نصب(اینستال) محبت

پشتیبان فنی: بله... چطور می توانم کمکتان کنم؟
مشتری: خوب، پس از ملاحظات زیاد، تصمیم به نصب "محبت" کرده ام.
پشتیبان فنی: بله می توانم کمکت کنم. آیا مطمئن به انجام این اقدام هستی؟
مشتری: من خیلی شخص فنی نیستم ولی فکر می کنم که حاضرم. در ابتدا چه کار باید بکنم؟

 

پشتیبان فنی: اولین قدم باز کردن قلبت هست. آیا قلبت را پیدا کردی؟
مشتری: بله اما چندین برنامه دیگر هم در حال اجرا هستند. آیا اشکال ندارد در حالیکه آن برنامه ها در حال اجرا(run) هستند محبت را نصب کنم؟
پشتیبان فنی: چه برنامه هایی در حال اجرا هستند؟
مشتری: اجازه بده ببینم، من برنامه های "زخمهای گذشته، کم ارزش انگاشتن خود، کینه و غیض" را می بینم که در حال اجرا هستند.
پشتیبان فنی اشکالی ندارد، محبت به تدریج برنامه "زخمهای گذشته" را از سیستم عاملتان پاک خواهد کرد. آن در حافظه دایمی خواهد ماند، ولی دیگر مزاحم سایر برنامه ها نخواهد بود. محبت در نهایت برنامه "کم ارزش انگاشتن خود" را با یک نمونه از "اعتماد به خود" جایگزین خواهد کرد. بهرحال، باید برنامه های کینه و غیض را کاملا خاموش کنی. آن برنامه ها احتمالا از نصب برنامه "محبت" جلوگیری خواهند کرد. آیا می توانید آنها را خاموش کنی؟

مشتری: نمی دونم چطور آنها را خاموش کنم. می توانی بگویی چطور؟
پشتیبان فنی: با کمال میل. به منوی استارت خود برو و "بخشش" را انتخاب نما. این کار را چندین بار تا آنجایی که لازم است انجام بده تا "کینه و غیض" بطور کامل از بین بروند.
مشتری: بسیار خوب، انجام شد! "محبت" خودش شروع به نصب شدن کرد. آیا این طبیعی است؟
پشتیبان فنی: بله، ولی به یاد داشته باش که این فقط یک برنامه پایه است. برای پیشرفت و به روز شدن آن احتیاج به تماس با دیگر قلبها داری.

پشتیبان فنی: اوه! یک پیغام خطا با این عنوان دارم "خطا- برنامه بر روی یک جزء(کامپوننت) خارجی قابل اجرا نیست". چه کار باید بکنم؟
پشتیبان فنی: نگران نباش. بدین معناست که برنامه "محبت" برای اجرا بر قلبهای داخلی تنظیم شده، اما هنوز بر قلب تو اجرا نشده است. به زبان غیر فنی و به عبارت ساده یعنی باید خود را محبت نمایی قبل از اینکه بتوانی دیگران را محبت کنی.

پشتیبان فنی: "خود پذیرشی" را دریافت کن، سپس بر فایلهای بعدی کلیک نما: "بخشش خود؛ شناخت ارزش خود؛ وشناخت محدودیتهای خود".
مشتری: باشه، انجام شد.

پشتیبان فنی: حالا آنها را در پوشه "قلبم" کپی کن. سیستم هر فایل مشکل زا را با یک فایل سالم جایگزین می کند و برنامه های اشتباه را تعمیر می کند. همچنین لازم است که "از خود ایراد گیری پرگو" را از همه پوشه ها پاک نمای و سطل آشغال را خالی نمای تا مطمئن شوی که همه آنها بطور کامل از بین رفته اند و هرگز برنخواهند گشت.
مشتری: متوجه شدم! قلبم پر از فایلهای جدیده میشه. تبسم در حال اجرا بر روی مانیتوره و " آرامش " در حال کپی شدن خودش در سرتاسر قلبم هست. آیا این طبیعی است؟

پشتیبان فنی: گاهی اوقات، برای دیگران، زمان می برد اما در نهایت در زمان مناسب و شایسته انجام خواهد شد. بنابراین "محبت" نصب گردیده و در حال اجرا می باشد. یک چیز دیگر قبل از اینکه خداحافظی کنیم. "محبت" یک برنامه رایگان است. حتما این برنامه و اجزای مختلف آن را به هر کسی که ملاقات می کنی بده. آنها آن را با دیگران در میان خواهند گذاشت و برخی اجزا(کامپوننت) خیلی جالب دیگر را به تو برخواهند گرداند.
مشتری: متشکرم خداوند.

 • مطالعه 2176 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131