3 اصول زندگی روحانی و روابط مسیحی

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف کولسیان1. مگرشما با مسیح زنده نشده اید ؟ پس در این صورت شما باید به چیزهای آسمانی ( جائی که مسیح در آنجا در دست راست خدا نشسته است ) دل ببندید.
2. در بارۀ آنچه در عالم بالا است بیندیشید ، نه به آنچه بر روی زمین است ،
3. زیرا شما مرده اید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است .
4. وقتی مسیح که زندگی ماست ظهور کند ، شما نیز با او در شکوه و جلال ظهور خواهید کرد.
5. بنابراین تمایلات دنیوی یعنی زنا ، ناپاکی ، هوی و هوس ، شهوت و طمع را ( که یک نوع بت پرستی است ) در خود نابود سازید.
6. بسبب این اعمال است که افراد سرکش گرفتار غضب خدا می شوند.
7. زمانی که شما در آن وضع زندگی می کردید اعمال شما نیز مانند دیگران بود.
8. اکنون شما همچنین باید خشم ، غیظ و بد خواهی را از دلهایتان و اهانت و حرف های زشت را از لبهای خود بطور کلی دور سازید.
9. دیگر دروغ نگوئید، زیرا با آن آدمی که در سابق بودید و عاداتش ، قطع رابطه کرده اید.
10. و زندگی را به صورت انسان تازه ای شروع کرده اید ـ انسانی که پیوسته در شباهت خالق خود به شکل تازه ای در می آید ـ تا رفته رفته به معرفت کامل خدا برسد.
11. پس بین یونانی و یهودی ، مختون و نامختون ، بربری و وحشی ، غلام و آزاد فرقی وجود ندارد ، بلکه مسیح همه چیز است و در همه می باشد.
12. پس شما که برگزیدگان مقدس و محبوب خدا هستید ، خود را به دلسوزی ، مهربانی ، فروتنی ، ملایمت و بردباری ملبس سازید .
13. متحمل یکدیگر شوید . اگر از دیگران شکوه و شکایتی دارید یکدیگر را عفو کنید و چنانکه خداوند شما را بخشیده است شما نیز یکدیگر را ببخشید.
14. به همۀ اینها محبت را اضافه کنید، زیرا محبت همه چیز را به هم می پیوندد و تکمیل می کند.
15. آرامشی که مسیح به شما می بخشد قاضی وجدان شما باشد ، چون خدا شما را به عنوان اعضای یک بدن به این آرامش خوانده است و شما باید سپاسگزار باشید.
16. اجازه بدهید که پیام مسیح با تمام ثروتمندیش سر تاسر وجود شما را فرا گیرد. یکدیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و پند دهید و با سپاسگزاری در دلهای خود زبور و تسبیحات و سرودهای روحانی برای خدا بخوانید.
17. هر چه می کنید ، چه گفتار باشد ، چه کردار همه را به نام عیسی خداوند انجام دهید و در عین حال خدای پدر را دائمأ سپاس گوئید.

وظایف اجتماعی یک مسیحی

18. ای زنان ، مطیع شوهران خود باشید ، زیرا این کار وظیفۀ مسیحی شما است .
19. ای شوهران ، زنانتان را دوست بدارید و با آنان تندی نکنید .
20. ای فرزندان ، از والدین خود در هر امری اطاعت کنید، زیرا این کار خداوند را خوشنود می سازد .
21. ای پدران ، بر فرزندان خود زیاد سخت نگیرید مبادا دلسرد شوند.
22. ای غلامان در کلیۀ امور مطیع اربابان خودکه مانند شما بشرند باشید و اطاعت شما فقط به خاطر این نباشد که تحت مراقبت هستید یا می خواهید دیگران را خوشنود سازید ، بلکه با خلوص نیت و خدا ترسی اطاعت کنید
23. و کارهائی را که به شما رجوع می کنند با جان و دل انجام دهید چنانکه گوئی برای خداوند کار می کنید ، نه برای بشر.
24. زیرا می دانید خداوند میراثی به عنوان پاداش به شما عطا خواهد کرد. مسیح ارباب شماست و شما غلامان او هستید.
25. شخص بدکار کیفر بدی خود را خواهد دید و خدا تبعیض قائل نمی شود.

ترجمه قدیمی(کولسیان)


اصول‌ زندگي‌ روحاني‌
‌ پس‌ چون‌ با مسيح‌ برخيزانيده‌ شديد، آنچه را كه‌ در بالا است‌ بطلبيد در آنجايي‌ كه‌ مسيح‌ است‌، به‌ دست‌ راست‌ خدا نشسته‌. 2 در آنچه‌ بالا است‌ تفكّر كنيد، نه‌ در آنچه‌ بر زمين‌ است‌. 3 زيرا كه‌ مرديد و زندگي‌ شما با مسيح‌ درخدا مخفي‌ است‌. 4 چون‌ مسيح‌ كه‌ زندگي‌ ما است‌ ظاهر شود، آنگاه‌ شما هم‌ با وي‌ در جلال‌ ظاهر خواهيد شد.
5 پس‌ اعضاي‌ خود را كه‌ بر زمين‌ است‌ مقتول‌ سازيد: زنا و ناپاكي‌ و هوي‌' و هوس‌ و شهوت‌ قبيح‌ و طمع‌ كه‌ بت‌پرستي‌ است‌ 6 كه‌ به‌سبب‌ اينها غضب‌ خدا بر ابناي‌ معصيت‌ وارد مي‌آيد. 7 كه‌ شما نيز سابقاً در اينها رفتار مي‌كرديد، هنگامي‌ كه‌ در آنها زيست‌ مي‌نموديد. 8 ليكن‌ الحال‌ شما همه‌ را ترك‌ كنيد، يعني‌ خشم‌ و غيظ‌ و بدخويي‌ و بدگويي‌ و فحش‌ را از زبان‌ خود. 9 به‌ يكديگر دروغ‌ مگوييد، چونكه‌ انسانيّت‌ كهنه‌ را با اعمالش‌ از خود بيرون‌ كرده‌ايد، 10 و تازه‌ را پوشيده‌ايد كه‌ به‌ صورت‌ خالق‌ خويش‌ تا به‌ معرفت‌ كامل‌، تازه‌ مي‌شود، 11 كه‌ در آن‌ نه‌ يوناني‌ است‌، نه‌ يهود، نه‌ ختنه‌، نه‌ نامختوني‌، نه‌ بَربَري‌، نه‌ سَكِيتِي‌، نه‌ غلام‌ و نه‌ آزاد، بلكه‌ مسيح‌ همه‌ و در همه‌ است‌.
12 پس‌ مانند برگزيدگان‌ مقدّس‌ و محبوب‌ خدا، احشاي‌ رحمت‌ و مهرباني‌ و تواضع‌ و تحمّل‌ و حلم‌ را بپوشيد؛ 13 و متحمّل‌ يكديگر شده‌، همديگر را عفو كنيد هرگاه‌ بر ديگري‌ ادّعايي‌ داشته‌ باشيد؛ چنانكه‌ مسيح‌ شما را آمرزيد، شما نيز چنين‌ كنيد. 14 و بر اين‌ همه‌ محبّت‌ را كه‌ كمربند كمال‌ است‌ بپوشيد. 15 و سلامتي‌ خدا در دلهاي‌ شما مسلّط‌ باشد كه‌ به‌ آن‌ هم‌ در يك‌ بدن‌ خوانده‌ شده‌ايد و شاكر باشيد. 16 كلام‌ مسيح‌ در شما به‌ دولتمندي‌ و به‌ كمال‌ حكمت‌ ساكن‌ بشود؛ و يكديگر را تعليم‌ و نصيحت‌ كنيد به‌ مزامير و تسبيحات‌ و سرودهاي‌ روحاني‌ و با فيض‌ دردلهاي‌ خود خدا را بسراييد. 17 و آنچه‌ كنيد در قول‌ و فعل‌، همه‌ را به‌ نام‌ عيسي‌ خداوند بكنيد و خداي‌ پدر را بوسيله‌ او شكر كنيد.
اصول‌ روابط‌ مسيحي‌
18 اي‌ زنان‌، شوهران‌ خود را اطاعت‌ نماييد، چنانكه‌ در خداوند مي‌شايد. 19 اي‌ شوهران‌، زوجه‌هاي‌ خود را محبّت‌ نماييد و با ايشان‌ تلخي‌ مكنيد. 20 اي‌ فرزندان‌، والدين‌ خود را در همه‌ چيز اطاعت‌ كنيد زيرا كه‌ اين‌ پسنديده‌ است‌ در خداوند. 21 اي‌ پدران‌، فرزندان‌ خود را خشمگين‌ مسازيد، مبادا شكسته‌دل‌ شوند. 22 اي‌ غلامان‌، آقايان‌ جسماني‌ خود را در هر چيز اطاعت‌ كنيد، نه‌ به‌ خدمت‌ حضور مثل‌ جويندگان‌ رضامندي‌ مردم‌، بلكه‌ به‌ اخلاص‌ قلب‌ و از خداوند بترسيد. 23 و آنچه‌ كنيد، از دل‌ كنيد بخاطر خداوند نه‌ بخاطر انسان‌. 24 چون‌ مي‌دانيد كه‌ از خداوند مكافات‌ ميراث‌ را خواهيد يافت‌، چونكه‌ مسيح‌ خداوند را بندگي‌ مي‌كنيد. 25 زيرا هركه‌ ظلم‌ كند، آن‌ ظلمي‌ را كه‌ كرد، خواهد يافت‌ و ظاهربيني‌ نيست‌.ترجمه تفسیری

زندگي تازه در مسيح زنده
اكنون كه همراه مسيح از نو زنده شده ايد، به بركات و شاديـهاي آسمان چشم بدوزيد، جايي كه مسيح در كنار خدا، بر تخت عزت و قدرت نشسته است . 2 همواره به آنچه در آسمان است بينديشيد، و براي امور اين دنياي زودگذر غصه نخوريد. 3 به اين دنياي فاني همانقدر دل ببنديد كه يك شخص مرده دل مي بندد! زيرا زندگي واقعي شما در آسمان است ، همراه مسيح در حضور خدا! 4 وقتي مسيح كه زندگي واقعي ماست بازگردد، شما نيز با او خواهيد درخشيد و در جلال و شكوه او شريك خواهيد شد.
5 پس به گناهان اين دنيا نزديك نشويد؛ هوسهاي ناپاك را كه در وجودتان كمين مي كنند، نابود سازيد؛ هرگز خود را با گناهاني چون بي عفتي ، ناپاكي ، شهوت راني و هوسهاي ننگين ديگر آلوده نكنيد. به چيزهاي خوش ظاهر اين دنيا نيز طمع نورزيد، چون طمع نوعي بت پرستي است . 6 آناني كه مرتكب چنين اعمالي مي شوند، يقيناً گرفتار خشم و غضب خدا خواهند شد. 7 شما نيز زماني كه هنوز به اين دنياي گناه آلود تعلق داشتيد، اسير همين عادتهاي شرم آور بوديد.
8 اما اكنون وقت آن است كه خشم و كينه و فحش و سخنان زشت را همچون جامه اي پوسيده از تن خود درآوريد و دور بيندازيد. 9 به يكديگر دروغ نگوييد، زيرا آن طبيعت كهنه و فاسد شما كه دروغ مي گفت ، ديگر مرده و از بين رفته است ؛ 10 و اكنون زندگي كاملاً تازه اي را در پيش گرفته ايد، كه طي آن در شناخت راستي ترقي مي كنيد و مي كوشيد هر روز بيشتر شبيه مسيح ، خالق اين زندگي تازه شويد. 11 در اين زندگي تازه ، مليت شخص ، نژاد، سواد و مقام اجتماعي او اهميت و ارزشي ندارد، چون همه مردم مي توانند به يك اندازه به حضور مسيح بيايند. آنچه واقعاً اهميت و ارزش دارد، حضور مسيح در زندگي شخص است .

خصوصيات اين زندگي تازه
12 حال كه خدا شما را براي اين زندگي تازه برگزيده و اينچنين شما را محبت كرده است ، شما نيز بايد نسبت به ديگران دلسوز، مهربان ، فروتن ، ملايم و بردبار باشيد؛ 13 و رفتار ديگران را تحمل كنيد و آماده باشيد تا ايشان را ببخشيد. هرگز از يكديگر كينه به دل نگيريد. از ياد نبريد كه مسيح شما را بخشيده است ؛ پس شما نيز بايد ديگران را ببخشيد.
14 مهم تر از همه ، بگذاريد محبت هادي زندگي شما باشد، زيرا محبت عامل همبستگي كامل مسيحيان است . 15 بگذاريد آرامشي كه مسيح عطا مي كند، همواره بر دلهاي شما مسلط باشد، چون همه ما بايد مانند اعضاي يك بدن ، در هماهنگي و صفا زندگي كنيم . در ضمن ، هميشه شكرگزار باشيد.
16 كلام و تعاليم مسيح را به ياد آوريد و بگذاريد سخنان او زندگي تان را بارور سازد و شما را حكمت آموزد. كلام او را به يكديگر تعليم دهيد. مزامير و سرودهاي روحاني بسراييد و با قلبي مملو از شكرگزاري آنها را براي خداوند بخوانيد. 17 گفتار و كردار شما، شايسته نام عيساي خداوند باشد؛ و توسط او به حضور خداي پدر بياييد تا تشكرات خود را به او تقديم كنيد.

رفتار تازه
18 اي زنان ، از شوهران خود اطاعت كنيد، زيرا اين خواست خداوند است . 19 اي شوهران ، همسران خود را محبت نماييد و با ايشان تندي و تلخي نكنيد.
20 اي فرزندان ، مطيع پدر و مادر خود باشيد، زيرا اين خداوند را خشنود مي سازد. 21 و شما پدران ، فرزندانتان را آنقدر سرزنش نكنيد كه دلسرد و دلشكسته شوند.
22 اي غلامان ، در هر امري مطيع اربابان خود در اين دنيا باشيد. نه تنها در حضور ايشان به وظايف خود خوب عمل كنيد، بلكه بسبب محبت و احترامتان به مسيح ، هميشه از صميم قلب خدمت نماييد. 23 هر كاري را از جان و دل انجام دهيد، درست مانند اينكه براي مسيح كار مي كنيد، نه براي اربابتان . 24 فراموش نكنيد كه شما پاداشتان را از مسيح خداوند دريافت خواهيد كرد، يعني همان ميراثي را كه براي شما نگاه داشته است ، زيرا شما در واقع غلام مسيح هستيد. 25 پس اگر مسيح را خوب خدمت نكنيد، خدا نيز پاداش خوبي به شما نخواهد داد، چون كسي كه در انجام وظيفه اش كوتاهي كند، خدا به او رحم نخواهد نمود.

راهنما

كولسيان‌ 3 . زندگي‌ در مسيح‌
تأكيد اصلي‌ اين‌ رساله‌، رابطة‌ شخصي‌ با مسيح‌ است‌. مسيح‌ در شما اميد جلال‌ (1 : 27). سلوك‌ در او، ريشه‌ دواندن‌ در او، بنا شدن‌ در او (2 : 6 و 7). حركت‌ بسوي‌ كامليت‌ (2 : 10). مردن‌ با او (20:2). قيام‌ با او (3 : 1). زندگي‌ شما در او مخفي‌ است‌ (2:3).
گفتگو و سرود (16)، در اين‌ بخش‌ با هم‌ ذكر شده‌اند. اين‌ قسمت‌ تجمعات‌ كليسايي‌ را نشان‌ مي‌دهد كه‌ در آن‌ تعليم‌ كلام‌ و خواندن‌ سرودها و مزامير، به‌ عنوان‌ وسايل‌ اصلي‌ در راه‌ ارتقاء رشد زندگي‌ مسيحي‌ مطرح‌ شده‌اند.
  • مطالعه 1000 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %410 %1394 %08:%بهمن