فداكاري است كه مسيح ، شما را به پيشگاه خدا آورده است ؛ و شما بدون هيچ اتهام و محكوميتي در حضور خدا ايستاده ايد، بطوري كه ديگر او خلافي در شما نمي بيند تا به سبب آن ، شما را سرزنش كند. 23 اين به شرطي ميسر است كه بطور كامل به حقيقت ايمان داشته باشيد و در آن محكم و ثابت بمانيد و نگذاريد اميدي كه به هنگام شنيدن پيغام انجيل در شما بوجود آمد، متزلزل شود. اين همان پيغامي است كه به گوش تك تك شما رسيد و اكنون نيز به سراسر دنيا مي رسد، و من پولس ، افتخار دارم آن را به ديگران اعلام نمايم .

زحمات پولس براي كليسا
24 اما بخشي از كار من ، زحمت كشيدن براي شماست ؛ و براي اين شادم ، زيرا به اين وسيله ، زحماتي را كه مسيح براي بدنش يعني كليسا كشيده ،تكميل مي كنم . 25و26و27 در واقع ، خدا مرا فرستاده تا به كليساي او خدمت كنم و راز بزرگ او را براي شما غيريهوديان بيان نمايم . او اين راز را قرنها از انسانها مخفي نگاه داشته بود، اما اكنون اراده نموده تا آن را براي آناني كه او را دوست مي دارند و براي او زندگي مي كنند، آشكار سازد؛ و دولت و جلال اين راز از آن شما غيريهوديان نيز مي باشد. راز خدا اينست : «مسيح در وجود شما، تنها اميد پرشكوه شماست !»
28 پس به هر جا كه مي رويم ، با هركس كه مشتاق شنيدن باشد درباره مسيح سخن مي گوييم ، و به هر طريقي ايشان را هشدار و تعليم مي دهيم ، تا همه را بصورت افرادي بالغ در مسيح ، به حضور خدا تقديم كنيم . 29 كار من همين است و در اين راه زحمت مي كشم ، و با تمام نيرويي كه مسيح عطا مي كند، در اين زمينه تلاش و كوشش مي كنم .

راهنما
كولسيان‌ 1 . الوهيت‌ مسيح‌
شكرگزاري‌ پولس‌ به‌ خاطر آنها (3 - 8). «شكر مي‌كنيم‌» (3). پولس‌ اغلب‌ رسالات‌ خود را اين‌ چنين‌ آغاز مي‌كند (روميان‌ 1 : 8 ؛ اول‌ قرنتيان‌ 1 : 4 ؛ افسسيان‌ 1 : 16 ؛ فيليپيان‌ 1 : 3 ؛ اول‌ تسالونيكيان‌ 1 : 2 ؛ دوم‌ تسالونيكيان‌ 1 : 3 ؛ دوم‌ تيموتائوس‌ 1 : 3 ؛ فليمون‌ 4). خبر خوش‌ از برادران‌ ايماني‌، او را شاد مي‌كرد و در او ايجاد شكرگزاري‌ مي‌نمود. «ايمان‌» ، «محبت‌» ، «اميد» (4 - 5) از كلمات‌ محبوب‌ او بشمار مي‌رفتند. ايمان‌ در مسيح‌، محبت‌ نسبت‌ به‌ مقدسين‌، اميد به‌ آسمان‌. در واقع‌ پولس‌ به‌ آنان‌ خاطر نشان‌ مي‌كرد كه‌ اين‌ اميد است‌ كه‌ همانند انگيزه‌اي‌ در آنها ايجاد ايمان‌ مي‌كند. «به‌ سبب‌ اميدي‌ كه‌» (5) (به‌ اول‌ قرنتيان‌ 13 ؛ اول‌ تسالونيكيان‌ 1 : 3 مراجعه‌ شود). «شنيديم‌» (4) ضرورتاً به‌ معني‌ آن‌ نيست‌ كه‌ پولس‌ اصلاً در كولسي‌ نبوده‌ است‌، چرا كه‌ همين‌ لحن‌ را در افسسيان‌ 1:15 نيز بكار مي‌برد و اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ او به‌ افسس‌ سفر نموده‌ بود ولي‌ براي‌ مدتي‌ از آنجا دور بوده‌ است‌. «تمام‌ عالم‌» (6) و «تمامي‌ خلقت‌» (23) نشان‌ مي‌دهند كه‌ انجيل‌ مسيح‌ تا آن‌ زمان‌ كه‌ حدود 32 سال‌ از مرگ‌ مسيح‌ مي‌گذشت‌، به‌ همة‌ بخشهاي‌ شناخته‌ شدة‌ آن‌ زمان‌ موعظه‌ شده‌ بود. در واقع‌ در زمان‌ حيات‌ نسل‌ اولي‌ كه‌ به‌ مسيح‌ ايمان‌ آورده‌ بود، كليسا يك‌ واقعيت‌ جهاني‌ شده‌ بود.
دعاي‌ پولس‌ براي‌ آنها (9 - 12). اين‌ يكي‌ از چهار دعاي‌ زيباي‌ پولس‌ براي‌ كليسا است‌. سه‌ دعاي‌ ديگر در افسسيان‌ 1 : 16 - 19 ، 3 : 14 - 19 ؛ فيليپيان‌ 1 : 9 - 11 يافت‌ مي‌شوند. «حكمت‌ و فهم‌ روحاني‌» (9) به‌ معني‌ درك‌ چگونگي‌ زيستن‌ زندگي‌ مسيح‌ گونه‌ است‌. «به‌ قوت‌ تمام‌ زورآور شويد» (11) تا حدي‌ كه‌ در همة‌ مواقع‌ با شادي‌ روحيه‌اي‌ شكيبا داشته‌ باشيد.
«الوهيت‌ مسيح‌» (13 - 20). در اين‌ رساله‌ لقبهاي‌ مختلفي‌ به‌ مسيح‌ داده‌ شده‌ كه‌ عبارتند از: «صورت‌ خداي‌ ناديده‌»، «نخست‌ زادة‌ همة‌ آفريدگان‌» ، «همة‌ چيزها در او آفريده‌ شدند» ، «سر كليسا» ، «در ابتدا» ، «نخست‌ زاده‌ از مردگان‌» ، «تمامي‌ پري‌ در او ساكن‌ است‌» ، «بواسطة‌ او همه‌ چيز مصالحه‌ داده‌ شد» ، «مسيح‌ در شما اميد جلال‌ است‌» ، «در او همة‌ پري‌ الهي‌ ساكن‌ است‌» ، «در او شما كامل‌ شده‌ايد» (به‌ سوي‌ كامليت‌ منتقل‌ شده‌ايد) ، «سر همة‌ رياسات‌ و قوات‌» ، «نخست‌ زادة‌ همة‌ آفريدگان‌» (16). منظور از «نخست‌ زاده‌» آن‌ نيست‌ كه‌ او نيز آفريده‌ شد بلكه‌ بر اساس‌ تفسير عهد عتيق‌ او «وارث‌» همة‌ موجودات‌ و آفريدگان‌ جهان‌ است‌.
تختها، سلطنتها، رياسات‌ و قوات‌ 1 : 16. اين‌ بخش‌ همانند افسسيان‌ 6 : 12، نشانگر اين‌ مطلب‌ است‌ كه‌ در دنياي‌ ناديده‌، افراد و سلطنتهاي‌ مختلفي‌ وجود دارند كه‌ داراي‌ قدرتهاي‌ گوناگون‌ هستند و دنياي‌ مرئي‌ ما جزئي‌ بسيار كوچك‌ از آنها است‌. مرگ‌ مسيح‌ نه‌ تنها نجات‌ انسان‌ را ممكن‌ ساخت‌، بلكه‌ وسيله‌اي‌ براي‌ ايجاد هماهنگي‌ از دست‌ رفتة‌ جهاني‌ شد.
زحمات‌ در راه‌ كليسا (24 - 29). جهت‌ كامل‌ كردن‌ آنچه‌ ناتمام‌ مانده‌ بود. اين‌ بدان‌ معني‌ نيست‌ كه‌ زخمهاي‌ مسيح‌ براي‌ نجات‌ ما كافي‌ نبود. بلكه‌ نكتة‌ مهم‌ اين‌ است‌ كه‌ كليسا در كل‌ نمي‌تواند به‌ كامليت‌ برسد، مگر آنكه‌ از طريق‌ رنج‌ و زحمت‌ به‌ اين‌ مرتبه‌ برسد. پولس‌ نگران‌ بود كه‌ نكند آنها حاضر نباشند شريك‌ اين‌ زحمات‌ گردند (به‌ اول‌ پطرس‌ 4 مراجعه‌ شود). «سرّ» (26 و 27) (به‌ توضيحات‌ مربوط‌ به‌ افسسيان‌ 3 : 3 مراجعه‌ شود).
«مسيح‌ در شما، اميد جلال‌» (27). عصارة‌ پيغام‌ پولس‌ در اين‌ رساله‌، عبارتست‌ از اينكه‌: مسيح‌ سر خلقت‌ است‌. ما با او مستقيماً و نه‌ بوسيلة‌ وساطت‌ فرشتگان‌ ايجاد ارتباط‌ مي‌كنيم‌. او خود شخصاً حكمت‌، حيات‌ و اميد جلال‌ ماست‌ و نه‌ فلسفه‌هاي‌ مختلف‌ يا قوانين‌ گوناگون‌. در واقع‌ مسيحي‌ بودن‌ عبارتست‌ از محبت‌ نمودن‌ او، زندگي‌ كردن‌ در او، كه‌ خود يك‌ شخصيت‌ است‌ و داراي‌ شخصيتي‌ پر جلال‌ و الهي‌ است‌ كه‌ تمام‌ خلقت‌ در او آفريده‌ شده‌ است‌. مسيح‌ به‌ تنهايي‌ جهت‌ نجات‌ انسان‌ و كمال‌ ابدي‌ او كافي‌ است‌.
  • مطالعه 1285 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %408 %1394 %08:%بهمن