راهنمای كتاب مقدس

با توجه به سرعت غیر قابل کنترل حرکت بشر در این عصر که همانا عصر اطلاعات و آگاهی‌هاست ، هر روزه با هجوم بی‌وقفه کتب و نشریات و صفحات و وبسایتهای جدید اطلاعاتی در هرزمینه‌ای مواجه هستیم و این مقوله، علوم انسانی و الهیاتی را نیز شامل می‌شود. در دنیای علم الهی مسیحی که بیش از 2000 سال از شکل‌گیری تفکر و معرفت مسیحی می‌گذرد،( البته اگر بخواهیم از سنت و فرهنگ و کتب مختلف یهودی و عهد عتیق صرفنظر کنیم و تنها به کتب و منابع پس از میلاد مسیح بسنده نماییم) خود را گاهی در گردابی از انتخابهای فراوان و مختلف می‌بینیم که ضرورتاً همۀ این منابع در دسترس منابع اصیل و در تطابق با کتابمقدس نیستند، بیاد دارم زمانی را که از شخصی فرزانه و آشنا به کتاب و منطق و فلسفه چنین نصیحت شدم واین پند حکیمانه تا به امروز راهنمای راه مطالعاتی من بوده است:
به چیزی که ارزش نوشتن ندارد، گوش نسپار
آنچه که ارزش به خاطر سپردن ندارد، را نخوان
آنچه ارزش بازگو نمودن را ندارد، بخاطر نسپار

پر واضح است که زیستن در چنین دنیای پر شتابی ما را بر آن وا می‌دارد تا جانب احتیاط را توشه ره سازیم و در انتخاب منابع مطالعاتی خود بیشتر محتاط و حکیم و خوشه چین باشیم، هدف ما اینست تا شما را خوشه‌چینی و در انتخاب بهترین منابع مطالعاتی و تحقیقاتی مسیحی یاری نماییم تا در وقت و انرژی خود صرفه جویی کرده و پیکان سلوک خویش را به هدف نزدیک سازید.

معرفی کتاب :
راهنمای مطالعۀ کتابمقدس
اطلاعات مربوطه: قطع جیبی- 754 صفحه- جلد سخت
نوشتۀ هنری هلی
ترجمۀ جسیکا باباخانیان- سابرینا بدلیان- ادوارد عیسی بیک
زیر نظر کشیش ساروخاچیکی
این کتاب تحقیقی و مرجع ترجمه‌ای است از کتاب : Halley's Bible Handbook
چاپ اول در سال 2000 میلادی در هلند توسط انتشارات 222

این کتاب پرفروشترین اثری است که تا بحال بیش از پنجاه بار تجدید چاپ شده‌است و تیراژ آن تا سال 2000 به بیش از 50 میلیون رسیده است.
ترجمه این کتاب حاصل کار حرفه ای گروهی از مترجمین زیر نظر یکی از اساتید مسلم کلام خدا و تحقیقات مسیحی صورت پذیرفته است.
از آنجاییکه کتابمقدس مجموعه‌ای 66 کتابی است که در ادوار مختلف در فرهنگهای متفاوت در طی 1500 سال توسط حدود 40 نویسنده با سطوح مختلف فرهنگی - اجتماعی و زبانی تحت الهام روح القدس بنگارش در آمده است. آشکار است که برای مطالعه چنین اثر وزین و گرانبهایی که نه تنها اثری ادبی مربوط به دنیای قدیم است ، یگانه رهنمای سعادت همه اعصار تا به ابد و نفس قدسی پروردگار عالم است چه بیشتر نیاز به راهنما و کتب کمک مطالعاتی برای درک بهتر و صائب‌تر کتابمقدس ضرورت می‌یابد.

نویسنده این کتاب ( هنری هلی) کوشیده است تا با تفاسیر و توضیحات روشنگرانه به بسیاری از پرسشهای دشوار که خواننده را در حین مطالعه کتابمقدس درگیر می‌سازد، پاسخ دهد.

با مطالعه این کتاب با شواهد باستانشناسی و وقایع مستند تاریخی بسیاری آشنا خواهید شد. در زیربه سر عنوان سرفصلهای این کتاب ارزشمند اشاره می‌کنیم:


گفتار بزرگان در وصف کتابمقدس( شامل نقل قولهایی از مشاهیر ادب و هنر و سیاست مغرب زمین است)
مسیح مرکز و قلب کتابمقدس( جستاری کوتاه در ارتباط با مسیح و ارتباط او با کتابمقدس)
کتابمقدس ،کلام خدا( گفتاری کوتاه و عمومی در رابطه با کلام خدا و ماهیت آن)
تاریخچۀ کتابمقدس در یک نگاه( تاریخچه مختصر و کلی کتابمقدس بهمراه نقشه)
کتابهای کتابمقدس در هفت گروه( معرفی کتب کتابمقدس و گروه بندی آنها)
موضوع اصلی هر کتاب ( معرفی موضوع اصلی هر کتا ب در یک عبارت)
کنعان( معرفی سرزمین کتابمقدس از ابعاد مختلف بهمراه نقشه‌هایی مفید)
اورشلیم( معرفی اقلیمی و استراتژیکی اورشلیم بهمراه نقشه‌ها)
ابر قدرتهای جهانی در عصر کتابمقدس ( معرفی این ابرقدرتهای دنیای قدیم بهمراه نقشه‌‌ها)

از این قسمت به بعد به معرفی تک تک کتب عهد عتیق پرداخته می‌شود که این توضیحات در مورد هر یک از کتب کتابمقدس بصورت باب به باب بوده و نکات مهم و کلیدی جغرافیایی و کشفیات جدید باستانشناسی را نیز بطور خلاصه و مفید ذکر می‌کند و برای توضیح بهتر این نکات از نقشه‌ها و نمودارها و جداول و نقل روایات مربوطه به این قسمتها بهره می‌برد بطوریکه خواننده کتابمقدس در قرائت خود از کلام خدا می‌تواند نکات کمک مطالعاتی مربوط به بخش و باب مطالعاتی خود را پس از قرائت کلام خدا از این کتاب مفید مطالعه و دنبال نماید.

پس از اتمام معرفی تقریباً باب به باب کتب عهد عتیق قسمت دیگری از این کتاب آغاز می‌شود که قبل از بررسی کتب عهد جدید بسیاری لازم و ضروری است، این قسمتها عبارت اند از:

بنیادهای اندیشۀ ظهور مسیح در کتاب عهد عتیق ( دور نماها و پیشگویی‌های مربوط به ظهور مسیح در عهد عتیق و کتب انبیاء با ذکر بابهای و آیات مربوطه با آن و اسامی و القاب و موارد نسبت داده شده به مسیحا)
دوران بین العهدین ( این دوران تخمینی 400 ساله که از اهمیت بسیاری برخوردار است دورانی مابین دورۀ عهد عتیق و عهد جدید است که شامل کتب مهمی در ادبیات یهودی می‌باشد که در میان پیروان مذهب پروتستان به کتب آپوکریفا معروف هستند. در این فصل کتاب، نویسنده به معرفی این کتب و سایر کتب سنتی یهودی و ترجمه های مختلف عهد عتیق و فرقه‌های مختلف یهودی و پیش زمینه‌های فکری تفکر عهد جدیدی می‌پردازد ضمن اینکه به قدرتهای سیاسی آن دوره و وضعیت یهودیت آن دوره نیز می‌پردازد.)

این قسمت کتاب نیز همچون قسمت مربوط به کتب عهد عتیق به بررسی کتاب به کتاب و باب به باب کتب عهد جدید از اناجیل تا به کتاب مکاشفه می‌پردازد و در این راه با اشاره به حقایق باستانشناسی و سنن و واقعیات تاریخی مربوط به وقایع عهد جدید بر فهم بهتر آیات و بابهای عهد جدید نور می‌افکند. لازم به ذکر است که نویسنده برای فهم بهتر خوانندگان از جداول و نقشه‌ها و یافته‌های باستانشناسی و تاریخی مربوطه به خوبی بهره می‌جوید و با ذکر هدف هر کتاب و زمینه‌های مختلف کتاب و رسالات عهد جدید، ابهامات و سوالات بسیاری را پاسخ می‌گوید.

امیدواریم که این معرفی مختصر شما را در مسیر مطالعاتی و تحقیقاتی خود در جهت فهم بهتر حقایق الهی یاری داده و در تهیه و مطالعه کتب مفید مسیحی تشویق نماید.

  • مطالعه 4479 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « دائره المعارف کتاب مقدس