3 رفتن یونس به نینوا

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قدیمی(کتاب یونس)رفتن‌ يونس‌ به‌ نينوا
پس‌ كلام‌ خداوند بار دوّم‌ بر يُونُس‌ نازل‌ شده‌، گفت‌: 2 «برخيز و به‌ نينوا شهر بزرگ‌ برو و آن‌ وعظ‌ را كه‌ من‌ به‌ تو خواهم‌ گفت‌ به‌ ايشان‌ ندا كن‌.»
3 آنگاه‌ يُونُس‌ برخاسته‌، برحسب‌ فرمان‌ خداوند به‌ نينوا رفت‌. و نينوا بسيار بزرگ‌بودكه مسافت‌ سه‌ روز داشت‌. 4 و يُونس‌ به‌ مسافت‌ يك‌ روز داخل‌ شهر شده‌، به‌ ندا كردن‌ شروع‌ نمود و گفت‌: «بعد از چهل‌ روز نينوا سرنگون‌ خواهد شد.» 5 و مردمان‌ نينوا به‌ خدا ايمان‌ آوردند و روزه‌ را ندا كرده‌، از بزرگ‌ تا كوچك‌ پلاس‌ پوشيدند.
6 و چون‌ پادشاه‌ نينوا از اين‌ امر اطّلاع‌ يافت‌، از كرسي‌ خود برخاسته‌، رداي‌ خود را از بركند و پلاس‌ پوشيده‌، بر خاكستر نشست‌. 7 و پادشاه‌ و اكابرش‌ فرمان‌ دادند تا در نينوا ندا در دادند وامر فرموده‌، گفتند كه‌ «مردمان‌ و بهايم‌ و گاوان‌ و گوسفندان‌ چيزي‌ نخورند و نچرند و آب‌ ننوشند. 8 و مردمان‌ و بهايم‌ به‌ پلاس‌ پوشيده‌ شوند و نزد خدا بشدّت‌ استغاثه‌ نمايند و هركس‌ از راه‌ بد خود و از ظلمي‌ كه‌ در دست‌ او است‌ بازگشت‌ نمايد. 9 كيست‌ بداند كه‌ شايد خدا برگشته‌، پشيمان‌ شود و از حدّت‌ خشم‌ خود رجوع‌ نمايد تا هلاك‌ نشويم‌؟»
10 پس‌ چون‌ خدا اعمال‌ ايشان‌ را ديد كه‌ از راه‌ زشت‌ خود بازگشت‌ نمودند، آنگاه‌ خدا از بلايي‌ كه‌ گفته‌ بود كه‌ به‌ ايشان‌ برساند پشيمان‌ گرديد و آن‌ را بعمل‌ نياورد.
ترجمه تفسیری


يونس در نينوا
آنگاه خداوند بار ديگر به يونس فرمود: 2 «به شهر بزرگ نينوا برو و همانطور كه به تو گفتم،
به آنها هشدار بده كه سرنوشت شومي در انتظار آنهاست!»
3 يونس اطاعت كرده، به نينوا رفت. نينوا شهر بسيار بزرگي بود بطوري كه سه روز طول ميكشيد تا كسي سراسر آن را بپيمايد. 4 يونس وارد شهر شد و پس از طي يك روز راه شروع به موعظه كرده، گفت: «بعد از چهل روز نينوا ويران خواهد شد!» 5 اهالي شهر حرفهايش را باور كرده، به همه اعلان كردند كه روزه بگيرند؛ و همه، از بزرگ تا كوچك، پلاس پوشيدند.
6 هنگامي كه پادشاه نينوا شنيد كه يونس چه گفته است از تخت خود پايين آمده، لباس شاهانه را از تن درآورد و پلاس پوشيده، در خاكستر نشست. 7 پادشاه و بزرگان دربار او اين پيغام را به سراسر شهر فرستادند: «نه مردم و نه حيوانات، هيچكدام نبايد چيزي بخورند و حتي آب بنوشند. 8 همه مردم بايد پلاس پوشيده، به درگاه خداوند التماس كنند و از راههاي بد خود بازگشت نموده، از اعمال زشت خود دست بكشند. 9 كسي چه ميداند، شايد خداوند از خشم خود برگردد و بر ما ترحم كرده، ما را از بين نبرد.»
10 وقتي خدا ديد آنها از راههاي بد خود دست كشيده اند بر آنها ترحم كرده، بلايي را كه گفته بود بر ايشان نفرستاد.

راهنماباب‌ 3 . توبة‌ نينوا

بي‌ترديد يونس‌ در موعظة‌ خود از اتفاقي‌ كه‌ در رابطه‌ با ماهي‌ برايش‌ رخ‌ داده‌ بود، و همچنين‌ دلايلي‌ كه‌ گفته‌هاي‌ او را اثبات‌ مي‌كردند، سخن‌ بميان‌ آورده‌ است‌. سخن‌ گفتن‌ در نام‌ خداي‌ قومي‌ كه‌ مردم‌ نينوا قصد چپاول‌ و غارت‌ آن‌ را داشتند، موجب‌ شد تا آنها گفته‌هاي‌ او را جدي‌ تلقي‌ كرده‌ و از آنها بترسند.

 

  • مطالعه 1262 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %14 %639 %1394 %14:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه « 4 غضب یونس 2 دعای یونس »