11 شایستگی در پرستش؛ شام خداوند

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف اول قرنتیان


1. از من پیروی کنید همانطور که من از مسیح پیروی میکنم.

قواعدی دربارۀ عبادت زنان

2. اکنون باید شما را تحسین کنم زیرا همیشه بیاد من هستید و از آن تعالیمی که به شما سپردم پیروی میکنید.
3. اما میخواهم بدانید که سر هر مرد مسیح است و سر هر زن شوهر اوست و سر مسیح خدا است.
4. پس مردی که با سر پوشیده دعا کند یا پیامی از طرف خدا بیاورد سر خود یعنی مسیح را رسوا میسازد.
5. همچنین زنی که با سر برهنه دعا کند یا پیامی از خدا بیاورد سر خود یعنی شوهرش را رسوا ساخته و با زنی که سرش تراشیده شده ، هیچ فرقی ندارد.
6. اگر پوشانیدن یا نپوشانیدن سر برای زنی مهم نیست پس سر خود را هم بتراشد و اگر تراشیدن موی سر برای زن رسوایی ببار میآورد بهتر است که سر او هم پوشیده باشد.
7. لازم نیست که مرد سر خود را بپوشاند زیرا او صورت و جلال خدا را منعکس میسازد اما زن ، جلال مرد را منعکس میسازد ،
8. زیرا مرد از زن آفریده نشد بلکه زن از مرد بوجود آمد
9. و مرد نیز بخاطر زن آفریده نشد بلکه زن برای مرد خلق شد.
10. باین جهت و همچنین بخاطر فرشتگان زن باید سر خود را بپوشد تا نشان دهد که تحت فرمان است .
11. بهر حال در اتحاد ما با خداوند زن از مرد یا مرد از زن بی نیاز نیست
12. زیرا چنانکه زن از مرد بوجود آمد مرد از زن متولد میشود. نه تنها هردوی آنها بلکه همه چیز متعلق به خداست.
13. خودتان قضاوت کنید ـ آیا شایسته است که زن با سر برهنه در پیشگاه خدا دعا کند؟
14. مگر خود طبیعت بشما نمی آموزد که گیسوی بلند برای مرد شرم آور است
15. اما برعکس ، گیسوی بلند زن ، مایه افتخار اوست و برای این باو داده شده است تا با آن سر خود را بپوشاند.
16. اگر کسی بخواهد در این خصوص مجادله کند تنها چیزی که به او میگویم این است که ما و کلیساهای خدا روش دیگری غیر از این نداریم.

شام خداوند

17. ولی در مورد دستورات زیر ، شما را تحسین نمیکنم زیرا وقتی دور هم جمع میشوید نتیجۀ آن نه تنها بسود شما نیست بلکه بزیان شماست.
18. اولا میشنوم هنگامیکه به صورت کلیسا دور هم جمع میشوید بدسته های مختلف تقسیم میگردید و این را تا اندازه ای باور میکنم
19. زیرا شکی نیست که باید در میان شما دسته هائی بوجود آید تا اشخاص صمیمی شناخته شوند.
20. وقتی دور هم جمع میشوید برای خوردن شام خداوند نیست ،
21. زیرا در هنگام خوردن هر کسی با عجله شام خود را میخورد و در نتیجه عده ای گرسنه میمانند در حالیکه دیگران مست میشوند.
22. عجب ! مگر خانه ای ندارید که در آن بخورید و بنوشید ؟ آیا باین وسیله میخواهید کلیسای خدا را تحقیر نمائید و اعضای نیازمند را خجل سازید ؟ بشما چه بگویم ؟ آیا میتوانم دراین امر شما را تحسین کنم ؟ ابدأ
23. تعالیمی را که بشما دادم از خود خداوند گرفتم و آن این بود که عیسی خداوند در شبی که تسلیم دشمنان شد نان را گرفت
24. و بعد از شکر گذاری آنرا پاره کرده گفت : « این است بدن من برای شما . این را بیاد من بجا آورید.»
25. همانطور پس از شام پیاله را نیز برداشته گفت :« این پیاله همان پیمان تازه ای است که با خون من بسته میشود. هرگاه این را مینوشید بیاد من بنوشید».
26. زیرا تا وقت آمدن خداوند هر گاه این نان را بخورید و پیاله را بنوشید مرگ او را اعلام میکنید.
27. بنابراین اگر کسی بطور ناشایست نان را بخورد و پیاله را بنوشد نسبت به بدن و خون خداوند مرتکب خطا خواهد شد.
28. بنابراین هر کس باید خود را بیآزماید آن وقت از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد،
29. زیرا کسی که معنی و مفهوم بدن مسیح را درک نکند و از آن بخورد و بنوشد با خوردن و نوشیدن آن ، خود را محکوم میسازد .
30. به همین سبب است که بسیاری از شما ضعیف و مریض هستید و عده ای نیز مرده اند.
31. اما اگر اول خود را می آزمودیم محکوم نمی شدیم.
32. ولی خداوند ما را داوری و تنبیه میکند تا با جهان محکوم نگردیم .
33. پس ای برادران ، هر وقت برای خوردن شام خداوند دور هم جمع می شوید منتظر یکدیگر باشید
34. و اگر کسی گرسنه است در منزل خود غذا بخورد مبادا جمع شدن شما باعث محکومیت شما شود و در خصوص مطالب دیگر ، هر وقت به آنجا بیایم آنها را حل و فصل خواهم کرد.


ترجمه قدیمی(اول قرنتیان)


پس‌ اقتدا به‌ من‌ نماييد چنانكه‌ من‌ نيز به‌مسيح‌ مي‌كنم‌.
شايستگي‌ در پرستش‌
2 امّا اي‌ برادران‌ شما را تحسين‌ مي‌نمايم‌ از اين‌جهت‌ كه‌ در هرچيز مرا ياد مي‌داريد و اخبار را بطوري‌ كه‌ به‌ شما سپردم‌، حفظ‌ مي‌نماييد.
3 امّا مي‌خواهم‌ شما بدانيد كه‌ سر هر مرد، مسيح‌ است‌ و سر زن‌، مرد و سر مسيح‌، خدا. 4 هر مردي‌ كه‌ سرپوشيده‌ دعا يا نبوّت‌ كند، سر خود را رسوا مي‌نمايد. 5 امّا هر زني‌ كه‌ سر برهنه‌ دعا يا نبوّت‌ كند، سر خود را رسوا مي‌سازد، زيرا اين‌چنان‌ است‌ كه‌ تراشيده‌ شود. 6 زيرا اگر زن‌ نمي‌پوشد، موي‌ را نيز بِبُرَدْ؛ و اگر زن‌ را موي‌ بريدن‌ يا تراشيدن‌ قبيح‌ است‌، بايد بپوشد. 7 زيرا كه‌ مرد را نبايد سر خود را بپوشد چونكه‌ او صورت‌ و جلال‌ خداست‌، امّا زن‌ جلال‌ مرد است‌. 8 زيرا كه‌ مرد از زن‌ نيست‌ بلكه‌ زن‌ از مرد است‌. 9 و نيز مرد بجهت‌ زن‌ آفريده‌ نشد، بلكه‌ زن‌ براي‌ مرد. 10 از اين‌ جهت‌ زن‌ مي‌بايد عزّتي‌ بر سر داشته‌ باشد به‌سبب‌ فرشتگان‌. 11 ليكن‌ زن‌ از مرد جدا نيست‌ و مرد هم‌ جدا از زن‌ نيست‌ درخداوند. 12 زيرا چنانكه‌ زن‌ از مرد است‌، همچنين‌ مرد نيز بوسيله‌ زن‌، ليكن‌ همه‌چيز از خدا.
13 در دل‌ خود انصاف‌ دهيد: آيا شايسته‌ است‌ كه‌ زن‌ ناپوشيده‌ نزد خدا دعا كند؟ 14 آيا خودِ طبيعت‌ شما را نمي‌آموزد كه‌ اگر مرد موي‌ دراز دارد، او را عار مي‌باشد؟ 15 و اگر زن‌ موي‌ دراز دارد، او را فخر است‌، زيرا كه‌ موي‌ بجهت‌ پرده‌ بدو داده‌ شد؟ 16 و اگر كسي‌ ستيزه‌گر باشد، ما و كليساهاي‌ خدا را چنين‌ عادتي‌ نيست‌.
شام‌ خداوند
17 ليكن‌ چون‌ اين‌ حكم‌ را به‌ شما مي‌كنم‌، شما را تحسين‌ نمي‌كنم‌، زيرا كه‌ شما نه‌ از براي‌ بهتري‌ بلكه‌ براي‌ بدتري‌ جمع‌ مي‌شويد. 18 زيرا اوّلاً هنگامي‌ كه‌ شما در كليسا جمع‌ مي‌شويد، مي‌شنوم‌ كه‌ در ميان‌ شما شقاقها روي‌ مي‌دهد و قدري‌ از آن‌ را باور مي‌كنم‌. 19 از آن‌ جهت‌ كه‌ لازم‌ است‌ در ميان‌ شما بدعتها نيز باشد تا كه‌ مقبولان‌ از شما ظاهر گردند. 20 پس‌ چون‌ شما در يك‌ جا جمع‌ مي‌شويد، ممكن‌ نيست‌ كه‌ شام‌خداوند خورده‌ شود، 21 زيرا در وقت‌ خوردن‌ هركس‌ شام‌ خود را پيشتر مي‌گيرد و يكي‌ گرسنه‌ و ديگري‌ مست‌ مي‌شود. 22 مگر خانه‌ها براي‌ خوردن‌ و آشاميدن‌ نداريد؟ يا كليساي‌ خدا را تحقير مي‌نماييد و آناني‌ را كه‌ ندارند شرمنده‌ مي‌سازيد؟ به‌ شما چه‌ بگويم‌؟ آيا در اين‌ امر شما را تحسين‌ نمايم‌؟ تحسين‌ نمي‌نمايم‌!
23 زيرا من‌ از خداوند يافتم‌، آنچه‌ به‌ شما نيز سپردم‌ كه‌ عيسي‌ خداوند در شبي‌ كه‌ او را تسليم‌ كردند، نان‌ را گرفت‌ 24 و شكر نموده‌، پاره‌ كرد و گفت‌: «بگيريد بخوريد. اين‌ است‌ بدن‌ من‌ كه‌ براي‌ شما پاره‌ مي‌شود. اين‌ را به‌ يادگاري‌ من‌ بجا آريد.» 25 و همچنين‌ پياله‌ را نيز بعد از شام‌ و گفت‌: «اين‌ پياله‌ عهد جديد است‌ در خون‌ من‌. هرگاه‌ اين‌ را بنوشيد، به‌ يادگاري‌ من‌ بكنيد.» 26 زيرا هرگاه‌ اين‌ نان‌ را بخوريد و اين‌ پياله‌ را بنوشيد، موت‌ خداوند را ظاهر مي‌نماييد تا هنگامي‌ كه‌ بازآيد.
27 پس‌ هركه‌ بطور ناشايسته‌ نان‌ را بخورد و پياله‌ خداوند را بنوشد، مجرم‌ بدن‌ و خون‌ خداوند خواهد بود. 28 امّا هر شخص‌ خود را امتحان‌ كند و بدينطرز از آن‌ نان‌ بخورد و از آن‌ پياله‌ بنوشد. 29 زيرا هركه‌ مي‌خورد و مي‌نوشد، فتواي‌ خود را مي‌خورد و مي‌نوشد اگر بدن‌ خداوند را تمييز نمي‌كند. 30 از اين‌ سبب‌ بسياري‌ از شما ضعيف‌ و مريض‌اند و بسياري‌ خوابيده‌اند. 31 امّا اگر برخود حكم‌ مي‌كرديم‌، حكم‌ بر ما نمي‌شد. 32 لكن‌ هنگامي‌ كه‌ بر ما حكم‌ مي‌شود، از خداوند تأديب‌ مي‌شويم‌ مبادا با اهل‌ دنيا بر ما حكم‌ شود.
33 لهذا اي‌ برادرانِ من‌، چون‌ بجهت‌ خوردن‌ جمع‌ مي‌شويد، منتظر يكديگر باشيد. 34 و اگر كسي‌ گرسنه‌ باشد، در خانه‌ بخورد، مبادا بجهت‌ عقوبت‌ جمع‌ شويد. و چون‌ بيايم‌، مابقي‌ را منتظم‌ خواهم‌ نمود.


 ترجمه تفسیری

 


پس از مـن سرمشـق بگيريد، چنانكه من نيز از مسيح سرمشق مي گيرم .


پوشيده بودن سر زنان به هنگام عبادت
2 برادران عزيز، بسيار شادم از اينكه هر چه به شما آموختم ، بياد داريد و به آنها عمل مي كنيد. 3 امامي خواهم اين موضوع را نيز يادآور شوم كه هر زن بايد از شوهر خود اطاعت كند، و شوهر نيز از مسيح ، همانطور كه مسيح هم از خدا اطاعت مي كند. 4 به همين دليل اگر در جلسه اي مردي با سر پوشيده ، دعا يا نبوت كند، به مسيح بي احترامي كرده است ، زيرا اين پوشش يا كلاه نشانه اطاعت از انسانهاست . 5 همچنين اگر زني در جلسه اي ، با سر برهنه دعا يا نبوت كند، به شوهرش بي احترامي كرده است ، زيرا اين مانند آنست كه زن سرش را بتراشد. 6 اگر زن نمي خواهد سر خود را بپوشاند، بايد موي سرش را بتراشد؛ و اگر از اين عمل خجالت مي كشد، پس بايد سر خود را بپوشاند. 7 اما مرد نبايد به هنگام عبادت ، سر خود را بپوشاند و يا كلاهي بر سر داشته باشد.
مرد، جلال و شكوه خداست و به شكل او آفريده شده . زن نيز جلال و شكوه مرد مي باشد. 8 نخستين مرد، از زن بوجود نيامد، بلكه اولين زن از مرد بوجود آمد. 9 در ضمن ، نخستين مرد كه «آدم » بود، براي «حوا» آفريده نشد، بلكه حوا براي آدم آفريده شد. 10 پس زن بايد سر خود را بپوشاند تا نشان دهد كه مطيع شوهرش مي باشد. اين واقعيتي است كه حتي فرشتگان به آن توجه دارند و بسبب آن شادند.
11 اما بياد داشته باشيد كه در طرح الهي ، زن و مرد به يكديگر احتياج دارند. 12 زيرا با اينكه اولين زن از مرد بوجود آمد، ولي از آن پس ، تمام مردها از زن بوجود آمده اند. اما بهر حال مرد و زن هر دو از خالق خود، خدا مي باشند. 13 حال ، نظر خودتان در اين باره چيست ؟ آيا درست است كه يك زن در يك جمع ، بدون پوشش سر دعا كند؟ 14و15 آيا خود غريزه و طبيعت ، به ما نمي آموزد كه سر زن بايد پوشيده باشد؟ زيرا زنها به موي بلند خود افتخار مي كنند، چون مو بعنوان پوشش به ايشان داده شده است . در حاليكه موي بلند براي مردها عيب است . 16 اما اگر كسي مي خواهد در اين باره بحث و مجادله كند، تنها چيزي كه مي توانم به او بگويم اينست كه ما هميشه اين را تعليم داده ايم كه زن به هنگام دعا يا نبوت ، بايد سرخود را بپوشاند. تمام كليساها نيز در اين امر توافق دارند.

نحوه شركت در شام خداوند
17 مي خواهم شما را براي رفتار ناپسندتان سرزنش كنم . زيرا شنيده ام كه وقتي براي شركت در شام خداوند گرد مي آييد، ضرري كه به شما وارد مي آيد، بيش از نفع آن است . 18 مي شنوم كه در جلساتتان بحث و مجادله در مي گيرد و دو دستگي بوجود مي آيد، و تا حدي اين گفته ها را باور مي كنم . 19 لابد فكر مي كنيد كه اين بحثها و اختلافات لازم است ، چون باعث مي شود كه همه بدانند حق با كيست .
20 وقتي براي خوردن دور هم جمع مي شويد، آنچه مي خوريد در واقع شام خداوند نيست ، 21 بلكه شام خودتان است . زيرا شنيده ام كه بعضي بدون آنكه منتظر ديگران باشند، با عجله و تا آنجا كه مي توانند، خوراكها را مي بلعند و براي بقيه چيزي نمي گذارند. پس به يكي خوراك كافي نمي رسد و گرسنه مي ماند، در حاليكه ديگري آنقدر خورده و نوشيده كه مست شده است . 22 واقعاً تعجب مي كنم ! آيا اين راست است ؟ مگر نمي توانيد خوراكتان را در خانه بخوريد تا باعث بي حرمتي كليسا نشويد و فقرا را كه نمي توانند با خود خوراك بياورند، خجالت زده نسازيد؟ به شما چه بگويم ؟ آيا شما را تحسين كنم ؟ هرگز!
23 اين است آنچه خود خداوندمان عيسي مسيح درباره اين شام فرموده است و من هم قبلاً آن را به شما تعليم داده ام : خداوند ما عيسي ، در شبي كه يهودا به او خيانت كرد، نان را بدست گرفت ، 24 و پس از شكرگزاري ، آن را پاره كرد و به شاگردان خود داد و گفت : «اين را بگيريد و بخوريد. اين بدن من است كه در راه شما فدا مي كنم . اين آيين را به ياد من نگاه داريد.» 25 همچنين پس از شام ، پياله را بدست گرفت و فرمود: «اين پياله ، نشان پيمان تازه اي است ميان خدا و شما، كه با خون من بسته شده است . هرگاه از آن مي نوشيد، بياد من باشيد.» 26 به اين ترتيب ، هربار كه اين نان را مي خوريد و از اين پياله مي نوشيد، در واقع اين حقيقت را اعلام مي كنيد كه مسيح براي نجات شما، جان خود را فدا كرده است . پس تا زمان بازگشت خداوند، اين آيين را نگاه داريد.
27 بنابراين ، اگر كسي بطور ناشايست از اين نان بخورد و از اين پياله بنوشد، به بدن و خون خداوندمان عيسي مسيح بي احترامي كرده و نسبت به آنها مرتكب گناه شده است . 28 به همين دليل است كه شخص پيش از شركت در اين آيين ، بايد با دقت خود را امتحان كند تا ببيند آيا شايستگي براي شركت در آن را دارد يا نه . 29 زيرا اگر كسي بطور ناشايسته از نان بخورد و از پياله بنوشد، يعني تشخيص ندهد كه بدن مسيح همان كليسـاست ، با شركت در اين آيين ، خود را در نظر خدا محكوم كرده است ، چون به مرگ مسيح بي حرمتي نموده است . 30 از اينروست كه بسياري از شما ضعيف و بيمارند و حتي بعضي مرده اند.
31 اما اگر خود را امتحان كنيد، ديگر خدا شما را محكوم و تنبيه نخواهد نمود. 32 اما حتي اگر خداوند ما را محكوم و تنبيه كند، به اين منظور است كه در آينده با ساير مردم دنيا مورد محاكمه و داوري قرار نگيريم . 33 پس اي برادران عزيز، هنگامي كه براي شام خداوندمان عيسي مسيح جمع مي شويد، صبر كنيد تا ديگران هم بيايند. 34 اگر كسي خيلي گرسنه است ، در خانه بخورد تا وقتي با ديگران جمع مي شود، باعث محكوميت و مجازات خود نشود.
وقتي آمدم ، به مسايل ديگر نيز رسيدگي خواهم كرد.

راهنما

اول‌ قرنتيان‌ 11 : 2 - 16 . نقش‌ زن‌ در كليسا
در يونان‌ و شهرهاي‌ مشرق‌ زمين‌، رسم‌ بر اين‌ بود كه‌ زنان‌ در مكانهاي‌ عمومي‌ سر خود را بپوشانند و معمولاً زناني‌ كه‌ اين‌ چنين‌ نمي‌كردند، از نظر اجتماعي‌ زناني‌ فاسدالاخلاق‌ بشمار مي‌رفتند. شهر قرنتس‌ مملو بود از زنان‌ بدكارة‌ متعلق‌ به‌ معابد خدايان‌، بسياري‌ از زنان‌ مسيحي‌ از آزادي‌ جديدي‌ كه‌ در مسيح‌ بدست‌ آورده‌ بودند، سوء استفاده‌ مي‌نمودند و روسري‌هاي‌ خود را در جلسات‌ كليسايي‌ برمي‌داشتند و اين‌ امر باعث‌ ناخشنودي‌ اشخاص‌ محجوب‌ و نجيب‌ مي‌شد. در اين‌ بخش‌، از آنها خواسته‌ شده‌ است‌ تا با عقيده‌ و رسم‌ عمومي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ ظاهر صحيح‌ يك‌ زن‌ پذيرفته‌ شده‌، مخالفت‌ و مبارزه‌ نكنند.
مرد و زن‌ داراي‌ ارزش‌ مساوي‌ در مقابل‌ ديد خدا هستند. اما از لحاظ‌ طبيعي‌، اختلافاتي‌ بين‌ زن‌ و مرد موجود است‌ كه‌ بدون‌ آنها اجتماع‌ انساني‌ نمي‌توانست‌ وجود داشته‌ باشد. زنان‌ مسيحي‌ كه‌ در اجتماع‌ بي‌ايمانان‌ زندگي‌ مي‌كنند، بايد مواظب‌ باشند با پيروي‌ از مُدها و نوآوري‌هاي‌ اجتماعي‌، ماية‌ ننگ‌ مسيحيت‌ نگردند. قانون‌ كلي‌ ايجاب‌ مي‌كند كه‌ زن‌ و مرد از همديگر تشخيص‌ داده‌ شوند.
اول‌ قرنتيان‌ 11 : 17 - 34 . شام‌ خداوند
اينكه‌ خدمات‌ اجتماعي‌ جامعة‌ پنطيكاستي‌ (44:2-45) متوقف‌ شد، در برخي‌ جلسات‌ كليسايي‌ اعضاي‌ ثروتمندتر با خود غذا مي‌آوردند تا پس‌ از شركت‌ در شام‌ خداوند، با ديگر اعضا، در «شام‌ محبت‌» هم‌سفره‌ شوند (يهودا 12) تا بدين‌ ترتيب‌ فقير و غني‌ با هم‌ مشاركت‌ داشته‌ باشند.
اين‌ امر، در كليساي‌ قرنتس‌ شام‌ خداوند را تحت‌الشعاع‌ قرار داده‌ بود، آناني‌ كه‌ با خود غذا مي‌آوردند، آن‌ را در دستة‌ خود مي‌خوردند بدون‌ اينكه‌ منتظر ديگران‌ بمانند.
گاهي‌ ديده‌ مي‌شد كه‌ آنها با تقليد از رسم‌ و رسومات‌ بي‌ايمانان‌ كه‌ آنها را در معابد بتهاي‌ خود اجرا مي‌كردند، مسيحيان‌ نيز شام‌ محبت‌ را با پرخوري‌ و باده‌ مستي‌ انجام‌ مي‌دادند و كاملاً از اهميت‌ شام‌ خداوند منحرف‌ مي‌شدند.
  • مطالعه 987 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %380 %1394 %08:%بهمن