پیام نوروزی

پیام نوروزی

با عرض شاد باش به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز و جشن باستانی به تمامی هموطنان عزیز

بار دیگر نوروز فرا رسید نمی دانم چندمین بهار زندگیتان است؟ اما برخی را عادت براین است که سن خود را بر مبنای دیدن تعداد فصل های بهار در زندگی خود میشمارند اما چرا؟

 

آیا نه اینکه بدون دیدن بهاری دیگر گذشت سال برای آنها بکمال نرسیده و معنی و مفهومی نمی دهد؟ نوروز یا روز نو برای ما بمعنی فصلی تازه آغازی جدید یعنی بپایان رسیدن روزهای سرد و سیاه زمستانی است. برای ما که در سوئد زندگی میکنیم کشوری که به قطب نزدیکتر است و تاریکی روزهای زمستانیش را ملموستر و واقعیتر تجربه میکنیم و سنبل آن همانا حاج فیروز سیه چهره میباشد که باید قبل از آمدن عمو نوروز رخت ببندد و برود. و دیگر اینکه در این آغاز نو از دیگر اتفاقات خانه تکانی وپاکیزگی است. دید و بازدید و لباس نو و عیدی گرفتن و تمایل به رفتن به طبیعت تازه که از دل زمین بیرون زده و لباسی زیبا با رنگهای زیبا به تن زمین پوشانده میباشد.


همه اینها برای من نشاندهنده اشتیاق و نیاز انسان به داشتن طبیعتی تازه و آزاد شدن از عادات و افکار کهنه و حتی رابطه ای کهنه با خالق خود داشتن است. رابطه ای که برمبنای انجام اعمال خسته کننده مذهبی که همچون باری سنگین آنها را انسان بردوش می کشد و حال در انتظار تحولی تازه است.

کلام خداوند میگوید چنانکه طبیعت و زمین در خود برای آغازی جدید آه و ناله میکند همچنان میگوید هرکس مسیح در اوست قادر خواهد بود چیزهای کهنه و دل آزار را در پشت سر گذاشته و در همه امور تازگی جدیدی ببیند (دوم قرنتیان 5/17). انسان در درون خود مشتاق این تحول است پس چنانکه این اتفاق در طبیعت رخ میدهد خداوند نیز وعده آن را به ما داده که دل و روحی تازه در درون ما خواهد آفرید (کتاب حزقیال 36/26و27) و این اتفاق با ایمان به مسیح زنده که آن سیاهی و تاریکی گناهان ما را به خود در صلیب گرفت و آن جابجائی که در هنگام پریدن از آتش و گفتن زردی من از تو و سرخی تو از من عملا در صلیب اتفاق افتاد و او بجای ما مرگ را چشید تا ما وارد زندگی و حیات ابدی شویم. این خلقت نو و تولد تازه نه با تلاش خود بلکه به قدرت روح القدس در ما ممکن میشود. رساله تیطس آیه 5


بیاد دارم در بهار سال 1354 این اشتیاق من به چنین تحولی در مسیح جامه عمل پوشید و من نیز از همان بهار شروع به شمردن سالهای واقعی زندگی خود کردم.
آرزو دارم به همراه برپائی جشن نوروز امسال شادی و شور زندگی در تو با پذیرفتن و دعوت از مسیح زنده در قلبت دو چندان شود و بدین صورت با هردو طبیعت برونی و درونی زندگی جدیدی را آغاز کنی.

 • مطالعه 1544 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131