این چه غوغا است

این چه غوغا است

این چه غوغا است

این چه غوغا است که در قافله برپا شده است

این چه شور است که در سینه هویدا شده است

 

 

این چه عشقی است که مجذون همه شب تا به سحر

سر به محراب دل و دامن لیلا شده است

 

 

این چه موجی است که تا پنجه به دریا افکند

در گم گشته برون از کف دریا شده است

 

 

این چه یاری است که تا پرده ز رخسار درید

عالمی در طلبش غرق تمنا شده است

 

 

این چه نوری است که از تابش آن دیده کور

باز گردیده و چنین روشن و بینا شده است

 

 

این چه طرحی است بر این گنبد مینا ز ازل

که جهان غافل از این حل معما شده است

 

 

سر این را ز سپهر از دل بیگانه مپرس

کشف این را ز به میلاد مسیحا شده است

 

 

چون خدا قافله بی قافله سالار بدید

به جهان آمده در صورت عیسی شده است

  • مطالعه 1444 مرتبه