دائره المعارف کتاب مقدس

هر فردی دارای ملاك خاصی است كه براساس آن فكر كرده و عمل می كند. برای مسیحیان این ملاك، كتاب مقدس است. این كتاب در مدتی بیش از ۱۵۰۰ سال و به وسیله چهل نویسنده مختلف، نوشته شده است. كتاب مقدس درباره خود ادعا می كند كه تمام كتاب مقدس را خدا دمیده است.


بنابر این، كتاب مقدس شهادت می دهد كه اشخاصی كه كتاب مقدس را نوشتند «به روح القدس مجذوب شدند و تحت تأثیر روح القدس بودند».مقاله زیر نگاهی دارد به دایرة المعارف كتاب مقدس كه اگر چه چند سال از چاپ آن می گذرد اما با توجه به اینكه نیاز به اثری ازاین دست در جامعه پژوهشی به شدت احساس می شد اقدام به ترجمه آن بسیار مفید به نظرمی رسیده است.


دایرة المعارف كتاب مقدس ،مترجمان: آلیس علیایی، مریم قبادی، كیانوش اخوین، بهرام محمدیان، ویراستار و مسئول گروه ترجمه: بهرام محمدیان،ناشر: انتشارات روز نو،چاپ اول ،۱۳۸۰ ۵۰۰۰ نسخه، ۹۳۶ صفحه، قطع رحلی،قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان

چگونگی تدوین دایرة المعارف


لغت نامه یا قاموس كتاب مقدس كه برای سالها تنها مرجع فارسی برای كمك به خوانندگان فارسی زبان كتاب مقدس بود، در زمان خود، كه قریب به ۴۰ سال زمان برای تدوین آن به طول انجامیده ، بسیار مفید نیز بود. اما با توجه به گذشت حدوداً هفتاد سال از زمان چاپ آن اثر و با نگاهی به تحقیقات و یافته های جدید و همچنین كاستی ها و نشر نامأنوس قاموس، نیاز به مرجعی كامل تر و دقیق تر برای تمام اشخاصی كه مشتاق مطالعه و تحقیق هستند احساس می شد. از این رو تدوین دایره المعارف كتاب مقدس می تواند گام مؤثری در برآورده كردن بخشی از پژوهش های دینی باشد. می توان در ارتباط با دایره المعارف به شش نكته بارز اشاره كرد:
۱- این دایره المعارف براساس ترجمه قدیمی كتاب مقدس فارسی (چاپ ۱۸۹۵ م.) تهیه شده است. علت این انتخاب دو دلیل دارد، نخست این كه، ترجمه فوق كه از زبان های اصلی صورت گرفته است از نظر تعلیمی بسیار دقیق بوده و نسبت به سایر ترجمه های تفسیری قابل استنادتر است. علاوه بر این از نظر ادبی اثری خواندنی است و در میان فارسی زبانان از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
۲- در قسمت معرفی كتاب های كتاب مقدس مرجع اصلی كتاب مقدس تحقیقی (New International Version) است كه در بین مسیحیان از جنبه تحقیقی و دقت نظر، از اعتبار بالایی برخوردار است.
۳- در قسمت تعلیمی دیدگاه های كلیسای كاتولیك، ارتدوكس، انجیلی و پنطیكاستی بیان شده است. با توجه به این كه تعالیم هر دیدگاه از كتب خود آنها و بدون هیچ گونه نقد و بررسی، تهیه شده، بنابر این از نظر تعلیمی هیچ نوع جهت گیری خاصی نشده است. حتی دیدگاه كلیسای كاتولیك مبنی بر خطاناپذیری پاپ كه فقط مختص این كلیسا است، از چشم دور نمانده است. در ضمن برای مقایسه راحت تر، در مواردی كه از نظر تعلیمی تفاوتی وجود دارد، تا حد امكان دیدگاه های مختلف در كنار یكدیگر قرار داده شده است تا خواننده بتواند به راحتی به دیدگاه های مختلف در مورد یك موضوع تعلیمی دسترسی داشته باشد. بنابر این، از قراردادن موضوعات تعلیمی دیدگاه های مختلف در مجموعه های مجزا اجتناب شده است. نكته دیگر این است كه گردآورندگان این مجموعه در قسمت تعالیم وارد جزئیات و بحث خاص الهیاتی نشده اند و صرفاً به بیان دیدگاه ها و توضیح درباره آنها پرداخته اند. در ضمن به تفاوت های موجود در مراسم عبادی اشاره ای نشده است، كه البته می توان گفت پرداختن به جزئیات از دایره اصلی بحث خارج است. موضوع دیگر این است كه مطالب مربوط به كلیساهای كاتولیك و ارتدوكس از مراجع فارسی آنها اخذ شده است و هیچ گونه تغییری در آنها به وجود نیامده است.
۴- به منظور دستیابی سریع تر به اطلاعات، تقسیم بندی های مختلفی انجام شده است. برای مثال اسامی افراد، مكان ها، گیاهان و... در گروه های مجزا جمع آوری و در مورد هر لغت، آیه مورد نظر، واژه انگلیسی و معنی آن نیز ذكر شده است. همچنین آموزه ها از نظر موضوعی تقسیم بندی شده اند. برای مثال، تمام مطالب مختلف درباره خدا را می توان در قسمتی تحت همین عنوان پیدا كرد.
۵- هدف اصلی گردآورندگان ارائه كتابی كاملاً كاربردی است تا دانشجویان و محققان بتوانند با كتاب مقدس و مسیحیت و به همان گونه كه مسیحیان راست دین آن را معرفی می كنند، آشنا شوند. به همین جهت از پرداختن به جزئیات پرهیز شده است.
۶- به منظور استفاده هر چه بهتر، نقشه ها و نمودارها در كنار مطالب مربوطه قرار داده شده است


نحوه استفاده از كتاب

گردآورندگان به منظور استفاده راحت تر از این كتاب نكاتی را رعایت كرده اند، از جمله:
۱- در این دایره المعارف تقسیم بندی اصلی، تقسیم بندی موضوعی است. به همین دلیل اگر بخواهیم درباره تاریخچه زندگی یك شخصیت كتاب مقدسی مطالعه كنیم، ابتدا باید به قسمت «نام ها» رجوع كرده و سپس براساس حروف الفبا نام شخص مورد نظر را پیدا كنیم. این امر حتی در مورد آموزه ها و همچنین موضوعات تحقیقاتی نیز رعایت شده است و باعث می شود كه در كل كتاب انسجام و نظم خاصی حاكم باشد و این نظم به استفاده مفیدتر از این دایره المعارف كمك می كند. بنابر این، برای مثال، اگر بخواهید درباره دیدگاه مسیحیان پنطیكاستی و تعلیم كتاب مقدس در مورد شخصیت و عملكرد روح القدس تحقیق كنید، ابتدا باید براساس فهرست، قسمت «تعالیم كتاب مقدس» را پیدا كرده و سپس در مبحث «روح القدس» موضوع مورد علاقه خود را پیدا كنید. به بیان دیگر، هدف گردآورندگان طرح ریزی دایره المعارف به ساده ترین صورت ممكن بوده و محققان به راحتی می توانند با رجوع كردن به فهرست دایره المعارف موضوع مورد نظر خود را بیابند.
۲- در همین راستا، علاوه بر این كه نقشه ها در كتاب در كنار موضوع مربوطه قرار گرفته اند، در فهرست، نقشه ها براساس كتاب های كتاب مقدس تعیین شده اند. بنابر این، اگر محققی در جست وجوی نقشه سفر پولس رسول به روم است، با توجه به این كه شرح وقایع زندگی و خدمات پولس رسول در كتاب اعمال رسولان بیان شده است، با رجوع به فهرست نقشه ها، می تواند كتاب اعمال رسولان را بیابد و سپس نقشه مورد نظر خود را به راحتی پیدا كند.
۳- در قسمت معرفی كتاب های كتاب مقدس، سعی شده اطلاعات كافی و منسجمی ارائه شود. اگرچه توضیحات هر كتاب با كتاب دیگر متفاوت است. اما در ارتباط با تمام كتاب ها، عنوان كتاب، نام نویسنده، زمان نگارش، فهرست موضوعی و در مورد رسالات مخاطبین ذكر شده است. علاوه بر این در قسمت معرفی، اطلاعات دیگری از قبیل: نكات مهم الهیاتی، سبك ادبی، هدف و مقصود نویسنده، مشكلات عمده و زمینه سیاسی، اجتماعی و مذهبی در اختیار خواننده قرار می گیرد.
فصول كتاب
كتاب حاضر در چهارده فصل تدوین شده است كه به ترتیب، عبارتند از:
۱- سیر تاریخی كتاب مقدس؛ ۲- درك كتاب مقدس؛ ۳- آشنایی با كتاب مقدس (كتاب های عهد عتیق و عهد جدید)؛ ۴- سرزمین كتاب مقدس؛ ۵- پرستش و مراسم عبادی در كتاب مقدس (یهود و مسیحیت، غیر یهود): ۶- تعالیم كتاب مقدس (نجات، خدا، عیسی مسیح، روح القدس، ملكوت خدا، سایر تعالیم)؛ ۷- نام ها و مكان ها؛ ۸- وسایل موسیقی؛ ۹- مقادیر (واحدهای اندازه گیری)؛ ۱۰- رنگ ها؛ ۱۱- معانی واژه های دشوار؛ ۱۲- فرهنگ انگلیسی- فارسی؛ ۱۳- نقشه ها؛ ۱۴- نمودارها و جدول ها.
فصول فوق چنان منسجم است كه به راحتی برای دانستن هر آنچه در آن موضوع مطرح شده است، می توان اطلاعات كسب كرد.به هرحال، انتشار این اثر «دایره المعارفی» می تواند سرلوحه فعالیت های دیگر گرایش های دینی در كشورمان شود تا همگان، اسلامی، مسیحی، یهودی و زرتشتی، بتوانند ضمن بهره های تحقیقی از شناختی جامع درباره موضوع مورد نظر برخوردار شوند. امید كه آثار مقومی از این دست با رویكردهای نو، بتواند بخشی از نیازهای اهل تحقیق را فراهم آورد. شایسته است، به گردآورندگان این مجموعه خسته نباشید گفت و از دست اندركاران نشست های كتاب ماه دین و دیگر نهادهای فرهنگی، درخواست كرد كه گوشه چشمی هم به چنین مباحثی داشته باشند

  • مطالعه 5939 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه راهنمای كتاب مقدس »